Cryo-Zoo
Cryo-Zoo

El banc de sèrums del Zoo de Barcelona va iniciar la seva activitat al 1990. Al llarg dels anys, s’ha anat reforçant amb l’obtenció d’altres tipus de mostres com teixits congelats i en parafina, germoplasma, o pèls i plomes per a anàlisi hormonal, i en l’actualitat està gestionat conjuntament pel Zoo de Barcelona i el Grup de Recerca en Endocrinologia, Fisiologia de la Reproducció i Benestar de la Facultat de Veterinària (UAB). L’evolució d’aquesta iniciativa passa per una reformulació i ampliació de la infraestructura actual del Banc Biològic per adaptar-se als nous reptes en l’àmbit del futur de la recerca, en consonància amb el Nou Model pel Zoo de Barcelona.

En aquest context, l’expansió del Banc Biològic esdevé imprescindible per a fer front a les noves línies de recerca aplicada a la conservació mitjançant tècniques de genètica molecular, i en el present document es proposa la creació d’un Cryo-Zoo, un projecte que a imatge de la institució de referència, el Frozen Zoo de San Diego, tingui una gran projecció internacional amb l’objectiu de situar-se com a centre de referencia europeu. Es defineix un Cryo-Zoo com un banc de mostres procedents d’animals salvatges conservades a molt baixa temperatura en nitrogen líquid, amb l’objectiu de potenciar línies d’investigació relacionades amb: (1) Reproducció, (2) Preservació de teixits per la conservació de la biodiversitat i (3) Línies cel·lulars i cèlul·les mare o stem cells.

L’institut de Biologia Evolutiva, IBE (UPF-CSIC), compta en l’actualitat amb diverses línies de recerca que, en sinergia amb el Zoo de Barcelona, podrien veure fortament potenciada la seva activitat amb la creació d’aquest Cryo-Zoo. És per aquest motiu que s’ha establert una col·laboració específica amb aquesta institució amb l’objectiu de crear i desenvolupar una línia específica del Banc Biològic del Zoo de Barcelona, específicament destinat a la cryo-preservació de línies cel·lulars i cèl·lules mare.

Les aplicacions de mantenir una estructura de recerca com la proposada són moltes i molt diverses, però en termes generals, el Cryo-Zoo proposat focalitzaria la seva atenció en la recerca aplicada al coneixement sobre l’ecologia i la conservació de la biodiversitat. Un dels objectius principal d'aquesta línia serà la d'utilitzar tècniques de genètica molecular per abordar qüestions conseqüents principalment en l'ecologia i la conservació, i aportar informació rellevant per a l'avaluació, seguiment i gestió de les espècies en perill d'extinció en estat silvestre, així com identificar aquells problemes pels quals la genòmica pot ser molt valuosa per aturar la pèrdua accelerada de la biodiversitat a tot el món. Per un altre banda, una altre línia de recerca que es veuria fortament reforçada per l’establiment del Cryo-Zoo seria la de caracterització de la biodiversitat animal i la comprensió dels processos evolutius subjacents i els factors que intervenen en l'origen d'aquesta diversitat, la seva persistència en el temps i la seva diversificació. Es tracta d’assolir la comprensió de la diversitat biològica com la manera de promoure la seva conservació.