Reintroduïm tortugues mediterrànies nascudes al Zoo de Barcelona

Zoo Barcelona

 

 

En el marc del programa de reintroducció de la tortuga mediterrània occidental (Testudo hermanni), enguany al parc del Garraf s’han alliberat un total de 660 tortugues mediterrànies per tal de reforçar-ne les poblacions al massís. Les tortugues alliberades procedeixen de la recuperació i cria en captivitat duta a terme al Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC), d’individus aportats pel Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera, i de les instal·lacions de cria gestionades per particulars, en col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, entre les quals hi ha el Zoo de Barcelona.

 

Zoo Barcelona

 

La tortuga mediterrània és una espècie protegida i catalogada com a en perill d’extinció a Catalunya. Els principals factors d’amenaça actuals són la caça furtiva, la depredació natural, els incendis forestals, la domesticació dels animals (causant d'espoliacions i hibridacions amb altres espècies), i els atropellaments. És per això que un dels aspectes fonamentals per a la supervivència d’aquestes poblacions de tortuga és la gestió del seu hàbitat, que permet millorar la qualitat i la disponibilitat d’àrees per a la nidificació i l’alimentació.

 

Amb l’objectiu de consolidar i recolonitzar antigues zones de distribució d’aquesta espècie es duu a terme un programa de conservació coordinat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. En aquest context, després que pràcticament desapareguessin del massís del Garraf, es va iniciar un programa per garantir la supervivència i sostenibilitat de la població de tortuga mediterrània al parc. Aquest programa es desenvolupa seguint les indicacions del Pla de conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat dels parcs del Garraf i Olèrdola, elaborat l’any 2016, i del Pla de conservació específic d’aquesta espècie, elaborat l’any 2002 pel CRARC, i consisteix en la reintroducció de tortugues en els indrets més favorables del medi natural, en la millora dels hàbitats i en el seguiment de l’estat d’aquestes poblacions introduïdes. Amb les 660 tortugues alliberades enguany, ja sumem més de 8.000 exemplars reintroduïts.

 

Els resultats del programa són positius. Tot i això, per tal de garantir la supervivència i estabilització de la població de tortuga mediterrània al Garraf, ens caldrà continuar alliberant exemplars, i garantir que un bon nombre d’exemplars nascuts al parc del Garraf arribin a ser madurs i es puguin reproduir. Per aquest motiu és important fer un seguiment al camp de la població actual, analitzant els diferents paràmetres que ens indiquin l’evolució de la població.

 

Zoo Barcelona