Dia Mundial del Reciclatge

zoo barcelona

 

El Zoo de Barcelona és una entitat municipal molt lligada a la ciutat de Barcelona.

 

La gestió de residus es controla de manera molt estricta i, des de l’any 2010, quan es va construir el Punt Verd del Zoo, any rere any s’ha anat incrementant la valorització dels residus, i en l’actualitat s’aconsegueix un reciclatge de més del 80% del pes total.

zoo barcelona

 

El Parc Zoològic de Barcelona disposa d’un espai tancat de recepció selectiva de residus, el Punt Verd, que està ubicat a la vora de l’entrada del parc de la Ciutadella i ocupa una superfície aproximada d’uns 200 m2. Inclou contenidors, compactadores i espai suficient per emmagatzemar tots els residus que es generen diàriament.

El Punt Verd és un espai visible i accessible per als visitants i té una aula educativa que permet explicar el procés de reciclatge a escolars i visitants.

Al Punt Verd s’emmagatzema la major part dels residus en contenidors específics.

Les fraccions principals de residus generats dins el Parc Zoològic són els fems, que es gestionen de manera diferenciada de la matèria orgànica i representen més del 70% del pes total de residus generats al Zoo. La fracció de rebuig suposa prop del 10% del total de residus, i prové majoritàriament de la recollida de papereres i del sector de la restauració.

zoo barcelona

En el Zoo, per recollir la matèria orgànica, hi ha repartits a prop dels hàbitats dels animals 30 contenidors metàl·lics d’1 m3, on s’acumulen les restes de les instal·lacions dels animals. Aquestes restes les recull el personal intern amb un vehicle (toro mecànic) i les porta al Punt Verd.

 

Cada any es fan uns 115 desplaçaments al Punt Verd del Zoo, per traslladar les aproximadament 1.200 tones de matèria orgànica que es generen.

 

Una petita part d’aquests fems es composten directament al Zoo, en vuit compostadors on s’acumula la matèria orgànica i que produeixen unes 5-7 tones de compost l’any.

 

zoo barcelona