Taller Invertebrats

Zoo Barcelona

La majoria d’animals del nostre planeta són animals invertebrats! Sense ells no funcionaria cap ecosistema. El taller ajudarà als alumnes amb més coneixements a recordar i reforçar  els continguts adquirits i apresos a  l’escola. Als alumnes novells els facilitarà la descoberta dels trets que ajuden a identificar i classificar aquesta enorme biodiversitat animal. Una part important de la proposta es basa en el treball i el raonament en equip, mitjançant la realització d’observacions d’animals vius i materials biològics. Aquesta metodologia de proximitat facilita que els alumnes interioritzin amb més facilitat els aprenentatges.

Durada: 2 hores

Hores d’inici: 10, 12, 14

Per treure el màxim profit del Taller Invertebratsdel Parc Zoològic, suggerim treballar prèviament, a l'escola, els aspectes següents:

 

Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:

 • Recollir preguntes formulades pels alumnes sobre els animals invertebrats que posteriorment es treballaran. Recollir notícies sobre flagells causats per la llagosta africana o altres invertebrats.
 • Portar vídeos, CD o altres materials en suport electrònic sobre aquests temes.
 • Encetar una col·lecció d'invertebrats de la classe, a la qual tothom pugui aportar animals i classificar-los, començant pels fílums que més s'estudiaran al Zoo: artròpodes, mol·luscs i equinoderms.

 

Per observar els animals:

 • Fer una sortida a la platja, al camp o al bosc per descobrir la gran diversitat d'animals invertebrats que s'hi poden trobar.
 • Construir un formiguer amb una vista en secció de les galeries.

 

Com a objectius específics:

 • Donar a conèixer la gran proporció d'animals que representen els invertebrats en relació amb els vertebrats.
 • Introduir la classificació dels éssers vius.
 • Treballar les característiques més importants dels diferents fílums.

L'activitat Invertebrats del Parc Zoològic dóna a conèixer la complexitat de la classificació dels éssers vius. 

 

Aquest taller es porta a terme en una aula especialment equipada, on l'educador (biòleg) explica als alumnes el plantejament de l'activitat i en supervisa el funcionament.

 

El grup classe es divideix en cinc subgrups, cadascun dels quals treballa diferents aspectes dels invertebrats amb el suport d'un guió de treball i materials (que inclouen caixes sorpresa). Tots els alumnes fan els diferents exercicis.

 

 • Vídeo sobre la papallona graèllsia.
 • La classificació del regne animal.
 • Fílum artròpodes.
 • Fílum mol·luscs: gasteròpodes i bivalves.
 • Fílum equinoderms.
 • Observació mitjançant la lupa binocular.

La visita al recinte es fa amb el mestre (amb l'ajut d'una autoguia proporcionada pel Zoo).

Propostes d'activitats per dur a terme després del Taller Invertebrats del Parc Zoològic de Barcelona: 

 

Àrea de Ciències de la naturalesa:

 • Fer un treball sobre algun dels fílums estudiats.
 • Classificar diferents invertebrats recollits a les sortides.
 • Fer que els alumnes preparin treballs sobre una espècie estudiada, en grup o individualment, i els presentin als companys.
 • Continuar la col·lecció d'invertebrats, afegint-hi els fílums que no s'han treballat al Zoo.

 

Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:

 • Els alumnes han de descriure diferents animals invertebrats que se'ls oferiran (en foto o reals), dels quals han de dir a quin fílum pertanyen i quina és la característica més important.

El taller Invertebrats del Parc Zoològic és una activitat pensada per als alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO en la qual, d'una manera molt participativa, es descobreix la complexitat i diversitat dels éssers vius, especialment dels invertebrats.

 

INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT ELS INVERTEBRATS DEL PARC ZOOLÒGIC

EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM

Educació en favor del medi ambient.

RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM

Els éssers vius i la seva relació amb el medi.

 

OBJECTIUS

Referits a coneixements, fets i conceptes:

 • Introduir els conceptes de classificació dels éssers vius i de fílum
 • Introduir la biologia i l'ecologia dels invertebrats.

Referits a procediments:

Analitzar i comprendre la diversitat de mecanismes de què disposen els invertebrats per sobreviure.

Referits a actituds i valors:

Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.

Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes) cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts

 

Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes) cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts

 

BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL

 

Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)

(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les matèries condicions prèviament contractades.

Vols reservar?

Per a tramitar la reserva, emplena el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu.