Predadors terminals mediterranis
Predadors terminals mediterranis

La Mediterrània es caracteritza per la seva alta diversitat biològica: és un dels mars més rics del món pel que fa a la flora i la fauna, particularment a la zona costanera, amb un alt grau d'endemisme. La seva rica biodiversitat representa del 8 al 9% del total d'espècies dels mars mundials, fet notable considerant que la mediterrània representa només el 0.32% del volum total dels oceans del planeta. Hi ha consens que serà una de les regions més afectades per l’escalfament global, i en el seu mar ja s’està donant un increment significatiu de les temperatures de les aigües superficials. Aquest increment de la temperatura està comportant un canvi en l’estructura i composició de les xarxes tròfiques i una disminució global de la mida dels peixos i de la productivitat de les seves poblacions. Per un mecanisme de cascada, tot això comportarà importants impactes en les poblacions de predadors terminals, com són els cetacis i els condrictis.

Els isòtops estables, principalment els de nitrogen i carboni, són uns marcadors d’ús habitual en animals marins per a la determinació de la composició de la dieta, les relacions tròfiques i el tipus d’hàbitat utilitzat. Aquesta tècnica ha estat abastament aplicada a estudis de vertebrats, i el Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia, i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona compta amb una llarga i sòlida trajectòria en aquest camp, tal i com ho demostren les diferents col·laboracions ja realitzades per aquest grup de recerca i el propi Zoo de Barcelona, mitjançant diverses beques PRIC.

La informació produïda per la present proposta constituirà una base de coneixement que permetrà avaluar i monitoritzar canvis futurs en el ecosistema. Aquest resultat serà rellevant no només per al monitoratge de l’impacte del canvi climàtic a la Mediterrània, sinó també per a la conservació dels cetacis i els condrictis, dos dels grups de vertebrats més amenaçats en les nostres aigües, i també per a la gestió dels recursos pesquers.