Taller Mira i toca

Taller Mira i toca

Activitat pensada per als alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària en la qual, d’una manera participativa, es presenten les necessitats dels animals captius, la forma de manejar-los i la importància de no tenir animals salvatges com a animals de companyia. 
També es reflexiona sobre la problemàtica del tràfic il•legal d’animals.
 
Aquesta activitat es fa amb el suport d’animals vius procedents de la nostra col•lecció, que els alumnes observen, toquen i alimenten.
Cal fer notar que les espècies observades en aquesta activitat són aquelles que accepten una manipulació prudent, sempre sens perjudici de la seva salut física i psíquica per tal de preservar-los el benestar. 
 

En acabar el taller, el grup podrà passar la resta del dia al recinte del Zoo fins a l’hora de tancament. 

Durada: 2 hores

Hores d’inici: 10h - 12h

Per treure el màxim profit del Taller del Mira i toca del Parc Zoològic suggerim treballar prèviament, a l'escola, els aspectes següents:  

 

Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:

 • Fer una llista de les activitats de cura que comporta tenir un animal domèstic. 
 • Posar una bústia en què els alumnes puguin dipositar les preguntes que sorgeixin en qualsevol moment i que posteriorment es treballaran. 
 • Buscar un comerç d'animals que tingui el punt vermell i esbrinar què és i què implica. 
 • Recollir fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes o altres materials sobre animals que els nens siguin capaços d'aconseguir. 
 • Portar vídeos, CD o altres materials en suport electrònic sobre aquests animals. 

 

Per observar els animals:

 • Fer una sortida a una gossera o a un centre d'acolliment d'animals abandonats i discutir les conseqüències d'un mal ús dels animals. 
 • Demanar als alumnes que tinguin algun animal de companyia que preparin, individualment o en grup, un explicació sobre la cura de l'animal per presentar-la als companys amb l'ajut de fotografies o de l'animal mateix. 

 

Com a objectius específics: 

 • Introduir el concepte d'animal salvatge i animal domèstic i aprendre a identificar-los. 
 • Descobrir les principals característiques dels animals de companyia.
 • Coneixement de l'existència d'animals aptes per tenir-los a casa i d'altres que no ho siguin. 
 • Prendre consciència de la responsabilitat que suposa tenir un animal. 
 • Introducció als problemes de comportament que la cria domèstica suposa per als animals.

L'activitat Mira i toca del Parc Zoològic dóna a conèixer les característiques principals dels animals domèstics d'una manera participativa i adequada a l'edat dels alumnes. 


Aquesta activitat es porta a terme en dues aules especialment equipades: la quadra de les girafes i el Terrari, en les quals l'educador (biòleg) explica als alumnes el plantejament de l'activitat i en supervisa el funcionament. 


En primer lloc, es fa un itinerari fins a l'aula de les girafes en el qual s'expliquen les diferències entre animal salvatge i domèstic. A l'aula de les girafes els alumnes toquen i alimenten diferents animals domèstics. També observen de ben a prop altres espècies.

Trasllat a l'aula del Terrari, on es manipulen diferents amfibis i rèptils: llangardaixos, serps i tortugues. Introducció als programes de reproducció en captivitat i reintroducció del ferreret i la tortuga mediterrània. 

 

Els continguts treballats són els següents: 

 • Introducció sobre el que s'ha de fer i el que no s'ha de fer mai si es vol tenir un animal de companyia. Tinença responsable. 
 • Introducció a la problemàtica de la cria en captivitat en relació amb el comportament dels animals, i sistemes d'enriquiment de la conducta animal. 
 • Comparació i manipulació de diferents animals: cucs de farina, ratolins, conills porquins, conills, llangardaixos, serps i tortugues. 
 • Observació d'animals abandonats o decomissats: titís i cacatues. Reflexió sobre les possibilitats de tenir animals a casa: espècies que es poden tenir i espècies que no són recomanables. 
 • Introducció del concepte de protecció i conservació d'espècies.

Propostes d'activitats per dur a terme després del Taller Mira i toca del Parc Zoològic de Barcelona:  

 

Àrea de coneixement del medi: 

 • Fer una llista d'actituds correctes i incorrectes per a la cura d'animals domèstics. 
 • Classificar els animals anteriors en funció de si es poden tenir o no com a animals de companyia. 
 • Fer que els alumnes preparin "conferències" sobre els animals domèstics: requeriments d'espai, d'exercici, de neteja, etc., de manera individual o en grup, per presentar-les als companys. 
 • Fer un llibre o àlbum sobre els animals que es poden tenir en una casa, recollint tots els continguts que s'han treballat. 
 • Buscar semblances i diferències entre els animals domèstics i salvatges. 

 

Avaluació de l'aprenentatge aconseguit: 

 • Davant diferents fotografies d'animals, els alumnes han de dir si es poden tenir o no com a animals domèstics i per què.

El taller Mira i toca del Parc Zoològic és una activitat pensada per als alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de Primària en la qual, de manera molt participativa, descobreixen les necessitats dels animals domèstics i salvatges.  

 

INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT MIRA I TOCA  

EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM

Educació en defensa del medi ambient. 

RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM

Els éssers vius i la seva relació amb el medi. 

 

OBJECTIUS

Referits a coneixements, fets i conceptes:

 • Estudiar les característiques dels animals que es poden tenir a casa i els que no s'hi poden tenir. 
 • Estudiar els problemes causats pel comerç il·legal d'animals exòtics. 


Referits a procediments:

Iniciar-se en l’atenció correcta dels animals. 


Referits a actituds i valors:

 • Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.
 • Fomentar les actituds responsables envers la tinença d'animals de companyia. 
 • Desvetllar la consciència del

Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes) cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts

 

Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes) cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts

Departament d'Educació
Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona 

Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.

Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00

escolazoo@bsmsa.cat