Insectes del Parc de Collserola II
Insectes del Parc de Collserola II
Investigator
Jorge Luís Mederos López
Institució
Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Aquest estudi és un seguiment a llarg termini dels grups d’artròpodes, en particular Insecta, més diversos i predominants a la natura, i va començar a executar-se el gener del 2009 al Parc Natural de la Serra de Collserola. La importància d’aquest enclavament resideix en el fet que representa, a més del pulmó de la ciutat, un refugi per a la fauna mediterrània i una àrea intermèdia entre diversos parcs naturals. Aquest tipus d’estudis ajuden a definir les estratègies que cal seguir en la protecció dels ecosistemes quan s’hi ha detectat senyals de deteriorament, ja sigui pel retrocés de determinats tàxons, fins aleshores abundants de manera natural, com per la demostrada activitat antròpica negativa.

Aquest parc es troba envoltat de nombroses infraestructures de transport (carreteres, autopistes, vies ferroviàries). D’altra banda, la presència humana a l’interior de la serra és elevada per, entre altres causes, l’ús lúdic que es fa de la muntanya. Tots aquests factors poden incidir més o menys negativament en la salut de l’ecosistema. Per això, i per conèixer l’estat de conservació d’aquesta àrea natural, és imprescindible un estudi dels organismes artropodians, ja que són la base del manteniment de qualsevol ecosistema. Els resultats es podran utilitzar per dissenyar plans de maneig idonis que preservin el pulmó de Barcelona i el patrimoni natural per a generacions futures.

L’accés segur i no destructiu a la coberta forestal és el principal precursor de tots els estudis del dosser, reduint al mínim els danys a la vegetació i als organismes estudiats. Es fan mostrejos sistemàtics de la fauna d’Insecta i la seva posterior anàlisi al laboratori per tal d’identificar les espècies, la seva fenologia i importància en l’ecosistema estudiat. Els invertebrats ocupen, en vida salvatge, una part important de la dieta natural dels vertebrats a l’àrea mediterrània, tant per als amfibis com per als rèptils, aus i mamífers en constituir un recurs tròfic disponible durant tot l’any. Complementar la fenologia de les espècies amb dades meteorològiques de l’àrea d’estudi és essencial per tal d’interpretar la presència-absència i activitat de les espècies a l’ecosistema. La inclusió, per tant, d’aquest apartat en aquesta campanya 2017, com a les anteriors, és de vital importància per a la continuïtat del projecte a mitjà i llarg termini.

Aquest projecte serveix, a més, com a plataforma per establir vincles de col·laboració entre institucions de recerca i pedagògiques, universitats i organitzacions socials que persegueixen interessos comuns com són l’estudi i coneixement del medi natural, i l’educació de les noves generacions en l’esforç comú pel respecte i protecció d’aquest patrimoni.

Imatges i Videos
Imatge 1893.65 KB