Educació

< 1 - 2 - 3 >

Descarregue-vos el Dossier d'activitats per INFANTIL i PRIMÀRIA del Curs Escolar 2016-2017 o bé, feu servir aquest enllaç per consultar-lo.

Descarregueu-vos el Dossier d'activitats per ESO i BATXILLERAT del Curs Escolar 2016-2017 o bé, feu servir aquest enllaç per consultar-lo.

L’educació ha estat una de les facetes més importants del Parc Zoològic de Barcelona des dels seus inicis. Per aquest motiu, l’any 1975 es va inaugurar l’"Escuela Teórico-práctica de Zoología Animal y Primatología Aplicada", amb l’objectiu d’aprofitar la gran oportunitat educativa que representa tenir una àmplia col·lecció d’animals i convertir-se així en un recurs pedagògic i cultural al servei de la comunitat.

Aquesta “escola” va assumir, des del començament, la necessitat d’arribar tant al públic escolar i universitari com a tota mena de persones interessades en la temàtica animal i naturalista. D’una banda, es va establir un servei de visites comentades per biòlegs o estudiants de la llicenciatura de Biologia dirigides a grups escolars, que van tenir molt bona acollida. D’altra banda, es van crear uns cursos sobre temàtica animal i naturalista oberts a tota mena de públics i realitzats per tècnics del Zoo i professors universitaris.

El Zoo de Barcelona vol fer arribar els valors de la defensa i el respecte als animals i la natura a tots els públics.