Observatori d’amfibis de l’Empordà
Observatori d’amfibis de l’Empordà

Els últims anys, els amfibis han sofert una gran davallada a escala mundial i de fet, són un dels grups animals més vulnerables als efectes del canvi global. Per aquest motiu l’estat de les seves poblacions és una de les principals preocupacions de la UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura). Entre les principals causes del declivi es poden citar les següents: espècies introduïdes, el canvi climàtic, la destrucció d’hàbitat i les malalties emergents.

El 2016, l’IAEDEN amb la Fundació Barcelona Zoo van firmar un conveni per la creació de l’Observatori dels Amfibis als Aiguamolls de l’Empordà i l'atles de distribució d’amfibis en aquesta zona amb l’objectiu de vetllar per la conservació i millora de la gestió d’aquest grup animal. Durant el 2017 es va començar a treballar amb el protocol dissenyat durant el 2016 per tal de realitzar l’Atles, així com també per determinar les principals amenaces de conservació en el context del canvi global. Més enllà dels resultats del treball de camp dut a terme fins ara (de gran importància per conèixer la situació de les diferents espècies així com per a obtenir dades de la seva fenologia i ecologia), és de destacar també la metodologia de treball dissenyada i realitzada, que segurament permetrà ser exportada per a fer prospecció dels amfibis en d’altres espais naturals catalans.

Actualment, la col·laboració entre ambdues entitats té com a objecte seguir amb el manteniment i complet desenvolupament de l’observatori dels amfibis als Aiguamolls de l’Empordà i de l'atles de distribució d’amfibis en aquesta zona amb l’objectiu de vetllar per la conservació i millora de la gestió d’aquest grup animal.