Conferència anual de l’EAZA

Zoo Barcelona

 

La conferència anual de l’EAZA va tenir lloc entre els dies 17 i 21 de setembre al Bioparc (València) amb la presència de gairebé 900 delegats de diferents zoos europeus.

 

Entre les nombroses reunions i presentacions celebrades, també entre l’equip directiu dels Zoos, el Zoo de Barcelona ha contribuït al coneixement amb les presentacions d’en Pep Xarles, responsable de fauna local del Zoo i coordinador del llop ibèric EEP, que es va presentar al grup cànids l’"Estat actual de la població ex situ del llop ibèric”, els projectes de determinació genètica de la població i els estudis conductuals de l'espècie; de l’Hugo Fernández, cap del servei veterinari del Zoo i president de l’European Association of Zoo and Wildlife Veterinarians (EAZWV), que va presentar el "Projecte de reintroducció de la gasela dorcas al Senegal"; i la María Teresa Abelló, conservadora de primats del Zoo, presidenta de TAFG (Grup Consultiu d'assessors de grans simis) i vicepresidenta de l'EEP de goril·les, que va encapçalar les trobades de grans simis, destacant les col·laboracions que els zoos europeus fan actualment amb els projectes de conservació in situ d'orangutans, goril·les, ximpanzés i bonobos.

 

Zoo Barcelona

 

Els resultats del Congrés demostren com els zoos són en l’actualitat centres de conservació importants per a les espècies amenaçades i de divulgació dels problemes contemporanis de la pèrdua de biodiversitat relativa a la malmesa de l'hàbitat a causa del canvi climàtic, la desforestació, el deteriorament ambiental per sobreexplotació, contaminació...

Tothom Hem de seguir treballant intensament i de manera proactiva per canviar aquesta deriva!

 

Zoo Barcelona