Estudi de les capacitats cognitives
Estudi de les capacitats cognitives
Investigador
Montserrat Colell Mimó
Institució
Universitat de Barcelona

Es tracta d'un projecte d'investigació centrat en l'estudi de les capacitats cognitives de quatre espècies molt diverses: dragons de Komodo, suricates, girafes i orangutans de Borneo, que inclou aspectes relacionats amb el benestar dels subjectes estudiats, i afegirà un estudi sobre com la divulgació de les investigacions realitzades pot contribuir a l'educació dels visitants del Zoo de Barcelona.

L'objectiu principal consisteix a intentar demostrar l'existència d'una cognició física i/o social complexa en els dragons de Komodo, girafes i suricates, el perfil conductual i evolutiu dels quals no s'ajusta al dels estudis majoritaris. Per aquest motiu s'ha elaborat un procediment experimental amb reptes cognitius ecològicament significatius per a cada espècie, que es duran a terme als parcs zoològics de Barcelona i Leipzig.

D'altra banda, es vol contribuir a relacionar els estudis de cognició amb els enriquiments que se solen proporcionar als subjectes. Per fer-ho s'introduirà un enriquiment innovador en el grup d'orangutans, com si es tractés d'un estudi cognitiu. Així, no només es valorarà la capacitat d'innovació dels subjectes i els mecanismes de difusió social que es produeixin, sinó també els possibles beneficis i problemes que pot representar la utilització d'un enriquiment cognitiu en grups socials versus individus que es trobin sols. L'objectiu és crear un protocol que sigui fàcilment aplicable a espècies diverses, per valorar la funcionalitat i els beneficis reals de la utilització d'enriquiments cognitius (o altres) innovadors per als subjectes.

Finalment, mentre es duen a terme les proves cognitives i els enriquiments, se'n penjaran rètols explicatius i es realitzaran enquestes als usuaris del Zoo per saber què opinen els visitants sobre aquest tipus d'iniciatives. Així mateix, es farà un seguiment de l'actitud del públic informat, comparant-lo amb una línia prèvia en públic no informat, per saber si es produeixen modificacions i, finalment, veure si aquests canvis actitudinals afecten la conducta dels subjectes estudiats.