Ecologia de la tortuga d’estany
Ecologia de la tortuga d’estany
Investigator
Miquel Àngel Fuentes Rosúa
Institució
Universitat de Girona

La tortuga d’estany (Emys orbicularis) és una espècie en perill d’extinció a Catalunya, catalogada en perill (EN) a l’Estat espanyol i com a quasi amenaçada (NT) a tot el món segons la UICN. La majoria de poblacions naturals d’aquesta tortuga a Catalunya van desaparèixer i la més important resta a la comarca de la Selva, on hi ha subpoblacions estables com a mínim a set localitats i presència d’individus a uns pocs llocs més i on es fa un seguiment des de fa 25 anys per part de la Fundació Emys. Tot i això, no s’ha publicat mai cap treball exhaustiu de caracterització de l’hàbitat de les tortugues ni de les zones de reclutament, i hi ha zones molt grans que no estan prospectades i en les quals no hi ha informació de l’estat de la població els darrers anys.

Tanmateix, diversos projectes Life executats als espais naturals del baix Ter, l’estany de Banyoles i actualment al curs mig del Ter han portat a terme programes de reintroducció amb l’ajuda del Centre de Reproducció de Tortugues de Garriguella. En alguns casos s’han creat basses noves i en d’altres s’han aprofitat els hàbitats actuals en bon estat i als quals no podrien arribar les tortugues a causa de la manca de poblacions properes. En aquests casos de reintroduccions, seria vital tenir un coneixement profund dels requeriments de l’espècie en tots els moments del cicle vital, coneixement que ara mateix no es té i que caldria obtenir per garantir la viabilitat d’aquest tipus de projectes i la supervivència de la tortuga d’estany a llarg termini.

Els objectius principals del projecte són els següents:

  • Caracterització de l’hàbitat i estudi dels factors ambientals que regulen la seva presència a les poblacions naturals i reintroduïdes del nord de Catalunya.

  • Caracterització dels paràmetres demogràfics de diferents poblacions de les quals es tenen sèries llargues de dades i comparar-los entre ells.

  • Estudi dels factos ambientals i biològics que regulen el creixement de poblacions reintroduïdes i comparació amb els de poblacions naturals.

  • Enfocament d’aquests estudis a la gestió de zones humides dins les quals es pretén recuperar poblacions de tortuga d’estany mitjançant l’estudi de les dades recollides als seguiments dels projectes Life i completades amb mostreigs per a la caracterització de l’hàbitat.

  • Localització de zones de reclutament i estudi dels requeriments de les tortugues els primers mesos de vida, així com els possibles problemes que puguin afectar la seva supervivència.

Imatges i Videos
Imatge 12.1 MB
Imatge 2542.03 KB
Imatge 3634.08 KB