Cicle mitjà primària https://www.zoobarcelona.cat/ca/educacio/cicle-mitja-primaria ca Visita el Zoo va a l’escola https://www.zoobarcelona.cat/ca/visita-el-zoo-va-a-lescola <span>Visita el Zoo va a l’escola</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2017-11/1_13.jpg" width="1922" height="824" alt="Visita el Zoo va a l’escola" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/49" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin2</span></span> <span>dj., 11/16/2017 - 13:41</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2017-11/visita.jpg" width="1054" height="592" alt="Visita el Zoo va a l’escola" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Activitat que es pot adaptar a tots els nivells escolars. Per a tots aquells centres escolars que vulguin realitzar una activitat en el propi centre o que tinguin problemes per desplaçament; el Zoo ofereix la possibilitat d’enviar un educador especialitzat que, amb materials audiovisuals i restes provinents d’animals, farà una explicació als alumnes.</p> <p> </p> <p>Cal posar-se en contacte amb el Departament d’Educació per acordar la temàtica i l’organització en cada cas. Les sessions tenen una durada de 2 hores. Poden ampliar-se en cas de la necessitat  del centre, amb la corresponent modificació del pressupost final.</p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1611238085"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1611238085" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada:</strong> 2 hores</p> <p><strong>Hora d’inici:</strong> a determinar amb l’escola</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1611238085" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>En funció de la temàtica escollida, enviarem la informació adequada per tal de treballar el tema abans de la visita del/la nostre/a educador/a.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1611238085" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>En funció de l’activitat realitzada a l’escola enviarem la proposta d’activitats per dur a terme després de la mateixa i en relació a l’Àrea de descoberta de l'entorn natural i social i per tal d’avaluar l’aprenentatge adquirit.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1611238085" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Atès que es tracta d'un material adreçat a totes les edats escolars, a nivells cognoscitius força diferenciats, i que l'evolució dels alumnes des del començament al final de curs també varia molt, tota la informació i els suggeriments de treball que oferim estan pensats, lògicament, perquè se'n faci l'ús que es consideri més convenient. L'activitat es pot completar o reduir a voluntat, adequant-la a l'edat i els coneixements dels alumnes.&nbsp;<br /> <br /> INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT EL ZOO VAA L’ESCOLA AL PARC ZOOLÒGIC</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Educació en defensa del medi ambient.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Coneixement del medi natural.</li> <li>Descoberta d'un mateix.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS</strong></p> <p><strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:</strong></p> <ul> <li>Identificar les característiques dels animals, com és la seva alimentació i on viuen.</li> </ul> <p><br /> <strong>Referits a procediments:</strong></p> <ul> <li>Aprendre a observar acuradament els animals.</li> </ul> <p><br /> <strong>Referits a actituds i valors:</strong></p> <ul> <li>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1611238085" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Preu únic per grup:</strong> 150€</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1611238085" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Thu, 16 Nov 2017 12:41:28 +0000 admin2 633 at https://www.zoobarcelona.cat Taller Vertebrats https://www.zoobarcelona.cat/ca/taller-vertebrats <span>Taller Vertebrats</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-11/1_9.jpg" width="1922" height="824" alt="Taller Vertebrats" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dt., 11/22/2016 - 12:49</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-12/Taller%20vertebrats.jpg" width="1054" height="592" alt="Taller Vertebrats Zoo de Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Aquest taller és una activitat pensada per als alumnes de 5è i 6è de primària en la qual, de manera interactiva, es presenten les característiques principals dels animals vertebrats. </p> <p> </p> <p>Aquesta activitat, amb l’ajut d’un guió de treball i utilitzant plafons interactius, materials biològics procedents d’animals de la nostra col•lecció, lupes binoculars i altres recursos, permet que els alumnes siguin els protagonistes del seu aprenentatge. </p> <p> </p> <p>En acabar el taller, el grup podrà passar la resta del dia al recinte del Zoo fins a l’hora de tancament. </p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1383660965"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1383660965" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada</strong>: 2 hores</p> <p><strong>Hores d’inici</strong>: 10h - 12h</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1383660965" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Per treure el màxim profit del&nbsp;<strong>Taller de Vertebrats</strong>&nbsp;del Parc Zoològic, suggerim treballar prèviament, a l'escola, els aspectes següents:&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:</strong></p> <ul> <li>Observar radiografies i anomenar els ossos principals.&nbsp;</li> <li>Fer un mural a classe on s'anotaran i/o dibuixaran els aspectes que els nens/es volen saber sobre els animals vertebrats.&nbsp;</li> <li>Posar una bústia en què els alumnes puguin dipositar les preguntes que sorgeixin en qualsevol moment i que posteriorment es treballaran.&nbsp;</li> <li>Recollir fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes o altres materials sobre animals que els nens siguin capaços d'aconseguir.&nbsp;</li> <li>Portar vídeos, CD o altres materials en suport electrònic sobre aquests animals.&nbsp;</li> <li>Visitar les fitxes d'animals de la pàgina web del Zoo de Barcelona.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per observar els animals:</strong></p> <ul> <li>Fer una sortida per observar animals, trobar rastres, empremtes, caus, femtes, escoltar els cants de diferents ocells, així com confeccionar una col·lecció de plomes o nius (abandonats), que permeti als alumnes deduir la presència de vertebrats en el nostre entorn.</li> <li>Demanar als alumnes que tinguin algun vertebrat domèstic que preparin, individualment o en grup, una explicació sobre aquest animal per presentar-lo als companys amb l'ajut de fotografies o de l'animal mateix.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Com a objectius específics:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Conèixer les diferències entre vertebrats i invertebrats, així com la representació i distribució d'aquests animals a la natura.</li> <li>Descobrir les principals classes de vertebrats.&nbsp;</li> <li>Conèixer l'existència d'animals en perill a tots els continents.</li> <li>Identificar les parts principals de l'esquelet dels vertebrats.&nbsp;</li> <li>Conèixer l'existència de vertebrats aquàtics, terrestres i voladors.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1383660965" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>El&nbsp;<strong>Taller Vertebrats</strong>&nbsp;del Parc Zoològic dóna a conèixer les característiques principals dels vertebrats d'una manera participativa i adequada a l'edat dels alumnes.&nbsp;</p> <p>Aquest taller es porta a terme en una aula especialment equipada, on l'educador (biòleg) explica als alumnes el plantejament de l'activitat i en supervisa el funcionament.&nbsp;</p> <p><br /> En primer lloc, es passa un vídeo de 14 minuts sobre les característiques dels vertebrats. El grup classe es divideix en cinc subgrups, cadascun dels quals treballa un aspecte dels vertebrats amb el suport de diversos materials, un plafó interactiu i un guió de treball. Tots els alumnes passen pels diferents equipaments.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Els continguts treballats són els següents:</strong></p> <ul> <li>Introducció a la classificació dels vertebrats, en la qual se subratlla el fet que són un grup molt petit dins del món dels animals.&nbsp;</li> <li>Comparació de les diferents capes externes dels vertebrats amb lupes binoculars.&nbsp;</li> <li>Estudi de la reproducció dels vertebrats: oviparisme, ovoviviparisme i viviparisme.&nbsp;</li> <li>Descoberta dels sentits més utilitzats per cadascuna de les classes de vertebrats, amb l'ajut de sons enregistrats de diferents animals, olors i gustos diferents, i fent servir el tacte.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>La visita al recinte es fa amb el mestre. Suggerim fer parades, que es poden preparar visitant les&nbsp;fitxes d'animals&nbsp;i la&nbsp;visita virtual&nbsp;d'aquesta web, davant les instal·lacions següents: &nbsp;</p> <ul> <li>Aviari.&nbsp;</li> <li>El&nbsp;guacamai jacint, el psitàcid de més grandària i amb més risc d'extinció.&nbsp;</li> <li>El colom de Nicobar, una au columbiforme en greu perill.&nbsp;</li> <li>El&nbsp;cangur, mostra de mamífer marsupial.&nbsp;</li> <li>El&nbsp;nyu, com a exemple de bòvid.&nbsp;</li> <li>El&nbsp;cérvol comú, com a exemple de cèrvid autòcton.&nbsp;</li> <li>El&nbsp;dofí&nbsp;o&nbsp;lleó marí, com a exemple de mamífer aquàtic.&nbsp;</li> <li>El&nbsp;pingüí, com a exemple d'au aquàtica.&nbsp;</li> <li>El Terrari, on es pot observar una serp, una tortuga i un&nbsp;cocodril.&nbsp;</li> <li>Els&nbsp;ximpanzés&nbsp;i els&nbsp;drils&nbsp;com a exemples de primats greument amenaçats.&nbsp;</li> <li>El&nbsp;llop ibèric, un cànid autòcton actualment extingit a Catalunya.&nbsp;</li> <li>La llúdria, exemple de mamífer autòcton reintroduït amb èxit amb la col·laboració del Zoo de Barcelona.&nbsp;</li> <li>El&nbsp;licaó, un cànid africà en greu perill.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1383660965" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Propostes d'activitats per dur a terme després del&nbsp;<strong>Taller Vertebrats</strong>&nbsp;del Parc Zoològic de Barcelona:&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Àrea de coneixement del medi:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Fer una llista de cinc espècies de vertebrats i cinc d'invertebrats que es trobin al mercat del barri, vila o poble.&nbsp;</li> <li>Classificar els animals anteriors en les classes corresponents.&nbsp;</li> <li>Fer una llista de cinc espècies de vertebrats i cinc d'invertebrats que es trobin al pati de l'escola o en un jardí o plaça propers. Classificar els animals anteriors en les classes corresponents.&nbsp;</li> <li>Agrupar il·lustracions d'animals segons el tipus de capa externa.&nbsp;</li> <li>Identificar els sons d'alguns animals.&nbsp;</li> <li>Identificar olors amb els ulls embenats.&nbsp;</li> <li>Preparar un dossier sobre una espècie amenaçada amb apartats com la seva biologia, l'hàbitat, les distribucions passades i actuals, les causes de la reducció o extinció i les possibles formes de protecció.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Davant diferents fotografies, fitxes o vídeos d'animals, els alumnes han de dir: si són o no animals vertebrats, el tipus de capa externa que tenen, el tipus de reproducció i els òrgans dels sentits més desenvolupats.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1383660965" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>El&nbsp;<strong>Taller Vertebrats</strong>&nbsp;del Parc Zoològic és una activitat pensada per als alumnes de 5è i 6è de Primària en la qual, d'una manera molt participativa, descobreixen les principals característiques dels vertebrats.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>INTEGRACIÓ CURRICULAR DEL TALLER DE VERTEBRATS&nbsp;</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Educació en favor del medi ambient.&nbsp;</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Els éssers vius i la seva relació amb el medi.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS</strong></p> <p><strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:</strong></p> <p>Estudiar les característiques principals dels vertebrats: classificació, capes externes, reproducció i òrgans dels sentits.&nbsp;&nbsp;</p> <p><br /> <strong>Referits a procediments:</strong></p> <p>Iniciar-se en l'estudi de la taxonomia i la classificació treballant en petits grups.&nbsp;</p> <p><br /> <strong>Referits a actituds i valors:</strong></p> <ul> <li>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.</li> <li>Desvetllar la consciència dels alumnes envers la protecció de la natura.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1383660965" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes) cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes) cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1383660965" href="#collapse7"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse7" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Tue, 22 Nov 2016 11:49:33 +0000 admin 147 at https://www.zoobarcelona.cat Taller Mira i toca https://www.zoobarcelona.cat/ca/taller-mira-i-toca <span>Taller Mira i toca</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-11/1_10.jpg" width="1922" height="824" alt="Taller Mira i toca" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dt., 11/22/2016 - 12:44</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-12/Taller%20mira%20i%20toca.jpg" width="1054" height="592" alt="Taller Mira i toca" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Activitat pensada per als alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària en la qual, d’una manera participativa, es presenten les necessitats dels animals captius, la forma de manejar-los i la importància de no tenir animals salvatges com a animals de companyia. <br /> També es reflexiona sobre la problemàtica del tràfic il•legal d’animals.<br />  <br /> Aquesta activitat es fa amb el suport d’animals vius procedents de la nostra col•lecció, que els alumnes observen, toquen i alimenten.<br /> Cal fer notar que les espècies observades en aquesta activitat són aquelles que accepten una manipulació prudent, sempre sens perjudici de la seva salut física i psíquica per tal de preservar-los el benestar. <br />  </p> <p>En acabar el taller, el grup podrà passar la resta del dia al recinte del Zoo fins a l’hora de tancament. </p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1571732661"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1571732661" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada</strong>: 2 hores</p> <p><strong>Hores d’inici</strong>: 10h - 12h</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1571732661" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Per treure el màxim profit del&nbsp;<strong>Taller del Mira i toca</strong>&nbsp;del Parc Zoològic suggerim treballar prèviament, a l'escola, els aspectes següents:&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:</strong></p> <ul> <li>Fer una llista de les activitats de cura que comporta tenir un animal domèstic.&nbsp;</li> <li>Posar una bústia en què els alumnes puguin dipositar les preguntes que sorgeixin en qualsevol moment i que posteriorment es treballaran.&nbsp;</li> <li>Buscar un comerç d'animals que tingui el punt vermell i esbrinar què és i què implica.&nbsp;</li> <li>Recollir fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes o altres materials sobre animals que els nens siguin capaços d'aconseguir.&nbsp;</li> <li>Portar vídeos, CD o altres materials en suport electrònic sobre aquests animals.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per observar els animals:</strong></p> <ul> <li>Fer una sortida a una gossera o a un centre d'acolliment d'animals abandonats i discutir les conseqüències d'un mal ús dels animals.&nbsp;</li> <li>Demanar als alumnes que tinguin algun animal de companyia que preparin, individualment o en grup, un explicació sobre la cura de l'animal per presentar-la als companys amb l'ajut de fotografies o de l'animal mateix.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Com a objectius específics:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Introduir el concepte d'animal salvatge i animal domèstic i aprendre a identificar-los.&nbsp;</li> <li>Descobrir les principals característiques dels animals de companyia.</li> <li>Coneixement de l'existència d'animals aptes per tenir-los a casa i d'altres que no ho siguin.&nbsp;</li> <li>Prendre consciència de la responsabilitat que suposa tenir un animal.&nbsp;</li> <li>Introducció als problemes de comportament que la cria domèstica suposa per als animals.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1571732661" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>L'activitat&nbsp;<strong>Mira i toca</strong>&nbsp;del Parc Zoològic dóna a conèixer les característiques principals dels animals domèstics d'una manera participativa i adequada a l'edat dels alumnes.&nbsp;</p> <p><br /> Aquesta activitat es porta a terme en dues aules especialment equipades: la quadra de les girafes i el Terrari, en les quals l'educador (biòleg) explica als alumnes el plantejament de l'activitat i en supervisa el funcionament.&nbsp;</p> <p><br /> En primer lloc, es fa un itinerari fins a l'aula de les girafes en el qual s'expliquen les diferències entre animal salvatge i domèstic. A l'aula de les girafes els alumnes toquen i alimenten diferents animals domèstics. També observen de ben a prop altres espècies.</p> <p>Trasllat a l'aula del Terrari, on es manipulen diferents amfibis i rèptils: llangardaixos, serps i tortugues. Introducció als programes de reproducció en captivitat i reintroducció del ferreret i la tortuga mediterrània.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Els continguts treballats són els següents:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Introducció sobre el que s'ha de fer i el que no s'ha de fer mai si es vol tenir un animal de companyia. Tinença responsable.&nbsp;</li> <li>Introducció a la problemàtica de la cria en captivitat en relació amb el comportament dels animals, i sistemes d'enriquiment de la conducta animal.&nbsp;</li> <li>Comparació i manipulació de diferents animals: cucs de farina, ratolins, conills porquins, conills, llangardaixos, serps i tortugues.&nbsp;</li> <li>Observació d'animals abandonats o decomissats: titís i cacatues. Reflexió sobre les possibilitats de tenir animals a casa: espècies que es poden tenir i espècies que no són recomanables.&nbsp;</li> <li>Introducció del concepte de protecció i conservació d'espècies.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1571732661" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Propostes d'activitats per dur a terme després del&nbsp;<strong>Taller Mira i toca</strong>&nbsp;del Parc Zoològic de Barcelona:&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Àrea de coneixement del medi:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Fer una llista d'actituds correctes i incorrectes per a la cura d'animals domèstics.&nbsp;</li> <li>Classificar els animals anteriors en funció de si es poden tenir o no com a animals de companyia.&nbsp;</li> <li>Fer que els alumnes preparin "conferències" sobre els animals domèstics: requeriments d'espai, d'exercici, de neteja, etc., de manera individual o en grup, per presentar-les als companys.&nbsp;</li> <li>Fer un llibre o àlbum sobre els animals que es poden tenir en una casa, recollint tots els continguts que s'han treballat.&nbsp;</li> <li>Buscar semblances i diferències entre els animals domèstics i salvatges.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Davant diferents fotografies d'animals, els alumnes han de dir si es poden tenir o no com a animals domèstics i per què.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1571732661" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>El taller&nbsp;<strong>Mira i toca</strong>&nbsp;del Parc Zoològic és una activitat pensada per als alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de Primària en la qual, de manera molt participativa, descobreixen les necessitats dels animals domèstics i salvatges. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT MIRA I TOCA &nbsp;</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Educació en defensa del medi ambient.&nbsp;</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Els éssers vius i la seva relació amb el medi.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS</strong></p> <p><strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:</strong></p> <ul> <li>Estudiar les característiques dels animals que es poden tenir a casa i els que no s'hi poden tenir.&nbsp;</li> <li>Estudiar els problemes causats pel comerç il·legal d'animals exòtics.&nbsp;</li> </ul> <p><br /> <strong>Referits a procediments:</strong></p> <p>Iniciar-se en l’atenció correcta dels animals.&nbsp;</p> <p><br /> <strong>Referits a actituds i valors:</strong></p> <ul> <li>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.</li> <li>Fomentar les actituds responsables envers la tinença d'animals de companyia.&nbsp;</li> <li>Desvetllar la consciència del</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1571732661" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes) cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes) cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1571732661" href="#collapse7"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse7" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Tue, 22 Nov 2016 11:44:26 +0000 admin 145 at https://www.zoobarcelona.cat Taller Amfibis i rèptils https://www.zoobarcelona.cat/ca/taller-amfibis-i-reptils <span>Taller Amfibis i rèptils</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-11/1_11.jpg" width="1922" height="824" alt="Taller Amfibis i rèptils" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dt., 11/22/2016 - 12:38</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-12/Taller%20amfibis%20i%20reptils.jpg" width="1054" height="592" alt="Taller Amfibis i rèptils zoo" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>És una activitat pensada per als alumnes de 3r i 4t de primària en la qual es presenten les característiques principals d’aquestes dues classes de vertebrats. </p> <p> </p> <p>La magnífica col•lecció d’amfibis i rèptils del nostre zoològic comprèn espècies representatives dels cinc continents i té cura amb especial atenció de les espècies amenaçades. El seu estudi permet la comprensió de l’adaptació dels amfibis i rèptils als seus biòtops respectius, a diferents tipus d’alimentació i formes de vida. <br />  </p> <p>En acabar el taller, el grup podrà passar la resta del dia al recinte del Zoo fins a l’hora de tancament. </p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion345328804"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion345328804" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada</strong>: 2 hores</p> <p><strong>Hores d’inici</strong>: 10h - 12h</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion345328804" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Per treure el màxim profit del&nbsp;<strong>Taller d’Amfibis i Rèptils</strong>&nbsp;del Parc Zoològic, suggerim treballar prèviament, a l'escola, els aspectes següents:&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals</strong>:</p> <ul> <li>Posar una bústia en què els alumnes puguin dipositar les preguntes que sorgeixin en qualsevol moment i que posteriorment es treballaran.&nbsp;</li> <li>Recollir fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes o altres materials que es creguin oportuns sobre aquests animals i que els nens siguin capaços d'aconseguir.&nbsp;</li> <li>Portar vídeos, CD o altres materials en suport electrònic sobre els amfibis i els rèptils.&nbsp;</li> <li>Estudiar el procés de metamorfosi d'una granota.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per observar els animals:</strong></p> <ul> <li>Fer una sortida per observar capgrossos, intentar veure granotes i gripaus, escoltar el seu cant, veure serps, llangardaixos o altres amfibis i rèptils del nostre entorn natural.&nbsp;</li> <li>Demanar als alumnes que tinguin algun rèptil que preparin individualment o en grup un explicació sobre l'animal per presentar-lo als companys amb l'ajut de fotografies o del mateix animal.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Com a objectius específics:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Situació dels amfibis i els rèptils dins els vertebrats.&nbsp;</li> <li>Coneixement de l'existència d'amfibis amb cua i sense cua, així com dels diferents tipus de rèptils: tortugues aquàtiques, tortugues terrestres, cocodrils, llangardaixos sense potes, llangardaixos amb potes i serps.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion345328804" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>L'activitat del&nbsp;<strong>Taller Amfibis i rèptils</strong>&nbsp;del Parc Zoològic dóna a conèixer les característiques principals d'aquestes dues classes de vertebrats d'una manera adequada a l'edat dels alumnes. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <ol> <li>Breu explicació on es mostren representants dels principals tipus d'amfibis i rèptils.&nbsp;</li> <li>També s'ofereix l'oportunitat d'observar i manipular diferents materials procedents d'animals de la nostra col·lecció.</li> <li>Els alumnes fan un itinerari pel recinte en el qual aprofundeixen en els continguts següents: <ul> <li>Comparació de les característiques dels amfibis i els rèptils en relació amb altres animals.&nbsp;</li> <li>Introducció a la classificació d'aquestes dues classes.&nbsp;</li> <li>Comparació de les diferents formes de desplaçament i dels tipus d'extremitats segons el medi on es mouen.&nbsp;</li> <li>Observació dels diferents tipus d'estratègies per aconseguir l'aliment.</li> <li>Tècniques de caça en els rèptils verinosos i no verinosos.&nbsp;</li> <li>Estudi de la reproducció dels amfibis i els rèptils: l'oviparisme. La metamorfosi.&nbsp;</li> <li>Identificació i modificacions de la protecció de la pell: defensa i camuflatge.&nbsp;</li> <li>Òrgans dels sentits més utilitzats per aquestes dues classes.&nbsp;</li> <li>Problemàtica de la conservació de les espècies amenaçades d'amfibis i rèptils a la natura.&nbsp;</li> <li>Problemàtica del comerç amb animals en relació amb les espècies amenaçades d'amfibis i rèptils.</li> </ul> </li> </ol> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion345328804" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Propostes d'activitats per dur a terme després del&nbsp;<strong>Taller Amfibis i Rèptils</strong>&nbsp;del Parc Zoològic:&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Àrea de coneixement del medi:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Fer murals amb les fotos recollides d'animals agrupant-les segons diferents criteris: capa externa, medi on viuen, forma de desplaçament, tipus d'alimentació, etc.&nbsp;</li> <li>Fer que els alumnes preparin "conferències" de manera individual o en grup per presentar-les als companys.&nbsp;</li> <li>Escriure i/o representar històries sobre els amfibis o els rèptils recollides o inventades pels alumnes, que continguin informacions apreses durant el desenvolupament de l'activitat.&nbsp;</li> <li>Realitzar un llibre o un àlbum sobre els animals, recollint tots els continguts que s'han treballat.</li> <li>Buscar semblances i diferències entre diversos amfibis i rèptils.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Davant una fotografia d'un amfibi o un rèptil, els alumnes han de dir: quin tipus d'animal és, el medi on es mou, el seu tipus d'alimentació, com es reprodueix i quin tipus de defensa utilitzarà en cas de perill.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion345328804" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>El&nbsp;<strong>Taller Amfibis i rèptils</strong>&nbsp;del Parc Zoològic és una activitat pensada per als alumnes de 3r i 4t de Primària. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT ELS AMFIBIS I ELS RÈPTILS&nbsp;</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Educació en favor del medi ambient.&nbsp;</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>El cicle biològic dels amfibis i els rèptils.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS</strong></p> <p><strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:</strong></p> <ul> <li>Estudiar la reproducció, l'alimentació i el desplaçament de diferents amfibis i rèptils.&nbsp;</li> <li>Observar l'adaptació a diferents hàbitats i conèixer sistemes de locomoció i protecció d'aquests animals.&nbsp;</li> </ul> <p><br /> <strong>Referits a procediments:</strong></p> <ul> <li>Aprendre a observar acuradament els animals, les semblances i diferències que presenten.&nbsp;</li> <li>Iniciar la classificació i el reconeixement dels diversos grups d'amfibis i rèptils.&nbsp;</li> </ul> <p><br /> <strong>Referits a actituds i valors:</strong></p> <ul> <li>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.&nbsp;</li> <li>Desvetllar la consciència dels alumnes envers la protecció de la natura.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion345328804" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes) cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes) cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion345328804" href="#collapse7"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse7" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Tue, 22 Nov 2016 11:38:22 +0000 admin 144 at https://www.zoobarcelona.cat Visita Funcionament del Zoo https://www.zoobarcelona.cat/ca/visita-funcionament-del-zoo <span>Visita Funcionament del Zoo</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-11/1_12.jpg" width="1922" height="824" alt="Visita Funcionament del Zoo" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dt., 11/22/2016 - 12:18</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-12/Visita%20funcionament%20Zoo.jpg" width="1054" height="592" alt="Visita Funcionament del Zoo Zoo" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Activitat adreçada als alumnes de segon i tercer cicles de primària i ESO, en què es mostra la complexitat del Zoo, quines tasques s’hi duen a terme i les funcions més importants.</p> <p> </p> <p>Els zoos europeus van néixer el segle xviii per mostrar animals estranys al públic. Avui, però, els animals es poden observar d’altres maneres, com ara en viatges, documentals o llibres. Els zoos actuals centren la seva finalitat en la conservació d’espècies amenaçades i en l’educació per a la preservació del medi ambient.</p> <p> </p> <p>En acabar la visita, el grup podrà passar la resta del dia al recinte del Zoo fins a l’hora de tancament.  </p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1995185126"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1995185126" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada</strong>: 2 hores</p> <p><strong>Hores d’inici</strong>: 10h - 10.30h - 12h&nbsp;- 12.30h - 14h</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1995185126" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Per treure el màxim profit de l'activitat&nbsp;<strong>El funcionament del Zoo</strong>, suggerim que es treballin prèviament, a l'escola, els aspectes següents:&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:</strong></p> <ul> <li>Recollir fullets, fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes o altres materials de diferents zoos i d'altres centres que tinguin animals.&nbsp;</li> <li>Escollir els animals que es volen veure al Zoo.&nbsp;</li> <li>Fer una llista de les instal·lacions que són necessàries per a la cura dels animals (clínica veterinària, cuines, magatzems, dormitoris, patis interiors, etc.) i explicar la seva utilitat o funció.&nbsp;</li> <li>Per a Cinquè i Sisè: iniciar un debat sobre la necessitat dels zoos de conservar les espècies. Preparació del debat qüestionant la conveniència de tenir-hi animals com ara&nbsp;ximpanzés,&nbsp;llúdries,&nbsp;lleons, vaques i gossos.&nbsp;</li> <li>Consulta de les fitxes d'animals del Zoològic de Barcelona buscant exemples de la funció de conservació del Zoo. Recomanem la fitxa del&nbsp;cérvol del Pare David&nbsp;i del&nbsp;bisó europeu.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per observar els animals:</strong></p> <ul> <li>Visitar algun recinte que tingui animals, com ara un circ, un centre d'acollida d'animals salvatges, una societat protectora d'animals o un parc natural, i comparar les funcions de cadascun (breu tinença responsable).&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Com a objectius específics:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Introduir el concepte de parc zoològic i les funcions que acompleix: conservació, recerca i educació.</li> <li>Comprendre la complexitat de mantenir una col·lecció d'animals vius.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1995185126" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>L'activitat&nbsp;<strong>El Funcionament del Zoo</strong>&nbsp;dóna a conèixer els diferents tipus d'atencions que reben els animals del Parc, d'una manera adequada a l'edat dels alumnes.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <ol> <li>Breu introducció amb diapositives de les funcions bàsiques del Zoo.&nbsp;</li> <li>Observació i manipulació de diferents materials procedents d'animals de la nostra col·lecció.&nbsp;</li> <li>Itinerari pel recinte del Zoo, conduït per un educador (biòleg), en el qual s'aprofundeixen els continguts següents: <ul> <li>Les instal·lacions dels animals. Adequació a les seves necessitats.&nbsp;</li> <li>L'alimentació dels animals del Zoo.&nbsp;</li> <li>Maneig i cura dels animals. Atenció veterinària.&nbsp;</li> <li>La cria en captivitat. Programes de reproducció en captivitat.&nbsp;</li> <li>La conservació als zoos. Programes de reintroducció.</li> </ul> </li> </ol> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1995185126" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Propostes d'activitats per dur a terme després de la&nbsp;<strong>Visita Funcionament del Zoo</strong>:&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Àrea de Ciències de la naturalesa:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Fer un recull de diferents espècies en perill presents al Zoo.&nbsp;</li> <li>Fer un treball en grup sobre les diferents dependències del Zoo de Barcelona.&nbsp;</li> <li>Fer una historieta de còmic sobre la reintroducció de la llúdria o el ferreret.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Dibuixar, construir una maqueta o explicar com hauria de ser una instal·lació ideal per a l'animal preferit.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1995185126" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT EL FUNCIONAMENT DEL ZOO&nbsp;</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Educació en favor del medi ambient.&nbsp;</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Els organismes vius.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS</strong></p> <p><strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:</strong></p> <ul> <li>Estudiar l'alimentació i el desplaçament de diferents mamífers.&nbsp;</li> <li>Observar l'adaptació a diferents hàbitats i conèixer sistemes de protecció.</li> </ul> <p><br /> <strong>Referits a procediments:</strong></p> <ul> <li>Aprendre a observar acuradament els animals.&nbsp;</li> <li>Iniciar la classificació i el reconeixement dels diversos grups de mamífers.&nbsp;</li> </ul> <p><br /> <strong>Referits a actituds i valors:</strong></p> <ul> <li>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.</li> <li>Desvetllar la consciència conservacionista dels alumnes envers la protecció de la natura.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1995185126" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Grup petit:&nbsp;188 €&nbsp;(fins a&nbsp;20 alumnes) cada alumne&nbsp;addicional&nbsp;fins a&nbsp;25, el preu&nbsp;són&nbsp;8,15 €&nbsp;per alumne. Els mestres gratuïts</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grup gran:&nbsp;233 €&nbsp;(fins a&nbsp;29 alumnes) cada alumne&nbsp;addicional&nbsp;fins a&nbsp;31, el preu&nbsp;són&nbsp;8,15 €&nbsp;per alumne. Els mestres gratuïts<br /> &nbsp;</p> <p>Per grups de discapacitats i residències amb dificultats econòmiques el preu&nbsp;són&nbsp;7 €&nbsp;per persona i els acompanyants gratuïts.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1995185126" href="#collapse7"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse7" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Tue, 22 Nov 2016 11:18:22 +0000 admin 143 at https://www.zoobarcelona.cat Visita Animals en perill https://www.zoobarcelona.cat/ca/visita-animals-en-perill <span>Visita Animals en perill</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-11/1_13.jpg" width="1922" height="824" alt="Visita Animals en perill" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dt., 11/22/2016 - 11:42</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-12/Visita%20animals%20en%20perill.jpg" width="1054" height="592" alt="Visita Animals en perill Zoo de Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>És una visita pensada per als alumnes de segon cicle de primària i ESO en què es mostren les principals causes, ja siguin naturals o provocades per l’home, que han portat moltes espècies a trobar-se en perill d’extinció. Així mateix, permet comprendre la fragilitat i la complexitat de la supervivència de les espècies i adonar-se que avui dia n’hi ha moltes que depenen del nostre comportament. </p> <p> </p> <p>Una de les funcions més important del Zoo de Barcelona és la conservació d’espècies amenaçades, per la qual cosa la nostra col•lecció, formada per espècies representatives provinents dels cinc continents, prioritza la cria en captivitat d’espècies d’animals en perill d’extinció i ho fa en coordinació amb altres zoològics d’arreu del món. <br />  </p> <p>En acabar la visita, el grup podrà passar la resta del dia al recinte del Zoo fins a l’hora de tancament.  </p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1077083402"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1077083402" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada</strong>: 2 hores</p> <p><strong>Hores d’inici</strong>: 10h - 10.30h - 12.00h&nbsp;- 12.30h - 14h</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1077083402" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Per treure el màxim profit de l'activitat&nbsp;<strong>Animals en perill</strong>&nbsp;del Parc Zoològic, suggerim que es treballin prèviament, a l'escola, els aspectes següents:&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:</strong></p> <ul> <li>Buscar informació (fotos, vídeos, retalls de diari, revistes, llibres, etc.) de les espècies autòctones més amenaçades i intentar explicar les causes de la situació en què es troben. Es pot fer per grups d'alumnes i que cada grup investigui sobre un animal d'un continent diferent o sobre un tipus d'animal diferent (aus, amfibis, mamífers, rèptils i peixos).&nbsp;</li> <li>Buscar informació (fotos, vídeos, retalls de diari, revistes, llibres, etc.) sobre espècies extingides a Catalunya i que s'estan criant al Zoo (per exemple: ós bru, llop ibèric, linx) i intentar explicar les causes de la seva desaparició.&nbsp;</li> <li>Buscar informació (fotos, vídeos, retalls de diari, revistes, llibres, etc.) sobre espècies extingides d'arreu del món i intentar explicar les causes de la seva desaparició.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per observar els animals:</strong></p> <p>Visita als aiguamolls de l'Empordà, el delta del Llobregat o el delta de l'Ebre, i després visitar el Zoo de Barcelona per tal d'observar les mateixes espècies de més a prop.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Com a objectius específics:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Introduir el concepte d'animal en perill.&nbsp;</li> <li>Descobrir les principals causes, ja siguin naturals o provocades per l'home, que amenacen les espècies salvatges.&nbsp;</li> <li>Conèixer l'existència d'animals en perill a tots els continents.</li> <li>Conèixer els projectes de reintroducció i reforç poblacional, amb especial atenció als projectes amb espècies molt amenaçades en què participa el Zoo de Barcelona: llúdria, ferreret, tortuga mediterrània, martinet de nit, polla blava, etc.&nbsp;</li> <li>Introduir la problemàtica del comerç d'animals d'espècies amenaçades.</li> <li>Introduir la problemàtica de les espècies invasives i els seus efectes sobre la biodiversitat.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1077083402" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al Zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>L’activitat&nbsp;<strong>Animals en perill</strong>&nbsp;del Parc Zoològic dóna a conèixer, d'una manera adequada a l'edat dels alumnes, les principals causes que han portat molts animals a una situació difícil que n’amenaça la supervivència.&nbsp;<br /> Breu introducció en què es veuen diferents espècies en perill a través de diapositives i altres suports audiovisuals.&nbsp;<br /> Observació i manipulació de diferents materials procedents d'animals de la nostra col·lecció.&nbsp;<br /> En sortir de l'aula, i dirigits per un educador (biòleg) del Zoo, els alumnes fan un itinerari pel recinte en el qual aprofundeixen en els continguts següents:&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Causes del perill d'extinció&nbsp;:</strong></p> <ul> <li>Destrucció de l'hàbitat, amb l'exemple dels psitàcids.&nbsp;</li> <li>Captures destinades al comerç d'animals de companyia, amb exemples d'aus tropicals i rèptils.&nbsp;</li> <li>Caça destinada a l'alimentació humana, amb l'exemple dels primats.</li> <li>Comerç de primeres matèries, com en el cas dels rinoceronts i els elefants.&nbsp;</li> <li>Competència amb espècies exòtiques introduïdes.&nbsp;</li> <li>Contaminació ambiental acumulada a la cadena tròfica, com per exemple les aus rapinyaires.</li> <li>Contaminació ambiental directa, per exemple els pingüins.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Introducció de les possibles solucions:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Què podem fer des de casa per les espècies en perill.</li> <li>Sistemes de protecció de la natura: parcs naturals, reserves, protecció legal d'espècies, actitud dels nens al bosc, etc.&nbsp;</li> <li>La feina del Zoo: programes de cria en captivitat d'espècies amenaçades, reintroduccions, etc.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1077083402" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Propostes d'activitats per dur a terme després de la&nbsp;<strong>Visita Animals en perill</strong>&nbsp;del Parc Zoològic de Barcelona:&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Àrea de coneixement del medi:</strong></p> <ul> <li>Fer una llista de diferents causes de l'extinció d'espècies animals. Posar-hi com a mínim un animal en perill per cada causa.&nbsp;</li> <li>Fer que els alumnes preparin "conferències" sobre els animals en perill a Catalunya, arreu del món o aquells que han vist al Zoo de Barcelona, de manera individual o en grup per presentar-les als companys.</li> <li>Fer que els alumnes preparin "conferències" sobre les causes més importants que amenacen la supervivència de moltes espècies, de manera individual o en grup, per presentar-les als companys.&nbsp;</li> <li>Escriure històries sobre animals en perill recollides o inventades pels alumnes, que continguin informacions apreses durant el desenvolupament de l'activitat.&nbsp;</li> <li>Realitzar un llibre o un àlbum d'animals en perill, recollint tots els continguts que s'han treballat.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Davant diferents fotografies d'animals, els alumnes han de dir: si són o no animals en perill i quines causes els han portat a la situació en què es troben.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1077083402" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Animals en perill</strong>&nbsp;és una activitat pensada amb molta cura per als alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de Primària.&nbsp;</p> <p>INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT ANIMALS EN PERILL&nbsp;</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Educació en favor del medi ambient.&nbsp;</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Els éssers vius i la seva relació amb el medi.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS</strong></p> <p><strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:</strong></p> <p>Estudiar les principals causes que han portat moltes espècies a trobar-se en perill.&nbsp;</p> <p><br /> <strong>Referits a procediments:</strong></p> <p>Aprendre a observar els animals i a distingir-ne les característiques.&nbsp;</p> <p><br /> <strong>Referits a actituds i valors:</strong></p> <ul> <li>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.</li> <li>Desvetllar la consciència conservacionista dels alumnes envers la protecció de les espècies.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1077083402" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Grup petit:&nbsp;188 €&nbsp;(fins a&nbsp;20 alumnes) cada alumne&nbsp;addicional&nbsp;fins a&nbsp;25, el preu&nbsp;són&nbsp;8,15 €&nbsp;per alumne. Els mestres gratuïts</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grup gran:&nbsp;233 €&nbsp;(fins a&nbsp;29 alumnes) cada alumne&nbsp;addicional&nbsp;fins a&nbsp;31, el preu&nbsp;són&nbsp;8,15 €&nbsp;per alumne. Els mestres gratuïts<br /> &nbsp;</p> <p>Per grups de discapacitats i residències amb dificultats econòmiques el preu&nbsp;són&nbsp;7 €&nbsp;per persona i els acompanyants gratuïts.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1077083402" href="#collapse7"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse7" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Tue, 22 Nov 2016 10:42:45 +0000 admin 142 at https://www.zoobarcelona.cat Visita Fauna catalana https://www.zoobarcelona.cat/ca/visita-fauna-catalana <span>Visita Fauna catalana</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-11/1_0.jpg" width="1922" height="824" alt="Visita Fauna catalana" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dt., 11/22/2016 - 11:34</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-12/visita%20fauna%20catalana.jpg" width="1054" height="592" alt="Visita Fauna catalana Zoo" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>És una activitat pensada per als alumnes de segon cicle de primària i ESO en què es presenten les principals espècies presents en el nostre entorn natural. <br /> El Zoo de Barcelona té una representació de tots els grups de vertebrats de la fauna del nostre país, particularment d’aquells que estan més amenaçats i per als quals és més necessària la reproducció en captivitat. El seu estudi permet la comprensió de l’adaptació d’aquestes espècies al nostre entorn natural. <br /> La col•lecció del Zoo de Barcelona també dedica una atenció especial a la fauna catalana, en alguns casos a espècies ja extingides a Catalunya com ara el llop ibèric o l’ós bru o d’altres a punt de desaparèixer com la trenca. També hi ha animals com el cérvol, la daina o la cabra salvatge, difícils d’observar a la natura, així com exemplars de llúdria, ferreret, tortuga mediterrània, bec planer, polla blava, trenca o cigonyes, que són objecte d’interessants projectes de reintroducció. <br /><br />  </p> <p>En acabar la visita, el grup podrà passar la resta del dia al recinte del Zoo fins a l’hora de tancament.  </p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1825556864"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1825556864" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada</strong>: 2 hores</p> <p><strong>Hores d’inici</strong>: 10h - 10.30h - 12h - 12.30h - 14h</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1825556864" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Per treure el màxim profit de l'activitat&nbsp;<strong>Fauna Catalana</strong>&nbsp;del Parc Zoològic, suggerim que es treballin prèviament, a l'escola, els aspectes següents: &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:</strong></p> <ul> <li>Buscar informació (fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes, vídeos, CD o altres materials en suport electrònic) sobre espècies salvatges de la nostra fauna.</li> <li>Buscar informació (fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes, vídeos, CD o altres materials en suport electrònic) sobre espècies urbanes del nostre poble o ciutat (coloms, gavines, pardals, merles, ratolins, escarabats…).</li> <li>Buscar informació (fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes, vídeos, CD o altres materials en suport electrònic) sobre espècies ja extingides de la nostra fauna.</li> <li>Fer una llista, a classe, on s'anotaran i/o dibuixaran els aspectes que els nens/es volen saber sobre els animals de la nostra fauna. És important incloure-hi els animals urbans: pardals, orenetes, ratolins, rates, escarabats…</li> <li>Posar una bústia en què els alumnes puguin dipositar les preguntes que sorgeixin en qualsevol moment i que posteriorment es treballaran.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per observar els animals:</strong></p> <ul> <li>Fer una sortida per trobar rastres, escoltar sons i intentar veure animals del nostre entorn natural i de l'entorn urbà del nostre poble o ciutat.</li> <li>Confeccionar i col·locar menjadores i caixes-niu per atreure aus al pati de l'escola.</li> <li>Demanar als alumnes que tinguin algun animal de companyia que preparin, individualment o en grup, una explicació sobre aquest animal per presentar-lo als companys amb l'ajut de fotografies o de l'animal mateix.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Com a objectius específics:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Situació dels diferents animals de la nostra fauna: animals molt freqüents, animals freqüents però que passen molt desapercebuts, animals d'espècies amenaçades.&nbsp;</li> <li>Coneixement de l'existència de la gran varietat d'animals del nostre entorn natural.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1825556864" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al Zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>L'activitat&nbsp;<strong>Fauna Catalana&nbsp;</strong>del Parc Zoològic dóna a conèixer les característiques principals des vertebrats del nostre país d'una manera adequada a l'edat dels alumnes.&nbsp;<br /> Consta d'una breu introducció on es mostren, en diapositives, representants de la fauna catalana. A més, les imatges constitueixen un recull d'aspectes que no són directament observables al Zoo.&nbsp;</p> <p><br /> Observació i manipulació de diferents materials procedents d'animals de la nostra col·lecció.&nbsp;<br /> En sortir de l'aula, i dirigits per un educador (biòleg) del Zoo, els alumnes fan un itinerari pel recinte en el qual aprofundeixen en els continguts següents:</p> <ul> <li>Explicació dels diferents hàbitats naturals de Catalunya.</li> <li>Emmarcar la fauna catalana en el conjunt de l'ecosistema mediterrani i de la Península Ibèrica.</li> <li>Identificació de les espècies més representatives de la nostra fauna properes als hàbitats humans i salvatges.</li> <li>Conèixer les espècies més amenaçades de la fauna catalana.</li> <li>Conèixer algunes de les espècies extingides de la fauna catalana.&nbsp;</li> <li>Mesures per a la conservació de la fauna catalana: protecció d'espais, protecció legal, contribució de zoos, reintroduccions, etc.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1825556864" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Propostes d'activitats per dur a terme després de la Visita&nbsp;<strong>Fauna Catalana</strong>&nbsp;del Parc Zoològic:&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Àrea del de coneixement del medi:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Fer murals amb les fotos d'animals recollides, agrupant-les segons diferents criteris: medi natural/medi urbà, situació de conservació de l'espècie, classificació segons hàbitat natural, etc.</li> <li>Fer que els alumnes preparin "conferències", de manera individual o en grup, per presentar-les als companys.&nbsp;</li> <li>Escriure i/o representar històries sobre animals de la fauna autòctona inventades pels alumnes, que continguin informacions apreses en el desenvolupament de l'activitat.&nbsp;</li> <li>Fer un llibre o un àlbum sobre els animals on es recullin tots els continguts que s'han treballat.&nbsp;</li> <li>Fer mapes de distribució d'espècies catalanes sobre mapes d'Europa i Àfrica.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:</strong></p> <ul> <li>Davant una fotografia d'un animal, els alumnes han de dir: si és autòcton o no, quin tipus d'animal és, el medi on es mou, el tipus d'alimentació, com es reprodueix i la seva situació de conservació en la natura.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1825556864" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Fauna Catalana</strong>&nbsp;del Parc Zoològic és una activitat pensada per als alumnes de 3r i 4t de Primària.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT FAUNA CATALANA&nbsp;</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Educació en favor del medi ambient.&nbsp;</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Els organismes vius.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS</strong></p> <p><strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:</strong></p> <ul> <li>Fer conèixer la fauna del nostre país i la necessitat de garantir-ne la conservació.&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Referits a procediments:</strong></p> <ul> <li>Reconèixer les principals espècies de la fauna de Catalunya.&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Referits a actituds i valors:</strong></p> <ul> <li>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.</li> <li>Desvetllar la consciència dels alumnes envers la protecció de la natura.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1825556864" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Grup petit:&nbsp;188 €&nbsp;(fins a&nbsp;20 alumnes) cada alumne&nbsp;addicional&nbsp;fins a&nbsp;25, el preu&nbsp;són&nbsp;8,15 €&nbsp;per alumne. Els mestres gratuïts</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grup gran:&nbsp;233 €&nbsp;(fins a&nbsp;29 alumnes) cada alumne&nbsp;addicional&nbsp;fins a&nbsp;31, el preu&nbsp;són&nbsp;8,15 €&nbsp;per alumne. Els mestres gratuïts<br /> &nbsp;</p> <p>Per grups de discapacitats i residències amb dificultats econòmiques el preu&nbsp;són&nbsp;7 €&nbsp;per persona i els acompanyants gratuïts.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1825556864" href="#collapse7"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse7" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Tue, 22 Nov 2016 10:34:28 +0000 admin 141 at https://www.zoobarcelona.cat