Mamífers https://www.zoobarcelona.cat/ca/animals/mamifers ca Zebra de Chapman https://www.zoobarcelona.cat/ca/animals/zebra-de-chapman <span>Zebra de Chapman</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>L’inconfusible i espectacular disseny blanc i negre del pelatge de les zebres presenta una gran variació segons les diferents espècies i races geogràfiques que es distribueixen per l’est i el sud d’Àfrica.</p> <p> </p> <p>La zebra de Chapman, que es caracteritza per presentar línies fosques menys contrastades entre les ratlles negres, ocupa les sabanes i planes herbàcies obertes més aviat àrides del sud d’Àfrica.</p></div> <span><span lang="" about="/index.php/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dt., 12/13/2016 - 10:41</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Equus%20burchelli1.jpg" width="1920" height="819" alt="Zebra de Chapman" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-title-2 field--type-string field--label-hidden field--item">Equus burchelli chapmanni</div> <div class="field field--name-field-body-2 field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Zimbàbue, Botswana, Namíbia, el nord de Sud-àfrica i el sud-est d'Angola.</p></div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Degree of risk</div> <div class="field--item">Preocupació menor</div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-2 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Classe</div> <div class="field--item">Mammalia</div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-3 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Ordre</div> <div class="field--item">Perissodactyla</div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-4 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Família</div> <div class="field--item">Equidae</div> </div> <div class="field field--name-field-text field--type-string field--label-hidden field--item">175-320 kg</div> <div class="field field--name-field-text-2 field--type-string field--label-hidden field--item">127-140 cm</div> <div class="field field--name-field-text-3 field--type-string field--label-hidden field--item">15 - 20 anys</div> <div class="field field--name-field-text-4 field--type-string field--label-hidden field--item">25-35 kg</div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-5 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Habitat</div> <div class="field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/43"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/43"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Sabana</div> </a></h2> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-6 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Vida social</div> <div class="field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/32"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/32"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Gregària</div> </a></h2> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-7 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Alimentació</div> <div class="field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/33"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/33"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Herbívora</div> </a></h2> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-8 field--type-entity-reference field--label-hidden field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/34"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/34"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Vivípara</div> </a></h2> </div> </div> <div class="field field--name-field-text-5 field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Dies</div> <div class="field--item">360-396 </div> </div> <div class="field field--name-field-text-6 field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Cria</div> <div class="field--item">1</div> </div> <div class="field field--name-field-text-long field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Descripció</div> <div class="field--item"><p>El pelatge ratllat característic de les zebres presenta una gran variació segons les diferents espècies i races geogràfiques que es distribueixen per l’est i el sud d’Àfrica.</p> <p> </p> <p>La zebra de Chapman es caracteritza per presentar línies marronoses menys contrastades entre les ratlles negres</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-2 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Hàbitat</div> <div class="field--item"><p>Sabanes, planes herbàcies i regions arbustives, sempre amb presència d’aigua a les proximitats.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-3 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Alimentació</div> <div class="field--item"><p>S’alimenta bàsicament d’herba, però també pot aprofitar fulles i brots tendres si cal. A diferència de la major part d’herbívors africans, que consumeixen només l’herba ben curta, la zebra es pot alimentar d’herba de més altura, de manera que els ramats són els primers que arriben a les zones que acaben de rebre les pluges estacionals.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-4 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Reproducció</div> <div class="field--item"><p>Durant el període reproductor els mascles es barallen donant-se guitzes i mossegades per dominar un grup de femelles. La gestació dura al voltant dels dotze mesos i neix una sola cria en cada part, que es pot aixecar i seguir la mare al poc temps de néixer.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-5 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Conducta</div> <div class="field--item"><p>L' espectacular disseny del pelatge de les zebres té una funció molt concreta: desdibuixar la silueta dels individus dins el ramat i desorientar així els depredadors –principalment lleons i hienes– quan les intenten caçar per les sabanes africanes.</p> <p> </p> <p>Són animals socials que viuen en petits grups familiars, però que es poden unir en grans ramats durant l’estació seca, època en què poden recórrer grans distàncies buscant aigua i herba per subsistir davant les àrides condicions imperants. Sovint formen ramats mixts amb altres herbívors com nyus, impales o gaseles.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-6 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Estatus i programes de conservació</div> <div class="field--item"><p>Com totes les altres zebres, la zebra de Chapman és actualment molt menys nombrosa del que era fins no fa gaire temps a causa de la persecució que pateix per obtenir la seva carn i la seva pell, així com de la degradació de bona part del seu antic hàbitat.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Equus%20burchelli2.jpg" width="1400" height="846" alt="Perissodactyla" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Equus%20burchelli3.jpg" width="1400" height="846" alt="Perissodactyla" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-10 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Reating</div> <div class="field--item"><a href="/index.php/ca/animals/mamifers" hreflang="ca">Mamífers</a></div> </div> Tue, 13 Dec 2016 09:41:06 +0000 admin 366 at https://www.zoobarcelona.cat Jaguar https://www.zoobarcelona.cat/ca/animals/jaguar <span>Jaguar</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>El jaguar és el felí més gran del continent americà, on el trobem a la selva tropical humida. És un gran depredador que no menysprea cap tipus de presa. És notablement aquàtic i captura, a més de peixos,  grans serps, com ara l’anaconda.</p> <p> </p> <p>Com passa amb nombrosos felins, ha estat delmat per comerciar amb la seva pell. De costums força nocturns i solitaris, es pot desplaçar per territoris molt amplis. Com en el cas del lleopard, hi ha individus melànics, totalment negres.</p></div> <span><span lang="" about="/index.php/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dt., 12/13/2016 - 10:23</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Panthera%20onca1.jpg" width="1920" height="819" alt="Jaguar" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-title-2 field--type-string field--label-hidden field--item">Panthera onca </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-references field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Breeding program</div> <div class="field--items"> <div class="field--item">ESB</div> </div> </div> <div class="field field--name-field-body-2 field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Des del sud dels EUA i Mèxic, a través de l'Amèrica central i del sud, fins al nord de l'Argentina.</p></div> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2017-01/Mapa_PanOnc.jpg" width="1600" height="935" alt="Jaguar" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Degree of risk</div> <div class="field--item">Gairebé amenaçat</div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-2 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Classe</div> <div class="field--item">Mammalia</div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-3 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Ordre</div> <div class="field--item">Carnívora</div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-4 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Família</div> <div class="field--item">Felidae</div> </div> <div class="field field--name-field-text field--type-string field--label-hidden field--item">35-120 kg</div> <div class="field field--name-field-text-2 field--type-string field--label-hidden field--item">60-80 cm</div> <div class="field field--name-field-text-3 field--type-string field--label-hidden field--item">més de 22 anys en captivitat.</div> <div class="field field--name-field-text-4 field--type-string field--label-hidden field--item">700-900 g</div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-5 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Habitat</div> <div class="field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/56"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/56"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Selva</div> </a></h2> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-6 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Vida social</div> <div class="field--item"><div about="/index.php/ca/taxonomy/term/186"> <h2><a href="/index.php/ca/taxonomy/term/186"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Solitàiria</div> </a></h2> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-7 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Alimentació</div> <div class="field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/51"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/51"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Carnívora</div> </a></h2> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-8 field--type-entity-reference field--label-hidden field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/34"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/34"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Vivípara</div> </a></h2> </div> </div> <div class="field field--name-field-text-5 field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Dies</div> <div class="field--item">93-105</div> </div> <div class="field field--name-field-text-6 field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Cria</div> <div class="field--item">1-4 cries, normalment 2</div> </div> <div class="field field--name-field-text-long field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Descripció</div> <div class="field--item"><p>És el felí de més gran volum del continent americà, ja que pot arribar a pesar més de 100 kg. De pelatge típicament tacat, s'assembla especialment al lleopard, tot i que sol ser més gran, amb una constitució general més robusta i el cap més massís, i que les seves característiques comportamentals i d'hàbitat són més similars a les del tigre.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-2 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Hàbitat</div> <div class="field--item"><p>Tot i que el seu hàbitat preferit són les selves denses o pantanoses amb bona cobertura vegetal, el jaguar pot habitar a una varietat de terrenys boscosos més oberts, sempre associats a la presència i el fàcil accés a l’aigua.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-3 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Alimentació</div> <div class="field--item"><p>És un poderós depredador que no menysprea cap tipus de presa, però prefereix mamífers com cérvols, tapirs, pècaris, capibares, agutins o micos. Notablement aquàtic, pesca a l’aguait peixos a la vora dels rius o des d’una branca baixa. També captura sovint caimans i grans serps, com ara l’anaconda, així com aus, tortugues i els seus ous. Ocasionalment menja algunes fruites madures.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-4 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Reproducció</div> <div class="field--item"><p>Animals solitaris, els dos sexes només s’ajunten durant l’època de zel, que pot durar fins a quinze dies i durant la qual es produeixen còpules ràpides i molt freqüents. La gestació dura entre 93 i 105 dies i neixen entre un i quatre cadells en cada part, un parell en el cas més habitual. Els petits són cuidats exclusivament per la mare durant quasi dos anys.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-5 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Conducta</div> <div class="field--item"><p>De costums força nocturns, és un animal solitari excepte a l’època de reproducció. Cada exemplar ocupa un territori que oscil·la entre els 5 i els 500 km2 en funció de la disponibilitat de preses que troba al seu abast. Les femelles poden solapar el seus territoris, més petits que els dels mascles. Els jaguars marquen els territoris amb orina, excrements, urpades als arbres i vocalitzacions.</p> <p> </p> <p>Neda amb facilitat i és un bon grimpador que es mou àgilment per les branques dels arbres, encara que acostuma a capturar les preses pel terra de la selva.</p> <p> </p> <p>A l’igual que passa en el cas dels lleopards, és freqüent la presència d’individus melànics, és a dir, amb el pelatge de color negre, sobretot en les poblacions que viuen a les selves denses.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-6 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Estatus i programes de conservació</div> <div class="field--item"><p>Excepte en unes poques regions molt determinades, com ara el Pantanal, una gran zona humida molt poc humanitzada que comparteixen el Brasil, Bolívia i el Paraguai, les poblacions de jaguar es troben en perill en tota l’àrea de distribució. Les darreres dècades, el territori ocupat per les races septentrionals de l’espècie s’ha reduït en dues terceres parts i el de les races meridionals, en més d’un terç. Els motius d’aquesta dràstica disminució són l’excés de captures per obtenir-ne la preuada pell i la dràstica destrucció del seu hàbitat selvàtic.</p> <p> </p> <p>El Parc Zoològic de Barcelona participa en l’ESB de l’espècie.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Panthera%20onca2.jpg" width="1400" height="846" alt="Jaguar" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Panthera%20onca3.jpg" width="1400" height="846" alt="Jaguar" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-10 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Reating</div> <div class="field--item"><a href="/index.php/ca/animals/mamifers" hreflang="ca">Mamífers</a></div> </div> Tue, 13 Dec 2016 09:23:15 +0000 admin 364 at https://www.zoobarcelona.cat Cérvol del pare David https://www.zoobarcelona.cat/ca/animals/cervol-del-pare-david <span>Cérvol del pare David</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Aquest cérvol, originari de la Xina, està adaptat a viure en ambients pantanosos, ja que té les peülles llargues i separades per poder caminar pel fang sense enfonsar-s’hi.</p> <p> </p> <p>Es considerava extingit fins que l’any 1865 el missioner Armand David en va descobrir un petit ramat als jardins del palau imperial de Pequín. Alguns exemplars van ser enviats a diferents zoos europeus, on es van reproduir, i finalment l’any 1986 es van poder reintroduir al seu país d’origen.</p></div> <span><span lang="" about="/index.php/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dt., 12/13/2016 - 10:02</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Elaphurus%20davidianus1.jpg" width="1920" height="819" alt="Cérvol del pare David" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-title-2 field--type-string field--label-hidden field--item">Elaphurus davidianus</div> <div class="field field--name-field-body-2 field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>La Xina.</p></div> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Mapa_Eladav.jpg" width="1600" height="935" alt="Cérvol del pare David" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Degree of risk</div> <div class="field--item">Extint en estat salvatge</div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-2 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Classe</div> <div class="field--item">Mammalia</div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-3 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Ordre</div> <div class="field--item">Artiodactyla</div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-4 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Família</div> <div class="field--item">Cervidae</div> </div> <div class="field field--name-field-text field--type-string field--label-hidden field--item">160 - 220 kg</div> <div class="field field--name-field-text-2 field--type-string field--label-hidden field--item">110-140 cm</div> <div class="field field--name-field-text-3 field--type-string field--label-hidden field--item">fins a 23 anys en captivitat</div> <div class="field field--name-field-text-4 field--type-string field--label-hidden field--item">11-12 kg</div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-5 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Habitat</div> <div class="field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/57"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/57"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Aiguamolls</div> </a></h2> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-6 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Vida social</div> <div class="field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/32"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/32"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Gregària</div> </a></h2> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-7 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Alimentació</div> <div class="field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/33"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/33"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Herbívora</div> </a></h2> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-8 field--type-entity-reference field--label-hidden field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/34"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/34"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Vivípara</div> </a></h2> </div> </div> <div class="field field--name-field-text-5 field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Dies</div> <div class="field--item">283 - 288 </div> </div> <div class="field field--name-field-text-6 field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Cria</div> <div class="field--item">1, rarament 2</div> </div> <div class="field field--name-field-text-long field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Descripció</div> <div class="field--item"><p>Aquest gran cérvol es caracteritza per les llargues potes que acaben en unes peülles llargues i separades per poder caminar pel fang sense enfonsar-s’hi, per tenir el cap i el musell molt allargats i per la petita grandària dels ulls i les orelles. La cua és considerablement llarga i les banyes, presents tan sols en les femelles, poden assolir fins a 80 cm de llargària. El pelatge és de color marró rogenc durant l’estiu, però es torna grisenc a l’hivern.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-2 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Hàbitat</div> <div class="field--item"><p>Planes inundades, pantans i aiguamolls.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-3 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Alimentació</div> <div class="field--item"><p>Menja predominantment herba però, si aquesta escasseja, complementa la dieta amb plantes aquàtiques.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-4 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Reproducció</div> <div class="field--item"><p>La reproducció és com la de la majoria de cèrvids, amb lluites entre mascles i formació d'harems. La gestació dura uns nou mesos i acostuma a néixer una sola cria en cada part.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-5 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Conducta</div> <div class="field--item"><p>És una espècie d’hàbits diürns que es mou especialment a primera hora del dia i al capvespre. De comportament social, els mascles i les femelles formen ramats separats excepte a l’època de reproducció. Neda molt bé i passa moltes estones dins l'aigua.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-6 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Estatus i programes de conservació</div> <div class="field--item"><p>El cérvol del pare David té una història poc corrent: vivia a les planúries inundades del nord de la Xina fins que els conreus es van estendre per la zona i va desaparèixer totalment en estat salvatge. La ciència occidental el considerava definitivament extingit fins que, l'any 1865, un missioner anomenat Armand David va descobrir un petit ramat de supervivents als jardins del palau imperial de Pequín. Alguns exemplars van ser enviats llavors al parc de Woburn, a Anglaterra, i poc després van morir tots els que quedaven a la Xina. A partir del petit nucli inicial de Woburn van anar arribant cérvols del pare David a diferents parcs i zoològics de tot el món, entre ells el de Barcelona, on es van reproduir i finalment, l'any 1986, es va poder reintroduir un petit grup al seu hàbitat natural de la Xina per primera vegada després de més de cent anys. Des d’aleshores s’han alliberat més exemplars en diferents espais protegits xinesos i en l’actualitat hi ha fins a quatre poblacions salvatges amb un total d’uns 600 exemplars.</p> <p> </p> <p>Aquest és, per tant, un clar exemple de la importància que tenen els parcs zoològics en la conservació de les espècies animals que es troben en perill d'extinció i de les que, com el cérvol del pare David, no existirien avui si no fos per la feina que es fa en aquestes institucions.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Elaphurus%20davidianus2.jpg" width="1400" height="846" alt="Cérvol del pare David" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Elaphurus%20davidianus3.jpg" width="1400" height="846" alt="Cérvol del pare David" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-10 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Reating</div> <div class="field--item"><a href="/index.php/ca/animals/mamifers" hreflang="ca">Mamífers</a></div> </div> Tue, 13 Dec 2016 09:02:19 +0000 admin 363 at https://www.zoobarcelona.cat Cérvol axis https://www.zoobarcelona.cat/ca/animals/cervol-axis <span>Cérvol axis</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Aquest cérvol de mida mitjana té una coloració marró trencada per taques blanques que es mantenen durant tota la vida i no només mentre són cries, com succeeix en la majoria de cèrvids.</p> <p> </p> <p>Habita les selves i zones boscoses de Sri Lanka, l’Índia, Bangla Desh i el Nepal fins a la barrera geogràfica de l’Himàlaia i constitueix una de les principals preses del tigre en gran part de l’àrea de distribució.</p></div> <span><span lang="" about="/index.php/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dt., 12/13/2016 - 09:47</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Axis%20axis1.jpg" width="1920" height="819" alt="Cérvol axis" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-title-2 field--type-string field--label-hidden field--item">Axis axis</div> <div class="field field--name-field-body-2 field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Aquesta espècie d'origen asiàtic habita les zones boscoses de Sri Lanka, l'Índia, Bangla Desh i el Nepal fins a la barrera geogràfica de l’Himàlaia. A més de l’àrea de distribució natural, també el podem trobar a algunes zones d'Europa, Nova Zelanda, Austràlia, Nova Guinea, el Brasil, l’Uruguai, l’Argentina i els Estats Units (Califòrnia, Florida, Hawaii), on ha estat introduït per l'ésser humà.</p></div> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Mapa_Axiaxi.jpg" width="1600" height="935" alt="Cérvol axis" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Degree of risk</div> <div class="field--item">Preocupació menor</div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-2 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Classe</div> <div class="field--item">Mammalia</div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-3 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Ordre</div> <div class="field--item">Artiodactyla</div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-4 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Família</div> <div class="field--item">Cervidae</div> </div> <div class="field field--name-field-text field--type-string field--label-hidden field--item">50-90 kg</div> <div class="field field--name-field-text-2 field--type-string field--label-hidden field--item">70-95 cm</div> <div class="field field--name-field-text-3 field--type-string field--label-hidden field--item">més de 20 anys en captivitat</div> <div class="field field--name-field-text-4 field--type-string field--label-hidden field--item">3-4 kg</div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-5 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Habitat</div> <div class="field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/56"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/56"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Selva</div> </a></h2> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-6 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Vida social</div> <div class="field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/32"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/32"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Gregària</div> </a></h2> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-7 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Alimentació</div> <div class="field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/33"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/33"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Herbívora</div> </a></h2> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-8 field--type-entity-reference field--label-hidden field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/34"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/34"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Vivípara</div> </a></h2> </div> </div> <div class="field field--name-field-text-5 field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Dies</div> <div class="field--item">231-235</div> </div> <div class="field field--name-field-text-6 field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Cria</div> <div class="field--item">1, a vegades 2 </div> </div> <div class="field field--name-field-text-long field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Descripció</div> <div class="field--item"><p>Aquest cérvol de mida mitjana té una coloració marró trencada per taques blanques que es mantenen durant tota la vida i no només mentre són cries, com succeeix en la majoria de cèrvids. La part ventral és de color blanc. Les banyes, presents tan sols en els mascles, normalment tenen tres puntes i poden assolir més de 75 cm de llargària.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-2 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Hàbitat</div> <div class="field--item"><p>Àrees herbàcies o d’arbusts situades a l’interior de selves i zones boscoses no massa denses.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-3 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Alimentació</div> <div class="field--item"><p>D’alimentació estrictament herbívora, menja tota mena d’herbes, fulles, llavors, flors i fruits. S’han descrit fins a 190 espècies diferents de plantes que formen part de la seva dieta.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-4 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Reproducció</div> <div class="field--item"><p>La reproducció es pot produir en qualsevol moment de l’any, però acostuma a concentrar-se entre els mesos de març i juliol. La gestació dura uns set mesos i mig, i normalment neix una sola cria en cada part, a vegades dues.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-5 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Conducta</div> <div class="field--item"><p>Acostuma a viure en petits grups familiars, a vegades barrejats amb altres espècies com l'antílop negre o el gaur, però pot arribar a formar ramats força nombrosos a la temporada dels monsons. D’hàbits diürns, l’activitat més important té lloc a primeres hores del dia i al capvespre. Els principals depredadors són el tigre i el lleopard, però també pot ser presa del gos salvatge asiàtic o dels grans pitons reticulats.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-6 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Estatus i programes de conservació</div> <div class="field--item"><p>És una espècie encara comuna en bona part de la seva àrea de distribució.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Axis%20axis2.jpg" width="1400" height="846" alt="Cérvol axis" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Axis%20axis3.jpg" width="1400" height="846" alt="Cérvol axis" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-10 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Reating</div> <div class="field--item"><a href="/index.php/ca/animals/mamifers" hreflang="ca">Mamífers</a></div> </div> Tue, 13 Dec 2016 08:47:32 +0000 admin 361 at https://www.zoobarcelona.cat Camell bactrià https://www.zoobarcelona.cat/ca/animals/camell-bactria <span>Camell bactrià</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Molt semblant al dromedari, se’n diferencia per tenir dos geps i pel pelatge més llarg i fosc, que el protegeix dels rigors de l’hivern de l’altiplà asiàtic on viu. Pot passar quatre o cinc dies sense provar una gota d’aigua, però, quan en troba, en pot beure molts litres d’una tirada.</p> <p> </p> <p>Com a animal domèstic el trobem a bona part de regions desèrtiques i estepàries del centre d’Àsia, mentre que tan sols en queden petites poblacions salvatges als deserts de Mongòlia.</p></div> <span><span lang="" about="/index.php/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dt., 12/13/2016 - 09:34</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Camelus%20bactrianus1.jpg" width="1920" height="819" alt="Camell bactrià" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-title-2 field--type-string field--label-hidden field--item">Camelus bactrianus</div> <div class="field field--name-field-body-2 field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>La Xina i Mongòlia.</p></div> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Mapa_CamBac.jpg" width="1600" height="935" alt="Camell bactrià" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Degree of risk</div> <div class="field--item">En perill crític</div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-2 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Classe</div> <div class="field--item">Mammalia</div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-3 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Ordre</div> <div class="field--item">Artiodactyla</div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-4 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Família</div> <div class="field--item">Camelidae</div> </div> <div class="field field--name-field-text field--type-string field--label-hidden field--item">450-500 kg</div> <div class="field field--name-field-text-2 field--type-string field--label-hidden field--item">160-180 cm</div> <div class="field field--name-field-text-3 field--type-string field--label-hidden field--item">més de 50 anys</div> <div class="field field--name-field-text-4 field--type-string field--label-hidden field--item">30-34 kg</div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-5 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Habitat</div> <div class="field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/31"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/31"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Desert</div> </a></h2> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-6 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Vida social</div> <div class="field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/32"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/32"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Gregària</div> </a></h2> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-7 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Alimentació</div> <div class="field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/33"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/33"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Herbívora</div> </a></h2> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-8 field--type-entity-reference field--label-hidden field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/34"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/34"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Vivípara</div> </a></h2> </div> </div> <div class="field field--name-field-text-5 field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Dies</div> <div class="field--item">390 - 430</div> </div> <div class="field field--name-field-text-6 field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Cria</div> <div class="field--item">1, rarament 2</div> </div> <div class="field field--name-field-text-long field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Descripció</div> <div class="field--item"><p>Molt semblant al dromedari, el camell bactrià se’n diferencia per tenir dos geps a l’esquena i pel pelatge més llarg i fosc, que el protegeix dels rigors de l’hivern a l’altiplà asiàtic on viu, que durant els mesos freds es manté a una temperatura de menys de 0 ºC. A la primavera, però, li cau aquest llarg pèl i és substituït per un altre de més lleuger que l’ajuda a passar millor les calors de l’estiu, que poden arribar a més de 50 ºC. En el període de trànsit de la muda, els animals presenten un aspecte desastrat.</p> <p> </p> <p>Per protegir-se del vent del desert i les tempestes de sorra que el caracteritzen, presenta unes llargues i poblades pestanyes i pot obrir i tancar els orificis nasals a voluntat gràcies a una musculatura especial. Les potes acaben en dos dits que tenen una mena d'amples coixinets que augmenten considerablement la superfície de suport dels peus, una adaptació per caminar sobre la sorra sense enfonsar-s’hi.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-2 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Hàbitat</div> <div class="field--item"><p>Els camells bactrians viuen en zones àrides pedregoses amb vegetació i recursos hídrics molt limitats de l’inhòspit desert del Gobi, a l’Àsia Central. A l'hivern es troben al llarg dels rius de l'estepa, però es dispersen cap al desert quan la neu es fon a la primavera. Les temperatures del seu hàbitat oscil·len entre -29 °C a l' hivern i 38 °C a l'estiu.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-3 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Alimentació</div> <div class="field--item"><p>S’alimenta de herbes, fulles d’arbusts, tubercles, tiges, escorça, llavors, fruits i arrels, i és capaç d’estar dies sense beure gràcies a diverses adaptacions fisiològiques i, sobretot, al greix que acumula als geps, del qual obté l’aigua que necessita.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-4 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Reproducció</div> <div class="field--item"><p>Els camells bactrians són polígams i els mascles dominants són molt agressius i defensen un grup de femelles durant la temporada reproductiva. Tant mascles com femelles arriben a la maduresa sexual dels 3 als 5 anys, es reprodueixen cada dos anys i s'acoblen a la tardor. Després d'un període de gestació d’uns tretze mesos, tenen una o dues cries, que normalment neixen de març a abril. Les cries són capaces de caminar i córrer poc després de néixer i s'alimenten de la llet materna durant un any i mig.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-5 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Conducta</div> <div class="field--item"><p>D’activitat bàsicament diürna, viu en ramats d’entre sis i trenta individus formats quasi exclusivament per femelles, joves i cries, mentre que els mascles són més solitaris. Poden córrer a una velocitat d'uns 30 km per hora.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-6 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Estatus i programes de conservació</div> <div class="field--item"><p>El trobem, com a animal domèstic, a moltes regions desèrtiques i estepàries de l’Àsia central, on l’ha utilitzat l’ésser humà des de fa més de 3.500 anys a països com l’Iran, l’Afganistan, el Pakistan, el Kazakhstan, Mongòlia i la Xina. Molt apreciat per la fortalesa física, és capaç de recórrer més de 40 km al dia amb càrregues de fins a 450 kg de pes. També s’aprofita per la carn, la llet, la pell i els excrements, que un cop secs són emprats com a combustible.</p> <p> </p> <p>Actualment en queden unes poques poblacions salvatges en reduïdes àrees de Mongòlia i la Xina, encara que alguns autors pensen que són tan sols restes d’antigues poblacions domèstiques que s’han assilvestrat. De fet, la situació de l’espècie a la natura és crítica, ja que al darrer cens de l’any 2004 només se’n van comptabilitzar uns 650 exemplars a tot Xina i menys de 400 a Mongòlia, i la seva situació actual sembla que no ha millorat gaire.</p> <p> </p> <p>Les raons d’aquesta situació crítica són l'excés de caça que encara pateix en alguns llocs de la seva àrea de distribució quan surt dels límits de les reserves naturals durant les migracions estacionals que l'animal fa periòdicament, la sobreexplotació dels escassos punts d'aigua de l’àrid hàbitat on viu i l’ocupació de les pastures pel bestiar domèstic.</p> <p> </p> <p>Segons algunes classificacions taxonòmiques, com la que utilitza la UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura), la forma salvatge del camell rebria el nom científic de <em>Camelus ferus</em>, mentre que el de <em>Camelus bactrianus</em> s'utilitzaria només per referir-se a la forma domèstica.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Camelus%20bactrianus2.jpg" width="1400" height="846" alt="Camell bactrià" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-10 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Reating</div> <div class="field--item"><a href="/index.php/ca/animals/mamifers" hreflang="ca">Mamífers</a></div> </div> Tue, 13 Dec 2016 08:34:15 +0000 admin 360 at https://www.zoobarcelona.cat Impala de cara negra https://www.zoobarcelona.cat/ca/animals/impala-de-cara-negra <span>Impala de cara negra</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>L’impala és un antílop àgil i esvelt que viu a les sabanes arbrades i les regions arbustives de bona part de l’Àfrica oriental. Els mascles, que són els únics que tenen banyes, defensen petits territoris durant l’època de zel, on intenten retenir el màxim nombre possible de femelles.</p> <p> </p> <p>La subespècie de cara negra, que viu només al sud d’Angola i el nord de Namíbia, es troba avui dia en greu perill d’extinció.</p></div> <span><span lang="" about="/index.php/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dt., 12/13/2016 - 09:27</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Aepyceros%20melampus1.jpg" width="1920" height="819" alt="Impala de cara negra" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-title-2 field--type-string field--label-hidden field--item">Aepyceros melampus petersi</div> <div class="field field--name-field-body-2 field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Angola i Namíbia.</p></div> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Mapa_Aepmel.jpg" width="1600" height="935" alt="Impala de cara negra" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Degree of risk</div> <div class="field--item">Vulnerable</div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-2 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Classe</div> <div class="field--item">Mammalia</div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-3 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Ordre</div> <div class="field--item">Artiodactyla</div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-4 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Família</div> <div class="field--item">Bovidae</div> </div> <div class="field field--name-field-text field--type-string field--label-hidden field--item">45-70 kg</div> <div class="field field--name-field-text-2 field--type-string field--label-hidden field--item">90-100 cm</div> <div class="field field--name-field-text-3 field--type-string field--label-hidden field--item">més de 15 anys</div> <div class="field field--name-field-text-4 field--type-string field--label-hidden field--item">4-6 kg</div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-5 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Habitat</div> <div class="field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/43"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/43"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Sabana</div> </a></h2> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-6 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Vida social</div> <div class="field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/32"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/32"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Gregària</div> </a></h2> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-7 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Alimentació</div> <div class="field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/33"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/33"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Herbívora</div> </a></h2> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-8 field--type-entity-reference field--label-hidden field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/34"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/34"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Vivípara</div> </a></h2> </div> </div> <div class="field field--name-field-text-5 field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Dies</div> <div class="field--item">195-210</div> </div> <div class="field field--name-field-text-6 field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Cria</div> <div class="field--item">1</div> </div> <div class="field field--name-field-text-long field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Descripció</div> <div class="field--item"><p>L’impala de cara negra és un antílop esvelt i àgil que presenta un pelatge de color lleonat, amb la part ventral i les natges blanques. La cua és també de color blanc i amb una línia negra que la travessa longitudinalment. Aquesta cua serveix a l'animal de senyal de comunicació, ja que, quan un exemplar detecta un perill, la mou nerviosament d'un costat a l'altre i adverteix els altres membres del ramat. Aquesta subespècie es caracteritza per tenir unes franges negres longitudinals a la cara, que li donen el nom.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-2 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Hàbitat</div> <div class="field--item"><p>Habita les sabanes arbrades i les regions arbustives del sud d’Angola i el nord-oest de Namíbia, sempre no gaire lluny de rius, rierols o pous d’aigua, des del nivell del mar fins als 400 m d’altitud.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-3 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Alimentació</div> <div class="field--item"><p>S'alimenta d'herba, llavors, fruits, borrons i, sobretot, de fulles d'acàcies i de diferents tipus d'arbustos.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-4 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Reproducció</div> <div class="field--item"><p>Durant l'època de reproducció, cada mascle se separa dels altres i defensa un territori propi, d'entre 10 i 60 hectàrees, que ocupa any rere any mentre no és vençut per cap altre contrincant. Els grups de femelles es desplacen d'un territori a l'altre, i els mascles intenten retenir-les a l'interior del seu el temps suficient per poder-les cobrir, alhora que lluiten i expulsen qualsevol altre mascle que hi aparegui.</p> <p> </p> <p>En les lluites utilitzen les llargues banyes espiralades de fins a 90 cm de longitud i en forma de lira que els distingeixen de les femelles.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-5 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Conducta</div> <div class="field--item"><p>És una espècie gregària que forma dos tipus d'agrupacions: ramats de femelles, joves i cries dirigides per una femella experimentada i ramats formats exclusivament per mascles adults i subadults. Extremament àgil, quan fuig dels predadors (lleopards, licaons, guepards, hienes i lleons) ho fa corrent i fent salts de fins a 9 m de longitud i 3 m d'altura.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-6 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Estatus i programes de conservació</div> <div class="field--item"><p>De les tres subespècies d'impala que hi ha, al Zoo de Barcelona hi viu l'única que es troba avui en greu perill d'extinció, l'impala de cara negra, que darrerament ha estat considerada com una espècie separada amb el nom científic d’<em>Aepyceros petersi</em>.</p> <p> </p> <p>Malgrat que els darrers anys la població s’ha mantingut força estable, no queden més de 2.500-3.000 exemplars en llibertat, la major part dels quals es troben a l'interior dels parcs nacionals d'Iona (Angola) i Etosha (Namíbia).</p></div> </div> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Aepyceros%20melampus2.jpg" width="1400" height="846" alt="Impala de cara negra" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Aepyceros%20melampus3.jpg" width="1400" height="846" alt="Impala de cara negra" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Aepyceros%20melampus4.jpg" width="1400" height="846" alt="Impala de cara negra" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Aepyceros%20melampus5.jpg" width="1400" height="846" alt="Impala de cara negra" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-10 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Reating</div> <div class="field--item"><a href="/index.php/ca/animals/mamifers" hreflang="ca">Mamífers</a></div> </div> Tue, 13 Dec 2016 08:27:20 +0000 admin 358 at https://www.zoobarcelona.cat Búfal nan https://www.zoobarcelona.cat/ca/animals/bufal-nan <span>Búfal nan</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>És la subspècie de búfal cafre adaptada a la vida a l’interior de les selves plujoses africanes. De petita grandària en comparació amb el seu gran parent de la sabana, es distingeix també pel color vermell del pelatge.</p> <p> </p> <p>Viu en petits ramats de no més de 20 individus, que solen estar formats per un sol mascle adult, les femelles i les seves cries. Com en el cas del búfal de sabana, són també comuns els animals solitaris i els grups constituïts tan sols per mascles joves.</p></div> <span><span lang="" about="/index.php/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dt., 12/13/2016 - 09:02</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Syncerus%20cafer1.jpg" width="1920" height="819" alt="Búfal nan" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-title-2 field--type-string field--label-hidden field--item">Syncerus caffer nanus</div> <div class="field field--name-field-taxonomy-references field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Breeding program</div> <div class="field--items"> <div class="field--item">ESB</div> </div> </div> <div class="field field--name-field-body-2 field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Selves de plana de la República Democràtica del Congo, Gabon, la República del Congo, el sud del Camerun, el sud de Nigèria, Guinea Equatorial i les illes de Sao Tomé i Príncipe. Petites poblacions aïllades al centre i l'oest d'Angola.</p></div> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Mapa_Syncaf.jpg" width="1600" height="935" alt="Búfal nan" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Degree of risk</div> <div class="field--item">Preocupació menor</div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-2 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Classe</div> <div class="field--item">Mammalia</div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-3 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Ordre</div> <div class="field--item">Artiodactyla</div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-4 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Família</div> <div class="field--item">Bovidae</div> </div> <div class="field field--name-field-text field--type-string field--label-hidden field--item">250-320 kg</div> <div class="field field--name-field-text-2 field--type-string field--label-hidden field--item">100-130 cm</div> <div class="field field--name-field-text-3 field--type-string field--label-hidden field--item">fins a 20 anys</div> <div class="field field--name-field-text-4 field--type-string field--label-hidden field--item">15-20 kg</div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-5 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Habitat</div> <div class="field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/56"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/56"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Selva</div> </a></h2> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-6 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Vida social</div> <div class="field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/32"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/32"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Gregària</div> </a></h2> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-7 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Alimentació</div> <div class="field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/33"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/33"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Herbívora</div> </a></h2> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-8 field--type-entity-reference field--label-hidden field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/34"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/34"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Vivípara</div> </a></h2> </div> </div> <div class="field field--name-field-text-5 field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Dies</div> <div class="field--item">330-350</div> </div> <div class="field field--name-field-text-6 field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Cria</div> <div class="field--item">1</div> </div> <div class="field field--name-field-text-long field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Descripció</div> <div class="field--item"><p>És el més petit i lleuger dels búfals africans, com a adaptació a la vida a la selva, que requereix un cos petit i compacte per tal d’endinsar-se entre la vegetació. Té el pelatge més llarg i d’una tonalitat marró més rogenca que el búfal de sabana, tot i que els búfals nans més vells poden adquirir un color marró fosc. Les banyes són d’una grandària més petita que les del búfal de sabana i no estan tan corbades cap a baix.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-2 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Hàbitat</div> <div class="field--item"><p>Habita les selves plujoses de plana del centre d'Àfrica i es mou amb preferència per les clarianes i cursos d'aigua que s'obren al seu interior.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-3 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Alimentació</div> <div class="field--item"><p>S’alimenta d’herba, brots tendres, canyes, plantes aquàtiques i fulles.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-4 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Reproducció</div> <div class="field--item"><p>La gestació dura gairebé un any i el període reproductor no és estacional, sinó que es pot presentar en qualsevol època de l’any. Durant les primeres setmanes de vida, el petit i la mare es mantenen al marge del grup i la femella es mostra especialment agressiva davant de qualsevol perill.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-5 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Conducta</div> <div class="field--item"><p>A diferència del seu parent de sabana, que pot formar grans ramats de centenars d’exemplars, el búfal nan acostuma a viure en petits grups familiars de quatre o cinc individus, i els ramats més nombrosos que s’agrupen en determinades circumstàncies no solen superar la vintena d’animals. Atesa la grandària i el caràcter agressiu, té molts pocs depredadors, de manera que, a part de l’ésser humà, només els lleons i els cocodrils poden resultar perillosos per a aquests animals.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-6 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Estatus i programes de conservació</div> <div class="field--item"><p>Malgrat que encara és comú en algunes zones, especialment a l’interior dels parcs, reserves i altres àrees protegides, les darreres dècades les poblacions han sofert una considerable davallada a causa de la desforestació de les selves, l’excés de caça per al mercat de la “carn de selva”, l’aparició de malalties com l’àntrax, la pesta bovina o la tuberculosi bovina transmesa pel bestiar domèstic i l’extensió de les explotacions mineres i petrolíferes dins del seu hàbitat. De fet, ja s’ha extingit de països com Libèria, la Costa d’Ivori, Ghana, el Togo o el Benín.</p> <p> </p> <p>Alguns autors consideren que el búfal nan és una espècie diferenciada, <em>Syncerus nanus</em>, i no tan sols una subespècie del búfal cafre <em>Syncerus caffer</em>.</p> <p> </p> <p>El Parc Zoològic de Barcelona participa en l’ESB de la subespècie.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Syncerus%20cafer2.jpg" width="1400" height="846" alt="Búfal nan" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Syncerus%20cafer3.jpg" width="1400" height="846" alt="Búfal nan" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Syncerus%20cafer4.jpg" width="1400" height="846" alt="Búfal nan" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Syncerus%20cafer5.jpg" width="1400" height="846" alt="Búfal nan" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-10 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Reating</div> <div class="field--item"><a href="/index.php/ca/animals/mamifers" hreflang="ca">Mamífers</a></div> </div> Tue, 13 Dec 2016 08:02:24 +0000 admin 357 at https://www.zoobarcelona.cat Bongo oriental https://www.zoobarcelona.cat/ca/animals/bongo-oriental <span>Bongo oriental</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>El bongo és un gran antílop que habita les selves plujoses de plana i de muntanya del centre i l'oest d’Àfrica. La subespècie oriental habita tan sols a Kenya. De costums crepusculars i nocturns, és un bon nedador que es troba sovint a prop de l’aigua.</p> <p> </p> <p>Viu en parelles o en petits grups familiars i, malgrat la seva considerable grandària, a la natura passa fàcilment desapercebut gràcies a la coloració, aparentment vistosa, però que en realitat li serveix de perfecte camuflatge a la selva.</p></div> <span><span lang="" about="/index.php/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dt., 12/13/2016 - 08:49</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Tragelaphus%20euryceros1.jpg" width="1920" height="819" alt="Bongo oriental" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-title-2 field--type-string field--label-hidden field--item">Tragelaphus eurycerus isaaci</div> <div class="field field--name-field-taxonomy-references field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Breeding program</div> <div class="field--items"> <div class="field--item">EEP</div> </div> </div> <div class="field field--name-field-body-2 field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Kenya central.</p></div> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Mapa_Traeur.jpg" width="1600" height="935" alt="Bongo oriental" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Degree of risk</div> <div class="field--item">En perill crític</div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-2 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Classe</div> <div class="field--item">Mammalia</div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-3 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Ordre</div> <div class="field--item">Artiodactyla</div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-4 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Família</div> <div class="field--item">Bovidae</div> </div> <div class="field field--name-field-text field--type-string field--label-hidden field--item">240-405 kg</div> <div class="field field--name-field-text-2 field--type-string field--label-hidden field--item">122-130 cm</div> <div class="field field--name-field-text-3 field--type-string field--label-hidden field--item">més de 20 anys</div> <div class="field field--name-field-text-4 field--type-string field--label-hidden field--item">15-20 kg</div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-5 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Habitat</div> <div class="field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/56"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/56"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Selva</div> </a></h2> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-6 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Vida social</div> <div class="field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/59"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/59"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Solitària</div> </a></h2> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-7 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Alimentació</div> <div class="field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/33"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/33"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Herbívora</div> </a></h2> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-8 field--type-entity-reference field--label-hidden field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/34"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/34"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Vivípara</div> </a></h2> </div> </div> <div class="field field--name-field-text-5 field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Dies</div> <div class="field--item">275-285 </div> </div> <div class="field field--name-field-text-6 field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Cria</div> <div class="field--item">1</div> </div> <div class="field field--name-field-text-long field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Descripció</div> <div class="field--item"><p>El bongo és el més gran de tots els antílops de selva. Els mascles poden assolir 1,30 m d'alçada, 2,50 m de llargada i més de 400 kg de pes. És també el més acolorit, ja que presenta un pelatge de tonalitat rogenca sobre el qual destaquen de dotze a catorze ratlles verticals blanques, una cresta dorsal també ratllada de color blanc i una sèrie de taques clares distribuïdes per la cara, el pit i les potes. Les banyes, espiralades en forma de lira, presents en ambdós sexes, poden arribar a mesurar un metre de llargària. Aquesta vistosa coloració els permet, en realitat, camuflar-se perfectament entre les tonalitats clares i obscures típiques de la selva densa on viuen.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-2 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Hàbitat</div> <div class="field--item"><p>El bongo oriental habita els boscos densos i les selves plujoses de muntanya del centre de Kenya, restant tan sols petites poblacions al Parc Nacional d’Aberdare, el Mont Kenya i les reserves de Mau Forest i Eburu Forest.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-3 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Alimentació</div> <div class="field--item"><p>És un animal de règim vegetarià que s'alimenta d'herba, fulles d'arbres i arbusts, arrels, fruita que troba caiguda al terra de la selva i fins i tot escorça de diferents plantes.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-4 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Reproducció</div> <div class="field--item"><p>La gestació és d'una mica més de nou mesos i neix una sola cria en cada part. La maduresa sexual de les femelles s'assoleix als dos anys i mig, mentre que la dels mascles és a partir dels tres.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-5 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Conducta</div> <div class="field--item"><p>D'hàbits crepusculars i nocturns, durant el dia es manté dins la més densa vegetació. Acostuma a viure en parelles i en petits grups familiars, encara que en els llocs on no és molestat pot formar petits ramats de fins a una vintena d'individus. Els seus predadors naturals més importants són els lleopards, les hienes tacades i els grans pitons, que poden capturar exemplars joves.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-6 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Estatus i programes de conservació</div> <div class="field--item"><p>El problema més greu per a les poblacions és la caça directa per part de l’ésser humà i, sobretot, la destrucció del seu hàbitat natural, la selva. En el cas de la subespècie oriental és important també en el seu declivi l'aïllament de les petites poblacions que encara resten.</p> <p> </p> <p>El Parc Zoològic de Barcelona participa en l'EEP de l'espècie.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Tragelaphus%20euryceros2.jpg" width="1400" height="846" alt="Bongo oriental" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Tragelaphus%20euryceros3.jpg" width="1400" height="846" alt="Bongo oriental" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Tragelaphus%20euryceros4.jpg" width="1400" height="846" alt="Bongo oriental" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-10 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Reating</div> <div class="field--item"><a href="/index.php/ca/animals/mamifers" hreflang="ca">Mamífers</a></div> </div> Tue, 13 Dec 2016 07:49:44 +0000 admin 355 at https://www.zoobarcelona.cat Gosset de les praderies cuanegre https://www.zoobarcelona.cat/ca/animals/gosset-de-les-praderies-cuanegre <span>Gosset de les praderies cuanegre</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Aquest petit rosegador terrestre, que pertany a la família dels esquirols, viu a les praderies i en altres regions planeres i obertes de l’Amèrica del Nord, des del sud del Canadà fins al nord de Mèxic.</p> <p> </p> <p>De comportament gregari, forma grans colònies subterrànies que poden estar constituïdes per centenars de milers d’individus. La gestació d’aquests animals dura entre 33 i 38 dies i el nombre de cries que neixen en cada part és de tres a cinc, tot i que de vegades arriba a vuit.</p></div> <span><span lang="" about="/index.php/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dt., 12/13/2016 - 08:32</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/1920x819%20CYNLUD.jpg" width="1920" height="819" alt="Gosset de les praderies cuanegre" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-title-2 field--type-string field--label-hidden field--item">Cynomys ludovicianus</div> <div class="field field--name-field-body-2 field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Amèrica del Nord, des del sud del Canadà fins al nord de Mèxic.</p></div> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Mapa_CynLud.jpg" width="1600" height="935" alt="Gosset de les praderies cuanegre" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Degree of risk</div> <div class="field--item">Preocupació menor</div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-2 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Classe</div> <div class="field--item">Mammalia</div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-3 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Ordre</div> <div class="field--item">Rodentia</div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-4 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Família</div> <div class="field--item">Sciuridae</div> </div> <div class="field field--name-field-text field--type-string field--label-hidden field--item">700-1600 g</div> <div class="field field--name-field-text-2 field--type-string field--label-hidden field--item">35-40 cm</div> <div class="field field--name-field-text-3 field--type-string field--label-hidden field--item">fins a 9 anys en captivitat</div> <div class="field field--name-field-text-4 field--type-string field--label-hidden field--item">15-20 g</div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-5 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Habitat</div> <div class="field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/43"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/43"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Sabana</div> </a></h2> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-6 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Vida social</div> <div class="field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/32"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/32"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Gregària</div> </a></h2> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-7 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Alimentació</div> <div class="field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/33"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/33"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Herbívora</div> </a></h2> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-8 field--type-entity-reference field--label-hidden field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/34"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/34"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Vivípara</div> </a></h2> </div> </div> <div class="field field--name-field-text-5 field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Dies</div> <div class="field--item">33-38 </div> </div> <div class="field field--name-field-text-6 field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Cria</div> <div class="field--item">1-8, normalment 3-5</div> </div> <div class="field field--name-field-text-long field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Descripció</div> <div class="field--item"><p>Malgrat no semblar-ho, el gosset de les praderies és un petit rosegador terrestre que pertany a la mateixa família que els esquirols. Se’n coneixen fins a cinc espècies diferents, la més abundant de les quals és la que tenim al Zoo de Barcelona, el gosset de les praderies cuanegre, que es caracteritza per tenir la part final de la cua d’aquest color.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-2 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Hàbitat</div> <div class="field--item"><p>Viu a les praderies i altres regions planeres i obertes de l’Amèrica del Nord.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-3 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Alimentació</div> <div class="field--item"><p>Són animals d’alimentació herbívora que mengen gramínies i altres plantes herbàcies que creixen a les praderies, però que complementen esporàdicament amb petits invertebrats com escarabats, cucs i llagostes. Quasi mai beuen, ja que l’aigua que necessiten l’aconsegueixen directament de la mateixa herba.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-4 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Reproducció</div> <div class="field--item"><p>La seva gestació dura al voltant d’un mes i poden néixer entre un i vuit petits en cada part, normalment entre tres i cinc. Neixen a l’interior del cau subterrani colonial totalment cecs i sense pèl, mesuren uns 7 cm i pesen entre 10 i 15 g. Són alletats per la mare entre quaranta i cinquanta dies.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-5 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Conducta</div> <div class="field--item"><p>L’activitat diària és fonamentalment diürna, encara que es mostren més actius a primeres hores del dia i al capvespre.</p> <p> </p> <p>És un animal molt gregari, que forma autèntiques ciutats subterrànies que poden estar constituïdes per quilòmetres de corredors que comuniquen entre si els caus dels diferents clans familiars, unitat bàsica d’aquests animals. Els clans familiars solen estar formats per un mascle adult, de dues a cinc femelles adultes i un nombre variable de joves i cries, generalment de quatre a sis.</p> <p> </p> <p>Els clans familiars viuen en caus subterranis que poden mesurar 5 metres de fondària i més de 30 de longitud, i que acostumen a tenir l’entrada aixecada sobre la superfície amb cúmuls de terra per tal de prevenir possibles inundacions a l’època de pluges. L’entrada de cada cau de la colònia està situada a uns 5-6 m de distància de la dels veïns i, juntament amb el terreny que l’envolta, constitueix el seu territori, el qual és defensat davant tots els altres grups familiars.</p> <p> </p> <p>El seu comportament social és complex i vistós. Així, per exemple, quan es troben dos animals que han sortit a menjar, s’arrosseguen l’un davant de l’altre movent la cua fins que posen en contacte el musell, el famós petó dels gossets de les praderies, que és en realitat un senyal de reconeixement i salutació, però que es torna d’amenaça si el contrincant és un desconegut. Normalment, però, la comunicació amb els altres membres de la colònia es fa mitjançant uns forts crits que emeten des de l’entrada del cau. El crit territorial, característic de cada individu i que fan aixecats sobre les potes del darrere i amb el musell apuntant cap el cel, no provoca cap reacció en la colònia, mentre que el crit d’alarma, encara més potent, fa que tots els animals s’amaguin immediatament dins el cau. Aquest crit de perill, que es pot repetir fins a quaranta vegades per minut, és el que els ha donat el poc adequat nom de gossets de les praderies.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-6 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Estatus i programes de conservació</div> <div class="field--item"><p>Les colònies dels gossets de les praderies poden acollir milers d’individus i, en èpoques històriques, la població es comptava en milions d’exemplars. Però l’ésser humà l’ha considerat sempre un animal perjudicial per a l’agricultura i la ramaderia, de manera que l’ha eliminat de gairebé el 98% de la seva distribució original mitjançant la caça directa, l’enverinament massiu o la destrucció de les colònies subterrànies. El resultat d'això és que avui només resten poblacions una mica nombroses d’aquest animal a l’interior dels parcs i altres zones naturals protegides.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/1400x846%20CYNLUD%202.jpg" width="1400" height="846" alt="Gosset de les praderies cuanegre" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/1400x846%20CYNLUD3.jpg" width="1400" height="846" alt="Gosset de les praderies cuanegre" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-10 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Reating</div> <div class="field--item"><a href="/index.php/ca/animals/mamifers" hreflang="ca">Mamífers</a></div> </div> Tue, 13 Dec 2016 07:32:10 +0000 admin 352 at https://www.zoobarcelona.cat Porc espí crestat https://www.zoobarcelona.cat/ca/animals/porc-espi-crestat <span>Porc espí crestat</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>El porc espí crestat és un rosegador de dimensions considerables (pot  pesar entre 10 i 15 kg), que es caracteritza per presentar la part superior del cos recoberta de fortes pues de fins a 30-40 cm de longitud.</p> <p> </p> <p>De caràcter tranquil, quan es veu amenaçat eriça les pues, dóna cops a terra amb els peus i emet forts grunys; si això no és suficient, es gira d’esquena i retrocedeix ràpidament, així pot causar ferides greus a l’agressor. </p></div> <span><span lang="" about="/index.php/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dt., 12/13/2016 - 08:18</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/1920x819%20HYSCRI.jpg" width="1920" height="819" alt="Porc espí crestat" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-title-2 field--type-string field--label-hidden field--item">Hystrix cristata</div> <div class="field field--name-field-body-2 field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>L’àrea de distribució comprèn el nord d’Àfrica i una àmplia franja central que va des del Senegal a l’oest fins a Somàlia, Kenya i Tanzània a l’est, Itàlia i Sicília. Per a alguns autors, aquestes poblacions europees van ser introduïdes pels romans, però es coneixen restes fòssils que semblen demostrar el contrari.</p></div> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/Mapa_HisCris.jpg" width="1600" height="935" alt="Porc espí crestat" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Degree of risk</div> <div class="field--item">Preocupació menor</div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-2 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Classe</div> <div class="field--item">Mammalia</div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-3 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Ordre</div> <div class="field--item">Rodentia</div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-4 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Família</div> <div class="field--item">Hystricidae</div> </div> <div class="field field--name-field-text field--type-string field--label-hidden field--item">10-30 kg</div> <div class="field field--name-field-text-2 field--type-string field--label-hidden field--item">20-25 cm</div> <div class="field field--name-field-text-3 field--type-string field--label-hidden field--item">fins a 28 anys en captivitat</div> <div class="field field--name-field-text-4 field--type-string field--label-hidden field--item">300-400 g</div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-5 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Habitat</div> <div class="field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/55"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/55"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Bosc</div> </a></h2> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-6 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Vida social</div> <div class="field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/59"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/59"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Solitària</div> </a></h2> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-7 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Alimentació</div> <div class="field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/33"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/33"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Herbívora</div> </a></h2> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-8 field--type-entity-reference field--label-hidden field--item"><div about="/ca/taxonomy/term/34"> <h2><a href="/ca/taxonomy/term/34"> <div class="field field--name-name field--type-string field--label-hidden field--item">Vivípara</div> </a></h2> </div> </div> <div class="field field--name-field-text-5 field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Dies</div> <div class="field--item">60-70</div> </div> <div class="field field--name-field-text-6 field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Cria</div> <div class="field--item">1-2</div> </div> <div class="field field--name-field-text-long field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Descripció</div> <div class="field--item"><p>El porc espí és un rosegador de dimensions considerables (pot arribar a pesar fins a 30 kg), que es caracteritza per presentar la cua, els costats i la part superior del cos recoberta de fortes i punxegudes pues, de color blanc i negre, de fins a 30-40 cm de longitud. El cap és gros i robust i les potes estan proveïdes de fortes urpes que els permet excavar amb facilitat.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-2 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Hàbitat</div> <div class="field--item"><p>Molt adaptable, pot viure a les sabanes, regions subdesèrtiques, zones rocoses, regions arbustives i boscos oberts.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-3 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Alimentació</div> <div class="field--item"><p>D’alimentació herbívora, s’alimenta d’arrels, tubercles, escorça, brots tendres i fruita caiguda dels arbres.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-4 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Reproducció</div> <div class="field--item"><p>La gestació dura entre set i vuit setmanes, i normalment neix una sola cria, de vegades dues, amb les punxes toves i flexibles, però que en deu dies adquireix la consistència definitiva.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-5 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Conducta</div> <div class="field--item"><p>És un animal solitari que tan sols forma petits grups familiars. De caràcter tranquil i fugisser, quan es veu amenaçat es mostra força agressiu: eriça les punxes, dóna cops a terra amb els peus i emet forts grunys; i si això no és suficient, es gira d’esquena i retrocedeix ràpidament. Pot causar greus ferides a l’agressor atès que les pues tenen gran poder de penetració i a més es desprenen amb facilitat de l’animal.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-text-long-6 field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Estatus i programes de conservació</div> <div class="field--item"><p>Les poblacions europees es mantenen estables i fins i tot està ampliant la seva àrea de distribució cap al nord d’Itàlia, i no es tenen gaires dades sobre la seva situació a l’Àfrica, encara que es coneix que en algunes zones de l’àrea de distribució africana les poblacions estan desapareixent a causa de la persecució a la qual està sotmès per part de l’ésser humà, que el consumeix com a aliment i el considera una espècie perjudicial per a l'agricultura.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"> <img src="/sites/default/files/animal/2016-12/1054x592%20HYSCRI.jpg" width="1054" height="592" alt="Porc espí crestat" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> </div> <div class="field field--name-field-taxonomy-reference-10 field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Reating</div> <div class="field--item"><a href="/index.php/ca/animals/mamifers" hreflang="ca">Mamífers</a></div> </div> Tue, 13 Dec 2016 07:18:48 +0000 admin 350 at https://www.zoobarcelona.cat