Visita Animals en perill

Visita Animals en perill Zoo de Barcelona

És una visita pensada per als alumnes de segon cicle de primària i ESO en què es mostren les principals causes, ja siguin naturals o provocades per l’home, que han portat moltes espècies a trobar-se en perill d’extinció. Així mateix, permet comprendre la fragilitat i la complexitat de la supervivència de les espècies i adonar-se que avui dia n’hi ha moltes que depenen del nostre comportament. 

 

Una de les funcions més important del Zoo de Barcelona és la conservació d’espècies amenaçades, per la qual cosa la nostra col•lecció, formada per espècies representatives provinents dels cinc continents, prioritza la cria en captivitat d’espècies d’animals en perill d’extinció i ho fa en coordinació amb altres zoològics d’arreu del món. 
 

En acabar la visita, el grup podrà passar la resta del dia al recinte del Zoo fins a l’hora de tancament.  

Durada: 2 hores

Hores d’inici: 10h - 10.30h - 12.00h - 12.30h - 14h

Per treure el màxim profit de l'activitat Animals en perill del Parc Zoològic, suggerim que es treballin prèviament, a l'escola, els aspectes següents:  

 

Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:

 • Buscar informació (fotos, vídeos, retalls de diari, revistes, llibres, etc.) de les espècies autòctones més amenaçades i intentar explicar les causes de la situació en què es troben. Es pot fer per grups d'alumnes i que cada grup investigui sobre un animal d'un continent diferent o sobre un tipus d'animal diferent (aus, amfibis, mamífers, rèptils i peixos). 
 • Buscar informació (fotos, vídeos, retalls de diari, revistes, llibres, etc.) sobre espècies extingides a Catalunya i que s'estan criant al Zoo (per exemple: ós bru, llop ibèric, linx) i intentar explicar les causes de la seva desaparició. 
 • Buscar informació (fotos, vídeos, retalls de diari, revistes, llibres, etc.) sobre espècies extingides d'arreu del món i intentar explicar les causes de la seva desaparició. 

 

Per observar els animals:

Visita als aiguamolls de l'Empordà, el delta del Llobregat o el delta de l'Ebre, i després visitar el Zoo de Barcelona per tal d'observar les mateixes espècies de més a prop. 

 

Com a objectius específics: 

 • Introduir el concepte d'animal en perill. 
 • Descobrir les principals causes, ja siguin naturals o provocades per l'home, que amenacen les espècies salvatges. 
 • Conèixer l'existència d'animals en perill a tots els continents.
 • Conèixer els projectes de reintroducció i reforç poblacional, amb especial atenció als projectes amb espècies molt amenaçades en què participa el Zoo de Barcelona: llúdria, ferreret, tortuga mediterrània, martinet de nit, polla blava, etc. 
 • Introduir la problemàtica del comerç d'animals d'espècies amenaçades.
 • Introduir la problemàtica de les espècies invasives i els seus efectes sobre la biodiversitat.

L’activitat Animals en perill del Parc Zoològic dóna a conèixer, d'una manera adequada a l'edat dels alumnes, les principals causes que han portat molts animals a una situació difícil que n’amenaça la supervivència. 
Breu introducció en què es veuen diferents espècies en perill a través de diapositives i altres suports audiovisuals. 
Observació i manipulació de diferents materials procedents d'animals de la nostra col·lecció. 
En sortir de l'aula, i dirigits per un educador (biòleg) del Zoo, els alumnes fan un itinerari pel recinte en el qual aprofundeixen en els continguts següents: 

 

Causes del perill d'extinció :

 • Destrucció de l'hàbitat, amb l'exemple dels psitàcids. 
 • Captures destinades al comerç d'animals de companyia, amb exemples d'aus tropicals i rèptils. 
 • Caça destinada a l'alimentació humana, amb l'exemple dels primats.
 • Comerç de primeres matèries, com en el cas dels rinoceronts i els elefants. 
 • Competència amb espècies exòtiques introduïdes. 
 • Contaminació ambiental acumulada a la cadena tròfica, com per exemple les aus rapinyaires.
 • Contaminació ambiental directa, per exemple els pingüins. 

 

Introducció de les possibles solucions: 

 • Què podem fer des de casa per les espècies en perill.
 • Sistemes de protecció de la natura: parcs naturals, reserves, protecció legal d'espècies, actitud dels nens al bosc, etc. 
 • La feina del Zoo: programes de cria en captivitat d'espècies amenaçades, reintroduccions, etc.

Propostes d'activitats per dur a terme després de la Visita Animals en perill del Parc Zoològic de Barcelona: 

 

Àrea de coneixement del medi:

 • Fer una llista de diferents causes de l'extinció d'espècies animals. Posar-hi com a mínim un animal en perill per cada causa. 
 • Fer que els alumnes preparin "conferències" sobre els animals en perill a Catalunya, arreu del món o aquells que han vist al Zoo de Barcelona, de manera individual o en grup per presentar-les als companys.
 • Fer que els alumnes preparin "conferències" sobre les causes més importants que amenacen la supervivència de moltes espècies, de manera individual o en grup, per presentar-les als companys. 
 • Escriure històries sobre animals en perill recollides o inventades pels alumnes, que continguin informacions apreses durant el desenvolupament de l'activitat. 
 • Realitzar un llibre o un àlbum d'animals en perill, recollint tots els continguts que s'han treballat. 

 

Avaluació de l'aprenentatge aconseguit: 

 • Davant diferents fotografies d'animals, els alumnes han de dir: si són o no animals en perill i quines causes els han portat a la situació en què es troben.

Animals en perill és una activitat pensada amb molta cura per als alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de Primària. 

INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT ANIMALS EN PERILL 

EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM

Educació en favor del medi ambient. 

RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM

Els éssers vius i la seva relació amb el medi. 

 

OBJECTIUS

Referits a coneixements, fets i conceptes:

Estudiar les principals causes que han portat moltes espècies a trobar-se en perill. 


Referits a procediments:

Aprendre a observar els animals i a distingir-ne les característiques. 


Referits a actituds i valors:

 • Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.
 • Desvetllar la consciència conservacionista dels alumnes envers la protecció de les espècies.

Grup petit: 188 € (fins a 20 alumnes) cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts

 

Grup gran: 233 € (fins a 29 alumnes) cada alumne addicional fins a 31, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts
 

Per grups de discapacitats i residències amb dificultats econòmiques el preu són 7 € per persona i els acompanyants gratuïts.

Departament d'Educació
Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona 

Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.

Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00

escolazoo@bsmsa.cat