Infantil https://www.zoobarcelona.cat/ca/educacio/infantil ca Visita el Zoo va a l’escola https://www.zoobarcelona.cat/ca/visita-el-zoo-va-a-lescola <span>Visita el Zoo va a l’escola</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2017-11/1_13.jpg" width="1922" height="824" alt="Visita el Zoo va a l’escola" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/49" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin2</span></span> <span>dj., 11/16/2017 - 13:41</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2017-11/visita.jpg" width="1054" height="592" alt="Visita el Zoo va a l’escola" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Activitat que es pot adaptar a tots els nivells escolars. Per a tots aquells centres escolars que vulguin realitzar una activitat en el propi centre o que tinguin problemes per desplaçament; el Zoo ofereix la possibilitat d’enviar un educador especialitzat que, amb materials audiovisuals i restes provinents d’animals, farà una explicació als alumnes.</p> <p> </p> <p>Cal posar-se en contacte amb el Departament d’Educació per acordar la temàtica i l’organització en cada cas. Les sessions tenen una durada de 2 hores. Poden ampliar-se en cas de la necessitat  del centre, amb la corresponent modificació del pressupost final.</p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1669678043"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1669678043" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada:</strong> 2 hores</p> <p><strong>Hora d’inici:</strong> a determinar amb l’escola</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1669678043" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>En funció de la temàtica escollida, enviarem la informació adequada per tal de treballar el tema abans de la visita del/la nostre/a educador/a.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1669678043" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>En funció de l’activitat realitzada a l’escola enviarem la proposta d’activitats per dur a terme després de la mateixa i en relació a l’Àrea de descoberta de l'entorn natural i social i per tal d’avaluar l’aprenentatge adquirit.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1669678043" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Atès que es tracta d'un material adreçat a totes les edats escolars, a nivells cognoscitius força diferenciats, i que l'evolució dels alumnes des del començament al final de curs també varia molt, tota la informació i els suggeriments de treball que oferim estan pensats, lògicament, perquè se'n faci l'ús que es consideri més convenient. L'activitat es pot completar o reduir a voluntat, adequant-la a l'edat i els coneixements dels alumnes.&nbsp;<br /> <br /> INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT EL ZOO VAA L’ESCOLA AL PARC ZOOLÒGIC</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Educació en defensa del medi ambient.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Coneixement del medi natural.</li> <li>Descoberta d'un mateix.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS</strong></p> <p><strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:</strong></p> <ul> <li>Identificar les característiques dels animals, com és la seva alimentació i on viuen.</li> </ul> <p><br /> <strong>Referits a procediments:</strong></p> <ul> <li>Aprendre a observar acuradament els animals.</li> </ul> <p><br /> <strong>Referits a actituds i valors:</strong></p> <ul> <li>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1669678043" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Preu únic per grup:</strong> 150€</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1669678043" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Thu, 16 Nov 2017 12:41:28 +0000 admin2 633 at https://www.zoobarcelona.cat Taller d’Animals de granja https://www.zoobarcelona.cat/ca/taller-danimals-de-granja <span>Taller d’Animals de granja</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-11/1_2.jpg" width="1922" height="824" alt="Taller d’Animals de granja" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dl., 11/21/2016 - 11:37</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-12/taller_animals_granja.jpg" width="1054" height="592" alt="Taller d’Animals de granja Zoo de Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Activitat pensada per als alumnes d’Educació Infantil. També es pot adaptar a Primer i Segon de Primària.<br /><br /> Utilitzant una maqueta d’una granja tradicional i uns trencaclosques imantats es treballen animals com el conill, la vaca, la gallina, el porc, l’ovella o el guarà. <br /><br /> Els alumnes també manipulen materials procedents d’aquests animals per aprendre com els aprofita l’home, i també alimenten algunes espècies de la Granja del Zoo.<br />  </p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1273704078"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1273704078" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada</strong>: 2 hores</p> <p><strong>Hores d’inici</strong>: 10h</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1273704078" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Per treure el màxim profit del&nbsp;<strong>Taller Animals de Granja&nbsp;</strong>del Parc Zoològic, suggerim que es treballin prèviament a l'escola, tant des de l'àrea d'experiències com des d'altres matèries (plàstica, expressió corporal, expressió oral i escrita, matemàtiques, etc.), els aspectes següents:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:</strong></p> <ul> <li>Fer dibuixos de mida gran dels animals típics de granja.</li> <li>Imitar els sons que emeten aquests animals.</li> <li>Recollir contes i cançons sobre els animals de granja que els nens siguin capaços d'aconseguir.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per observar els animals:</strong></p> <ul> <li>Aconseguir un pollet de gallina o ànec per poder observar-lo a classe.</li> <li>Visitar una granja tradicional.</li> <li>Visionar petits fragments escollits de documentals sobre animals de granja.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Com a objectius específics:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Identificació de les diferents parts del cos dels animals de granja i les funcions que acompleixen.</li> <li>Comprensió del concepte d'animal de granja.&nbsp;</li> <li>Reconeixement dels animals més característics de les granges.&nbsp;</li> <li>Nocions bàsiques sobre l'alimentació i el manteniment dels animals de granja.&nbsp;</li> <li>Coneixement dels productes que s'obtenen dels animals de granja.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1273704078" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>En arribar al Departament d'Educació, el grup classe és rebut per un educador (biòleg) del Zoo que acompanya els alumnes fins a la Granja del Zoo amb un trenet.</p> <p>A l'aula-taller de la granja es fa la presentació del funcionament de l'activitat i dels animals que es treballen: la gallina, la vaca, el porc, el xai i el conill.</p> <p>&nbsp;</p> <p>La morfologia dels cinc animals i de les diferents parts del cos es treballa amb trencaclosques gegants. Els alumnes han de col·locar les parts dels animals al lloc corresponent i dir per què serveix cadascuna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Per treballar l'alimentació dels animals, els nens tenen l'oportunitat de donar menjar a alguns animals de la Granja del Zoo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Es relacionen els animals de granja amb els diferents productes que l'home n'obté, i s'ofereixen als nens/es diferents objectes i/o materials que han de col·locar sota el trencaclosques de l'animal que els produeix. Tot seguit es fa un petit itinerari guiat per la Granja del Zoo. Suggerim visitar el porc senglar, la cabra salvatge, la zebra i l'ànec collverd.</p> <p>&nbsp;</p> <p>El grup pot quedar-se a les instal·lacions del Parc Zoològic fins l'hora de tancament del recinte.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1273704078" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Propostes d'activitats per realitzar després de la visita&nbsp;<strong>Taller Animals de granja</strong>:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Àrea de descoberta de l'entorn natural i social:</strong></p> <ul> <li>Confeccionar fitxes dels animals treballats.</li> <li>Fer un mural d'una granja, una casa i el bosc. Reunir fotos d'animals i agrupar-les segons les categories d’animals de granja, domèstics o salvatges, i col·locar-les al lloc que els correspongui.&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Expressió oral i escrita:</strong></p> <ul> <li>Representar històries sobre els animals treballats.</li> <li>Explicar contes d'alguns dels animals que s'han vist.&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Plàstica:</strong></p> <ul> <li>Pintar l'animal que més ha agradat de tots els que s'han vist.&nbsp;</li> <li>Fer una careta que representi un animal i/o disfressar-se d'animal de granja.&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Expressió corporal:</strong></p> <ul> <li>Fer jocs d'imitació dels sons i els moviments característics dels animals de granja.&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:</strong></p> <ul> <li>Confeccionar fitxes dels animals de granja on s'indiqui l'aprofitament que l'home en fa.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1273704078" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>INTEGRACIÓ CURRICULAR DEL TALLER ANIMALS DE GRANJA</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>L'educació en defensa del medi ambient.</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Els organismes i la seva relació amb el medi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS&nbsp;<br /> Referits a coneixements, fets i conceptes:</strong></p> <ul> <li>Estudiar les parts del cos del conill, la vaca, la gallina, el xai i el porc. Introducció del concepte d'animal de granja.&nbsp;</li> <li>Descoberta dels productes que aquests animals ofereixen a l'home.</li> <li>Relacionar objectes i aliments amb els animals de granja.&nbsp;</li> <li>Comparació d'una granja tradicional i una de moderna.</li> </ul> <p><strong>Referits a procediments:</strong></p> <ul> <li>Aprendre a observar acuradament l'animal o animals que es treballen.</li> <li>Donar aliments adequats a cada animal.&nbsp;</li> <li>Deduir els productes i aliments que s'obtenen de cada animal.</li> </ul> <p><strong>Referits a actituds i valors:</strong></p> <ul> <li>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.&nbsp;</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1273704078" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Grup petit:&nbsp;234 €&nbsp;(fins a&nbsp;21 alumnes) cada alumne&nbsp;addicional&nbsp;fins a&nbsp;25, el preu són&nbsp;8,15 €&nbsp;per alumne. Els mestres gratuïts<br /> <br /> Grup gran:&nbsp;267 €&nbsp;(fins a&nbsp;29 alumnes) cada alumne&nbsp;addicional&nbsp;fins a&nbsp;30, el preu són&nbsp;8,15 €&nbsp;per alumne. Els mestres gratuïts</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1273704078" href="#collapse7"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse7" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Mon, 21 Nov 2016 10:37:52 +0000 admin 137 at https://www.zoobarcelona.cat Taller d’Animals salvatges https://www.zoobarcelona.cat/ca/taller-danimals-salvatges <span>Taller d’Animals salvatges</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-11/1_3.jpg" width="1922" height="824" alt="Taller d’Animals salvatges" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dl., 11/21/2016 - 10:49</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-12/taller%20animals%20salvatges.jpg" width="1054" height="592" alt="Taller d’Animals salvatges" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Activitat pensada per als alumnes d’Educació Infantil. També es pot adaptar a Primer i Segon de Primària.<br /><br /> A través de diferents trencaclosques imantats es treballen els tres grans medis (aire, aigua i terra) i l’alimentació de quatre animals, com ara el guacamai, el lleó, el peix, el dofí o l’elefant.<br /><br /> També inclou una visita guiada per l’exterior per observar els animals treballats.</p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1442522935"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1442522935" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada</strong>: 1.30 hores</p> <p><strong>Hores d’inici</strong>: 10h - 11.30h - 13h</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1442522935" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Per treure el màxim profit del&nbsp;<strong>Taller Animals salvatges</strong>&nbsp;del Parc Zoològic, suggerim que es treballin prèviament a l'escola, tant des de l'àrea de descoberta de l'entorn com des d'altres àrees (plàstica, expressió corporal, expressió oral i escrita, matemàtiques, etc.), els aspectes següents:&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:</strong></p> <ul> <li>Fer un recull de cançons d'animals salvatges: l'elefant, el llop, el peix i alguna au.</li> <li>Portar llibres, fotografies, cromos, fitxes o altres materials sobre els elefants, els guacamais, els llops i els peixos que els nens siguin capaços d'aconseguir.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per observar els animals:</strong></p> <ul> <li>Tenir un aquari per poder observar peixos vius a la classe.</li> <li>Fer que els alumnes observin animals en estat salvatge, ja siguin pardals, coloms, orenetes, falciots, etc., al pati de l'escola o en sortides al bosc o al camp.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Com a objectius específics:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Reconeixement d'aspectes perceptibles dels animals: diferència de grandària i forma de l'elefant, el llop, el peix i el guacamai.</li> <li>Identificació de les diferents parts del cos dels animals i les funcions que acompleixen.</li> <li>Comprensió del concepte d'animal salvatge.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1442522935" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>En arribar al Departament d'Educació, el grup classe és rebut per un educador (biòleg) del Zoo que l'acompanya a l'aula de pre-escolar.&nbsp;<br /> En aquesta aula es fa la presentació del funcionament de l'activitat i dels animals que es treballaran: l'elefant, el llop, el guacamai i el peix.</p> <p>L'estudi de la morfologia dels quatre animals i de les diferents parts del cos es fa mitjançant un trencaclosques gegant de cada animal. Els alumnes han de col·locar les parts dels animals al lloc corresponent i dir per què serveix cadascuna. Es descriuen i diferencien els tres tipus bàsics de capes externes: plomes, escates i pèl.</p> <p>&nbsp;</p> <p>El tipus d'alimentació de cada animal s'explica amb aliments artificials. Els alumnes han de col·locar sota cada animal els diferents menjars de què creuen que s'alimenta.</p> <p>Els desplaçaments bàsics dels animals es treballen situant diferents dibuixos d'animals en el medi on creuen que es desplacen: terrestre, aquàtic o aeri.&nbsp;<br /> Tot seguit es fa un itinerari guiat pel Zoo, en el qual continuen les explicacions.</p> <p>&nbsp;</p> <p>El grup pot quedar-se a les instal·lacions del Parc Zoològic fins l'hora de tancament del recinte.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1442522935" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Propostes d'activitats per realitzar després de la visita&nbsp;<strong>Taller Animals salvatges&nbsp;</strong>del Parc Zoològic:&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Àrea de descoberta de l'entorn natural i social:</strong></p> <ul> <li>Confeccionar quatre fitxes dels animals treballats.</li> <li>Fer murals amb les fotos recollides d'animals agrupant-les segons el lloc on visquin: al medi aquàtic, terrestre o aeri.</li> <li>Dibuixar els aspectes que els nens/es han après sobre l'elefant, el llop, el guacamai i el peix.&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Expressió oral i escrita:</strong></p> <ul> <li>Representar històries sobre els animals treballats.</li> <li>Explicar contes sobre els animals treballats.</li> </ul> <p><strong>Plàstica:</strong></p> <ul> <li>Pintar l'animal que més ha agradat de tots els que s'han vist.</li> <li>Fer disfresses per representar algun dels animals treballats.&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Expressió corporal:</strong></p> <ul> <li>Fer jocs d'imitació, en els quals els nens/es hagin d'endevinar quin animal està representant el company.&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:</strong></p> <ul> <li>Fer una obra de teatre en la qual es representi tot el que s'ha après.</li> <li>Omplir quatre fitxes dels animals treballats, en les quals s'han de posar les parts del cos, quina capa externa tenen, què mengen, en quin medi viuen i com es desplacen.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1442522935" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>INTEGRACIÓ CURRICULAR DEL TALLER ANIMALS SALVATGES</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>L'educació en defensa del medi ambient.</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Els organismes i la seva relació amb el medi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS&nbsp;<br /> Referits a coneixements, fets i conceptes:</strong></p> <ul> <li>Conèixer les parts del cos dels quatre animals treballats.&nbsp;</li> <li>Observar acuradament la forma i funció de les diferents parts del cos.</li> <li>Diferenciar-ne les capes externes: pèl, escates i plomes.</li> <li>Reconèixer els aliments adequats per a cada animal.</li> <li>Distingir els diferents tipus de desplaçaments.</li> <li>Introducció del concepte animal salvatge.</li> </ul> <p><strong>Referits a procediments:</strong></p> <ul> <li>Aprendre a observar acuradament l'animal o animals que es treballen.</li> <li>Identificar els aliments adequats per cada animal.</li> <li>Deduir el tipus de desplaçament dels diferents animals.</li> </ul> <p><strong>Referits a actituds i valors:</strong></p> <ul> <li>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1442522935" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes) cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes) cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1442522935" href="#collapse7"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse7" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Mon, 21 Nov 2016 09:49:32 +0000 admin 136 at https://www.zoobarcelona.cat Taller Treballem per projectes https://www.zoobarcelona.cat/ca/taller-treballem-per-projectes <span>Taller Treballem per projectes</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-11/1_4.jpg" width="1922" height="824" alt="Taller Treballem per projectes" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dv., 10/14/2016 - 14:32</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-12/taller%20treballem%20per%20projectes.jpg" width="1054" height="592" alt="Taller Treballem per projectes Zoo de Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Activitat pensada per als alumnes d’Educació Infantil. També es pot adaptar a Primer i Segon de Primària. Aquesta activitat es realitza a la mida dels alumnes, ja que són ells mateixos els que escullen l’animal o animals que desitgen treballar.</p> <p> </p> <p>Per a la realització d’aquest taller s’utilitzen materials digitals, així com material biològic de l’espècie que es vol estudiar. També inclou una visita guiada per l’exterior per observar els animals en qüestió.</p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1674510845"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1674510845" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada</strong>: 1.30 hores</p> <p><strong>Hores d’inici</strong>: 10h - 11.30h - 13h</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1674510845" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Per treure el màxim profit del&nbsp;<strong>Taller Treballem per projectes</strong>&nbsp;del Parc Zoològic, suggerim que es treballin prèviament a l'escola, tant des de l'àrea d'experiències com des d'altres matèries (plàstica, expressió corporal, expressió oral i escrita, matemàtiques, etc.), els aspectes següents:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:</strong></p> <ul> <li>Decidir l’animal o animals que es volen treballar.</li> <li>Dibuixar l'animal escollit i esbrinar què en volen saber els alumnes.</li> <li>Recollir llibres, contes, cançons, fotografies, cromos, fitxes o altres materials sobre els animals que els nens siguin capaços d'aconseguir.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per observar els animals:</strong></p> <ul> <li>Fer que els alumnes observin animals en estat salvatge, ja siguin pardals, coloms, orenetes, etc., al pati de l'escola o en sortides al bosc o al camp.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Com a objectius específics:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Reconeixement d'aspectes perceptibles dels animals: diferència de grandària i forma de l'animal escollit amb altres animals.</li> <li>Identificació de les diferents parts del cos de l'animal i les funcions que acompleixen.</li> <li>Comprensió del concepte d'animal salvatge.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1674510845" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al Zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>En arribar al Departament d'Educació, el grup classe és rebut per un educador (biòleg) del Zoo que l'acompanya a l'aula de pre-escolar.&nbsp;<br /> A l'aula es fa la presentació del funcionament de l'activitat i de l'animal o animals que es treballaran.&nbsp;</p> <p>S'estudia com són, on i com viuen, què mengen, com neixen i la diversitat de l'animal en qüestió mitjançant una projecció de fotografies i un petit vídeo representatiu. També se'ls mostrarà material biològic per poder experimentar la morfologia i el tacte de determinades parts del cos de l'animal. Segons l'animal triat, es fan jocs per treballar com es mou, on viu, com viu i altres característiques importants.&nbsp;</p> <p><br /> Tot seguit es fa un itinerari guiat pel Zoo, en el qual continuen les explicacions davant els animals.</p> <p>El grup pot quedar-se a les instal·lacions del Parc Zoològic fins l'hora de tancament del recinte.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1674510845" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Propostes d'activitats per portar a terme després de la visita&nbsp;<strong>Taller Treballem per projectes</strong>&nbsp;del Parc Zoològic:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Àrea de descoberta de l'entorn natural i social:</strong></p> <ul> <li>Confeccionar fitxes dels animals treballats.</li> <li>Agrupar fotos d'animals segons el lloc on visquin: al medi aquàtic, terrestre o aeri.</li> </ul> <p><strong>Expressió oral i escrita:</strong></p> <ul> <li>Representar històries sobre els animals treballats.</li> <li>Explicar contes sobre els animals treballats.</li> </ul> <p><strong>Plàstica:</strong></p> <ul> <li>Pintar l'animal o animals del projecte.</li> </ul> <p><strong>Expressió corporal:</strong></p> <ul> <li>Fer jocs d'imitació de sons i/o moviments en els quals els nens/es hagin de mostrar el que han après.</li> </ul> <p><strong>Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:</strong></p> <ul> <li>Confeccionar fitxes mudes dels animals treballats en les quals s'han de posar les parts del seu cos, què mengen, en quin medi viuen i com es desplacen.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1674510845" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>INTEGRACIÓ CURRICULAR DEL TALLER TREBALLEM PER PROJECTES</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>L'educació en defensa del medi ambient.</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Els organismes i la seva relació amb el medi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS&nbsp;<br /> Referits a coneixements, fets i conceptes:</strong></p> <ul> <li>Conèixer les parts del cos de l'animal o animals treballats.</li> <li>Observar acuradament la forma i funció de les diferents parts del cos.</li> <li>Reconèixer els aliments adequats.</li> <li>Estudiar el tipus de capa externa.</li> <li>Distingir com és el desplaçament de l'animal.</li> <li>Introducció del concepte animal salvatge.</li> </ul> <p><strong>Referits a procediments:</strong></p> <ul> <li>Aprendre a observar acuradament l'animal o animals que es treballen.</li> <li>Identificar els aliments adequats.</li> <li>Fixar-se en el desplaçament.</li> </ul> <p><strong>Referits a actituds i valors:</strong></p> <ul> <li>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.&nbsp;</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1674510845" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes) cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes) cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1674510845" href="#collapse7"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse7" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Fri, 14 Oct 2016 12:32:50 +0000 admin 104 at https://www.zoobarcelona.cat