Cetaceans

Cetaceans - Zoo de Barcelona

Principal researcher: Eduard Degollada Bastos

Institution: EDMAKTUB (Association for the study and spreading of the aquatic environment)

 

The goals of this project are:

 

 • Development of scientific campaigns for the study and research of the cetacean populations of the Mediterranean Sea, focusing in the area between the regions of Barcelona, Tarragona and the Balearic Islands.
 • Development of methodologies for the study of cetacean populations.
 • Identification of special interest areas for cetacean population in Catalan waters, focusing on two endangered species: the common bottlenose dolphin Tursiops truncatus and the striped dolphin Stenella coeruleoalba.
 • Study of the migration behaviour to Catalan waters, of the fin whale Balaenoptera physalus, and gathering of knowledge of such an insufficiently studied species like the sperm whale Physeter macrocephalus.
 • Development of educational and dissemination activities, aimed to raising the awareness of the visitors of the Zoo of Barcelona, on the existence, characteristics and conservation need of Mediterranean cetaceans, by means of an exhibition area.
 • Production of audio-visuals with updated recordings of the marine campaigns carried out by EDMAKTUB about dissemination and education tasks.
 • Submission of all the generated scientific knowledge to the corresponding authorities, in order for it to be used in the preparation of strategic conservation plans for the studied cetacean species.
  Cetaceans - Zoo de Barcelona
  LIFE Trito - Zoo Barcelona

  El tritó del Montseny no supera els 11 centímetres de longitud i presenta una coloració marronosa al dors, amb unes petites taques grogues als flancs de la cua, i color crema a les parts ventrals. Habita torrents de muntanya d'aigües fredes molt oxigenades, preferentment a fagedes i alzinars entre els 750 i els 1.200 metres d’altura. A diferència de l'espècie germana pirinenca, Calotriton asper, els individus joves dels l’arnoldi no semblen abandonar l'aigua i dur una vida terrestre. S’alimenta d’invertebrats aquàtics i de larves de salamandra.

  El 2015 es va fer una aposta per assumir amb garanties un pla d'acció per millorar la conservació dels hàbitats d’aquesta espècie endèmica i assegurar-ne la supervivència. Amb la col·laboració de quatre socis  (Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya, Zoo de Barcelona i Forestal Catalana), i després d'un seguit de reunions de coordinació, es va proposar, per part de l’òrgan gestor del Parc, presentar el projecte a les convocatòries LIFE de la Unió Europea (UE). El projecte  es va acceptar a finals del 2016 i la Diputació de Barcelona n’és la institució que el coordina.

  El projecte LIFE Tritó Montseny (LIFE15/NAT/ES/000757) promourà accions per millorar l'estat de conservació del tritó del Montseny fins al desembre del 2020, i amb aquesta finalitat s'han definit una sèrie d'objectius, que inclouen els següents: incrementar la qualitat hidrològica i el cabal dels torrents on viu el tritó; eliminar o reduir les amenaces que actualment hi ha sobre el seu hàbitat; assegurar la conservació genètica de l'espècie i ampliar la seva àrea de distribució; establir una major cobertura legal i aprovar un pla de conservació de l'espècie; incrementar el coneixement científic i requeriments ecològics d'aquest amfibi; i, finalment, implicar i comprometre els agents del territori en la conservació de l’espècie, dels hàbitats de ribera i de la seva biodiversitat.

  LIFE Trito - Zoo Barcelona

  El projecte està dotat amb un important finançament de prop de 3.000.000 d’euros procedents dels fons europeus, i implicarà per al Zoo una dotació econòmica de més de 400.000 euros que es destinaran a l’ampliació de les instal·lacions dedicades actualment a la cria d’aquesta espècie i a la creació d’una nova sala educativa oberta al públic on mitjançant panells explicatius vídeos i material interactiu s’informarà el visitant sobre  la importància del tritó i de la fauna dels torrents de muntanya del Montseny.