Poblacions de cetacis del Mediterrani

LIFE Trito - Zoo Barcelona

Coordinació del projecte: Daniel Guinart, conservador del Parc natural del Montseny, Diputació de Barcelona

Institucions: Diputació de Barcelona, Diputació de Girona, Forestal Catalana, Zoo de Barcelona i Generalitat de Catalunya

 

L’any 2005 va ser descoberta una nova espècie d’amfibi al massís del Montseny, el tritó del Montseny (Calotriton arnoldi). Endèmic del parc Natural i un dels amfibis més amenaçats de l’Europa occidental, de seguida es va posar en marxa un programa de conservació per part de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per garantir-ne la supervivència, i l’any 2007, es va començar un programa pilot de reproducció en captivitat d’aquesta espècie al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa al qual es va sumar el Zoo de Barcelona el 2013 per tal d’augmentar les possibilitats de futur per a l’espècie en cas d’una situació crítica.

Actualment l’espècie està catalogada com a espècie en perill crític d’extinció a la Llista vermella de la UICN, i també està protegida per les lleis estatals i les catalanes. La seva supervivència està íntimament lligada a la conservació dels medis aquàtics, però també de les masses forestals que els envolten. Hi ha catàstrofes naturals, com els incendis causats per llamps o les riuades provocades per pluges torrencials, que poden provocar extincions locals de poblacions, però és la intervenció humana la que posa en perill la supervivència de l’espècie.

    LIFE Trito - Zoo Barcelona