Caiman iacaré

Caiman yacare

És una espècie de caiman endèmic de les regions subtropicals i tropicals del centre de l’Amèrica del Sud, que pot assolir quasi els tres metres de longitud. Fortament cuirassat en el llom, de color negre o oliva molt fosc, la pell delicadament jaspiada dels flancs i dels exemplars juvenils el va convertir en un favorit de la indústria del calçat durant molt temps. Els darrers anys, les mesures de protecció han permès la seva recuperació en bona part de la seva àrea de distribució.

Hàbitat Natural

El nord-est de l’Argentina, el Paraguai, Bolívia i el sud-oest del Brasil.

Caiman iacaré
 • Distribució / Resident
 • Reproductor
 • Hivernant
 • Subespècies

Grau de risc

 • Extinta
 • Extinta en estat salvatge
 • En perill crític
 • En perill
 • Vulnerable
 • Gairebé amenaçat
 • Preocupació menor
 • Dades insuficients
 • No avaluada
Preocupació menor

Taxonomia

Classe
Reptilia
Ordre
Crocodylia
Família
Crocodylidae

Característiques físiques

25 - 50
Birth Weight:
150 - 250
30 - 40

Biologia

Habitat
Aigua dolça
Vida social
Solitàiria
Alimentació
Carnívora

Reproducció

Gestació
60 - 90
Dies
Cria
20 - 40

Descobreix com són

Biologia

Descripció

De musell allargat i estret, la seva coloració és negrosa o molt fosca, amb taques ben marcades en els flancs, la cua i la mandíbula inferior. El ventre és groguenc i desproveït de recobriment ossi, mentre que les escates del llom presenten osteoderms ben marcats. Els exemplars juvenils mostren un disseny de franges negres sobre fons marró o groguenc, que es va enfosquint a poc a poc. Les potes són fortes i curtes i els dits de les posteriors estan units per una membrana que facilita la natació, encara que la força impulsora prové en general de la musculosa cua, que representa el 30% de la longitud del cos.

Hàbitat

És una espècie molt adaptable, present a tots els medis aquàtics oberts: pantans, maresmes, aiguamolls, basses, estanys i vores de corrents d’aigües lentes.

Alimentació

S'alimenta de diferents espècies d'animals de petita i mitjana grandària: crustacis, cargols, crancs, peixos, amfibis, rèptils, aus i petits mamífers.

Reproducció

L’època de reproducció té lloc al començament de l'estiu, quan els mascles marquen el territori i combaten per expulsar els exemplars més febles. Les femelles recorren la zona i copulen repetidament per garantir la fecundació dels ous. Construeixen un niu en forma de monticle amb els materials que troben a la zona, sempre a prop d'una superfície d'aigua, on dipositaran entre vint i quaranta ous. Les femelles tenen cura del niu durant els dos mesos o tres mesos de la incubació i també dels petits durant un període més o menys llarg.

Conducta

En llocs amb poca aigua es pot veure en grans grups de composició laxa, però generalment són animals solitaris excepte durant la temporada d'aparellament. Si les condicions són adequades es queden en el mateix territori i resten immòbils durant la major part del dia. Durant la calor del migdia es mantenen submergits i, normalment, s'alimenten de nit. Durant la temporada d'aparellament, es tornen territorials i agressius. El rang social està determinat per la grandària, amb els animals més grans exercint la dominància per a la reproducció.

Els exemplars joves tenen una elevada taxa de mortalitat per depredació, especialment per part dels caracaràs, els aligots i els jabirús.

Estatus i programes de conservació

Encara força comú en determinades àrees protegides, en d’altres es troba amenaçat a causa de la degradació del seu hàbitat i de l’excessiva caça per a la industria del cuir, el tràfic de mascotes o l’alimentació de les poblacions locals, que també n’aprofiten els ous.