Legal notice

The objective of the Barcelona website is to provide knowledge to general users about the activities and services it provides, as well as to provide its clients with ad hoc services. B:SM reserves the right to make changes to the information contained on its website or to its layout or presentation at any time and without previous notice.

 

Accessing this website entails accepting the fact the B:SM shall not be liable for any losses or damages that could stem from the aforesaid access or as the consequence of using the information contained on this website or accessing other Internet materials via the links on the website.

 

The copyright for the materials contained on this website is owned and held by B:SM and accessing it does not represent a license for its reproduction and/or distribution, for which prior written consent from B:SM is required.

 

Possible references contained on the website with respect to any product, service, process, link, hypertext or any other information on which the brand, tradename or identification of the manufacturer or supplier appears, etc. and owned by third parties does not represent any support, sponsorship or recommendation of them by B:SM.

The Spanish Information Society Services and Electronic Commerce Act

In compliance of that which is established in Act 34/2002 of 11 July on information society services and electronic commerce, general information about this website is detailed below:

 

Owner: BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS SA (B:SM)

Address: Carrer de Calàbria, 66 – 08015 BARCELONA

Contact: bsmsa@bsmsa.cat

Registry data: Registered in the Barcelona Commercial Registry under number 6165/03, Volume 35452, Folio 28, Sheet B 108458; Registration 87; CIF (Corporate Tax ID): A 08765919

Personal data protection

In accordant with Organic Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data, you are hereby informed that your personal data will become part of a file owned and handled by Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (hereinafter BSM).

You hereby consent to your data being used for registration purposes and to facilitate information about the activity or service for which the data is being provided.

You also hereby consent to receiving marketing information about offers and services relating to BSM and Parc d’Atraccions Tibidabo S.A.U.

If you are under 14, consent from your parents, guardians or legal representatives is essential.

You can exercise your right to access, rectify and oppose such data by sending a written request with the reference “Tutela Drets LOPD” to Barcelona de Serveis Municipals. Carrer de Calàbria, 66 - 08015, Barcelona.

Protecció de Dades Concurs Dibux

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s’informa que les seves dades de caràcter personal passaran a formar part de fitxers de Barcelona de Serveis Municipals (BSM) amb la finalitat de gestionar la participació en aquest concurs. Els autors dels dissenys presentats cedeixen tots els drets d’explotació sobre les imatges i material realitzat per participar en el present concurs, en exclusiva i amb caràcter gratuït als organitzadors (Barcelona de Serveis Municipals, SA), per al seu ús, exhibició, reproducció, difusió i comunicació pública o transformació en qualsevol suport, indicant sempre el nom de l’autor. També autoritzaran l’ús fraccionat de la seva obra en els casos en què la seva aplicació així ho requereixi. Els finalistes també autoritzaran els organitzadors a reproduir i utilitzar el seu nom i cognoms, així com la seva imatge, en qualsevol activitat publicitària i promocional relacionada amb el concurs sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o benefici de cap tipus, amb l’excepció feta de l’entrega del premi guanyat. No es tornarà cap treball. Aquests quedaran en possessió dels organitzadors. Les seves dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat i amb el deure de secret requerit. BSM ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives definides en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD 15/1999. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, davant de Barcelona de Serveis Municipals, S.A., a Calàbria 66, 08015, Barcelona. BSM atendrà les sol·licituds d’exercici de drets respecte a les dades emmagatzemades en els seus propis sistemes, per la qual cosa, en cas de voler exercir un dret per a les dades emmagatzemades en ambdues empreses, haurà de dirigir-se per escrit a BSM.