Taller Amfibis i rèptils

Taller Amfibis i rèptils zoo

És una activitat pensada per als alumnes de 3r i 4t de primària en la qual es presenten les característiques principals d’aquestes dues classes de vertebrats. 

 

La magnífica col•lecció d’amfibis i rèptils del nostre zoològic comprèn espècies representatives dels cinc continents i té cura amb especial atenció de les espècies amenaçades. El seu estudi permet la comprensió de l’adaptació dels amfibis i rèptils als seus biòtops respectius, a diferents tipus d’alimentació i formes de vida. 
 

En acabar el taller, el grup podrà passar la resta del dia al recinte del Zoo fins a l’hora de tancament. 

Durada: 2 hores

Hores d’inici: 10h - 12h

Per treure el màxim profit del Taller d’Amfibis i Rèptils del Parc Zoològic, suggerim treballar prèviament, a l'escola, els aspectes següents:  

 

Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:

 • Posar una bústia en què els alumnes puguin dipositar les preguntes que sorgeixin en qualsevol moment i que posteriorment es treballaran. 
 • Recollir fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes o altres materials que es creguin oportuns sobre aquests animals i que els nens siguin capaços d'aconseguir. 
 • Portar vídeos, CD o altres materials en suport electrònic sobre els amfibis i els rèptils. 
 • Estudiar el procés de metamorfosi d'una granota. 

 

Per observar els animals:

 • Fer una sortida per observar capgrossos, intentar veure granotes i gripaus, escoltar el seu cant, veure serps, llangardaixos o altres amfibis i rèptils del nostre entorn natural. 
 • Demanar als alumnes que tinguin algun rèptil que preparin individualment o en grup un explicació sobre l'animal per presentar-lo als companys amb l'ajut de fotografies o del mateix animal. 

 

Com a objectius específics: 

 • Situació dels amfibis i els rèptils dins els vertebrats. 
 • Coneixement de l'existència d'amfibis amb cua i sense cua, així com dels diferents tipus de rèptils: tortugues aquàtiques, tortugues terrestres, cocodrils, llangardaixos sense potes, llangardaixos amb potes i serps.

L'activitat del Taller Amfibis i rèptils del Parc Zoològic dóna a conèixer les característiques principals d'aquestes dues classes de vertebrats d'una manera adequada a l'edat dels alumnes.  

 

 1. Breu explicació on es mostren representants dels principals tipus d'amfibis i rèptils. 
 2. També s'ofereix l'oportunitat d'observar i manipular diferents materials procedents d'animals de la nostra col·lecció.
 3. Els alumnes fan un itinerari pel recinte en el qual aprofundeixen en els continguts següents:
  • Comparació de les característiques dels amfibis i els rèptils en relació amb altres animals. 
  • Introducció a la classificació d'aquestes dues classes. 
  • Comparació de les diferents formes de desplaçament i dels tipus d'extremitats segons el medi on es mouen. 
  • Observació dels diferents tipus d'estratègies per aconseguir l'aliment.
  • Tècniques de caça en els rèptils verinosos i no verinosos. 
  • Estudi de la reproducció dels amfibis i els rèptils: l'oviparisme. La metamorfosi. 
  • Identificació i modificacions de la protecció de la pell: defensa i camuflatge. 
  • Òrgans dels sentits més utilitzats per aquestes dues classes. 
  • Problemàtica de la conservació de les espècies amenaçades d'amfibis i rèptils a la natura. 
  • Problemàtica del comerç amb animals en relació amb les espècies amenaçades d'amfibis i rèptils.

Propostes d'activitats per dur a terme després del Taller Amfibis i Rèptils del Parc Zoològic:  

 

Àrea de coneixement del medi: 

 • Fer murals amb les fotos recollides d'animals agrupant-les segons diferents criteris: capa externa, medi on viuen, forma de desplaçament, tipus d'alimentació, etc. 
 • Fer que els alumnes preparin "conferències" de manera individual o en grup per presentar-les als companys. 
 • Escriure i/o representar històries sobre els amfibis o els rèptils recollides o inventades pels alumnes, que continguin informacions apreses durant el desenvolupament de l'activitat. 
 • Realitzar un llibre o un àlbum sobre els animals, recollint tots els continguts que s'han treballat.
 • Buscar semblances i diferències entre diversos amfibis i rèptils. 

 

Avaluació de l'aprenentatge aconseguit: 

 • Davant una fotografia d'un amfibi o un rèptil, els alumnes han de dir: quin tipus d'animal és, el medi on es mou, el seu tipus d'alimentació, com es reprodueix i quin tipus de defensa utilitzarà en cas de perill.

El Taller Amfibis i rèptils del Parc Zoològic és una activitat pensada per als alumnes de 3r i 4t de Primària.  

 

INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT ELS AMFIBIS I ELS RÈPTILS 

EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM

Educació en favor del medi ambient. 

RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM

El cicle biològic dels amfibis i els rèptils. 

 

OBJECTIUS

Referits a coneixements, fets i conceptes:

 • Estudiar la reproducció, l'alimentació i el desplaçament de diferents amfibis i rèptils. 
 • Observar l'adaptació a diferents hàbitats i conèixer sistemes de locomoció i protecció d'aquests animals. 


Referits a procediments:

 • Aprendre a observar acuradament els animals, les semblances i diferències que presenten. 
 • Iniciar la classificació i el reconeixement dels diversos grups d'amfibis i rèptils. 


Referits a actituds i valors:

 • Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement. 
 • Desvetllar la consciència dels alumnes envers la protecció de la natura.

Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes) cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts

 

Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes) cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts

Departament d'Educació
Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona 

Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.

Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00

escolazoo@bsmsa.cat