ESO https://www.zoobarcelona.cat/ca/educacio/eso ca Taller Evolució dels vertebrats https://www.zoobarcelona.cat/ca/taller-evolucio-dels-vertebrats <span>Taller Evolució dels vertebrats</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-10/1_10_9.jpg" width="1922" height="824" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/49" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin2</span></span> <span>dt., 10/30/2018 - 13:51</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-11/taller%20evoluci%C3%B3%20dels%20vertebrats.JPG" width="1054" height="592" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span><span lang="CA" xml:lang="CA" xml:lang="CA"><span>Com s’origina la diversitat biològica? Quines proves tenim de l’evolució i com s’ha intentat explicar aquest procés històricament? I en l’actualitat, què ens diuen les últimes hipòtesis de treball al respecte? Aquesta activitat permet als alumnes de Batxillerat consolidar coneixements, debatre i argumentar, a més de realitzar treball pràctic a partir de proves morfològiques mitjançant observacions directes de materials biològics especialment escollits. L’estudi del procés evolutiu permet que l’alumne prengui consciència de la seva pertinença al món animal, i de l’origen i el valor de la diversitat biològica.</span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion358529653"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion358529653" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Durada: 2 hores</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Hores d’inici: 10, 12, 14</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion358529653" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Nivell educatiu </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Activitat adreçada alumnes del Primer i Segon Cicle de l’ESO i Batxillerat.</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion358529653" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al Zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>El grup- classe és atès per un educador del Zoo durant tot el desenvolupament del taller.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>L'activitat L’evolució dels vertebrats dóna a conèixer els mecanismes pels quals les poblacions s'adapten a les condicions ambientals.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Introducció als conceptes d'extinció de les espècies, proves de l'existència i de la desaparició, mutació, selecció natural, convergència adaptativa i divergència adaptativa.&nbsp; </span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>EL grup es divideix en quatre subgrups que treballen diferents aspectes taxonòmics i morfològics&nbsp; amb l’ajut de materials biològics.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Tots els alumnes acaben fent els diferents exercicis proposats. </span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>El grup pot quedar-se a les instal·lacions del Parc Zoològic fins l'hora de tancament del recinte.</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion358529653" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Competències: </span></span></strong></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Competència d’aprendre a aprendre.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><span><strong><span lang="CA"><span>Objectius: </span></span></strong></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Refermar els conceptes de les &nbsp;proves de l’evolució. </span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Aprendre les causes de &nbsp;la distribució geogràfica de la família dels fèlids.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Assimilar les funcions&nbsp; de les adaptacions morfològiques dels diferents grups de vertebrats.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Reconèixer els canvis succeïts en el pas de la vida de l’aigua a la vida a terra en el tegument i la reproducció. </span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Diferenciar les variades adaptacions de les extremitats dels vertebrats segons el tipus de desplaçament en el seu hàbitat.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Distingir els vertebrats segons els cranis: cefalització. </span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><strong><span lang="CA"><span>Continguts:</span></span></strong></span></p> <p><span><span><span><span><span lang="CA"><span>A l’aula, exercicis referits a:</span></span></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Proves de l’evolució</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Pas de l’aigua a la terra</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Adaptacions i extremitats</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Carnis i cefalització</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Itinerari pel recinte conduït per un educador (biòleg) del Zoo, durant el qual s'aprofundeix en els continguts següents:&nbsp; </span></span></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Mecanismes de l'evolució: exemples de selecció natural i artificial. Proves de l'existència de l'evolució en els paquiderms (elefants) i perissodàctils (zebra, tapir, rinoceront).</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Adaptació dels animals a la vida aquàtica: dofins, lleons marins i pingüins. </span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Adaptacions a la locomoció terrestre: reducció del nombre de dits (cérvol), ungles retràctils (tigre), extremitats allargades (impala de cara negra), extremitats prènsils (mona aranya). </span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Els primats com a parents nostres més propers: gran similitud genètica entre els pòngids (goril·la, ximpanzé i orangutan) i els humans.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Avaluació de l’aprenentatge: </span></span></strong></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Preparar un treball sobre el que s'ha après referent als mecanismes de l'evolució dels éssers vius després de fer l'activitat Taller Evolució dels vertebrats.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Preparar un article sobre l'estratègia adaptativa de:</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>L'espècie humana.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>La rata grisa. </span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>L'elefant.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Materials:</span></span></strong><span lang="CA"><span> <em>(cal portar materials d’escriptura)</em></span></span></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Quadern de treball, materials biològics. </span></span></span></span></span></span></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion358529653" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes). Per cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 €/alumne. L’activitat és gratuïta per als mestres.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes). Per cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 €/alumne. L’activitat és gratuïta per als mestres.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Per a grups de participants amb discapacitats i residències amb dificultats econòmiques el preu són 7 € per persona i els acompanyants gratuïts.</span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><em><span lang="CA"><span>BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL</span></span></em></span></p> <p><span><em><span lang="CA"><span>Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)</span></span></em></span></p> <p><span><em><span lang="CA"><span>(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les matèries condicions prèviament contractades.</span></span></em></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion358529653" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong><span><span lang="CA"><span>Departament d'Educació</span></span></span></strong></p> <p><span><span lang="CA"><span>Pg. Circumval·lació, 3, 08003 Barcelona </span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</span></span></span></p> <p><span><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat"><span><span>escolazoo@bsmsa.cat</span></span></a></span></p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Tue, 30 Oct 2018 12:51:38 +0000 admin2 843 at https://www.zoobarcelona.cat Visita Adaptacions https://www.zoobarcelona.cat/ca/visita-adaptacions <span>Visita Adaptacions</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-10/1_10_8.jpg" width="1922" height="824" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/49" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin2</span></span> <span>dl., 10/29/2018 - 08:26</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-10/adap.jpg" width="1054" height="592" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span><span lang="CA" xml:lang="CA" xml:lang="CA"><span>Com sobreviuen les gaseles Dorcas a la sequera i les temperatures extremes? De quina manera aconsegueixen volar les aus? Durant la visita, els participants treballaran els aspectes morfològics, de comportament o fisiològics que els vertebrats han hagut d’adaptar per a la seva supervivència. Els alumnes podran apreciar exemples reals d’adaptacions a l’alimentació, la depredació, el desplaçament, el clima o l’hàbitat. Prèviament a les observacions en directe, farem una introducció als continguts a tractar investigant una selecció de material multimèdia i biològic.</span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1600268475"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1600268475" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Durada: 2 hores</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Hores d’inici: 10.00, 10.30, 12.15, 12.45, 14.00</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1600268475" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Nivell educatiu </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Aquesta activitat està adreçada al Cicle Superior de Primària i Cicles de l’ESO.</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1600268475" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al Zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>El grup-classe és atès per un educador del Zoo durant tot el desenvolupament de la visita.</span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span lang="CA">Aquesta activitat&nbsp; dóna a conèixer, d'una manera adequada a l'edat dels alumnes, les principals característiques de les adaptacions als diferents medis.</span></span></span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Breu introducció en què es veuen diferents espècies a través de diapositives i altres suports audiovisuals.&nbsp;</span></span></span></p> <p><br /> <span><span lang="CA"><span>Observació i manipulació de diferents materials procedents d'animals de la nostra col·lecció.&nbsp;</span></span><br /> <span lang="CA"><span>El grup pot quedar-se a les instal·lacions del Parc Zoològic fins l'hora de tancament del recinte.</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1600268475" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Competències: </span></span></strong></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Competència d’aprendre a aprendre.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><span><strong><span lang="CA"><span>Objectius: </span></span></strong></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA">Estudiar les principals adaptacions com a medi de supervivència.&nbsp;</span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA">Aprendre a observar els animals i a distingir-ne les característiques.&nbsp;</span></span></span></span></span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><span><strong><span lang="CA"><span>Continguts:</span></span></strong></span></p> <p><span><span><span><span><span lang="CA">En sortir de l'aula, i dirigits per un educador (biòleg) del Zoo, els alumnes fan un itinerari pel recinte en el qual aprofundeixen en els continguts següents:&nbsp;</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span lang="CA">Característiques dels medis i animals millor adaptats:&nbsp;</span></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span><span lang="CA">Les adaptacions com a garantia de la supervivència.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span lang="CA">Relacions entre els diferents nivells de la piràmide tròfica.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span lang="CA">Medi aquàtic: característiques principals, convergència adaptativa.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span lang="CA">Medi terrestre: característiques principals. Tetrapodisme. Adaptacions a la carrera: plantígrads, digitígrads, ungulígrads.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span lang="CA">Arbres: característiques específiques </span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span lang="CA">Medi aeri: adaptacions al vol.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><strong><span lang="CA"><span>Materials:</span></span></strong> </span></p> <p><span lang="CA"><span><span>Presentacions multimèdia, materials biològics.</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1600268475" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Grup petit: 188 € (fins a 21 alumnes). Per cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 €/alumne. L’activitat és gratuïta per als mestres.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Grup gran: 233 € (fins a 29 alumnes). Per cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 €/alumne. L’activitat és gratuïta per als mestres.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Per grups de participants amb discapacitats i residències amb dificultats econòmiques el preu són 7 € per persona i els acompanyants gratuïts.</span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><em><span lang="CA"><span>BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL</span></span></em></span></p> <p><span><em><span lang="CA"><span>Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)</span></span></em></span></p> <p><span><em><span lang="CA"><span>(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les mateixes condicions prèviament contractades.</span></span></em></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1600268475" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong><span><span lang="CA"><span>Departament d'Educació</span></span></span></strong></p> <p><span><span lang="CA"><span>Pg. Circumval·lació, 3, 08003 Barcelona </span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</span></span></span></p> <p><span><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat"><span><span>escolazoo@bsmsa.cat</span></span></a></span></p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Mon, 29 Oct 2018 07:26:12 +0000 admin2 841 at https://www.zoobarcelona.cat Taller Nómades del mar https://www.zoobarcelona.cat/ca/taller-nomades-del-mar <span>Taller Nómades del mar</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-10/1_10_7.jpg" width="1922" height="824" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/49" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin2</span></span> <span>dl., 10/29/2018 - 08:17</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-10/mar.jpg" width="1054" height="592" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span><span lang="CA" xml:lang="CA" xml:lang="CA"><span>Us agradaria experimentar i gaudir les sensacions que viuen els científics naturalistes durant les seves campanyes? Seguir els mamífers marins en les seves migracions o dominar els mètodes emprats per estudiar els seus moviments? Aquest és el vostre taller! Aprendreu a realitzar identificacions d’individus, a portar a terme el seguiment i la localització d’animals mitjançant emissors de VHF (ràdio tracking), a enregistrar vídeos i fotografiar mitjançant transponedors (drons).</span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1025456230"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1025456230" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Durada: 1r dia: part teòrica,&nbsp; 2 hores al centre educatiu.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2n dia: part pràctica, 4 hores al recinte del Zoo.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Hores d’inici: horari a concretar segons preferències (millor tardes)</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1025456230" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Nivell educatiu </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Activitat adreçada als&nbsp; alumnes de Batxillerat. També es pot adaptar a alumnes de l’ESO.</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1025456230" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al Zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span><span><span><em><span lang="CA"><span>(Programa en col·laboració amb la Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Animal)</span></span></em></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span lang="CA"><span>El grup- classe és atès per un educador del Zoo durant tot el desenvolupament del taller.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Després de la presentació teòrica del programa al propi centre educatiu amb educadors del Zoo, el segon dia es realitzarà un recorregut pel parc on es practicarà:</span></span></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span><span><span lang="CA">Identificació d'individus amb binocles, seguiment i localització d'animals mitjançant emissors de VHF/</span><em><span lang="CA">radio tracking.</span></em><em>&nbsp;</em></span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span><span lang="CA">Seguiment per enregistrament i fotografia d'individus mitjançant</span>&nbsp;<em><span lang="CA">transponedors</span></em><em>&nbsp;</em><span lang="CA">(drons)</span><em>&nbsp;</em><span lang="CA">i moltes coses més.</span><em>&nbsp;</em></span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><span><span><span><span><span><span lang="CA">El grup pot quedar-se a les instal·lacions del Parc Zoològic fins l'hora de tancament del recinte.</span></span></span></span></span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1025456230" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Competències: </span></span></strong></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Tractament de la informació i competència digital.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Competència d’aprendre a aprendre.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Objectius: </span></span></strong></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span><span><span lang="CA">Oferir els coneixements, les eines i la pràctica per al desenvolupament d'una recerca científica de camp. </span></span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span><span lang="CA">Simular un estudi de població utilitzant eines reals. </span></span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span><span lang="CA">Conscienciar-se sobre la protecció i la preservació dels ecosistemes, i sobre la interrelació entre les diferents formes de vida.</span></span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Continguts: </span></span></strong></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Part teòrica. Introducció a l’estudi dels cetacis. Classificació. Alimentació. Espècies presents a les costes catalanes. Ecolocalització i sónar. Mètodes d’estudi: tipus de seguiment; observació i identificació d’aletes.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Part pràctica. Seguiment amb radio-tracking, foto-trampeig, drons. Identificació de dofins.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Materials:</span></span></strong> <em><span lang="CA"><span>(cal portar materials d’escriptura)</span></span></em></span></span></span></p> <p><span lang="CA"><span><span>Quadern de treball, emissors- receptors de radio seguiment, càmeres de foto trampeig, dron.</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1025456230" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>11€/ alumne</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1025456230" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong><span><span lang="CA"><span>Departament d'Educació</span></span></span></strong></p> <p><span><span lang="CA"><span>Pg. Circumval·lació, 3, 08003 Barcelona </span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</span></span></span></p> <p><span><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat"><span><span>escolazoo@bsmsa.cat</span></span></a></span></p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Mon, 29 Oct 2018 07:17:50 +0000 admin2 840 at https://www.zoobarcelona.cat Taller Nutrició i reproducció https://www.zoobarcelona.cat/ca/taller-nutricio-i-reproduccio <span>Taller Nutrició i reproducció</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-10/1_10_6.jpg" width="1922" height="824" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/49" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin2</span></span> <span>dv., 10/26/2018 - 13:08</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-11/Taller%20Nutrici%C3%B3%20i%20Reproducci%C3%B3.JPG" width="1054" height="592" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span><span lang="CA" xml:lang="CA" xml:lang="CA"><span>Sabíeu que molts dels trets morfològics típics de la nostra espècie responen bàsicament als beneficis que representen per a la reproducció? Que analitzant la dentició dels mamífers podem diferenciar carnívors d’herbívors? En aquest taller, els alumnes podran analitzar múltiples estructures i estratègies animals originades per aquests dos grans motors evolutius: la necessitat d’alimentar-se i la necessitat de reproduir-se. Ens centrarem en l’estudi de mostres corresponents a fauna vertebrada, fent comparatives contínues a l’organització humana, model que ens servirà de referència per descobrir similituds i particularitats dins d’aquests tipus d’animals. </span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion723320454"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion723320454" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Durada: 2 hores</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Hores d’inici: 10.00, 12.00, 14.00</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion723320454" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Nivell educatiu </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Aquesta activitat està adreçada al 1r Cicle de l’ESO. També la poden realitzar els alumnes del Cicle Superior de Primària i 2n Cicle de l’ESO.</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion723320454" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al Zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>El grup- classe és atès per un educador del Zoo durant tot el desenvolupament del taller.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Amb l’ajut d'un quadern de treball, materials biològics procedents d'animals, fotografies i altres recursos, els alumnes coneixen de manera interactiva les principals característiques de l’alimentació i reproducció dels animals vertebrats.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>D’aquesta manera, els alumnes són els protagonistes del seu aprenentatge.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>El grup pot quedar-se a les instal·lacions del Parc Zoològic fins l'hora de tancament del recinte.</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion723320454" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Competències: </span></span></strong></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Competència d’aprendre a aprendre.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><span><strong><span lang="CA"><span>Objectius: </span></span></strong></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Estudiar les característiques principals de la nutrició dels vertebrats </span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Estudiar les característiques principals de la reproducció dels vertebrats </span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Iniciar-se en l'estudi de la nutrició i la reproducció treballant en petits grups.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><strong><span lang="CA"><span>Continguts:</span></span></strong></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>El grup classe es divideix en quatre subgrups, cadascun dels quals treballa diferents aspectes de l’alimentació i reproducció dels vertebrats. Tots els alumnes fan els diferents exercicis.</span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>La digestió.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Becs, boques i dents.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>La reproducció I.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>La reproducció II.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>L’herència (per fer a l’escola)</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><span><strong><span lang="CA"><span>Materials:</span></span></strong><span lang="CA"><span> (cal portar materials d’escriptura)</span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Quadern de treball, materials biològics, plafons explicatius, fotografies.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion723320454" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes). Per cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 €/alumne. L’activitat és gratuïta per als mestres.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes). Per cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 €/alumne. L’activitat és gratuïta per als mestres.</span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><em><span lang="CA"><span>BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL</span></span></em></span></p> <p><span><em><span lang="CA"><span>Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)</span></span></em></span></p> <p><span><em><span lang="CA"><span>(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les mateixes condicions prèviament contractades.</span></span></em></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion723320454" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong><span><span lang="CA"><span>Departament d'Educació</span></span></span></strong></p> <p><span><span lang="CA"><span>Pg. Circumval·lació, 3, 08003 Barcelona </span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</span></span></span></p> <p><span><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat"><span><span>escolazoo@bsmsa.cat</span></span></a></span></p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Fri, 26 Oct 2018 11:08:36 +0000 admin2 839 at https://www.zoobarcelona.cat Taller Biodiversitat https://www.zoobarcelona.cat/ca/taller-biodiversitat <span>Taller Biodiversitat</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-10/1_10_5.jpg" width="1922" height="824" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/49" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin2</span></span> <span>dv., 10/26/2018 - 12:54</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-11/taller%20biodiversitat.JPG" width="1054" height="592" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span><span lang="CA" xml:lang="CA" xml:lang="CA"><span>Quantes formes diferents d’estar viu existeixen al nostre planeta? Per què afirmem que un tomàquet de mar és un animal? Quin és el grup més antic i divers d’animals vertebrats? Sabíeu que els hipopòtams són família de les balenes? Els alumnes organitzats en grups de treball realitzen una aproximació seqüencial a la biodiversitat del planeta i adquireixen coneixements sobre l’ordenació filogenètica analitzant mostres biològiques, classificant espècies mitjançant l’ús de claus dicotòmiques o descobrint les relacions existents entre els animals d’un ecosistema mediterrani.</span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion2084417815"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion2084417815" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Durada: 2 hores</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Hores d’inici: 10.00, 12.00, 14.00</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion2084417815" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Nivell educatiu </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Aquesta activitat està adreçada al 1r Cicle de l’ESO. També la poden realitzar els alumnes del Cicle Superior de Primària i 2n Cicle de l’ESO. </span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion2084417815" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al Zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>El grup- classe és atès per un educador del Zoo durant tot el desenvolupament del taller.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>L'activitat Biodiversitat dels ecosistemes del Parc Zoològic dóna a conèixer la complexitat de la classificació dels éssers vius. </span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Aquest taller es porta a terme en una aula especialment equipada, on l'educador (biòleg) explica als alumnes el plantejament de l'activitat i en supervisa el funcionament.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>El grup pot quedar-se a les instal·lacions del Parc Zoològic fins l'hora de tancament del recinte.</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion2084417815" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Competències: </span></span></strong></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Competència d’aprendre a aprendre.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Objectius: </span></span></strong></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Introduir els conceptes de classificació dels éssers vius i de fílum.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Introduir els conceptes d’ecosistema, cadenes i xarxes tròfiques.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Analitzar i comprendre les relacions que s’estableixen en un ecosistema determinat.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><strong><span lang="CA"><span>Continguts:</span></span></strong></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>El grup classe es divideix en quatre subgrups, cadascun dels quals treballa diferents aspectes dels éssers vius amb el suport d'un guió de treball i materials. Tots els alumnes fan els diferents exercicis.</span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>La classificació del regne animal.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Característiques i classificació dels animals vertebrats.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Els vegetals.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Equilibri d’un ecosistema.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Conservació.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><span><strong><span lang="CA"><span>Materials:</span></span></strong><span lang="CA"><span> <em>(cal portar materials d’escriptura)</em></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Quadern de treball, materials biològics, fotografies.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion2084417815" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes). Per cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 €/alumne. L’activitat és gratuïta per als mestres.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes). Per cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 €/alumne. L’activitat és gratuïta per als mestres.</span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><em><span lang="CA"><span>BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL</span></span></em></span></p> <p><span><em><span lang="CA"><span>Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)</span></span></em></span></p> <p><span><em><span lang="CA"><span>(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les mateixes condicions prèviament contractades.</span></span></em></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion2084417815" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong><span><span lang="CA"><span>Departament d'Educació</span></span></span></strong></p> <p><span><span lang="CA"><span>Pg. Circumval·lació, 3, 08003 Barcelona </span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</span></span></span></p> <p><span><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat"><span><span>escolazoo@bsmsa.cat</span></span></a></span></p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Fri, 26 Oct 2018 10:54:40 +0000 admin2 838 at https://www.zoobarcelona.cat Visita el Zoo va a l’escola https://www.zoobarcelona.cat/ca/visita-el-zoo-va-a-lescola <span>Visita el Zoo va a l’escola</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2017-11/1_13.jpg" width="1922" height="824" alt="Visita el Zoo va a l’escola" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/49" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin2</span></span> <span>dj., 11/16/2017 - 13:41</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2017-11/visita.jpg" width="1054" height="592" alt="Visita el Zoo va a l’escola" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span><span><span><span lang="CA" xml:lang="CA" xml:lang="CA"><span>Per a aquelles escoles o instituts que vulguin realitzar una activitat en el propi centre, o que tinguin problemes de desplaçament, us oferim la possibilitat de desplaçar-nos per a satisfer les vostres necessitats. Dissenyarem l’experiència en funció dels àmbits que voleu treballar i dels vostres interessos, com també del grup d’edat que ens rebrà. Es portaran els materials de suport necessaris: audiovisuals, biològics i altres. Es preveuen sessions de fins a 2 hores per grup. Contacteu amb el Departament d'Educació per acordar la temàti­ca i organització necessària en cada cas. </span></span></span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1335476882"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1335476882" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada:</strong> 2 hores</p> <p><strong>Hora d’inici:</strong> a determinar amb l’escola</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1335476882" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>En funció de la temàtica escollida, enviarem la informació adequada per tal de treballar el tema abans de la visita del/la nostre/a educador/a.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1335476882" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>En funció de l’activitat realitzada a l’escola enviarem la proposta d’activitats per dur a terme després de la mateixa i en relació a l’Àrea de descoberta de l'entorn natural i social i per tal d’avaluar l’aprenentatge adquirit.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1335476882" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Atès que es tracta d'un material adreçat a totes les edats escolars, a nivells cognoscitius força diferenciats, i que l'evolució dels alumnes des del començament al final de curs també varia molt, tota la informació i els suggeriments de treball que oferim estan pensats, lògicament, perquè se'n faci l'ús que es consideri més convenient. L'activitat es pot completar o reduir a voluntat, adequant-la a l'edat i els coneixements dels alumnes.&nbsp;<br /> <br /> INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT EL ZOO VAA L’ESCOLA AL PARC ZOOLÒGIC</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Educació en defensa del medi ambient.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Coneixement del medi natural.</li> <li>Descoberta d'un mateix.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS</strong></p> <p><strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:</strong></p> <ul> <li>Identificar les característiques dels animals, com és la seva alimentació i on viuen.</li> </ul> <p><br /> <strong>Referits a procediments:</strong></p> <ul> <li>Aprendre a observar acuradament els animals.</li> </ul> <p><br /> <strong>Referits a actituds i valors:</strong></p> <ul> <li>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1335476882" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Preu únic per grup:</strong> 150€</p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL</span></span></strong></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span><span lang="CA"><span>Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><em><span lang="CA"><span>(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les matèries condicions prèviament contractades.</span></span></em></span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1335476882" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Thu, 16 Nov 2017 12:41:28 +0000 admin2 633 at https://www.zoobarcelona.cat Taller Evolució dels primats https://www.zoobarcelona.cat/ca/taller-evolucio-dels-primats <span>Taller Evolució dels primats</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-11/1_17.jpg" width="1922" height="824" alt="Taller Evolució dels primats" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dj., 11/24/2016 - 13:03</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-10/verte_0.jpg" width="1054" height="592" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span><span><span><span lang="CA" xml:lang="CA" xml:lang="CA"><span><span>Quina ha estat la història evolutiva dels primats? Quan i on van aparèixer els primers homínids? Per què els humans som tant semblants, i alhora tant diferents, a la resta de primats? Al llarg d’aquest taller, els alumnes reviuran l’aparició dels primats i quines adaptacions caracteritzen aquest grup. Després de treballar una petita base teòrica utilitzant material biològic, seran capaços de distingir les diferents famílies i relacionar-ne elements com la seva alimentació o les característiques del seu habitat.</span></span></span> </span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion804341705"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion804341705" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada</strong>: 2 hores</p> <p><strong>Hores d’inici</strong>: 10h - 12h - 14h</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion804341705" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Per treure el màxim profit de l'activitat&nbsp;<strong>Taller Evolució dels primats,</strong> suggerim treballar prèviament, a l'escola, els aspectes següents:&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:</strong></p> <ul> <li>Buscar informació sobre els primats.&nbsp;</li> <li>Recollir fullets, fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes de diferents primats i buscar característiques comunes.&nbsp;</li> <li>Buscar informació periodística sobre els darrers avenços de la genètica referits a la descripció del genoma dels primats, entre ells l'humà.&nbsp;</li> <li>Introduir les teories evolutives de Darwin.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per observar els animals:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Visionar algun documental referit als estudis de les etòlogues Dian Fossey, Jane Goodall, Birute Galdikas (vídeos de Survival o de National Geographic) o la pel·lícula Goril·les dins la boira.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Com a objectius específics:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Introduir el concepte de nínxol ecològic.&nbsp;</li> <li>Estudiar la formació i separació dels continents per explicar la distribució actual dels primats.&nbsp;</li> <li>Donar a conèixer la importància dels fòssils.&nbsp;</li> <li>Descriure les categories taxonòmiques: classe, ordre, família, gènere i espècie.&nbsp;</li> <li>Identificar els tipus de locomoció més comuns: grimpador, arborícola, braquiador, etc.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion804341705" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>L'activitat&nbsp;<strong>Taller Evolució dels primats</strong>&nbsp;dóna a conèixer les característiques dels nostres parents més propers d'una manera adequada a l'edat dels alumnes.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aquesta activitat es porta a terme en una aula especialment equipada, en la qual un educador (biòleg) els explica el plantejament de l'activitat i en supervisa el funcionament.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>El grup classe es divideix en quatre subgrups, cadascun dels quals treballa un aspecte diferent del primats amb l'ajut d'un guió de treball i materials de suport. Tots els alumnes fan tots els exercicis.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Els continguts treballats són els següents:</p> <ul> <li>Reconèixer en qualsevol mamífer els trets que permeten identificar-lo com a primat.</li> <li>Aproximació al coneixement de la gran diversitat i adaptabilitat que representa aquest ordre de mamífers.&nbsp;</li> <li>Aprendre a classificar els principals grups de primats amb l'ajut de claus dicotòmiques fins al nivell de família.&nbsp;</li> <li>Diferenciar les variades adaptacions de les extremitats dels primats segons el tipus de desplaçament en el seu hàbitat.&nbsp;</li> <li>Distingir els primats segons els cranis.&nbsp;</li> <li>Observar les conductes i els tipus d'organitzacions socials de les espècies de primats presents al Zoo.&nbsp;</li> <li>Situació dels primats a la natura: amenaces i riscos per a la seva supervivència.</li> <li>Contribució dels zoos a la conservació dels primats.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Itinerari pel recinte del Zoo conduït per un educador (biòleg), en el qual s'aprofundeix en els continguts següents:&nbsp;</p> <ul> <li>Conducta alimentària dels ximpanzés.&nbsp;</li> <li>Observació de representants de les diferents famílies de primats, aspectes morfològics i taxonòmics.&nbsp;</li> <li>Introducció als registres etològics amb diverses espècies de primats.</li> <li>Principals pautes de la conducta social dels primats.&nbsp;</li> <li>Situació dels primats a la natura: riscos i amenaces per a la seva conservació.&nbsp;</li> <li>Contribució dels zoos a la conservació dels primats: reproducció en captivitat, recerca etològica i educació ambiental</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion804341705" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Propostes d'activitats per dur a terme després del&nbsp;<strong>Taller Evolució dels primats</strong>:&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Area de Ciències de la naturalesa:&nbsp;&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Fer un recull de diferents espècies de primats en perill presents al Zoo.&nbsp;</li> <li>Fer un treball en grup sobre les principals famílies de primats observades al Zoo. Dissenyar un pla per reintroduir una espècie amenaçada de primat (bonobo, tití daurat o goril·la, per exemple).&nbsp;</li> <li>Debatre sobre la conveniència de mantenir pòngids en captivitat.&nbsp;</li> <li>Dissenyar una instal·lació ideal per a primats.&nbsp;</li> <li>Analitzar les dificultats amb què toparia la reintroducció del goril•la de muntanya al centre d'Àfrica.&nbsp;</li> <li>Explicar per què és tan important que els zoos desenvolupin tasques d'educació, conservació i recerca.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Preparar i presentar a classe un treball sobre una de les espècies de primats del Zoo de Barcelona.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion804341705" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>INTEGRACIÓ CURRICULAR&nbsp;</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Educació en favor del medi ambient.&nbsp;</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Els organismes vius. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS</strong></p> <p><strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:</strong></p> <ul> <li>Reconèixer en qualsevol mamífer els trets que permeten identificar-lo com un primat.</li> <li>Aproximació al coneixement de la gran diversitat i adaptabilitat que representa aquest ordre de mamífers.&nbsp;</li> <li>Aprendre a classificar els principals grups de primats amb l'ajut de claus dicotòmiques fins al nivell de família.&nbsp;</li> <li>Diferenciar les variades adaptacions de les extremitats dels primats segons el tipus de desplaçament en el seu hàbitat.&nbsp;</li> <li>Distingir els primats segons els cranis.&nbsp;</li> <li>Observar les conductes i els tipus d'organitzacions socials de les espècies de primats presents al Zoo.&nbsp;</li> <li>Introducció a la problemàtica de la conservació de les espècies amenaçades de primats.&nbsp;</li> </ul> <p><br /> <strong>Continguts dels procediments&nbsp;:</strong></p> <ul> <li>Organització de treball individual i per grups.&nbsp;</li> <li>Manipulació d'ossos i altres materials gràfics per resoldre els exercicis.&nbsp;</li> <li>Observació acurada i interpretació de materials.&nbsp;</li> <li>Interpretació dels ossos i altres materials que posem a la seva disposició.&nbsp;</li> <li>Deducció de conceptes.&nbsp;</li> <li>Elaboració d'hipòtesis amb els coneixements adquirits.</li> <li>Sintetitzar i formular conclusions.&nbsp;</li> </ul> <p><br /> <strong>Actituds, valors i normes:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Fomentar un comportament alhora participatiu i ordenat en les activitats en grup.&nbsp;</li> <li>Sensibilitzar-se per la problemàtica dels primats i adonar-se de la seva importància.&nbsp;</li> <li>Desvetllar respecte envers els primats mitjançant un millor coneixement.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion804341705" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes) cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes) cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts</p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL</span></span></strong></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span><span lang="CA"><span>Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><em><span lang="CA"><span>(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les matèries condicions prèviament contractades.</span></span></em></span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion804341705" href="#collapse7"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse7" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Thu, 24 Nov 2016 12:03:56 +0000 admin 154 at https://www.zoobarcelona.cat Visita El comportament https://www.zoobarcelona.cat/ca/visita-el-comportament <span>Visita El comportament</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-11/1_14.jpg" width="1922" height="824" alt="Visita El comportament" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dj., 11/24/2016 - 12:15</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-12/Visita%20el%20comportament.jpg" width="1054" height="592" alt="Visita El comportament Zoo" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span><span><span><span lang="CA" xml:lang="CA" xml:lang="CA"><span>Com sap una tortuga marina que en néixer ha de córrer cap a l’oceà? Què és més important una olor o un color? És innegable que durant aquesta visita els alumnes descobreixen un univers totalment desconegut, el món de les sensacions, la comunicació, la percepció, les emocions.. mentre s’apropen a l’estudi científic del comportament animal. Prèviament a les observacions que farem durant la visita comentada, realitzarem una acurada introducció als continguts, investigant una selecció de material multimèdia i biològic.</span></span></span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1825608372"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1825608372" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada</strong>: 2 Hores</p> <p><strong>Hores d’inici</strong>: 10h – 10.30h – 12h – 12.30h – 14h</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1825608372" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Per treure el màxim profit de la&nbsp;<strong>Visita</strong>&nbsp;<strong>El comportament&nbsp;</strong>dels animals del Parc Zoològic, suggerim treballar prèviament, a l'escola, els aspectes següents:&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Posar una bústia en què els alumnes puguin dipositar les preguntes que sorgeixin en qualsevol moment i que posteriorment es treballaran.</li> <li>Recollir fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes o altres materials sobre el comportament animal que els alumnes siguin capaços d'aconseguir.&nbsp;</li> <li>Portar vídeos, CD o altres materials en suport electrònic sobre aquest tema.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per observar els animals:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Sol·licitar als alumnes que tinguin algun vertebrat domèstic que preparin, individualment o en grup, una explicació sobre la seva conducta en l'època de reproducció, per presentar-la als companys amb l'ajut de fotografies o de l'animal mateix.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Com a objectius específics:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Introduir el concepte de comportament animal i identificar els tipus de comportaments més comuns.</li> <li>Comportament innat i après.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1825608372" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al Zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>L'activitat&nbsp;<strong>El comportament</strong>&nbsp;dels animals del Parc Zoològic dóna a conèixer els diferents tipus de conductes adoptades pels vertebrats d'una manera adequada a l'edat dels alumnes.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <ol> <li>Breu introducció, amb diapositives, de diferents aspectes de la conducta animal.&nbsp;</li> <li>Observació i manipulació de diferents materials procedents d'animals de la nostra col·lecció.&nbsp;</li> <li>Itinerari pel recinte conduït per un educador (biòleg) del Zoo, en el qual s'aprofundeix en els continguts següents:&nbsp; <ul> <li>Introducció al comportament innat i après.</li> <li>Comunicació química, acústica i visual.</li> <li>Territorialitat i jerarquia.</li> <li>Festeig i parades nupcials.&nbsp;</li> <li>Agressivitat i submissió.</li> </ul> </li> </ol> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1825608372" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Propostes d'activitats per dur a terme després de la visita&nbsp;<strong>El comportament</strong>&nbsp;dels animals del Parc Zoològic:&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Àrea de Ciències de la naturalesa:&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Fer un dossier individual de diferents conductes animals amb un exemple, com a mínim, de cada tipus de conducta.</li> <li>Fer un treball en grup sobre algun aspecte de la conducta animal.</li> <li>Comparar diferents estratègies conductuals per aconseguir un mateix fi, per exemple reproduir-se.</li> <li>Buscar semblances i diferències entre la conducta dels primats i la humana.</li> <li>Fer un full de registre per observar la conducta d'una espècie triada pels alumnes.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Crear una situació imaginària i explicar quin seria el comportament de diferents espècies en aquell cas.</li> <li>Descriure el comportament après i l'innat i posar dos exemples de cadascun, com a mínim.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1825608372" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT EL COMPORTAMENT&nbsp;</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM&nbsp;</strong></p> <p>Educació en favor del medi ambient.&nbsp;</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM&nbsp;</strong></p> <p>Els organismes vius.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS</strong></p> <p><strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:&nbsp;</strong></p> <p>Introduir els conceptes de comportament animal, comportament innat i comportament après.&nbsp;</p> <p><br /> <strong>Referits a procediments:&nbsp;</strong></p> <p>Aprendre a observar acuradament la conducta dels animals i extreure'n conclusions.&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <strong>Referits a actituds i valors:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.&nbsp;</li> <li>Desvetllar la consciència dels alumnes envers la protecció de la natura.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1825608372" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Grup petit:&nbsp;188 €&nbsp;(fins a&nbsp;20 alumnes) cada alumne&nbsp;addicional&nbsp;fins a&nbsp;25, el preu&nbsp;són&nbsp;8,15 €&nbsp;per alumne. Els mestres gratuïts</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grup gran:&nbsp;233 €&nbsp;(fins a&nbsp;29 alumnes) cada alumne&nbsp;addicional&nbsp;fins a&nbsp;31, el preu&nbsp;són&nbsp;8,15 €&nbsp;per alumne. Els mestres gratuïts<br /> &nbsp;</p> <p>Per grups de discapacitats i residències amb dificultats econòmiques el preu&nbsp;són&nbsp;7 €&nbsp;per persona i els acompanyants gratuïts.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL</span></span></strong></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span><span lang="CA"><span>Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><em><span lang="CA"><span>(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les matèries condicions prèviament contractades.</span></span></em></span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1825608372" href="#collapse7"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse7" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Thu, 24 Nov 2016 11:15:28 +0000 admin 151 at https://www.zoobarcelona.cat Taller Invertebrats https://www.zoobarcelona.cat/ca/taller-invertebrats <span>Taller Invertebrats</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-11/1_8.jpg" width="1922" height="824" alt="Taller Invertebrats" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dt., 11/22/2016 - 12:56</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-10/inv.jpg" width="1054" height="592" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span><span><span><span lang="CA" xml:lang="CA" xml:lang="CA"><span>La majoria d’animals del nostre planeta són animals invertebrats! Sense ells no funcionaria cap ecosistema. El taller ajudarà als alumnes amb més coneixements a recordar i reforçar  els continguts adquirits i apresos a  l’escola. Als alumnes novells els facilitarà la descoberta dels trets que ajuden a identificar i classificar aquesta enorme biodiversitat animal. Una part important de la proposta es basa en el treball i el raonament en equip, mitjançant la realització d’observacions d’animals vius i materials biològics. Aquesta metodologia de proximitat facilita que els alumnes interioritzin amb més facilitat els aprenentatges. </span></span></span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1180401042"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1180401042" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada</strong>: 2 hores</p> <p><strong>Hores d’inici</strong>: 10, 12, 14</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1180401042" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Per treure el màxim profit del&nbsp;<strong>Taller Invertebrats</strong>del Parc Zoològic, suggerim treballar prèviament, a l'escola, els aspectes següents:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:</strong></p> <ul> <li>Recollir preguntes formulades pels alumnes sobre els animals invertebrats que posteriorment es treballaran. Recollir notícies sobre flagells causats per la llagosta africana o altres invertebrats.</li> <li>Portar vídeos, CD o altres materials en suport electrònic sobre aquests temes.</li> <li>Encetar una col·lecció d'invertebrats de la classe, a la qual tothom pugui aportar animals i classificar-los, començant pels fílums que més s'estudiaran al Zoo: artròpodes, mol·luscs i equinoderms.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per observar els animals:</strong></p> <ul> <li>Fer una sortida a la platja, al camp o al bosc per descobrir la gran diversitat d'animals invertebrats que s'hi poden trobar.</li> <li>Construir un formiguer amb una vista en secció de les galeries.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Com a objectius específics:</strong></p> <ul> <li>Donar a conèixer la gran proporció d'animals que representen els invertebrats en relació amb els vertebrats.</li> <li>Introduir la classificació dels éssers vius.</li> <li>Treballar les característiques més importants dels diferents fílums.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1180401042" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>L'activitat&nbsp;<strong>Invertebrats</strong>&nbsp;del Parc Zoològic dóna a conèixer la complexitat de la classificació dels éssers vius.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aquest taller es porta a terme en una aula especialment equipada, on l'educador (biòleg) explica als alumnes el plantejament de l'activitat i en supervisa el funcionament.</p> <p>&nbsp;</p> <p>El grup classe es divideix en cinc subgrups, cadascun dels quals treballa diferents aspectes dels invertebrats amb el suport d'un guió de treball i materials (que inclouen caixes sorpresa). Tots els alumnes fan els diferents exercicis.</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Vídeo sobre la papallona graèllsia.</li> <li>La classificació del regne animal.</li> <li>Fílum artròpodes.</li> <li>Fílum mol·luscs: gasteròpodes i bivalves.</li> <li>Fílum equinoderms.</li> <li>Observació mitjançant la lupa binocular.</li> </ul> <p>La visita al recinte es fa amb el mestre (amb l'ajut d'una autoguia proporcionada pel Zoo).</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1180401042" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Propostes d'activitats per dur a terme després del&nbsp;<strong>Taller Invertebrats</strong>&nbsp;del Parc Zoològic de Barcelona:&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Àrea de Ciències de la naturalesa:</strong></p> <ul> <li>Fer un treball sobre algun dels fílums estudiats.</li> <li>Classificar diferents invertebrats recollits a les sortides.</li> <li>Fer que els alumnes preparin treballs sobre una espècie estudiada, en grup o individualment, i els presentin als companys.</li> <li>Continuar la col·lecció d'invertebrats, afegint-hi els fílums que no s'han treballat al Zoo.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:</strong></p> <ul> <li>Els alumnes han de descriure diferents animals invertebrats que se'ls oferiran (en foto o reals), dels quals han de dir a quin fílum pertanyen i quina és la característica més important.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1180401042" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>El taller&nbsp;<strong>Invertebrats</strong>&nbsp;del Parc Zoològic és una activitat pensada per als alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO en la qual, d'una manera molt participativa, es descobreix la complexitat i diversitat dels éssers vius, especialment dels invertebrats.</p> <p>&nbsp;</p> <p>INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT ELS INVERTEBRATS DEL PARC ZOOLÒGIC</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Educació en favor del medi ambient.</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Els éssers vius i la seva relació amb el medi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS</strong></p> <p><strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:</strong></p> <ul> <li>Introduir els conceptes de classificació dels éssers vius i de fílum</li> <li>Introduir la biologia i l'ecologia dels invertebrats.</li> </ul> <p><strong>Referits a procediments:</strong></p> <p>Analitzar i comprendre la diversitat de mecanismes de què disposen els invertebrats per sobreviure.</p> <p><strong>Referits a actituds i valors:</strong></p> <p>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1180401042" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes) cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes) cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts</p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL</span></span></strong></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span><span lang="CA"><span>Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><em><span lang="CA"><span>(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les matèries condicions prèviament contractades.</span></span></em></span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1180401042" href="#collapse7"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse7" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Tue, 22 Nov 2016 11:56:38 +0000 admin 149 at https://www.zoobarcelona.cat Taller Vertebrats https://www.zoobarcelona.cat/ca/taller-vertebrats <span>Taller Vertebrats</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-11/1_9.jpg" width="1922" height="824" alt="Taller Vertebrats" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dt., 11/22/2016 - 12:49</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-10/verte_1.jpg" width="1054" height="592" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span><span><span><span lang="CA" xml:lang="CA" xml:lang="CA"><span>Treball en equip per resoldre enigmes, posar a prova els sentits, crear cicles vitals o realitzar un dibuix naturalista. Els alumnes podran fer ús de materials biològics, lupes binoculars, representacions i plafons interactius.. una forma excitant d’explorar les classes d’animals vertebrats!  Els nens també reforçaran el seu aprenentatge durant un recorregut al final del taller visitant els animals del Zoo, realitzant observacions respectuoses i acurades per arribar a comprendre millor la biodiversitat vertebrada de la que formem part.</span></span></span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1793584806"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1793584806" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada</strong>: 2 hores</p> <p><strong>Hores d’inici</strong>: 10, 12</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1793584806" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Per treure el màxim profit del&nbsp;<strong>Taller de Vertebrats</strong>&nbsp;del Parc Zoològic, suggerim treballar prèviament, a l'escola, els aspectes següents:&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:</strong></p> <ul> <li>Observar radiografies i anomenar els ossos principals.&nbsp;</li> <li>Fer un mural a classe on s'anotaran i/o dibuixaran els aspectes que els nens/es volen saber sobre els animals vertebrats.&nbsp;</li> <li>Posar una bústia en què els alumnes puguin dipositar les preguntes que sorgeixin en qualsevol moment i que posteriorment es treballaran.&nbsp;</li> <li>Recollir fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes o altres materials sobre animals que els nens siguin capaços d'aconseguir.&nbsp;</li> <li>Portar vídeos, CD o altres materials en suport electrònic sobre aquests animals.&nbsp;</li> <li>Visitar les fitxes d'animals de la pàgina web del Zoo de Barcelona.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per observar els animals:</strong></p> <ul> <li>Fer una sortida per observar animals, trobar rastres, empremtes, caus, femtes, escoltar els cants de diferents ocells, així com confeccionar una col·lecció de plomes o nius (abandonats), que permeti als alumnes deduir la presència de vertebrats en el nostre entorn.</li> <li>Demanar als alumnes que tinguin algun vertebrat domèstic que preparin, individualment o en grup, una explicació sobre aquest animal per presentar-lo als companys amb l'ajut de fotografies o de l'animal mateix.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Com a objectius específics:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Conèixer les diferències entre vertebrats i invertebrats, així com la representació i distribució d'aquests animals a la natura.</li> <li>Descobrir les principals classes de vertebrats.&nbsp;</li> <li>Conèixer l'existència d'animals en perill a tots els continents.</li> <li>Identificar les parts principals de l'esquelet dels vertebrats.&nbsp;</li> <li>Conèixer l'existència de vertebrats aquàtics, terrestres i voladors.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1793584806" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>El&nbsp;<strong>Taller Vertebrats</strong>&nbsp;del Parc Zoològic dóna a conèixer les característiques principals dels vertebrats d'una manera participativa i adequada a l'edat dels alumnes.&nbsp;</p> <p>Aquest taller es porta a terme en una aula especialment equipada, on l'educador (biòleg) explica als alumnes el plantejament de l'activitat i en supervisa el funcionament.&nbsp;</p> <p><br /> <strong>Els continguts treballats són els següents:</strong></p> <ul> <li>Introducció a la classificació dels vertebrats, en la qual se subratlla el fet que són un grup molt petit dins del món dels animals.&nbsp;</li> <li>Comparació de les diferents capes externes dels vertebrats amb lupes binoculars.&nbsp;</li> <li>Estudi de la reproducció dels vertebrats: oviparisme, ovoviviparisme i viviparisme.&nbsp;</li> <li>Descoberta dels sentits més utilitzats per cadascuna de les classes de vertebrats, amb l'ajut de sons enregistrats de diferents animals, olors i gustos diferents, i fent servir el tacte.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>La visita al recinte es fa amb el mestre. Suggerim fer parades, que es poden preparar visitant les&nbsp;fitxes d'animals&nbsp;i la&nbsp;visita virtual&nbsp;d'aquesta web, davant les instal·lacions següents: &nbsp;</p> <ul> <li>Aviari.&nbsp;</li> <li>El&nbsp;guacamai jacint, el psitàcid de més grandària i amb més risc d'extinció.&nbsp;</li> <li>El colom de Nicobar, una au columbiforme en greu perill.&nbsp;</li> <li>El&nbsp;cangur, mostra de mamífer marsupial.&nbsp;</li> <li>El&nbsp;nyu, com a exemple de bòvid.&nbsp;</li> <li>El&nbsp;cérvol comú, com a exemple de cèrvid autòcton.&nbsp;</li> <li>El&nbsp;dofí&nbsp;o&nbsp;lleó marí, com a exemple de mamífer aquàtic.&nbsp;</li> <li>El&nbsp;pingüí, com a exemple d'au aquàtica.&nbsp;</li> <li>El Terrari, on es pot observar una serp, una tortuga i un&nbsp;cocodril.&nbsp;</li> <li>Els&nbsp;ximpanzés&nbsp;i els&nbsp;drils&nbsp;com a exemples de primats greument amenaçats.&nbsp;</li> <li>El&nbsp;llop ibèric, un cànid autòcton actualment extingit a Catalunya.&nbsp;</li> <li>La llúdria, exemple de mamífer autòcton reintroduït amb èxit amb la col·laboració del Zoo de Barcelona.&nbsp;</li> <li>El&nbsp;licaó, un cànid africà en greu perill.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1793584806" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Propostes d'activitats per dur a terme després del&nbsp;<strong>Taller Vertebrats</strong>&nbsp;del Parc Zoològic de Barcelona:&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Àrea de coneixement del medi:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Fer una llista de cinc espècies de vertebrats i cinc d'invertebrats que es trobin al mercat del barri, vila o poble.&nbsp;</li> <li>Classificar els animals anteriors en les classes corresponents.&nbsp;</li> <li>Fer una llista de cinc espècies de vertebrats i cinc d'invertebrats que es trobin al pati de l'escola o en un jardí o plaça propers. Classificar els animals anteriors en les classes corresponents.&nbsp;</li> <li>Agrupar il·lustracions d'animals segons el tipus de capa externa.&nbsp;</li> <li>Identificar els sons d'alguns animals.&nbsp;</li> <li>Identificar olors amb els ulls embenats.&nbsp;</li> <li>Preparar un dossier sobre una espècie amenaçada amb apartats com la seva biologia, l'hàbitat, les distribucions passades i actuals, les causes de la reducció o extinció i les possibles formes de protecció.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Davant diferents fotografies, fitxes o vídeos d'animals, els alumnes han de dir: si són o no animals vertebrats, el tipus de capa externa que tenen, el tipus de reproducció i els òrgans dels sentits més desenvolupats.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1793584806" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>El&nbsp;<strong>Taller Vertebrats</strong>&nbsp;del Parc Zoològic és una activitat pensada per als alumnes de 5è i 6è de Primària en la qual, d'una manera molt participativa, descobreixen les principals característiques dels vertebrats.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>INTEGRACIÓ CURRICULAR DEL TALLER DE VERTEBRATS&nbsp;</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Educació en favor del medi ambient.&nbsp;</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Els éssers vius i la seva relació amb el medi.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS</strong></p> <p><strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:</strong></p> <p>Estudiar les característiques principals dels vertebrats: classificació, capes externes, reproducció i òrgans dels sentits.&nbsp;&nbsp;</p> <p><br /> <strong>Referits a procediments:</strong></p> <p>Iniciar-se en l'estudi de la taxonomia i la classificació treballant en petits grups.&nbsp;</p> <p><br /> <strong>Referits a actituds i valors:</strong></p> <ul> <li>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.</li> <li>Desvetllar la consciència dels alumnes envers la protecció de la natura.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1793584806" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes) cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes) cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts</p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL</span></span></strong></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span><span lang="CA"><span>Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><em><span lang="CA"><span>(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les matèries condicions prèviament contractades.</span></span></em></span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1793584806" href="#collapse7"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse7" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Tue, 22 Nov 2016 11:49:33 +0000 admin 147 at https://www.zoobarcelona.cat