1r cicle primària https://www.zoobarcelona.cat/ca/educacio/1r-cicle-primaria ca Visita el Zoo va a l’escola https://www.zoobarcelona.cat/ca/visita-el-zoo-va-a-lescola <span>Visita el Zoo va a l’escola</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2017-11/1_13.jpg" width="1922" height="824" alt="Visita el Zoo va a l’escola" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/49" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin2</span></span> <span>dj., 11/16/2017 - 13:41</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2017-11/visita.jpg" width="1054" height="592" alt="Visita el Zoo va a l’escola" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Activitat que es pot adaptar a tots els nivells escolars. Per a tots aquells centres escolars que vulguin realitzar una activitat en el propi centre o que tinguin problemes per desplaçament; el Zoo ofereix la possibilitat d’enviar un educador especialitzat que, amb materials audiovisuals i restes provinents d’animals, farà una explicació als alumnes.</p> <p> </p> <p>Cal posar-se en contacte amb el Departament d’Educació per acordar la temàtica i l’organització en cada cas. Les sessions tenen una durada de 2 hores. Poden ampliar-se en cas de la necessitat  del centre, amb la corresponent modificació del pressupost final.</p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion511356028"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion511356028" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada:</strong> 2 hores</p> <p><strong>Hora d’inici:</strong> a determinar amb l’escola</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion511356028" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>En funció de la temàtica escollida, enviarem la informació adequada per tal de treballar el tema abans de la visita del/la nostre/a educador/a.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion511356028" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>En funció de l’activitat realitzada a l’escola enviarem la proposta d’activitats per dur a terme després de la mateixa i en relació a l’Àrea de descoberta de l'entorn natural i social i per tal d’avaluar l’aprenentatge adquirit.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion511356028" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Atès que es tracta d'un material adreçat a totes les edats escolars, a nivells cognoscitius força diferenciats, i que l'evolució dels alumnes des del començament al final de curs també varia molt, tota la informació i els suggeriments de treball que oferim estan pensats, lògicament, perquè se'n faci l'ús que es consideri més convenient. L'activitat es pot completar o reduir a voluntat, adequant-la a l'edat i els coneixements dels alumnes.&nbsp;<br /> <br /> INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT EL ZOO VAA L’ESCOLA AL PARC ZOOLÒGIC</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Educació en defensa del medi ambient.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Coneixement del medi natural.</li> <li>Descoberta d'un mateix.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS</strong></p> <p><strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:</strong></p> <ul> <li>Identificar les característiques dels animals, com és la seva alimentació i on viuen.</li> </ul> <p><br /> <strong>Referits a procediments:</strong></p> <ul> <li>Aprendre a observar acuradament els animals.</li> </ul> <p><br /> <strong>Referits a actituds i valors:</strong></p> <ul> <li>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion511356028" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Preu únic per grup:</strong> 150€</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion511356028" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Thu, 16 Nov 2017 12:41:28 +0000 admin2 633 at https://www.zoobarcelona.cat Taller L’ús que l’home fa dels animals https://www.zoobarcelona.cat/ca/taller-lus-que-lhome-fa-dels-animals <span>Taller L’ús que l’home fa dels animals</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-11/1_5.jpg" width="1922" height="824" alt="Taller L’ús que l’home fa dels animals" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dt., 11/22/2016 - 10:44</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-12/Taller%20l%26%23039%3Bus%20que%20l%26%23039%3Bhome%20fa%20dels%20animals.jpg" width="1054" height="592" alt="Taller L’ús que l’home fa dels animals Zoo de Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Activitat pensada per als alumnes de Primer i Segon de Primària que volen treballar els animals domèstics i més en concret els animals de Granja.</p> <p> </p> <p>Durant la realització d’aquest taller, els alumnes entendran la diferència entre animal domèstic i animal salvatge, relacionaran l’origen d’aquests animals per descobrir de quin animal salvatge provenen. També estudiaran com són i quines parts aprofitem de cadascun d’ells i coneixeran les condicions en les que viuen els animals en un granja convencional i una de industrial.</p> <p>Tots els conceptes es treballaran mitjançant diferents jocs.</p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1944240009"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1944240009" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada: </strong>2 hores</p> <p><strong>Hores d’inici:</strong> 10h</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1944240009" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Per treure el màxim profit del&nbsp;<strong>Taller L’Ús que en fa l’home dels animals</strong>&nbsp;del Parc Zoològic, suggerim que es treballin prèviament a l'escola, tant des de l'àrea d'experiències com des d'altres matèries (plàstica, expressió corporal, expressió oral i escrita, matemàtiques, etc.), els aspectes següents:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:</strong></p> <ul> <li>Fer dibuixos de mida gran dels animals típics de granja.</li> <li>Parlar dels diferents noms que tenen el mascle, femella i cria els animals de granja</li> <li>Imitar els sons que emeten aquests animals.</li> <li>Recollir contes i cançons sobre els animals de granja que els nens siguin capaços d'aconseguir.&nbsp;</li> </ul> <p><strong>&nbsp;Per observar els animals:</strong></p> <ul> <li>Aconseguir un pollet de gallina, ànec o altre per poder observar-lo a classe.</li> <li>Visitar una granja tradicional.</li> <li>Visionar petits fragments escollits de documentals sobre animals de granja.</li> </ul> <p><strong>&nbsp;Com a objectius específics:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Comprensió del concepte d'animal de granja respecte animal salvatge.</li> <li>Identificació de les diferents parts del cos dels animals de granja i les funcions que acompleixen.</li> <li>Reconèixer els animals més característics de les granges.&nbsp;</li> <li>Relacionar l’origen dels animals dels quals provenen.</li> <li>Nocions bàsiques sobre l'alimentació i el manteniment dels animals de granja.</li> <li>Conèixer els productes que s'obtenen dels animals de granja.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1944240009" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al Zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span lang="CA">En arribar al Departament d'Educació, el grup classe és rebut per un educador (biòleg) del Zoo que acompanya els alumnes fins a la Granja del Zoo. Durant aquest recorregut visitarem els animals salvatges dels que provenen els animals domèstics.</span></p> <p><span lang="CA">A l'aula-taller de la granja es fa la presentació del funcionament de l'activitat i dels animals que es treballen.</span></p> <p><span lang="CA">&nbsp;</span></p> <p><span lang="CA">Tots els conceptes es treballen mitjançant un joc grupal que es realitza a la Granja del Zoo davant dels nostres animals. Per treballar l'alimentació dels mateixos, els nens tenen l'oportunitat de donar menjar a alguns animals de la Granja del Zoo. En aquell moment es fa un petit itinerari guiat per la Granja.</span></p> <p><span lang="CA">&nbsp;</span></p> <p><span lang="CA">Es relacionen els animals de granja amb els diferents productes que l'home n'obté, i s'ofereixen als nens/es diferents objectes i/o materials que han de col·locar sota el trencaclosques de l'animal que els produeix. </span></p> <p><span lang="CA">&nbsp;</span></p> <p><span lang="CA">El grup pot quedar-se a les instal·lacions del Parc Zoològic fins l'hora de tancament del recinte.</span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1944240009" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Propostes d'activitats per realitzar després de la visita&nbsp;<strong>Taller l’Ús que en fa l’home dels animals:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Àrea de descoberta de l'entorn natural i social:</strong></p> <ul> <li>Confeccionar fitxes dels animals treballats.</li> <li>Fer un mural d'una granja, una casa i el bosc. Reunir fotos d'animals i agrupar-les segons les categories d’animals de granja, domèstics o salvatges, i col·locar-les al lloc que els correspongui.&nbsp;</li> <li>Fer un mural per relacionar el nom del so de l’animal amb la seva onomatopeia.</li> </ul> <p><strong>Expressió oral i escrita:</strong></p> <ul> <li>Representar històries sobre els animals treballats.</li> <li>Explicar contes d'alguns dels animals que s'han vist.&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Plàstica:</strong></p> <ul> <li>Pintar l'animal que més ha agradat de tots els que s'han vist.&nbsp;</li> <li>Fer una careta que representi un animal i/o disfressar-se d'animal de granja.&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Expressió corporal:</strong></p> <ul> <li>Fer jocs d'imitació dels sons i els moviments característics dels animals de granja.&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:</strong></p> <ul> <li>Confeccionar fitxes dels animals de granja on s'indiqui l'aprofitament que l'home en fa.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1944240009" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>INTEGRACIÓ CURRICULAR DEL TALLER l’ÚS QUE EN FA L’HOME DELS ANIMALS</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong></p> <ul> <li>L'educació en defensa del medi ambient.</li> </ul> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM</strong></p> <ul> <li>Els organismes i la seva relació amb el medi.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS&nbsp;<br /> Referits a coneixements, fets i conceptes:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Estudiar les parts del cos dels diferents animals de granja. Introducció del concepte d'animal de granja i animal salvatge.&nbsp;</li> <li>Descoberta dels productes que aquests animals ofereixen a l'home.</li> <li>Relacionar objectes i aliments amb els animals de granja.&nbsp;</li> <li>Comparació d'una granja tradicional i una de moderna.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Referits a procediments:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Aprendre a observar acuradament l'animal o animals que es treballen.</li> <li>Donar aliments adequats a cada animal.&nbsp;</li> <li>Deduir els productes i aliments que s'obtenen de cada animal.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Referits a actituds i valors:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.&nbsp;</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1944240009" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes) cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes) cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1944240009" href="#collapse7"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse7" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Tue, 22 Nov 2016 09:44:17 +0000 admin 140 at https://www.zoobarcelona.cat Taller Projectes per a Cicle Inicial https://www.zoobarcelona.cat/ca/taller-projectes-per-a-cicle-inicial <span>Taller Projectes per a Cicle Inicial</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-11/1_6.jpg" width="1922" height="824" alt="Taller Projectes per a Cicle Inicial" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dl., 11/21/2016 - 12:31</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-12/Taller%20projectes%20cicle%20inicial.jpg" width="1054" height="592" alt="Taller Projectes per a Cicle Inicial Zoo de Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Activitat pensada per als alumnes d’Educació Infantil totalment adaptable a Primer i Segon de Primària. Aquesta activitat es realitza a la mida dels alumnes, ja que són ells mateixos els que escullen l’animal o animals que desitgen treballar.</p> <p> </p> <p>Per a la realització d’aquest taller s’utilitza una presentació, així com material biològic de l’espècie que es vol estudiar per tal descobrir com és, on viu, que menja i quins són els animals que formen part de la seva família. També s’explica la problemàtica de l’espècie i les mesures per preservar el seu entorn.</p> <p> </p> <p>També inclou una visita guiada per l’exterior per observar els animals en qüestió.</p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1343523146"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1343523146" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada:</strong> 1.30 hores</p> <p><strong>Hores d’inici:</strong> 10h - 11.30h - 13h</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1343523146" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Per treure el màxim profit del&nbsp;<strong>Taller Treballem per Projectes</strong>&nbsp;del Parc Zoològic, suggerim que es treballin prèviament a l'escola, tant des de l'àrea d'experiències com des d'altres matèries (plàstica, expressió corporal, expressió oral i escrita, matemàtiques, etc.), els aspectes següents:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:</strong></p> <ul> <li>Decidir l’animal o animals que es volen treballar.</li> <li>Dibuixar l'animal escollit i esbrinar què en volen saber els alumnes.</li> <li>Recollir llibres, contes, cançons, fotografies, cromos, fitxes o altres materials sobre els animals que els nens siguin capaços d'aconseguir.</li> </ul> <p><strong>Per observar els animals:</strong></p> <ul> <li>Fer que els alumnes observin animals en estat salvatge, ja siguin pardals, coloms, orenetes, etc., al pati de l'escola o en sortides al bosc o al camp.</li> </ul> <p><strong>&nbsp;Com a objectius específics:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Reconeixement d'aspectes perceptibles dels animals: diferència de grandària i forma de l'animal escollit amb altres animals.</li> <li>Identificació de les diferents parts del cos de l'animal i les funcions que acompleixen.</li> <li>Comprensió del concepte d'animal salvatge.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1343523146" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>En arribar al Departament d'Educació, el grup classe és rebut per un educador (biòleg) del Zoo que l'acompanya a l'aula de preescolar.&nbsp;<br /> A l'aula es fa la presentació del funcionament de l'activitat i de l'animal o animals que es treballaran.&nbsp;</p> <p>S'estudia com són, on i com viuen, què mengen, com neixen i la diversitat de l'animal en qüestió mitjançant una projecció de fotografies i un petit vídeo representatiu. També se'ls mostrarà material biològic per poder experimentar la morfologia i el tacte de determinades parts del cos de l'animal. Segons l'animal triat, es fan jocs per treballar com es mou, on viu, com viu i altres característiques importants.&nbsp;</p> <p><br /> Tot seguit es fa un itinerari guiat pel Zoo, en el qual continuen les explicacions davant els animals.</p> <p>El grup pot quedar-se a les instal·lacions del Parc Zoològic fins l'hora de tancament del recinte.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1343523146" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Propostes d'activitats per portar a terme després de la visita&nbsp;<strong>Taller Treballem per Projectes</strong>&nbsp;del Parc Zoològic:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Àrea de descoberta de l'entorn natural i social:</strong></p> <ul> <li>Confeccionar fitxes dels animals treballats.</li> <li>Agrupar fotos d'animals segons el lloc on visquin: al medi aquàtic, terrestre o aeri.</li> </ul> <p><strong>Expressió oral i escrita:</strong></p> <ul> <li>Representar històries sobre els animals treballats.</li> <li>Explicar contes sobre els animals treballats.</li> </ul> <p><strong>Plàstica:</strong></p> <ul> <li>Pintar l'animal o animals del projecte.</li> </ul> <p><strong>Expressió corporal:</strong></p> <ul> <li>Fer jocs d'imitació de sons i/o moviments en els quals els nens/es hagin de mostrar el que han après.</li> </ul> <p><strong>Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:</strong></p> <ul> <li>Confeccionar fitxes mudes dels animals treballats en les quals s'han de posar les parts del seu cos, què mengen, en quin medi viuen i com es desplacen.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1343523146" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>INTEGRACIÓ CURRICULAR DEL TALLER TREBALLEM PER PROJECTES</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong></p> <ul> <li>L'educació en defensa del medi ambient.</li> </ul> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM</strong></p> <ul> <li>Els organismes i la seva relació amb el medi.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS&nbsp;</strong><br /> <strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:</strong></p> <ul> <li>Conèixer les parts del cos de l'animal o animals treballats.</li> <li>Observar acuradament la forma i funció de les diferents parts del cos.</li> <li>Reconèixer els aliments adequats.</li> <li>Estudiar el tipus de capa externa.</li> <li>Distingir com és el desplaçament de l'animal.</li> <li>Introducció del concepte animal salvatge.</li> </ul> <p><strong>Referits a procediments:</strong></p> <ul> <li>Aprendre a observar acuradament l'animal o animals que es treballen.</li> <li>Identificar els aliments adequats.</li> <li>Fixar-se en el desplaçament.</li> </ul> <p><strong>Referits a actituds i valors:</strong></p> <ul> <li>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.&nbsp;</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1343523146" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes) cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes) cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1343523146" href="#collapse7"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse7" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Mon, 21 Nov 2016 11:31:48 +0000 admin 139 at https://www.zoobarcelona.cat Visita coneguem els animals https://www.zoobarcelona.cat/ca/visita-coneguem-els-animals <span>Visita coneguem els animals</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-11/1_7.jpg" width="1922" height="824" alt="Visita coneguem els animals" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dl., 10/10/2016 - 10:19</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-12/Visita%20coneguem%20animals.jpg" width="1054" height="592" alt="Visita coneguem els animals Zoo de Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Activitat pensada per als alumnes de Primer i Segon de Primària.<br />  </p> <p>Els alumnes aprenen les característiques principals dels cinc grups de vertebrats. Treballen aspectes com la capa externa, el tipus de desplaçament, la mida o l’alimentació dels animals.<br />  </p> <p>En acabar la visita, el grup podrà passar la resta del dia al recinte del Zoo fins a l’hora de tancament.</p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion836063580"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion836063580" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada</strong>: 2 hores</p> <p><strong>Hores d’inici</strong>: 10h – 10.30h – 12h – 12.30h – 14h</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion836063580" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Per treure el màxim profit de l'activitat&nbsp;<strong>Coneguem els animals</strong>&nbsp;suggerim que es treballin prèviament a l'escola, tant des de l'àrea d'experiències com des d'altres àrees (plàstica, expressió corporal, expressió oral i escrita, matemàtiques, etc.), els següents aspectes:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:</strong></p> <ul> <li>Fer un mural a classe on s’anotaran i/o dibuixaran els aspectes que els nens/es volen saber sobre els animals.</li> <li>Posar una bústia en què els alumnes puguin dipositar les preguntes que sorgeixin en qualsevol moment i que posteriorment es treballaran.</li> <li>Recollir fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes o altres materials sobre animals que els nens siguin capaços d'aconseguir.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per observar els animals:</strong></p> <ul> <li>Tenir una peixera per observar-hi animals vius.</li> <li>Demanar als alumnes que tinguin algun animal domèstic a casa que el portin per poder ensenyar-lo a la resta de la classe (també es pot fer sense l'animal, però en aquest cas cal que l'alumne faci una explicació sobre l'animal i que porti fotos per mostrar-lo als companys).</li> <li>Visitar una granja per treballar els animals domèstics.</li> <li>Anar a veure botigues d'animals domèstics.</li> <li>Observar animals en estat salvatge, ja sigui al pati de l'escola o en sortides al bosc o al camp.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Com a objectius específics:</strong></p> <ul> <li>Reconeixement d'aspectes perceptibles dels animals: grandària, forma, color, etc.</li> <li>Identificació de les parts del cos de les persones: cap, cos i extremitats amb algunes de les seves singularitats.</li> <li>Diferenciació dels diversos tipus de proteccions de la pell: plomes, pèl i escates.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion836063580" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al Zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>L'activitat&nbsp;<strong>Coneguem els animals</strong>&nbsp;dóna a conèixer les característiques principals dels cinc grups de vertebrats d'una manera adequada a l'edat dels alumnes.<br /> &nbsp;</p> <ol> <li>Breu presentació en una aula en què es veuen, en diapositives, representants dels cinc grups de vertebrats. A més, les imatges constitueixen un recull d'aspectes que no són directament observables al Zoo.</li> <li>Observació i manipulació de diferents objectes procedents d'animals de la nostra col·lecció.</li> <li>En sortir de l'aula, i dirigits per un educador del Zoo, els alumnes fan un itinerari pel recinte en el qual aprofundeixen en els continguts següents:</li> </ol> <ul> <li>Comparació de les parts del cos de les persones i dels animals</li> <li>Identificació dels diferents tipus de proteccions de la pell dels animals: plomes, pèl i escates.</li> <li>Observació dirigida de les peculiaritats anatòmiques d'alguns animals (elefant, cangur, pingüí, girafa, flamenc).</li> <li>Reconeixement dels diferents tipus bàsics de desplaçament: vol, natació, salt, cursa, marxa, etc.</li> <li>Introducció en diferents tipus d'alimentació: carnívora, herbívora, omnívora, frugívora, etc.</li> <li>Capacitat per advertir les semblances i diferències entre espècies properes (primats-homes).</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion836063580" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Propostes d'activitats per dur a terme un cop realitzada la&nbsp;<strong>Visita Coneguem els animals</strong>:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per a experimentals:</strong></p> <ul> <li>Completar les fitxes per fer a l'escola que s'inclouen en el llibret de treball.</li> <li>Fer diferents tipus de col·leccions amb plomes, nius, pèls, pells, etc.</li> <li>Fer murals amb les fotos d'animals recollides i agrupar-les segons el tipus de capa externa, la forma de desplaçament, la grandària, l'alimentació, etc.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Expressió oral i escrita:</strong></p> <ul> <li>Memoritzar un petit text sobre animals de manera individual o en grup i presentar-lo als companys.</li> <li>Buscar contes, faules, poemes, endevinalles, embarbussaments, etc., sobre animals i recitar-los, llegir-los o comentar-los a la resta de la classe.</li> <li>Escriure i/o representar històries sobre els animals recollides o inventades pels alumnes, que continguin informacions apreses en el desenvolupament de l'activitat.</li> <li>Fer un llibre o un àlbum sobre animals que reculli tots els continguts treballats.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Lògica i matemàtiques:</strong></p> <ul> <li>Classificació i definició de grups d'animals amb cromos, fotografies, etc.</li> <li>Buscar semblances i diferències entre animals.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Activitats de plàstica:</strong></p> <ul> <li>Fer i pintar màscares d'animals, disfresses, titelles, models d'animals amb plastilina o fang.</li> <li>Construcció de trencaclosques a partir de fotos, cromos, retalls, etc.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Activitats d'expressió corporal:</strong></p> <ul> <li>Fer jocs d'imitació, en els quals els nens/es hagin d'endevinar quin animal està representant el company.</li> <li>Relacionar instruments amb diferents animals i, en tocar el so d'un instrument, moure's i imitar l'animal que correspongui.</li> </ul> <p><strong>Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:</strong></p> <ul> <li>Fer una fitxa d'una au, d'un mamífer i/o un rèptil, sobre la qual s'han d'assenyalar les parts del cos, el tipus de capa externa i el lloc on viu l'animal.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion836063580" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Atès que es tracta d'un material adreçat a dues edats i dos nivells cognoscitius força diferenciats, i que l'evolució dels alumnes des del començament al final de curs també varia molt, tota la informació i els suggeriments de treball que oferim estan pensats, lògicament, perquè se'n faci l'ús que es consideri més convenient. L'activitat es pot completar o reduir a voluntat, adequant-la a l'edat i els coneixements dels alumnes.&nbsp;<br /> <br /> INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT CONEGUEM ELS ANIMALS AL PARC ZOOLÒGIC</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong></p> <ul> <li>Educació en defensa del medi ambient.</li> </ul> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM</strong></p> <ul> <li>Coneixement del medi natural.</li> <li>Descoberta d'un mateix.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS</strong></p> <p><strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:</strong></p> <ul> <li>Identificar les parts de l'animal, les proteccions de la pell, l'alimentació i el desplaçament.</li> </ul> <p><br /> <strong>Referits a procediments:</strong></p> <ul> <li>Aprendre a observar acuradament els animals.</li> </ul> <p><br /> <strong>Referits a actituds i valors:</strong></p> <ul> <li>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion836063580" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Grup petit:&nbsp;188 €&nbsp;(fins a&nbsp;20 alumnes) cada alumne&nbsp;addicional&nbsp;fins a&nbsp;25, el preu&nbsp;són&nbsp;8,15 €&nbsp;per alumne. Els mestres gratuïts</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grup gran:&nbsp;233 €&nbsp;(fins a&nbsp;29 alumnes) cada alumne&nbsp;addicional&nbsp;fins a&nbsp;31, el preu&nbsp;són&nbsp;8,15 €&nbsp;per alumne. Els mestres gratuïts<br /> &nbsp;</p> <p>Per grups de discapacitats i residències amb dificultats econòmiques el preu&nbsp;són&nbsp;7 €&nbsp;per persona i els acompanyants gratuïts.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion836063580" href="#collapse7"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse7" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Mon, 10 Oct 2016 08:19:25 +0000 admin 103 at https://www.zoobarcelona.cat