Concurs de dibuix

From
to
Concurs de dibuix

Aquest any el Zoo de Barcelona fa 125 anys i busquem petits artistes que ens ajudin a commemorar-ho! Tots els nens i nenes de Primària estan convidats a posar a punt els seus llapis, pinzells, retoladors o l'estri que prefereixin i participar en el Concurs de dibuix del 125è aniversari inspirant-se en el Zoo, la seva història o els seus animals.

Esperem rebre molts originals! Fins al 15/08/17.

OBJECTIU, TEMA I PARTICIPANTS

OBJECTIU

L’objectiu del concurs és contribuir a la sensibilització envers la conservació i el medi ambient a partir de la Institució Zoo de Barcelona.

 

TEMA

125 anys de Zoo. Qualsevol treball relacionat amb la història del Zoo --bé amb els animals del Zoo, bé amb la importància de gaudir del Zoo a la ciutat de Barcelona, o que presenti una relació amb qualsevol de les dues temàtiques-- podrà participar en aquest concurs.

 

PARTICIPANTS

Podrà participar en el concurs qualsevol nen o nena entre 5 i 12 anys que estigui cursant Educació Primària durant el curs 2016-2017, o bé qualsevol nen d’Educació Primària a través de la seva escola, sempre que compti amb el consentiment dels seus pares o tutors.

El fet de participar en el concurs implica el coneixement i total acceptació de les presents bases, motiu pel qual no podran ser impugnades una vegada formalitzada la inscripció.

Serà imprescindible l’autorització paterna i/o materna o del tutor/a legal per a la participació del menor en aquest concurs.

Zoo Barcelona

CATEGORIES I PREMIS

CATEGORIES:

S’estableixen 3 categories:

  • Cicle inicial de primària (5-7 anys) - un primer premi i dos segons premis

  • Cicle mitja de primària (7-10 anys) - un primer premi i dos segons premis

  • Cicle superior de primària (10 -12 anys) - un primer premi i dos segons premis

  

PREMIS:

Premi especial 125

Aquest premi commemoratiu del 125è aniversari del Zoo, serà el primer a ser escollit. Tots els participants podran optar a aquest premi i el seu guanyador/a ja no tindrà l’opció de poder guanyar un dels altres premis. Consisteix en:

  • Carnet Familiar del Zoo Club per un any

  • Visita guiada per a la família (2 adults + 2 nens/es)

  • Tauleta

 

Premis per a les 3 categories esmentades en el punt anterior:

Primer Premi

  • Carnet familiar del Zoo Club per un any

  • Visita guiada per a la família (2 adults + 2 nens)

 

Segon Premi

  • Visita guiada per a la família (2 adults + 2 nens)

 

En el cas que algun dels 10 dibuixos premiats hagi estat presentat per un nen/a que ha participat en el concurs per iniciativa de la seva escola, aquesta obtindrà:

  • Visita educativa gratuïta per al grup-classe del premiat.

 

El Departament d’Educació del Zoo de Barcelona contactarà amb l’escola per establir la data més adequada per a la realització de la visita, la qual serà acordada amb el Zoo atenent a la seva disponibilitat.

Concurs de dibuix

Consulta les bases

PARTICIPATION

MY CONTACT DATA

Contact data from parents or legal tutor

In order for the kids to join the contest we need the contact data from an adult (parent or legal tutor) so the kid is allowed to join in.
Progenitor 1
Progenitor 2
*In case of single-parent families or legal custody, the data from one adult will be enought

Data of the contestant

*Fill in only if you participate from a school

MY DRAWINGS

Upload requirements
Upload requirements
Upload requirements

Data protection policy

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s’informa que les seves dades de caràcter personal passaran a formar part de fitxers de Barcelona de Serveis Municipals (BSM) amb la finalitat de gestionar la participació en aquest concurs. Els autors dels dissenys presentats cedeixen tots els drets d’explotació sobre les imatges i material realitzat per participar en el present concurs, en exclusiva i amb caràcter gratuït als organitzadors (Barcelona de Serveis Municipals, SA), per al seu ús, exhibició, reproducció, difusió i comunicació pública o transformació en qualsevol suport, indicant sempre el nom de l’autor. També autoritzaran l’ús fraccionat de la seva obra en els casos en què la seva aplicació així ho requereixi. Els finalistes també autoritzaran els organitzadors a reproduir i utilitzar el seu nom i cognoms, així com la seva imatge, en qualsevol activitat publicitària i promocional relacionada amb el concurs sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o benefici de cap tipus, amb l’excepció feta de l’entrega del premi guanyat. No es tornarà cap treball. Aquests quedaran en possessió dels organitzadors. Les seves dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat i amb el deure de secret requerit. BSM ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives definides en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD 15/1999. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, davant de Barcelona de Serveis Municipals, S.A., a Calàbria 66, 08015, Barcelona. BSM atendrà les sol·licituds d’exercici de drets respecte a les dades emmagatzemades en els seus propis sistemes, per la qual cosa, en cas de voler exercir un dret per a les dades emmagatzemades en ambdues empreses, haurà de dirigir-se per escrit a BSM.
Data protection policy