Cetáceos

Cetáceos - Zoo de Barcelona

Investigador principal: Eduard Degollada Bastos

Institución: EDMAKTUB (Asociación para el Estudio y Divulgación del Medio Acuático)

 

Los objetivos de este proyecto son los siguientes:

 

 • Desarrollo de campañas científicas para el estudio e investigación de la población de cetáceos del Mediterráneo, especialmente centradas en la franja comprendida entre las provincias de Barcelona y Tarragona y las islas Baleares.
 • Desarrollo de metodologías para el estudio de las poblaciones de cetáceos.
 • Identificación de las zonas de especial interés para las poblaciones de cetáceos en aguas catalanas, especialmente de dos especies consideradas como amenazadas: el delfín mular Tursiops truncatus y el delfin listado Stenella coeruleoalba.
 • Estudio del comportamiento migratorio en las aguas catalanas del rorcual común Balaenoptera physalus, y aportaciones en el conocimiento de una especie poco estudiada como es el cachalote Physeter macrocepahlus.
 • Desarrollo de actuaciones educativas y de divulgación orientadas a la sensibilización de los visitantes del Parque Zoológico de Barcelona sobre la existencia, características y necesidad de conservación de los cetáceos del Mediterráneo mediante una área expositiva.
 • Producción de audiovisuales con imágenes actualizadas de las campañas marítimas realizadas por EDMAKTUB para los trabajos de difusión y educación.
 • Aportación a las autoridades competentes de toda la información científica generada  para poder ser aprovechada en la redacción de los planes estratégicos de conservación de las especies de cetáceos estudiados.
  Cetáceos - Zoo de Barcelona
  LIFE Trito - Zoo Barcelona

  El tritó del Montseny no supera els 11 centímetres de longitud i presenta una coloració marronosa al dors, amb unes petites taques grogues als flancs de la cua, i color crema a les parts ventrals. Habita torrents de muntanya d'aigües fredes molt oxigenades, preferentment a fagedes i alzinars entre els 750 i els 1.200 metres d’altura. A diferència de l'espècie germana pirinenca, Calotriton asper, els individus joves dels l’arnoldi no semblen abandonar l'aigua i dur una vida terrestre. S’alimenta d’invertebrats aquàtics i de larves de salamandra.

  El 2015 es va fer una aposta per assumir amb garanties un pla d'acció per millorar la conservació dels hàbitats d’aquesta espècie endèmica i assegurar-ne la supervivència. Amb la col·laboració de quatre socis  (Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya, Zoo de Barcelona i Forestal Catalana), i després d'un seguit de reunions de coordinació, es va proposar, per part de l’òrgan gestor del Parc, presentar el projecte a les convocatòries LIFE de la Unió Europea (UE). El projecte  es va acceptar a finals del 2016 i la Diputació de Barcelona n’és la institució que el coordina.

  El projecte LIFE Tritó Montseny (LIFE15/NAT/ES/000757) promourà accions per millorar l'estat de conservació del tritó del Montseny fins al desembre del 2020, i amb aquesta finalitat s'han definit una sèrie d'objectius, que inclouen els següents: incrementar la qualitat hidrològica i el cabal dels torrents on viu el tritó; eliminar o reduir les amenaces que actualment hi ha sobre el seu hàbitat; assegurar la conservació genètica de l'espècie i ampliar la seva àrea de distribució; establir una major cobertura legal i aprovar un pla de conservació de l'espècie; incrementar el coneixement científic i requeriments ecològics d'aquest amfibi; i, finalment, implicar i comprometre els agents del territori en la conservació de l’espècie, dels hàbitats de ribera i de la seva biodiversitat.

  LIFE Trito - Zoo Barcelona

  El projecte està dotat amb un important finançament de prop de 3.000.000 d’euros procedents dels fons europeus, i implicarà per al Zoo una dotació econòmica de més de 400.000 euros que es destinaran a l’ampliació de les instal·lacions dedicades actualment a la cria d’aquesta espècie i a la creació d’una nova sala educativa oberta al públic on mitjançant panells explicatius vídeos i material interactiu s’informarà el visitant sobre  la importància del tritó i de la fauna dels torrents de muntanya del Montseny.