ESO https://www.zoobarcelona.cat/ca/educacio/eso ca Visita el Zoo va a l’escola https://www.zoobarcelona.cat/ca/visita-el-zoo-va-a-lescola <span>Visita el Zoo va a l’escola</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2017-11/1_13.jpg" width="1922" height="824" alt="Visita el Zoo va a l’escola" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/49" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin2</span></span> <span>dj., 11/16/2017 - 13:41</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2017-11/visita.jpg" width="1054" height="592" alt="Visita el Zoo va a l’escola" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Activitat que es pot adaptar a tots els nivells escolars. Per a tots aquells centres escolars que vulguin realitzar una activitat en el propi centre o que tinguin problemes per desplaçament; el Zoo ofereix la possibilitat d’enviar un educador especialitzat que, amb materials audiovisuals i restes provinents d’animals, farà una explicació als alumnes.</p> <p> </p> <p>Cal posar-se en contacte amb el Departament d’Educació per acordar la temàtica i l’organització en cada cas. Les sessions tenen una durada de 2 hores. Poden ampliar-se en cas de la necessitat  del centre, amb la corresponent modificació del pressupost final.</p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1461277445"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1461277445" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada:</strong> 2 hores</p> <p><strong>Hora d’inici:</strong> a determinar amb l’escola</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1461277445" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>En funció de la temàtica escollida, enviarem la informació adequada per tal de treballar el tema abans de la visita del/la nostre/a educador/a.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1461277445" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>En funció de l’activitat realitzada a l’escola enviarem la proposta d’activitats per dur a terme després de la mateixa i en relació a l’Àrea de descoberta de l'entorn natural i social i per tal d’avaluar l’aprenentatge adquirit.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1461277445" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Atès que es tracta d'un material adreçat a totes les edats escolars, a nivells cognoscitius força diferenciats, i que l'evolució dels alumnes des del començament al final de curs també varia molt, tota la informació i els suggeriments de treball que oferim estan pensats, lògicament, perquè se'n faci l'ús que es consideri més convenient. L'activitat es pot completar o reduir a voluntat, adequant-la a l'edat i els coneixements dels alumnes.&nbsp;<br /> <br /> INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT EL ZOO VAA L’ESCOLA AL PARC ZOOLÒGIC</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Educació en defensa del medi ambient.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Coneixement del medi natural.</li> <li>Descoberta d'un mateix.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS</strong></p> <p><strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:</strong></p> <ul> <li>Identificar les característiques dels animals, com és la seva alimentació i on viuen.</li> </ul> <p><br /> <strong>Referits a procediments:</strong></p> <ul> <li>Aprendre a observar acuradament els animals.</li> </ul> <p><br /> <strong>Referits a actituds i valors:</strong></p> <ul> <li>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1461277445" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Preu únic per grup:</strong> 150€</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1461277445" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Thu, 16 Nov 2017 12:41:28 +0000 admin2 633 at https://www.zoobarcelona.cat Taller Invertebrats https://www.zoobarcelona.cat/ca/taller-invertebrats <span>Taller Invertebrats</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-11/1_8.jpg" width="1922" height="824" alt="Taller Invertebrats" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dt., 11/22/2016 - 12:56</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-12/Taller%20invertebrats.jpg" width="1054" height="592" alt="Taller Invertebrats Zoo" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Activitat pensada per als alumnes d’ESO.</p> <p> </p> <p>Amb l’ajut d'un guió de treball, un vídeo, unes lupes binoculars, materials biològics procedents d'animals, fotografies i altres recursos, els alumnes coneixen de manera interactiva les principals característiques dels invertebrats.</p> <p> </p> <p>D’aquesta manera, els alumnes són els protagonistes del seu aprenentatge.</p> <p>En acabar el taller, el grup podrà passar la resta del dia al recinte del Zoo fins a l’hora de tancament.</p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1167192754"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1167192754" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada</strong>: 2 hores</p> <p><strong>Hores d’inici</strong>: 10h – 12h – 14h</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1167192754" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Per treure el màxim profit del&nbsp;<strong>Taller Invertebrats</strong>del Parc Zoològic, suggerim treballar prèviament, a l'escola, els aspectes següents:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:</strong></p> <ul> <li>Recollir preguntes formulades pels alumnes sobre els animals invertebrats que posteriorment es treballaran. Recollir notícies sobre flagells causats per la llagosta africana o altres invertebrats.</li> <li>Portar vídeos, CD o altres materials en suport electrònic sobre aquests temes.</li> <li>Encetar una col·lecció d'invertebrats de la classe, a la qual tothom pugui aportar animals i classificar-los, començant pels fílums que més s'estudiaran al Zoo: artròpodes, mol·luscs i equinoderms.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per observar els animals:</strong></p> <ul> <li>Fer una sortida a la platja, al camp o al bosc per descobrir la gran diversitat d'animals invertebrats que s'hi poden trobar.</li> <li>Cercar a casa, a l'institut o al pati animals invertebrats que posteriorment es classificaran amb l'ajut del llibre i dels quals s'anotaran els trets més interessants.</li> <li>Construir un formiguer amb una vista en secció de les galeries.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Com a objectius específics:</strong></p> <ul> <li>Donar a conèixer la gran proporció d'animals que representen els invertebrats en relació amb els vertebrats.</li> <li>Introduir la classificació dels éssers vius.</li> <li>Treballar les característiques més importants dels diferents fílums.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1167192754" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>L'activitat&nbsp;<strong>Invertebrats</strong>&nbsp;del Parc Zoològic dóna a conèixer la complexitat de la classificació dels éssers vius.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aquest taller es porta a terme en una aula especialment equipada, on l'educador (biòleg) explica als alumnes el plantejament de l'activitat i en supervisa el funcionament.</p> <p>&nbsp;</p> <p>El grup classe es divideix en cinc subgrups, cadascun dels quals treballa diferents aspectes dels invertebrats amb el suport d'un guió de treball i materials (que inclouen caixes sorpresa). Tots els alumnes fan els diferents exercicis.</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Vídeo sobre la papallona graèllsia.</li> <li>La classificació del regne animal.</li> <li>Fílum artròpodes.</li> <li>Fílum mol·luscs: gasteròpodes i bivalves.</li> <li>Fílum equinoderms.</li> <li>Observació mitjançant la lupa binocular.</li> </ul> <p>La visita al recinte es fa amb el mestre (amb l'ajut d'una autoguia proporcionada pel Zoo).</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1167192754" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Propostes d'activitats per dur a terme després del&nbsp;<strong>Taller Invertebrats</strong>&nbsp;del Parc Zoològic de Barcelona:&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Àrea de Ciències de la naturalesa:</strong></p> <ul> <li>Fer un treball sobre algun dels fílums estudiats.</li> <li>Classificar diferents invertebrats recollits a les sortides.</li> <li>Fer que els alumnes preparin treballs sobre una espècie estudiada, en grup o individualment, i els presentin als companys.</li> <li>Continuar la col·lecció d'invertebrats, afegint-hi els fílums que no s'han treballat al Zoo.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:</strong></p> <ul> <li>Els alumnes han de descriure diferents animals invertebrats que se'ls oferiran (en foto o reals), dels quals han de dir a quin fílum pertanyen i quina és la característica més important.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1167192754" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>El taller&nbsp;<strong>Invertebrats</strong>&nbsp;del Parc Zoològic és una activitat pensada per als alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO en la qual, d'una manera molt participativa, es descobreix la complexitat i diversitat dels éssers vius, especialment dels invertebrats.</p> <p>&nbsp;</p> <p>INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT ELS INVERTEBRATS DEL PARC ZOOLÒGIC</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Educació en favor del medi ambient.</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Els éssers vius i la seva relació amb el medi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS</strong></p> <p><strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:</strong></p> <ul> <li>Introduir els conceptes de classificació dels éssers vius i de fílum</li> <li>Introduir la biologia i l'ecologia dels invertebrats.</li> </ul> <p><strong>Referits a procediments:</strong></p> <p>Analitzar i comprendre la diversitat de mecanismes de què disposen els invertebrats per sobreviure.</p> <p><strong>Referits a actituds i valors:</strong></p> <p>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1167192754" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes) cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes) cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1167192754" href="#collapse7"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse7" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Tue, 22 Nov 2016 11:56:38 +0000 admin 149 at https://www.zoobarcelona.cat Visita Funcionament del Zoo https://www.zoobarcelona.cat/ca/visita-funcionament-del-zoo <span>Visita Funcionament del Zoo</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-11/1_12.jpg" width="1922" height="824" alt="Visita Funcionament del Zoo" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dt., 11/22/2016 - 12:18</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-12/Visita%20funcionament%20Zoo.jpg" width="1054" height="592" alt="Visita Funcionament del Zoo Zoo" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Activitat adreçada als alumnes de segon i tercer cicles de primària i ESO, en què es mostra la complexitat del Zoo, quines tasques s’hi duen a terme i les funcions més importants.</p> <p> </p> <p>Els zoos europeus van néixer el segle xviii per mostrar animals estranys al públic. Avui, però, els animals es poden observar d’altres maneres, com ara en viatges, documentals o llibres. Els zoos actuals centren la seva finalitat en la conservació d’espècies amenaçades i en l’educació per a la preservació del medi ambient.</p> <p> </p> <p>En acabar la visita, el grup podrà passar la resta del dia al recinte del Zoo fins a l’hora de tancament.  </p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1184891095"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1184891095" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada</strong>: 2 hores</p> <p><strong>Hores d’inici</strong>: 10h - 10.30h - 12h&nbsp;- 12.30h - 14h</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1184891095" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Per treure el màxim profit de l'activitat&nbsp;<strong>El funcionament del Zoo</strong>, suggerim que es treballin prèviament, a l'escola, els aspectes següents:&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:</strong></p> <ul> <li>Recollir fullets, fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes o altres materials de diferents zoos i d'altres centres que tinguin animals.&nbsp;</li> <li>Escollir els animals que es volen veure al Zoo.&nbsp;</li> <li>Fer una llista de les instal·lacions que són necessàries per a la cura dels animals (clínica veterinària, cuines, magatzems, dormitoris, patis interiors, etc.) i explicar la seva utilitat o funció.&nbsp;</li> <li>Per a Cinquè i Sisè: iniciar un debat sobre la necessitat dels zoos de conservar les espècies. Preparació del debat qüestionant la conveniència de tenir-hi animals com ara&nbsp;ximpanzés,&nbsp;llúdries,&nbsp;lleons, vaques i gossos.&nbsp;</li> <li>Consulta de les fitxes d'animals del Zoològic de Barcelona buscant exemples de la funció de conservació del Zoo. Recomanem la fitxa del&nbsp;cérvol del Pare David&nbsp;i del&nbsp;bisó europeu.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per observar els animals:</strong></p> <ul> <li>Visitar algun recinte que tingui animals, com ara un circ, un centre d'acollida d'animals salvatges, una societat protectora d'animals o un parc natural, i comparar les funcions de cadascun (breu tinença responsable).&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Com a objectius específics:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Introduir el concepte de parc zoològic i les funcions que acompleix: conservació, recerca i educació.</li> <li>Comprendre la complexitat de mantenir una col·lecció d'animals vius.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1184891095" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>L'activitat&nbsp;<strong>El Funcionament del Zoo</strong>&nbsp;dóna a conèixer els diferents tipus d'atencions que reben els animals del Parc, d'una manera adequada a l'edat dels alumnes.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <ol> <li>Breu introducció amb diapositives de les funcions bàsiques del Zoo.&nbsp;</li> <li>Observació i manipulació de diferents materials procedents d'animals de la nostra col·lecció.&nbsp;</li> <li>Itinerari pel recinte del Zoo, conduït per un educador (biòleg), en el qual s'aprofundeixen els continguts següents: <ul> <li>Les instal·lacions dels animals. Adequació a les seves necessitats.&nbsp;</li> <li>L'alimentació dels animals del Zoo.&nbsp;</li> <li>Maneig i cura dels animals. Atenció veterinària.&nbsp;</li> <li>La cria en captivitat. Programes de reproducció en captivitat.&nbsp;</li> <li>La conservació als zoos. Programes de reintroducció.</li> </ul> </li> </ol> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1184891095" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Propostes d'activitats per dur a terme després de la&nbsp;<strong>Visita Funcionament del Zoo</strong>:&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Àrea de Ciències de la naturalesa:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Fer un recull de diferents espècies en perill presents al Zoo.&nbsp;</li> <li>Fer un treball en grup sobre les diferents dependències del Zoo de Barcelona.&nbsp;</li> <li>Fer una historieta de còmic sobre la reintroducció de la llúdria o el ferreret.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Dibuixar, construir una maqueta o explicar com hauria de ser una instal·lació ideal per a l'animal preferit.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1184891095" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT EL FUNCIONAMENT DEL ZOO&nbsp;</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Educació en favor del medi ambient.&nbsp;</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Els organismes vius.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS</strong></p> <p><strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:</strong></p> <ul> <li>Estudiar l'alimentació i el desplaçament de diferents mamífers.&nbsp;</li> <li>Observar l'adaptació a diferents hàbitats i conèixer sistemes de protecció.</li> </ul> <p><br /> <strong>Referits a procediments:</strong></p> <ul> <li>Aprendre a observar acuradament els animals.&nbsp;</li> <li>Iniciar la classificació i el reconeixement dels diversos grups de mamífers.&nbsp;</li> </ul> <p><br /> <strong>Referits a actituds i valors:</strong></p> <ul> <li>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.</li> <li>Desvetllar la consciència conservacionista dels alumnes envers la protecció de la natura.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1184891095" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Grup petit:&nbsp;188 €&nbsp;(fins a&nbsp;20 alumnes) cada alumne&nbsp;addicional&nbsp;fins a&nbsp;25, el preu&nbsp;són&nbsp;8,15 €&nbsp;per alumne. Els mestres gratuïts</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grup gran:&nbsp;233 €&nbsp;(fins a&nbsp;29 alumnes) cada alumne&nbsp;addicional&nbsp;fins a&nbsp;31, el preu&nbsp;són&nbsp;8,15 €&nbsp;per alumne. Els mestres gratuïts<br /> &nbsp;</p> <p>Per grups de discapacitats i residències amb dificultats econòmiques el preu&nbsp;són&nbsp;7 €&nbsp;per persona i els acompanyants gratuïts.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1184891095" href="#collapse7"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse7" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Tue, 22 Nov 2016 11:18:22 +0000 admin 143 at https://www.zoobarcelona.cat Visita Animals en perill https://www.zoobarcelona.cat/ca/visita-animals-en-perill <span>Visita Animals en perill</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-11/1_13.jpg" width="1922" height="824" alt="Visita Animals en perill" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dt., 11/22/2016 - 11:42</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-12/Visita%20animals%20en%20perill.jpg" width="1054" height="592" alt="Visita Animals en perill Zoo de Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>És una visita pensada per als alumnes de segon cicle de primària i ESO en què es mostren les principals causes, ja siguin naturals o provocades per l’home, que han portat moltes espècies a trobar-se en perill d’extinció. Així mateix, permet comprendre la fragilitat i la complexitat de la supervivència de les espècies i adonar-se que avui dia n’hi ha moltes que depenen del nostre comportament. </p> <p> </p> <p>Una de les funcions més important del Zoo de Barcelona és la conservació d’espècies amenaçades, per la qual cosa la nostra col•lecció, formada per espècies representatives provinents dels cinc continents, prioritza la cria en captivitat d’espècies d’animals en perill d’extinció i ho fa en coordinació amb altres zoològics d’arreu del món. <br />  </p> <p>En acabar la visita, el grup podrà passar la resta del dia al recinte del Zoo fins a l’hora de tancament.  </p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion262907875"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion262907875" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada</strong>: 2 hores</p> <p><strong>Hores d’inici</strong>: 10h - 10.30h - 12.00h&nbsp;- 12.30h - 14h</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion262907875" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Per treure el màxim profit de l'activitat&nbsp;<strong>Animals en perill</strong>&nbsp;del Parc Zoològic, suggerim que es treballin prèviament, a l'escola, els aspectes següents:&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:</strong></p> <ul> <li>Buscar informació (fotos, vídeos, retalls de diari, revistes, llibres, etc.) de les espècies autòctones més amenaçades i intentar explicar les causes de la situació en què es troben. Es pot fer per grups d'alumnes i que cada grup investigui sobre un animal d'un continent diferent o sobre un tipus d'animal diferent (aus, amfibis, mamífers, rèptils i peixos).&nbsp;</li> <li>Buscar informació (fotos, vídeos, retalls de diari, revistes, llibres, etc.) sobre espècies extingides a Catalunya i que s'estan criant al Zoo (per exemple: ós bru, llop ibèric, linx) i intentar explicar les causes de la seva desaparició.&nbsp;</li> <li>Buscar informació (fotos, vídeos, retalls de diari, revistes, llibres, etc.) sobre espècies extingides d'arreu del món i intentar explicar les causes de la seva desaparició.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per observar els animals:</strong></p> <p>Visita als aiguamolls de l'Empordà, el delta del Llobregat o el delta de l'Ebre, i després visitar el Zoo de Barcelona per tal d'observar les mateixes espècies de més a prop.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Com a objectius específics:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Introduir el concepte d'animal en perill.&nbsp;</li> <li>Descobrir les principals causes, ja siguin naturals o provocades per l'home, que amenacen les espècies salvatges.&nbsp;</li> <li>Conèixer l'existència d'animals en perill a tots els continents.</li> <li>Conèixer els projectes de reintroducció i reforç poblacional, amb especial atenció als projectes amb espècies molt amenaçades en què participa el Zoo de Barcelona: llúdria, ferreret, tortuga mediterrània, martinet de nit, polla blava, etc.&nbsp;</li> <li>Introduir la problemàtica del comerç d'animals d'espècies amenaçades.</li> <li>Introduir la problemàtica de les espècies invasives i els seus efectes sobre la biodiversitat.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion262907875" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al Zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>L’activitat&nbsp;<strong>Animals en perill</strong>&nbsp;del Parc Zoològic dóna a conèixer, d'una manera adequada a l'edat dels alumnes, les principals causes que han portat molts animals a una situació difícil que n’amenaça la supervivència.&nbsp;<br /> Breu introducció en què es veuen diferents espècies en perill a través de diapositives i altres suports audiovisuals.&nbsp;<br /> Observació i manipulació de diferents materials procedents d'animals de la nostra col·lecció.&nbsp;<br /> En sortir de l'aula, i dirigits per un educador (biòleg) del Zoo, els alumnes fan un itinerari pel recinte en el qual aprofundeixen en els continguts següents:&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Causes del perill d'extinció&nbsp;:</strong></p> <ul> <li>Destrucció de l'hàbitat, amb l'exemple dels psitàcids.&nbsp;</li> <li>Captures destinades al comerç d'animals de companyia, amb exemples d'aus tropicals i rèptils.&nbsp;</li> <li>Caça destinada a l'alimentació humana, amb l'exemple dels primats.</li> <li>Comerç de primeres matèries, com en el cas dels rinoceronts i els elefants.&nbsp;</li> <li>Competència amb espècies exòtiques introduïdes.&nbsp;</li> <li>Contaminació ambiental acumulada a la cadena tròfica, com per exemple les aus rapinyaires.</li> <li>Contaminació ambiental directa, per exemple els pingüins.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Introducció de les possibles solucions:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Què podem fer des de casa per les espècies en perill.</li> <li>Sistemes de protecció de la natura: parcs naturals, reserves, protecció legal d'espècies, actitud dels nens al bosc, etc.&nbsp;</li> <li>La feina del Zoo: programes de cria en captivitat d'espècies amenaçades, reintroduccions, etc.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion262907875" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Propostes d'activitats per dur a terme després de la&nbsp;<strong>Visita Animals en perill</strong>&nbsp;del Parc Zoològic de Barcelona:&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Àrea de coneixement del medi:</strong></p> <ul> <li>Fer una llista de diferents causes de l'extinció d'espècies animals. Posar-hi com a mínim un animal en perill per cada causa.&nbsp;</li> <li>Fer que els alumnes preparin "conferències" sobre els animals en perill a Catalunya, arreu del món o aquells que han vist al Zoo de Barcelona, de manera individual o en grup per presentar-les als companys.</li> <li>Fer que els alumnes preparin "conferències" sobre les causes més importants que amenacen la supervivència de moltes espècies, de manera individual o en grup, per presentar-les als companys.&nbsp;</li> <li>Escriure històries sobre animals en perill recollides o inventades pels alumnes, que continguin informacions apreses durant el desenvolupament de l'activitat.&nbsp;</li> <li>Realitzar un llibre o un àlbum d'animals en perill, recollint tots els continguts que s'han treballat.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Davant diferents fotografies d'animals, els alumnes han de dir: si són o no animals en perill i quines causes els han portat a la situació en què es troben.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion262907875" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Animals en perill</strong>&nbsp;és una activitat pensada amb molta cura per als alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de Primària.&nbsp;</p> <p>INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT ANIMALS EN PERILL&nbsp;</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Educació en favor del medi ambient.&nbsp;</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Els éssers vius i la seva relació amb el medi.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS</strong></p> <p><strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:</strong></p> <p>Estudiar les principals causes que han portat moltes espècies a trobar-se en perill.&nbsp;</p> <p><br /> <strong>Referits a procediments:</strong></p> <p>Aprendre a observar els animals i a distingir-ne les característiques.&nbsp;</p> <p><br /> <strong>Referits a actituds i valors:</strong></p> <ul> <li>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.</li> <li>Desvetllar la consciència conservacionista dels alumnes envers la protecció de les espècies.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion262907875" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Grup petit:&nbsp;188 €&nbsp;(fins a&nbsp;20 alumnes) cada alumne&nbsp;addicional&nbsp;fins a&nbsp;25, el preu&nbsp;són&nbsp;8,15 €&nbsp;per alumne. Els mestres gratuïts</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grup gran:&nbsp;233 €&nbsp;(fins a&nbsp;29 alumnes) cada alumne&nbsp;addicional&nbsp;fins a&nbsp;31, el preu&nbsp;són&nbsp;8,15 €&nbsp;per alumne. Els mestres gratuïts<br /> &nbsp;</p> <p>Per grups de discapacitats i residències amb dificultats econòmiques el preu&nbsp;són&nbsp;7 €&nbsp;per persona i els acompanyants gratuïts.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion262907875" href="#collapse7"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse7" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Tue, 22 Nov 2016 10:42:45 +0000 admin 142 at https://www.zoobarcelona.cat Visita Fauna catalana https://www.zoobarcelona.cat/ca/visita-fauna-catalana <span>Visita Fauna catalana</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-11/1_0.jpg" width="1922" height="824" alt="Visita Fauna catalana" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dt., 11/22/2016 - 11:34</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-12/visita%20fauna%20catalana.jpg" width="1054" height="592" alt="Visita Fauna catalana Zoo" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>És una activitat pensada per als alumnes de segon cicle de primària i ESO en què es presenten les principals espècies presents en el nostre entorn natural. <br /> El Zoo de Barcelona té una representació de tots els grups de vertebrats de la fauna del nostre país, particularment d’aquells que estan més amenaçats i per als quals és més necessària la reproducció en captivitat. El seu estudi permet la comprensió de l’adaptació d’aquestes espècies al nostre entorn natural. <br /> La col•lecció del Zoo de Barcelona també dedica una atenció especial a la fauna catalana, en alguns casos a espècies ja extingides a Catalunya com ara el llop ibèric o l’ós bru o d’altres a punt de desaparèixer com la trenca. També hi ha animals com el cérvol, la daina o la cabra salvatge, difícils d’observar a la natura, així com exemplars de llúdria, ferreret, tortuga mediterrània, bec planer, polla blava, trenca o cigonyes, que són objecte d’interessants projectes de reintroducció. <br /><br />  </p> <p>En acabar la visita, el grup podrà passar la resta del dia al recinte del Zoo fins a l’hora de tancament.  </p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1990266162"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1990266162" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada</strong>: 2 hores</p> <p><strong>Hores d’inici</strong>: 10h - 10.30h - 12h - 12.30h - 14h</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1990266162" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Per treure el màxim profit de l'activitat&nbsp;<strong>Fauna Catalana</strong>&nbsp;del Parc Zoològic, suggerim que es treballin prèviament, a l'escola, els aspectes següents: &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:</strong></p> <ul> <li>Buscar informació (fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes, vídeos, CD o altres materials en suport electrònic) sobre espècies salvatges de la nostra fauna.</li> <li>Buscar informació (fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes, vídeos, CD o altres materials en suport electrònic) sobre espècies urbanes del nostre poble o ciutat (coloms, gavines, pardals, merles, ratolins, escarabats…).</li> <li>Buscar informació (fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes, vídeos, CD o altres materials en suport electrònic) sobre espècies ja extingides de la nostra fauna.</li> <li>Fer una llista, a classe, on s'anotaran i/o dibuixaran els aspectes que els nens/es volen saber sobre els animals de la nostra fauna. És important incloure-hi els animals urbans: pardals, orenetes, ratolins, rates, escarabats…</li> <li>Posar una bústia en què els alumnes puguin dipositar les preguntes que sorgeixin en qualsevol moment i que posteriorment es treballaran.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per observar els animals:</strong></p> <ul> <li>Fer una sortida per trobar rastres, escoltar sons i intentar veure animals del nostre entorn natural i de l'entorn urbà del nostre poble o ciutat.</li> <li>Confeccionar i col·locar menjadores i caixes-niu per atreure aus al pati de l'escola.</li> <li>Demanar als alumnes que tinguin algun animal de companyia que preparin, individualment o en grup, una explicació sobre aquest animal per presentar-lo als companys amb l'ajut de fotografies o de l'animal mateix.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Com a objectius específics:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Situació dels diferents animals de la nostra fauna: animals molt freqüents, animals freqüents però que passen molt desapercebuts, animals d'espècies amenaçades.&nbsp;</li> <li>Coneixement de l'existència de la gran varietat d'animals del nostre entorn natural.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1990266162" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al Zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>L'activitat&nbsp;<strong>Fauna Catalana&nbsp;</strong>del Parc Zoològic dóna a conèixer les característiques principals des vertebrats del nostre país d'una manera adequada a l'edat dels alumnes.&nbsp;<br /> Consta d'una breu introducció on es mostren, en diapositives, representants de la fauna catalana. A més, les imatges constitueixen un recull d'aspectes que no són directament observables al Zoo.&nbsp;</p> <p><br /> Observació i manipulació de diferents materials procedents d'animals de la nostra col·lecció.&nbsp;<br /> En sortir de l'aula, i dirigits per un educador (biòleg) del Zoo, els alumnes fan un itinerari pel recinte en el qual aprofundeixen en els continguts següents:</p> <ul> <li>Explicació dels diferents hàbitats naturals de Catalunya.</li> <li>Emmarcar la fauna catalana en el conjunt de l'ecosistema mediterrani i de la Península Ibèrica.</li> <li>Identificació de les espècies més representatives de la nostra fauna properes als hàbitats humans i salvatges.</li> <li>Conèixer les espècies més amenaçades de la fauna catalana.</li> <li>Conèixer algunes de les espècies extingides de la fauna catalana.&nbsp;</li> <li>Mesures per a la conservació de la fauna catalana: protecció d'espais, protecció legal, contribució de zoos, reintroduccions, etc.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1990266162" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Propostes d'activitats per dur a terme després de la Visita&nbsp;<strong>Fauna Catalana</strong>&nbsp;del Parc Zoològic:&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Àrea del de coneixement del medi:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Fer murals amb les fotos d'animals recollides, agrupant-les segons diferents criteris: medi natural/medi urbà, situació de conservació de l'espècie, classificació segons hàbitat natural, etc.</li> <li>Fer que els alumnes preparin "conferències", de manera individual o en grup, per presentar-les als companys.&nbsp;</li> <li>Escriure i/o representar històries sobre animals de la fauna autòctona inventades pels alumnes, que continguin informacions apreses en el desenvolupament de l'activitat.&nbsp;</li> <li>Fer un llibre o un àlbum sobre els animals on es recullin tots els continguts que s'han treballat.&nbsp;</li> <li>Fer mapes de distribució d'espècies catalanes sobre mapes d'Europa i Àfrica.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:</strong></p> <ul> <li>Davant una fotografia d'un animal, els alumnes han de dir: si és autòcton o no, quin tipus d'animal és, el medi on es mou, el tipus d'alimentació, com es reprodueix i la seva situació de conservació en la natura.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1990266162" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Fauna Catalana</strong>&nbsp;del Parc Zoològic és una activitat pensada per als alumnes de 3r i 4t de Primària.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT FAUNA CATALANA&nbsp;</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Educació en favor del medi ambient.&nbsp;</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Els organismes vius.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS</strong></p> <p><strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:</strong></p> <ul> <li>Fer conèixer la fauna del nostre país i la necessitat de garantir-ne la conservació.&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Referits a procediments:</strong></p> <ul> <li>Reconèixer les principals espècies de la fauna de Catalunya.&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Referits a actituds i valors:</strong></p> <ul> <li>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.</li> <li>Desvetllar la consciència dels alumnes envers la protecció de la natura.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1990266162" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Grup petit:&nbsp;188 €&nbsp;(fins a&nbsp;20 alumnes) cada alumne&nbsp;addicional&nbsp;fins a&nbsp;25, el preu&nbsp;són&nbsp;8,15 €&nbsp;per alumne. Els mestres gratuïts</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grup gran:&nbsp;233 €&nbsp;(fins a&nbsp;29 alumnes) cada alumne&nbsp;addicional&nbsp;fins a&nbsp;31, el preu&nbsp;són&nbsp;8,15 €&nbsp;per alumne. Els mestres gratuïts<br /> &nbsp;</p> <p>Per grups de discapacitats i residències amb dificultats econòmiques el preu&nbsp;són&nbsp;7 €&nbsp;per persona i els acompanyants gratuïts.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1990266162" href="#collapse7"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse7" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Tue, 22 Nov 2016 10:34:28 +0000 admin 141 at https://www.zoobarcelona.cat