Zebra de Chapman

Equus burchelli chapmanni

L’inconfusible i espectacular disseny blanc i negre del pelatge de les zebres presenta una gran variació segons les diferents espècies i races geogràfiques que es distribueixen per l’est i el sud d’Àfrica.

 

La zebra de Chapman, que es caracteritza per presentar línies fosques menys contrastades entre les ratlles negres, ocupa les sabanes i planes herbàcies obertes més aviat àrides del sud d’Àfrica.

Hàbitat Natural

Zimbàbue, Botswana, Namíbia, el nord de Sud-àfrica i el sud-est d'Angola.

 • Distribució / Resident
 • Reproductor
 • Hivernant
 • Subespècies

Grau de risc

 • Extinta
 • Extinta en estat salvatge
 • En perill crític
 • En perill
 • Vulnerable
 • Gairebé amenaçat
 • Preocupació menor
 • Dades insuficients
 • No avaluada
Preocupació menor

Taxonomia

Classe
Mammalia
Ordre
Perissodactyla
Família
Equidae

Característiques físiques

175-320 kg
Birth Weight: 25-35 kg
127-140 cm
15 - 20 anys

Biologia

Habitat
Sabana
Vida social
Gregària
Alimentació
Herbívora

Reproducció

Gestació
360-396
Dies
Cria
1

Descobreix com són

Biologia

Descripció

El pelatge ratllat característic de les zebres presenta una gran variació segons les diferents espècies i races geogràfiques que es distribueixen per l’est i el sud d’Àfrica.

 

La zebra de Chapman es caracteritza per presentar línies marronoses menys contrastades entre les ratlles negres

Hàbitat

Sabanes, planes herbàcies i regions arbustives, sempre amb presència d’aigua a les proximitats.

Alimentació

S’alimenta bàsicament d’herba, però també pot aprofitar fulles i brots tendres si cal. A diferència de la major part d’herbívors africans, que consumeixen només l’herba ben curta, la zebra es pot alimentar d’herba de més altura, de manera que els ramats són els primers que arriben a les zones que acaben de rebre les pluges estacionals.

Reproducció

Durant el període reproductor els mascles es barallen donant-se guitzes i mossegades per dominar un grup de femelles. La gestació dura al voltant dels dotze mesos i neix una sola cria en cada part, que es pot aixecar i seguir la mare al poc temps de néixer.

Conducta

L' espectacular disseny del pelatge de les zebres té una funció molt concreta: desdibuixar la silueta dels individus dins el ramat i desorientar així els depredadors –principalment lleons i hienes– quan les intenten caçar per les sabanes africanes.

 

Són animals socials que viuen en petits grups familiars, però que es poden unir en grans ramats durant l’estació seca, època en què poden recórrer grans distàncies buscant aigua i herba per subsistir davant les àrides condicions imperants. Sovint formen ramats mixts amb altres herbívors com nyus, impales o gaseles.

Estatus i programes de conservació

Com totes les altres zebres, la zebra de Chapman és actualment molt menys nombrosa del que era fins no fa gaire temps a causa de la persecució que pateix per obtenir la seva carn i la seva pell, així com de la degradació de bona part del seu antic hàbitat.