Joc i benestar en primats captius
Joc i benestar en primats captius
Investigator
Montserrat Colell Mimó
Institució
Universitat de Barcelona

El projecte d’investigació se centra en la millora del benestar dels primats captius i en la rehabilitació conductual a través de la teràpia de joc. Aquesta teràpia es proposa com una innovació en el maneig dels grans simis captius, consisteix a promoure conductes lúdiques en els subjectes a través d’intervencions pautades i sistemàtiques, de manera que sigui possible valorar els efectes positius d’aquestes intervencions, tant en l’àmbit qualitatiu com quantitatiu. Per això, es tenen en compte tant les conductes individuals i socials dels subjectes amb els quals es fa la teràpia, com les conductes dels altres subjectes que formen part del seu grup de pertinença.

Objectius:

1) Avaluar els possibles beneficis de la teràpia de joc per recuperar individus amb conductes poc desitjades, fomentar la sociabilitat d’aquests subjectes i millorar la dinàmica social del grup. Tot i que inicialment es treballi amb goril·les i ximpanzés, el protocol es podrà aplicar a altres espècies.

2) Elaborar i presentar enriquiments cognitius nous per als subjectes en un context de joc, seguint unes pautes sistemàtiques, amb una finalitat doble. D’una part, estudiar les habilitats cognitives dels subjectes (capacitat d’innovació i aprenentatges socials) i, de l'altra, avaluar els efectes (positius i negatius) de cada enriquiment en la conducta dels individus. En principi, es treballarà amb orangutans, goril·les, caputxins i mones de Gibraltar.

3) Valorar fins a quin punt el joc espontani (individual o social) es pot considerar com un indicador de salut mental i benestar en els grups que continguin exemplars juvenils o infantils.

4) Donar a conèixer les investigacions dutes a terme mitjançant cartells informatius elaborats per aquest efecte i fer un estudi d’opinió per conèixer i valorar l’impacte que els nostres estudis tenen en el públic visitant.

Uns resultats positius en l’aplicació de la teràpia de joc permetrien que aquesta teràpia es pogués incorporar al maneig dels zoos per recuperar subjectes amb dèficits conductuals o millorar el benestar dels primats captius. En l’àmbit acadèmic, uns resultats significatius serien objecte immediat d’atenció, perquè es tracta d’una teràpia molt innovadora, l’aplicació de la qual no ha estat estudiada de manera sistemàtica.

Imatges i Videos
Imatge 12.05 MB
Imatge 21014.5 KB
Imatge 3917 KB