Taller d’Animals salvatges

Taller d’Animals salvatges

Activitat pensada per als alumnes d’Educació Infantil. També es pot adaptar a Primer i Segon de Primària.

A través de diferents trencaclosques imantats es treballen els tres grans medis (aire, aigua i terra) i l’alimentació de quatre animals, com ara el guacamai, el lleó, el peix, el dofí o l’elefant.

També inclou una visita guiada per l’exterior per observar els animals treballats.

Durada: 1.30 hores

Hores d’inici: 10h - 11.30h - 13h

Per treure el màxim profit del Taller Animals salvatges del Parc Zoològic, suggerim que es treballin prèviament a l'escola, tant des de l'àrea de descoberta de l'entorn com des d'altres àrees (plàstica, expressió corporal, expressió oral i escrita, matemàtiques, etc.), els aspectes següents: 

 

Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:

 • Fer un recull de cançons d'animals salvatges: l'elefant, el llop, el peix i alguna au.
 • Portar llibres, fotografies, cromos, fitxes o altres materials sobre els elefants, els guacamais, els llops i els peixos que els nens siguin capaços d'aconseguir. 

 

Per observar els animals:

 • Tenir un aquari per poder observar peixos vius a la classe.
 • Fer que els alumnes observin animals en estat salvatge, ja siguin pardals, coloms, orenetes, falciots, etc., al pati de l'escola o en sortides al bosc o al camp. 

 

Com a objectius específics: 

 • Reconeixement d'aspectes perceptibles dels animals: diferència de grandària i forma de l'elefant, el llop, el peix i el guacamai.
 • Identificació de les diferents parts del cos dels animals i les funcions que acompleixen.
 • Comprensió del concepte d'animal salvatge.

En arribar al Departament d'Educació, el grup classe és rebut per un educador (biòleg) del Zoo que l'acompanya a l'aula de pre-escolar. 
En aquesta aula es fa la presentació del funcionament de l'activitat i dels animals que es treballaran: l'elefant, el llop, el guacamai i el peix.

L'estudi de la morfologia dels quatre animals i de les diferents parts del cos es fa mitjançant un trencaclosques gegant de cada animal. Els alumnes han de col·locar les parts dels animals al lloc corresponent i dir per què serveix cadascuna. Es descriuen i diferencien els tres tipus bàsics de capes externes: plomes, escates i pèl.

 

El tipus d'alimentació de cada animal s'explica amb aliments artificials. Els alumnes han de col·locar sota cada animal els diferents menjars de què creuen que s'alimenta.

Els desplaçaments bàsics dels animals es treballen situant diferents dibuixos d'animals en el medi on creuen que es desplacen: terrestre, aquàtic o aeri. 
Tot seguit es fa un itinerari guiat pel Zoo, en el qual continuen les explicacions.

 

El grup pot quedar-se a les instal·lacions del Parc Zoològic fins l'hora de tancament del recinte.

Propostes d'activitats per realitzar després de la visita Taller Animals salvatges del Parc Zoològic:  

 

Àrea de descoberta de l'entorn natural i social:

 • Confeccionar quatre fitxes dels animals treballats.
 • Fer murals amb les fotos recollides d'animals agrupant-les segons el lloc on visquin: al medi aquàtic, terrestre o aeri.
 • Dibuixar els aspectes que els nens/es han après sobre l'elefant, el llop, el guacamai i el peix. 

Expressió oral i escrita:

 • Representar històries sobre els animals treballats.
 • Explicar contes sobre els animals treballats.

Plàstica:

 • Pintar l'animal que més ha agradat de tots els que s'han vist.
 • Fer disfresses per representar algun dels animals treballats. 

Expressió corporal:

 • Fer jocs d'imitació, en els quals els nens/es hagin d'endevinar quin animal està representant el company. 

Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:

 • Fer una obra de teatre en la qual es representi tot el que s'ha après.
 • Omplir quatre fitxes dels animals treballats, en les quals s'han de posar les parts del cos, quina capa externa tenen, què mengen, en quin medi viuen i com es desplacen.

INTEGRACIÓ CURRICULAR DEL TALLER ANIMALS SALVATGES

EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM

L'educació en defensa del medi ambient.

RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM

Els organismes i la seva relació amb el medi.

 

OBJECTIUS 
Referits a coneixements, fets i conceptes:

 • Conèixer les parts del cos dels quatre animals treballats. 
 • Observar acuradament la forma i funció de les diferents parts del cos.
 • Diferenciar-ne les capes externes: pèl, escates i plomes.
 • Reconèixer els aliments adequats per a cada animal.
 • Distingir els diferents tipus de desplaçaments.
 • Introducció del concepte animal salvatge.

Referits a procediments:

 • Aprendre a observar acuradament l'animal o animals que es treballen.
 • Identificar els aliments adequats per cada animal.
 • Deduir el tipus de desplaçament dels diferents animals.

Referits a actituds i valors:

 • Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.

Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes) cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts

 

Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes) cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts

Departament d'Educació
Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona 

Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.

Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00

escolazoo@bsmsa.cat