Casal d'hivern

Des del
al
Zoo Barcelona

Perquè el teus fills passin unes vacances diferents, porta’ls al Zoo! Faran amics i, junts, aprendran moltes coses. 

Els casals del Zoo són una opció única de lleure didàctic que apropa el món de la fauna als infants i joves, i fomenta el respecte per la biodiversitat i el medi ambient.

 

Dies: Dijous i divendres

Horaris: 09:00 h a 13:00 (sense dinar) o de 09:00 a 16:30 (amb dinar)

Edat: De 5 a 16 anys

 

Inscripcions a partir del dia 4 de novembre.

Reunions  informatives sobre el casal de Reis:

Dimecres 4 de desembre, 18.30 a 19:30


Apunta'ls

Què farem?

En aquest casal, els nens i nenes aprenen d’una manera participativa i entenedora  com és la vida diària dels animals i les persones que els cuiden. Cada dia es planteja un aspecte diferent del  Zoo: d’on venen els animals,  com s’alimenten, com es relacionen i tot el que fan els seus cuidadors i veterinaris per al seu benestar. Els nens i nenes també visiten els seus dormitoris, veuen i participen amb els cuidadors  en la preparació del menjar, enriquiments i d’altres tasques, ben a prop dels animals. El Zoo com mai l’han vist!

Els infants també tindran opció de dibuixar els animals que han observat, participar en jocs didàctics i fer treballs manuals per endur-se un record ben complert del seu dia al Zoo, sempre acompanyats dels educadors/es del Zoo, tots ells professionals del camp de les ciències naturals amb molta experiència en tasques pedagògiques i de lleure, responsables i molt engrescats!

Preus

Promoció del 25% de descompte

 

Casal de 2 dies sense dinar:

 • Membres del Zoo Club: 54 €   (Amb descompte: 40,50€)
 • Membres del Zoo Club amb carnet de família nombrosa/monoparental: 48€   (Amb descompte: 36€)
 • No membres del Zoo Club:  58€   (Amb descompte: 43,50€)
 • No membres del Zoo Club amb carnet de família nombrosa/monoparental: 54€   (Amb descompte: 40,50€)

Casal de 2 dies amb dinar inclòs: 

 • Membres del Zoo Club: 84€   (Amb descompte: 63€)
 • Membres del Zoo Club amb carnet de família nombrosa/monoparental: 76€   (Amb descompte: 57€)         
 • No membres del Zoo Club: 94€   (Amb descompte: 70,50€)
 • No membres del Zoo Club amb carnet de família nombrosa/monoparental: 84€   (Amb descompte: 63€)

 

Places limitades

 

Tenim un servei de permanència que inclou l’entrada una hora abans de l’inici del casal (de 8:00 a 9:00). Preu: 4,55 €/hora (places limitades).

Horari detallat

8.00 a 9.00 - Servei de guarderia per a qui ho hagi sol·licitat prèviament

8.50 - Obertura de portes del Departament d'Educació

9.00 - Inici del casal i presentació de les activitats diàries

9.00 a 12.30 - Activitats amb animals del Zoo, variables segons el dia i el tema del casal. Entre activitats, es fa una parada per esmorzar. 

13.00 a 14.00 - Dinar

13.00 - Sortida desls participants que només venen al casal del matí

14.00 a 15.00 - Temps de joc

15.00 a 16.20 - Treballs de camp, dinàmiques de grup i d'altres activitats.

16.20 - 16.30 S'obren les portes del Departament d'Educació. Recollida de nens i nenes 

Què cal portar!

Els nens i nenes han de portar roba còmoda i adequada a l'època de l'any. És convinent que portin un recanvi de roba. A l'estiu, han de portar banyador, xancletes i tovallola, ja que si el temps ho permet, podran remullar-se a l'hora del descans.

No és aconsellable que els nens/es portin objectes de valor com telèfons mòbils, jocs electrònics, càmeres de foto, diners, etc.

Cap a les 10:00 o 10:30 fem una curta parada en les nostres activitats i, si ho desitgeu, els nens/es poden portar un petit esmorzar.

Documentación necessária para completar la inscripción

Un cop feta la inscripció, cal portar al Departament d’Educació del Zoo la següent documentació:

 1. Full d’inscripció i autorització signat pel pare/mare o tutor legal de l’infant
 2. Fotocòpia del carnet de família nombrosa (si és el cas)
 3. Fotocòpia del carnet de membre del Zoo Club (si és el cas)
 4. Fotocòpia del certificat de discapacitat (si és el cas)
 5. Informe mèdic en cas d'intolerància o al·lèrgia alimentària per al servei de restauració zoodebarcelona@aramark.es. (En cas que dinin al casal)

 

 • Cal portar tota la documentació per a cadascun dels teus fills/es.
 • És obligatori fer arribar via correu electrònic (escolazoo@bsmsa.cat), com a màxim, 10 dies abans de l’inici del casal tota la documentació.
 • La documentació original signada s’haurà d’entregar com a màxim el mateix dia d’inici del casal.
 • En cas que tota la documentació no es lliuri en els terminis indicats, la prereserva quedarà anul·lada automàticament.

Informació d'utilitat

 • L’entrada i la sortida dels nens/nenes es fa sempre per la porta del Departament d’Educació del Zoo, Passeig de Circumval·lació, 3. 08003 Barcelona.
 • El primer dia es passa llista dels nens/es quan arriben i es dóna als seus responsables una nota amb el nom de l'educador/a que els correspon i l’aula on serà durant el casal. Els següents dies, es pot entrar directament a l’aula, tant per deixar com per recollir els nens/nenes. És molt important comunicar el primer dia al responsable dels casals o a l’educador/a si el participant serà recollit per algun/es altra/es persona/es i facilitar-ne el nom/s i DNIs.
 • El Zoo de Barcelona disposa d'un metge de guàrdia a partir de les 10 h del matí, que atendrà, en primera instància, qualsevol incidència que pugui presentar-se.
 • El dinar se serveix aproximadament a les 13 h en un dels restaurants del recinte. Si el teu fill/a ha de seguir alguna dieta especial o pateix alguna al·lèrgia o intolerància, no oblideu fer-ho constar en el full d'inscripció, i enviar l'informe mèdic on es detalla el problema al servei de restauració perquè puguin gestionar-ho com a mínim 10 dies abans de l'inici del casal a zoodebarcelona@aramark.es
 • Si cal donar algun medicament al participant, és necessari omplir un full d'autorització perquè el Servei mèdic pugui administrar-lo.
 • Els responsables dels participants que desitgin més informació sobre les activitats dels calsals de zoologia o sobre l'adaptació dels participants, podran parlar amb l'educador/a del seu grup, o amb la persona responsable dels casals, sempre que ho creguin necessari. La millor hora és a les 9 h o a les 16:20h.
 • Algunes de les activitats del programa poden ser suspeses o canviades de dia per causes derivades del maneig dels animals. 

Descarrega't el menú