Batxillerat https://www.zoobarcelona.cat/ca/educacio/batxillerat ca Taller Evolució dels vertebrats https://www.zoobarcelona.cat/ca/taller-evolucio-dels-vertebrats <span>Taller Evolució dels vertebrats</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-10/1_10_9.jpg" width="1922" height="824" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/49" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin2</span></span> <span>dt., 10/30/2018 - 13:51</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-11/taller%20evoluci%C3%B3%20dels%20vertebrats.JPG" width="1054" height="592" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span><span lang="CA" xml:lang="CA" xml:lang="CA"><span>Com s’origina la diversitat biològica? Quines proves tenim de l’evolució i com s’ha intentat explicar aquest procés històricament? I en l’actualitat, què ens diuen les últimes hipòtesis de treball al respecte? Aquesta activitat permet als alumnes de Batxillerat consolidar coneixements, debatre i argumentar, a més de realitzar treball pràctic a partir de proves morfològiques mitjançant observacions directes de materials biològics especialment escollits. L’estudi del procés evolutiu permet que l’alumne prengui consciència de la seva pertinença al món animal, i de l’origen i el valor de la diversitat biològica.</span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion358529653"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion358529653" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Durada: 2 hores</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Hores d’inici: 10, 12, 14</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion358529653" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Nivell educatiu </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Activitat adreçada alumnes del Primer i Segon Cicle de l’ESO i Batxillerat.</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion358529653" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al Zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>El grup- classe és atès per un educador del Zoo durant tot el desenvolupament del taller.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>L'activitat L’evolució dels vertebrats dóna a conèixer els mecanismes pels quals les poblacions s'adapten a les condicions ambientals.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Introducció als conceptes d'extinció de les espècies, proves de l'existència i de la desaparició, mutació, selecció natural, convergència adaptativa i divergència adaptativa.&nbsp; </span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>EL grup es divideix en quatre subgrups que treballen diferents aspectes taxonòmics i morfològics&nbsp; amb l’ajut de materials biològics.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Tots els alumnes acaben fent els diferents exercicis proposats. </span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>El grup pot quedar-se a les instal·lacions del Parc Zoològic fins l'hora de tancament del recinte.</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion358529653" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Competències: </span></span></strong></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Competència d’aprendre a aprendre.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><span><strong><span lang="CA"><span>Objectius: </span></span></strong></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Refermar els conceptes de les &nbsp;proves de l’evolució. </span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Aprendre les causes de &nbsp;la distribució geogràfica de la família dels fèlids.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Assimilar les funcions&nbsp; de les adaptacions morfològiques dels diferents grups de vertebrats.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Reconèixer els canvis succeïts en el pas de la vida de l’aigua a la vida a terra en el tegument i la reproducció. </span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Diferenciar les variades adaptacions de les extremitats dels vertebrats segons el tipus de desplaçament en el seu hàbitat.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Distingir els vertebrats segons els cranis: cefalització. </span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><strong><span lang="CA"><span>Continguts:</span></span></strong></span></p> <p><span><span><span><span><span lang="CA"><span>A l’aula, exercicis referits a:</span></span></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Proves de l’evolució</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Pas de l’aigua a la terra</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Adaptacions i extremitats</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Carnis i cefalització</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Itinerari pel recinte conduït per un educador (biòleg) del Zoo, durant el qual s'aprofundeix en els continguts següents:&nbsp; </span></span></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Mecanismes de l'evolució: exemples de selecció natural i artificial. Proves de l'existència de l'evolució en els paquiderms (elefants) i perissodàctils (zebra, tapir, rinoceront).</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Adaptació dels animals a la vida aquàtica: dofins, lleons marins i pingüins. </span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Adaptacions a la locomoció terrestre: reducció del nombre de dits (cérvol), ungles retràctils (tigre), extremitats allargades (impala de cara negra), extremitats prènsils (mona aranya). </span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Els primats com a parents nostres més propers: gran similitud genètica entre els pòngids (goril·la, ximpanzé i orangutan) i els humans.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Avaluació de l’aprenentatge: </span></span></strong></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Preparar un treball sobre el que s'ha après referent als mecanismes de l'evolució dels éssers vius després de fer l'activitat Taller Evolució dels vertebrats.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Preparar un article sobre l'estratègia adaptativa de:</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>L'espècie humana.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>La rata grisa. </span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>L'elefant.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Materials:</span></span></strong><span lang="CA"><span> <em>(cal portar materials d’escriptura)</em></span></span></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Quadern de treball, materials biològics. </span></span></span></span></span></span></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion358529653" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes). Per cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 €/alumne. L’activitat és gratuïta per als mestres.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes). Per cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 €/alumne. L’activitat és gratuïta per als mestres.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Per a grups de participants amb discapacitats i residències amb dificultats econòmiques el preu són 7 € per persona i els acompanyants gratuïts.</span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><em><span lang="CA"><span>BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL</span></span></em></span></p> <p><span><em><span lang="CA"><span>Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)</span></span></em></span></p> <p><span><em><span lang="CA"><span>(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les matèries condicions prèviament contractades.</span></span></em></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion358529653" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong><span><span lang="CA"><span>Departament d'Educació</span></span></span></strong></p> <p><span><span lang="CA"><span>Pg. Circumval·lació, 3, 08003 Barcelona </span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</span></span></span></p> <p><span><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat"><span><span>escolazoo@bsmsa.cat</span></span></a></span></p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Tue, 30 Oct 2018 12:51:38 +0000 admin2 843 at https://www.zoobarcelona.cat Taller Nómades del mar https://www.zoobarcelona.cat/ca/taller-nomades-del-mar <span>Taller Nómades del mar</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-10/1_10_7.jpg" width="1922" height="824" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/49" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin2</span></span> <span>dl., 10/29/2018 - 08:17</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-10/mar.jpg" width="1054" height="592" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span><span lang="CA" xml:lang="CA" xml:lang="CA"><span>Us agradaria experimentar i gaudir les sensacions que viuen els científics naturalistes durant les seves campanyes? Seguir els mamífers marins en les seves migracions o dominar els mètodes emprats per estudiar els seus moviments? Aquest és el vostre taller! Aprendreu a realitzar identificacions d’individus, a portar a terme el seguiment i la localització d’animals mitjançant emissors de VHF (ràdio tracking), a enregistrar vídeos i fotografiar mitjançant transponedors (drons).</span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1025456230"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1025456230" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Durada: 1r dia: part teòrica,&nbsp; 2 hores al centre educatiu.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2n dia: part pràctica, 4 hores al recinte del Zoo.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Hores d’inici: horari a concretar segons preferències (millor tardes)</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1025456230" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Nivell educatiu </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Activitat adreçada als&nbsp; alumnes de Batxillerat. També es pot adaptar a alumnes de l’ESO.</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1025456230" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al Zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span><span><span><em><span lang="CA"><span>(Programa en col·laboració amb la Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Animal)</span></span></em></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span lang="CA"><span>El grup- classe és atès per un educador del Zoo durant tot el desenvolupament del taller.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Després de la presentació teòrica del programa al propi centre educatiu amb educadors del Zoo, el segon dia es realitzarà un recorregut pel parc on es practicarà:</span></span></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span><span><span lang="CA">Identificació d'individus amb binocles, seguiment i localització d'animals mitjançant emissors de VHF/</span><em><span lang="CA">radio tracking.</span></em><em>&nbsp;</em></span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span><span lang="CA">Seguiment per enregistrament i fotografia d'individus mitjançant</span>&nbsp;<em><span lang="CA">transponedors</span></em><em>&nbsp;</em><span lang="CA">(drons)</span><em>&nbsp;</em><span lang="CA">i moltes coses més.</span><em>&nbsp;</em></span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><span><span><span><span><span><span lang="CA">El grup pot quedar-se a les instal·lacions del Parc Zoològic fins l'hora de tancament del recinte.</span></span></span></span></span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1025456230" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Competències: </span></span></strong></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Tractament de la informació i competència digital.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Competència d’aprendre a aprendre.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Objectius: </span></span></strong></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span><span><span lang="CA">Oferir els coneixements, les eines i la pràctica per al desenvolupament d'una recerca científica de camp. </span></span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span><span lang="CA">Simular un estudi de població utilitzant eines reals. </span></span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span><span lang="CA">Conscienciar-se sobre la protecció i la preservació dels ecosistemes, i sobre la interrelació entre les diferents formes de vida.</span></span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Continguts: </span></span></strong></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Part teòrica. Introducció a l’estudi dels cetacis. Classificació. Alimentació. Espècies presents a les costes catalanes. Ecolocalització i sónar. Mètodes d’estudi: tipus de seguiment; observació i identificació d’aletes.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Part pràctica. Seguiment amb radio-tracking, foto-trampeig, drons. Identificació de dofins.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Materials:</span></span></strong> <em><span lang="CA"><span>(cal portar materials d’escriptura)</span></span></em></span></span></span></p> <p><span lang="CA"><span><span>Quadern de treball, emissors- receptors de radio seguiment, càmeres de foto trampeig, dron.</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1025456230" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>11€/ alumne</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1025456230" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong><span><span lang="CA"><span>Departament d'Educació</span></span></span></strong></p> <p><span><span lang="CA"><span>Pg. Circumval·lació, 3, 08003 Barcelona </span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</span></span></span></p> <p><span><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat"><span><span>escolazoo@bsmsa.cat</span></span></a></span></p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Mon, 29 Oct 2018 07:17:50 +0000 admin2 840 at https://www.zoobarcelona.cat Visita el Zoo va a l’escola https://www.zoobarcelona.cat/ca/visita-el-zoo-va-a-lescola <span>Visita el Zoo va a l’escola</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2017-11/1_13.jpg" width="1922" height="824" alt="Visita el Zoo va a l’escola" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/49" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin2</span></span> <span>dj., 11/16/2017 - 13:41</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2017-11/visita.jpg" width="1054" height="592" alt="Visita el Zoo va a l’escola" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span><span><span><span lang="CA" xml:lang="CA" xml:lang="CA"><span>Per a aquelles escoles o instituts que vulguin realitzar una activitat en el propi centre, o que tinguin problemes de desplaçament, us oferim la possibilitat de desplaçar-nos per a satisfer les vostres necessitats. Dissenyarem l’experiència en funció dels àmbits que voleu treballar i dels vostres interessos, com també del grup d’edat que ens rebrà. Es portaran els materials de suport necessaris: audiovisuals, biològics i altres. Es preveuen sessions de fins a 2 hores per grup. Contacteu amb el Departament d'Educació per acordar la temàti­ca i organització necessària en cada cas. </span></span></span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1335476882"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1335476882" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada:</strong> 2 hores</p> <p><strong>Hora d’inici:</strong> a determinar amb l’escola</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1335476882" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>En funció de la temàtica escollida, enviarem la informació adequada per tal de treballar el tema abans de la visita del/la nostre/a educador/a.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1335476882" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>En funció de l’activitat realitzada a l’escola enviarem la proposta d’activitats per dur a terme després de la mateixa i en relació a l’Àrea de descoberta de l'entorn natural i social i per tal d’avaluar l’aprenentatge adquirit.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1335476882" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Atès que es tracta d'un material adreçat a totes les edats escolars, a nivells cognoscitius força diferenciats, i que l'evolució dels alumnes des del començament al final de curs també varia molt, tota la informació i els suggeriments de treball que oferim estan pensats, lògicament, perquè se'n faci l'ús que es consideri més convenient. L'activitat es pot completar o reduir a voluntat, adequant-la a l'edat i els coneixements dels alumnes.&nbsp;<br /> <br /> INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT EL ZOO VAA L’ESCOLA AL PARC ZOOLÒGIC</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Educació en defensa del medi ambient.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Coneixement del medi natural.</li> <li>Descoberta d'un mateix.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS</strong></p> <p><strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:</strong></p> <ul> <li>Identificar les característiques dels animals, com és la seva alimentació i on viuen.</li> </ul> <p><br /> <strong>Referits a procediments:</strong></p> <ul> <li>Aprendre a observar acuradament els animals.</li> </ul> <p><br /> <strong>Referits a actituds i valors:</strong></p> <ul> <li>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1335476882" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Preu únic per grup:</strong> 150€</p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL</span></span></strong></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span><span lang="CA"><span>Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><em><span lang="CA"><span>(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les matèries condicions prèviament contractades.</span></span></em></span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1335476882" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Thu, 16 Nov 2017 12:41:28 +0000 admin2 633 at https://www.zoobarcelona.cat Taller Evolució dels primats https://www.zoobarcelona.cat/ca/taller-evolucio-dels-primats <span>Taller Evolució dels primats</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-11/1_17.jpg" width="1922" height="824" alt="Taller Evolució dels primats" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dj., 11/24/2016 - 13:03</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-10/verte_0.jpg" width="1054" height="592" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span><span><span><span lang="CA" xml:lang="CA" xml:lang="CA"><span><span>Quina ha estat la història evolutiva dels primats? Quan i on van aparèixer els primers homínids? Per què els humans som tant semblants, i alhora tant diferents, a la resta de primats? Al llarg d’aquest taller, els alumnes reviuran l’aparició dels primats i quines adaptacions caracteritzen aquest grup. Després de treballar una petita base teòrica utilitzant material biològic, seran capaços de distingir les diferents famílies i relacionar-ne elements com la seva alimentació o les característiques del seu habitat.</span></span></span> </span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion804341705"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion804341705" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada</strong>: 2 hores</p> <p><strong>Hores d’inici</strong>: 10h - 12h - 14h</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion804341705" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Per treure el màxim profit de l'activitat&nbsp;<strong>Taller Evolució dels primats,</strong> suggerim treballar prèviament, a l'escola, els aspectes següents:&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:</strong></p> <ul> <li>Buscar informació sobre els primats.&nbsp;</li> <li>Recollir fullets, fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes de diferents primats i buscar característiques comunes.&nbsp;</li> <li>Buscar informació periodística sobre els darrers avenços de la genètica referits a la descripció del genoma dels primats, entre ells l'humà.&nbsp;</li> <li>Introduir les teories evolutives de Darwin.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per observar els animals:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Visionar algun documental referit als estudis de les etòlogues Dian Fossey, Jane Goodall, Birute Galdikas (vídeos de Survival o de National Geographic) o la pel·lícula Goril·les dins la boira.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Com a objectius específics:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Introduir el concepte de nínxol ecològic.&nbsp;</li> <li>Estudiar la formació i separació dels continents per explicar la distribució actual dels primats.&nbsp;</li> <li>Donar a conèixer la importància dels fòssils.&nbsp;</li> <li>Descriure les categories taxonòmiques: classe, ordre, família, gènere i espècie.&nbsp;</li> <li>Identificar els tipus de locomoció més comuns: grimpador, arborícola, braquiador, etc.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion804341705" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>L'activitat&nbsp;<strong>Taller Evolució dels primats</strong>&nbsp;dóna a conèixer les característiques dels nostres parents més propers d'una manera adequada a l'edat dels alumnes.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aquesta activitat es porta a terme en una aula especialment equipada, en la qual un educador (biòleg) els explica el plantejament de l'activitat i en supervisa el funcionament.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>El grup classe es divideix en quatre subgrups, cadascun dels quals treballa un aspecte diferent del primats amb l'ajut d'un guió de treball i materials de suport. Tots els alumnes fan tots els exercicis.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Els continguts treballats són els següents:</p> <ul> <li>Reconèixer en qualsevol mamífer els trets que permeten identificar-lo com a primat.</li> <li>Aproximació al coneixement de la gran diversitat i adaptabilitat que representa aquest ordre de mamífers.&nbsp;</li> <li>Aprendre a classificar els principals grups de primats amb l'ajut de claus dicotòmiques fins al nivell de família.&nbsp;</li> <li>Diferenciar les variades adaptacions de les extremitats dels primats segons el tipus de desplaçament en el seu hàbitat.&nbsp;</li> <li>Distingir els primats segons els cranis.&nbsp;</li> <li>Observar les conductes i els tipus d'organitzacions socials de les espècies de primats presents al Zoo.&nbsp;</li> <li>Situació dels primats a la natura: amenaces i riscos per a la seva supervivència.</li> <li>Contribució dels zoos a la conservació dels primats.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Itinerari pel recinte del Zoo conduït per un educador (biòleg), en el qual s'aprofundeix en els continguts següents:&nbsp;</p> <ul> <li>Conducta alimentària dels ximpanzés.&nbsp;</li> <li>Observació de representants de les diferents famílies de primats, aspectes morfològics i taxonòmics.&nbsp;</li> <li>Introducció als registres etològics amb diverses espècies de primats.</li> <li>Principals pautes de la conducta social dels primats.&nbsp;</li> <li>Situació dels primats a la natura: riscos i amenaces per a la seva conservació.&nbsp;</li> <li>Contribució dels zoos a la conservació dels primats: reproducció en captivitat, recerca etològica i educació ambiental</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion804341705" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Propostes d'activitats per dur a terme després del&nbsp;<strong>Taller Evolució dels primats</strong>:&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Area de Ciències de la naturalesa:&nbsp;&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Fer un recull de diferents espècies de primats en perill presents al Zoo.&nbsp;</li> <li>Fer un treball en grup sobre les principals famílies de primats observades al Zoo. Dissenyar un pla per reintroduir una espècie amenaçada de primat (bonobo, tití daurat o goril·la, per exemple).&nbsp;</li> <li>Debatre sobre la conveniència de mantenir pòngids en captivitat.&nbsp;</li> <li>Dissenyar una instal·lació ideal per a primats.&nbsp;</li> <li>Analitzar les dificultats amb què toparia la reintroducció del goril•la de muntanya al centre d'Àfrica.&nbsp;</li> <li>Explicar per què és tan important que els zoos desenvolupin tasques d'educació, conservació i recerca.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Preparar i presentar a classe un treball sobre una de les espècies de primats del Zoo de Barcelona.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion804341705" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>INTEGRACIÓ CURRICULAR&nbsp;</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Educació en favor del medi ambient.&nbsp;</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Els organismes vius. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS</strong></p> <p><strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:</strong></p> <ul> <li>Reconèixer en qualsevol mamífer els trets que permeten identificar-lo com un primat.</li> <li>Aproximació al coneixement de la gran diversitat i adaptabilitat que representa aquest ordre de mamífers.&nbsp;</li> <li>Aprendre a classificar els principals grups de primats amb l'ajut de claus dicotòmiques fins al nivell de família.&nbsp;</li> <li>Diferenciar les variades adaptacions de les extremitats dels primats segons el tipus de desplaçament en el seu hàbitat.&nbsp;</li> <li>Distingir els primats segons els cranis.&nbsp;</li> <li>Observar les conductes i els tipus d'organitzacions socials de les espècies de primats presents al Zoo.&nbsp;</li> <li>Introducció a la problemàtica de la conservació de les espècies amenaçades de primats.&nbsp;</li> </ul> <p><br /> <strong>Continguts dels procediments&nbsp;:</strong></p> <ul> <li>Organització de treball individual i per grups.&nbsp;</li> <li>Manipulació d'ossos i altres materials gràfics per resoldre els exercicis.&nbsp;</li> <li>Observació acurada i interpretació de materials.&nbsp;</li> <li>Interpretació dels ossos i altres materials que posem a la seva disposició.&nbsp;</li> <li>Deducció de conceptes.&nbsp;</li> <li>Elaboració d'hipòtesis amb els coneixements adquirits.</li> <li>Sintetitzar i formular conclusions.&nbsp;</li> </ul> <p><br /> <strong>Actituds, valors i normes:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Fomentar un comportament alhora participatiu i ordenat en les activitats en grup.&nbsp;</li> <li>Sensibilitzar-se per la problemàtica dels primats i adonar-se de la seva importància.&nbsp;</li> <li>Desvetllar respecte envers els primats mitjançant un millor coneixement.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion804341705" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes) cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes) cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts</p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL</span></span></strong></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span><span lang="CA"><span>Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><em><span lang="CA"><span>(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les matèries condicions prèviament contractades.</span></span></em></span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion804341705" href="#collapse7"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse7" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Thu, 24 Nov 2016 12:03:56 +0000 admin 154 at https://www.zoobarcelona.cat Visita La reproducció https://www.zoobarcelona.cat/ca/visita-la-reproduccio <span>Visita La reproducció</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-11/1_15.jpg" width="1922" height="824" alt="Visita La reproducció" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dj., 11/24/2016 - 12:21</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-12/Visita%20reproduccio.jpg" width="1054" height="592" alt="Visita La reproducció Zoo" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Activitat pensada per als alumnes de Batxillerat. <br />  </p> <p>Els estudiants s'introdueixen en l'estudi de la reproducció dels animals vertebrats a través de la col·lecció d'animals del nostre Zoo, que comprèn espècies marsupials, ovípares i ovovivípares. L'estudi d'aquests animals permet comprendre els diferents tipus de reproduccions, així com descobrir diverses estratègies dels animals per aconseguir tenir descendència.</p> <p> </p> <p>En acabar la visita, el grup podrà passar la resta del dia al recinte del Zoo fins a l’hora de tancament. </p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1410192064"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1410192064" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada</strong>: 2 hores</p> <p><strong>Hores d’inici</strong>: 10, 10.30, 12, 12.30, 14</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1410192064" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Per treure el màxim profit de la<strong>&nbsp;Visita La reproducció</strong>&nbsp;dels animals del Parc Zoològic, suggerim treballar prèviament, a l'escola, els aspectes següents:&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Fer una llista d'animals marsupials, ovípars i vivípars i debatre els avantatges i els inconvenients de cada tipus de reproducció.&nbsp;&nbsp;</li> <li>Posar una bústia on els alumnes vagin dipositant les preguntes que sorgeixin en qualsevol moment sobre la reproducció, que posteriorment es treballaran.</li> <li>Explicar per què té tanta importància que els animals es reprodueixin al Zoo.</li> <li>Portar vídeos, CD o altres materials en suport electrònic sobre aquest tema.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per observar els animals:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Demanar als alumnes que tinguin algun vertebrat domèstic que preparin, individualment o en grup, una explicació sobre la seva reproducció per presentar-la als companys amb l'ajut de fotografies o del mateix animal.</li> <li>Visitar una granja de cria.</li> <li>Fer caixes-niu i col•locar-les al pati perquè s'hi es puguin reproduir els ocells que hi habiten (el Departament de Medi Natural en facilita si se sol·liciten).</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Com a objectius específics:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Introduir el concepte de reproducció sexual i identificar els diferents tipus existents.&nbsp;</li> <li>Funció dels òrgans reproductors i de les cèl·lules sexuals.&nbsp;</li> <li>Identificació dels tipus de fecundació.&nbsp;</li> <li>La reproducció a les diferents classes de vertebrats.</li> <li>Estudi de la conducta lligada a la reproducció.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1410192064" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al Zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>L'activitat&nbsp;<strong>La reproducció</strong>&nbsp;dels animals del Parc Zoològic dóna a conèixer els diferents tipus de reproducció, les estratègies i les adaptacions adoptades pels vertebrats per a aquest fi d'una manera adequada a l'edat dels alumnes.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <ol> <li>Breu introducció, amb diapositives, d'animals representatius dels diferents tipus de reproducció.</li> <li>Observació i manipulació de diferents materials procedents d'animals de la nostra col·lecció.&nbsp;</li> <li>Itinerari pel recinte conduït per un educador (biòleg) del Zoo, en el qual s'aprofundeix en els continguts següents:&nbsp; <ul> <li>Introducció a la reproducció marsupial.&nbsp;</li> <li>Observació del dimorfisme sexual i els cicles sexuals.&nbsp;</li> <li>La reproducció dels mamífers aquàtics.&nbsp;</li> <li>Estratègies reproductives.&nbsp;</li> <li>La reproducció a les diferents classes de vertebrats.</li> </ul> </li> </ol> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1410192064" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Propostes d'activitats per dur a terme després de la&nbsp;<strong>Visita La reproducció</strong>&nbsp;dels animals del Parc Zoològic de Barcelona:&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Àrea de Ciències de la naturalesa:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Fer les fitxes per a l'escola que s'inclouen al llibret de treball La reproducció.</li> <li>Fer murals amb les fotos d’animals recollides, agrupant-les segons el tipus de reproducció.&nbsp;</li> <li>Escollir una espècie i explicar tot el seu procés reproductiu, des de l'aparellament fins a l’atenció de les cries.&nbsp;</li> <li>Escriure i /o representar històries sobre estratègies reproductives, recollides o inventades pels alumnes, que continguin informacions apreses en el desenvolupament de l'activitat.&nbsp;</li> <li>Fer un llibre o un àlbum sobre la reproducció dels animals on es recullin tots els continguts que s'han treballat.</li> <li>Buscar semblances i diferències entre diferents vertebrats ovípars, per exemple: ornitorinc, tortuga babaua i estruç.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Davant diferents animals, els alumnes han de ser capaços de dir: el tipus de reproducció i les estratègies utilitzades per aconseguir descendència.&nbsp;</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1410192064" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT ELS VERTEBRATS&nbsp;</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong>&nbsp;</p> <p>Educació en favor del medi ambient.&nbsp;</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM&nbsp;</strong></p> <p>Els éssers vius i la seva relació amb el medi.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS</strong></p> <p><strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:&nbsp;&nbsp;</strong></p> <p>Estudiar els principals tipus de reproducció dels vertebrats.&nbsp;&nbsp;</p> <p><br /> <strong>Referits a procediments:&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p> <p>Aprendre a observar els animals i a distingir les adaptacions que els faciliten la reproducció.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <strong>Referits a actituds i valors:&nbsp;&nbsp;</strong></p> <p>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.Desvetllar la consciència dels alumnes envers la protecció de la natura.&nbsp;</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1410192064" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Grup petit:&nbsp;188 €&nbsp;(fins a&nbsp;20 alumnes) cada alumne&nbsp;addicional&nbsp;fins a&nbsp;25, el preu&nbsp;són&nbsp;8,15 €&nbsp;per alumne. Els mestres gratuïts</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grup gran:&nbsp;233 €&nbsp;(fins a&nbsp;29 alumnes) cada alumne&nbsp;addicional&nbsp;fins a&nbsp;31, el preu&nbsp;són&nbsp;8,15 €&nbsp;per alumne. Els mestres gratuïts<br /> &nbsp;</p> <p>Per grups de discapacitats i residències amb dificultats econòmiques el preu&nbsp;són&nbsp;7 €&nbsp;per persona i els acompanyants gratuïts.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)</p> <p><em>(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les matèries condicions prèviament contractades.</em></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1410192064" href="#collapse7"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse7" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Thu, 24 Nov 2016 11:21:54 +0000 admin 152 at https://www.zoobarcelona.cat Visita El comportament https://www.zoobarcelona.cat/ca/visita-el-comportament <span>Visita El comportament</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-11/1_14.jpg" width="1922" height="824" alt="Visita El comportament" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dj., 11/24/2016 - 12:15</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-12/Visita%20el%20comportament.jpg" width="1054" height="592" alt="Visita El comportament Zoo" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span><span><span><span lang="CA" xml:lang="CA" xml:lang="CA"><span>Com sap una tortuga marina que en néixer ha de córrer cap a l’oceà? Què és més important una olor o un color? És innegable que durant aquesta visita els alumnes descobreixen un univers totalment desconegut, el món de les sensacions, la comunicació, la percepció, les emocions.. mentre s’apropen a l’estudi científic del comportament animal. Prèviament a les observacions que farem durant la visita comentada, realitzarem una acurada introducció als continguts, investigant una selecció de material multimèdia i biològic.</span></span></span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1825608372"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1825608372" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada</strong>: 2 Hores</p> <p><strong>Hores d’inici</strong>: 10h – 10.30h – 12h – 12.30h – 14h</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1825608372" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Per treure el màxim profit de la&nbsp;<strong>Visita</strong>&nbsp;<strong>El comportament&nbsp;</strong>dels animals del Parc Zoològic, suggerim treballar prèviament, a l'escola, els aspectes següents:&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Posar una bústia en què els alumnes puguin dipositar les preguntes que sorgeixin en qualsevol moment i que posteriorment es treballaran.</li> <li>Recollir fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes o altres materials sobre el comportament animal que els alumnes siguin capaços d'aconseguir.&nbsp;</li> <li>Portar vídeos, CD o altres materials en suport electrònic sobre aquest tema.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per observar els animals:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Sol·licitar als alumnes que tinguin algun vertebrat domèstic que preparin, individualment o en grup, una explicació sobre la seva conducta en l'època de reproducció, per presentar-la als companys amb l'ajut de fotografies o de l'animal mateix.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Com a objectius específics:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Introduir el concepte de comportament animal i identificar els tipus de comportaments més comuns.</li> <li>Comportament innat i après.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1825608372" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al Zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>L'activitat&nbsp;<strong>El comportament</strong>&nbsp;dels animals del Parc Zoològic dóna a conèixer els diferents tipus de conductes adoptades pels vertebrats d'una manera adequada a l'edat dels alumnes.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <ol> <li>Breu introducció, amb diapositives, de diferents aspectes de la conducta animal.&nbsp;</li> <li>Observació i manipulació de diferents materials procedents d'animals de la nostra col·lecció.&nbsp;</li> <li>Itinerari pel recinte conduït per un educador (biòleg) del Zoo, en el qual s'aprofundeix en els continguts següents:&nbsp; <ul> <li>Introducció al comportament innat i après.</li> <li>Comunicació química, acústica i visual.</li> <li>Territorialitat i jerarquia.</li> <li>Festeig i parades nupcials.&nbsp;</li> <li>Agressivitat i submissió.</li> </ul> </li> </ol> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1825608372" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Propostes d'activitats per dur a terme després de la visita&nbsp;<strong>El comportament</strong>&nbsp;dels animals del Parc Zoològic:&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Àrea de Ciències de la naturalesa:&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Fer un dossier individual de diferents conductes animals amb un exemple, com a mínim, de cada tipus de conducta.</li> <li>Fer un treball en grup sobre algun aspecte de la conducta animal.</li> <li>Comparar diferents estratègies conductuals per aconseguir un mateix fi, per exemple reproduir-se.</li> <li>Buscar semblances i diferències entre la conducta dels primats i la humana.</li> <li>Fer un full de registre per observar la conducta d'una espècie triada pels alumnes.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Crear una situació imaginària i explicar quin seria el comportament de diferents espècies en aquell cas.</li> <li>Descriure el comportament après i l'innat i posar dos exemples de cadascun, com a mínim.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1825608372" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT EL COMPORTAMENT&nbsp;</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM&nbsp;</strong></p> <p>Educació en favor del medi ambient.&nbsp;</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM&nbsp;</strong></p> <p>Els organismes vius.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS</strong></p> <p><strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:&nbsp;</strong></p> <p>Introduir els conceptes de comportament animal, comportament innat i comportament après.&nbsp;</p> <p><br /> <strong>Referits a procediments:&nbsp;</strong></p> <p>Aprendre a observar acuradament la conducta dels animals i extreure'n conclusions.&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <strong>Referits a actituds i valors:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.&nbsp;</li> <li>Desvetllar la consciència dels alumnes envers la protecció de la natura.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1825608372" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Grup petit:&nbsp;188 €&nbsp;(fins a&nbsp;20 alumnes) cada alumne&nbsp;addicional&nbsp;fins a&nbsp;25, el preu&nbsp;són&nbsp;8,15 €&nbsp;per alumne. Els mestres gratuïts</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grup gran:&nbsp;233 €&nbsp;(fins a&nbsp;29 alumnes) cada alumne&nbsp;addicional&nbsp;fins a&nbsp;31, el preu&nbsp;són&nbsp;8,15 €&nbsp;per alumne. Els mestres gratuïts<br /> &nbsp;</p> <p>Per grups de discapacitats i residències amb dificultats econòmiques el preu&nbsp;són&nbsp;7 €&nbsp;per persona i els acompanyants gratuïts.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL</span></span></strong></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span><span lang="CA"><span>Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><em><span lang="CA"><span>(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les matèries condicions prèviament contractades.</span></span></em></span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1825608372" href="#collapse7"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse7" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Thu, 24 Nov 2016 11:15:28 +0000 admin 151 at https://www.zoobarcelona.cat Visita Funcionament del Zoo https://www.zoobarcelona.cat/ca/visita-funcionament-del-zoo <span>Visita Funcionament del Zoo</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-11/1_12.jpg" width="1922" height="824" alt="Visita Funcionament del Zoo" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/index.php/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dt., 11/22/2016 - 12:18</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-10/funcionament.jpg" width="1054" height="592" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span><span><span><span lang="CA" xml:lang="CA" xml:lang="CA"><span>Per entendre per què és important la feina que es realitza al Zoo, res més instructiu que posar-se a la pell dels professionals que hi treballen! Durant aquesta visita coneixerem les motivacions dels col·lectius que hi treballen, de quina manera la seva feina diària s’orienta per aconseguir l’objectiu comú de preservar, conscienciar i estudiar, coneixent de primera mà l’organització interna dels espais i les tasques. Prèviament a les observacions que farem durant la visita comentada, realitzarem una acurada introducció als continguts, investigant una selecció de material multimèdia i altres elements.</span></span></span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion935691331"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion935691331" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada</strong>: 2 hores</p> <p><strong>Hores d’inici</strong>: 10, 10.30, 12, 12.30, 14</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion935691331" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Per treure el màxim profit de l'activitat&nbsp;<strong>El funcionament del Zoo</strong>, suggerim que es treballin prèviament, a l'escola, els aspectes següents:&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:</strong></p> <ul> <li>Recollir fullets, fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes o altres materials de diferents zoos i d'altres centres que tinguin animals.&nbsp;</li> <li>Escollir els animals que es volen veure al Zoo.&nbsp;</li> <li>Fer una llista de les instal·lacions que són necessàries per a la cura dels animals (clínica veterinària, cuines, magatzems, dormitoris, patis interiors, etc.) i explicar la seva utilitat o funció.&nbsp;</li> <li>Per a Cinquè i Sisè: iniciar un debat sobre la necessitat dels zoos de conservar les espècies. Preparació del debat qüestionant la conveniència de tenir-hi animals com ara&nbsp;ximpanzés,&nbsp;llúdries,&nbsp;lleons, vaques i gossos.&nbsp;</li> <li>Consulta de les fitxes d'animals del Zoològic de Barcelona buscant exemples de la funció de conservació del Zoo. Recomanem la fitxa del&nbsp;cérvol del Pare David&nbsp;i del&nbsp;bisó europeu.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per observar els animals:</strong></p> <ul> <li>Visitar algun recinte que tingui animals, com un centre d'acollida d'animals salvatges, una societat protectora d'animals o un parc natural, i comparar les funcions de cadascun (breu tinença responsable).&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Com a objectius específics:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Introduir el concepte de parc zoològic i les funcions que acompleix: conservació, recerca i educació.</li> <li>Comprendre la complexitat de mantenir una col·lecció d'animals vius.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion935691331" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>L'activitat&nbsp;<strong>El Funcionament del Zoo</strong>&nbsp;dóna a conèixer els diferents tipus d'atencions que reben els animals del Parc, d'una manera adequada a l'edat dels alumnes.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <ol> <li>Breu introducció amb diapositives de les funcions bàsiques del Zoo.&nbsp;</li> <li>Observació i manipulació de diferents materials procedents d'animals de la nostra col·lecció.&nbsp;</li> <li>Itinerari pel recinte del Zoo, conduït per un educador (biòleg), en el qual s'aprofundeixen els continguts següents: <ul> <li>Les instal·lacions dels animals. Adequació a les seves necessitats.&nbsp;</li> <li>L'alimentació dels animals del Zoo.&nbsp;</li> <li>Maneig i cura dels animals. Atenció veterinària.&nbsp;</li> <li>La cria en captivitat. Programes de reproducció en captivitat.&nbsp;</li> <li>La conservació als zoos. Programes de reintroducció.</li> </ul> </li> </ol> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion935691331" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Propostes d'activitats per dur a terme després de la&nbsp;<strong>Visita Funcionament del Zoo</strong>:&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Àrea de Ciències de la naturalesa:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Fer un recull de diferents espècies en perill presents al Zoo.&nbsp;</li> <li>Fer un treball en grup sobre les diferents dependències del Zoo de Barcelona.&nbsp;</li> <li>Fer una historieta de còmic sobre la reintroducció de la llúdria o el ferreret.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Dibuixar, construir una maqueta o explicar com hauria de ser una instal·lació ideal per a l'animal preferit.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion935691331" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT EL FUNCIONAMENT DEL ZOO&nbsp;</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Educació en favor del medi ambient.&nbsp;</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Els organismes vius.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS</strong></p> <p><strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:</strong></p> <ul> <li>Estudiar l'alimentació i el desplaçament de diferents mamífers.&nbsp;</li> <li>Observar l'adaptació a diferents hàbitats i conèixer sistemes de protecció.</li> </ul> <p><br /> <strong>Referits a procediments:</strong></p> <ul> <li>Aprendre a observar acuradament els animals.&nbsp;</li> <li>Iniciar la classificació i el reconeixement dels diversos grups de mamífers.&nbsp;</li> </ul> <p><br /> <strong>Referits a actituds i valors:</strong></p> <ul> <li>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.</li> <li>Desvetllar la consciència conservacionista dels alumnes envers la protecció de la natura.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion935691331" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Grup petit:&nbsp;188 €&nbsp;(fins a&nbsp;20 alumnes) cada alumne&nbsp;addicional&nbsp;fins a&nbsp;25, el preu&nbsp;són&nbsp;8,15 €&nbsp;per alumne. Els mestres gratuïts</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grup gran:&nbsp;233 €&nbsp;(fins a&nbsp;29 alumnes) cada alumne&nbsp;addicional&nbsp;fins a&nbsp;31, el preu&nbsp;són&nbsp;8,15 €&nbsp;per alumne. Els mestres gratuïts<br /> &nbsp;</p> <p>Per grups de discapacitats i residències amb dificultats econòmiques el preu&nbsp;són&nbsp;7 €&nbsp;per persona i els acompanyants gratuïts.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL</span></span></strong></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span><span lang="CA"><span>Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><em><span lang="CA"><span>(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les matèries condicions prèviament contractades.</span></span></em></span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion935691331" href="#collapse7"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse7" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Tue, 22 Nov 2016 11:18:22 +0000 admin 143 at https://www.zoobarcelona.cat Visita Animals en perill https://www.zoobarcelona.cat/ca/visita-animals-en-perill <span>Visita Animals en perill</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-11/1_13.jpg" width="1922" height="824" alt="Visita Animals en perill" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dt., 11/22/2016 - 11:42</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-10/perill.jpg" width="1054" height="592" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span><span><span><span lang="CA" xml:lang="CA" xml:lang="CA"><span>En plena crisi biològica, mentre estem perdent espècies a un ritme frenètic, posarem de manifest de quines maneres podem ajudar a revertir aquesta situació. Coneixerem quins són els principals actors en la lluita per la conservació, com podem obtenir informació veraç al respecte i posarem de manifest els comportaments que diàriament podem modular cap a una forma més sostenible de vida al planeta.  Prèviament a les observacions que farem durant la visita comentada, realitzarem una acurada introducció als continguts, investigant una selecció de material multimèdia i de biològic. </span></span></span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion64222283"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion64222283" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada</strong>: 2 hores</p> <p><strong>Hores d’inici</strong>: 10h - 10.30h - 12.00h&nbsp;- 12.30h - 14h</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion64222283" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Per treure el màxim profit de l'activitat&nbsp;<strong>Animals en perill</strong>&nbsp;del Parc Zoològic, suggerim que es treballin prèviament, a l'escola, els aspectes següents:&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:</strong></p> <ul> <li>Buscar informació (fotos, vídeos, retalls de diari, revistes, llibres, etc.) de les espècies autòctones més amenaçades i intentar explicar les causes de la situació en què es troben. Es pot fer per grups d'alumnes i que cada grup investigui sobre un animal d'un continent diferent o sobre un tipus d'animal diferent (aus, amfibis, mamífers, rèptils i peixos).&nbsp;</li> <li>Buscar informació (fotos, vídeos, retalls de diari, revistes, llibres, etc.) sobre espècies extingides a Catalunya i que s'estan criant al Zoo (per exemple: ós bru, llop ibèric, linx) i intentar explicar les causes de la seva desaparició.&nbsp;</li> <li>Buscar informació (fotos, vídeos, retalls de diari, revistes, llibres, etc.) sobre espècies extingides d'arreu del món i intentar explicar les causes de la seva desaparició.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per observar els animals:</strong></p> <p>Visita als aiguamolls de l'Empordà, el delta del Llobregat o el delta de l'Ebre, i després visitar el Zoo de Barcelona per tal d'observar les mateixes espècies de més a prop.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Com a objectius específics:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Introduir el concepte d'animal en perill.&nbsp;</li> <li>Descobrir les principals causes, ja siguin naturals o provocades per l'home, que amenacen les espècies salvatges.&nbsp;</li> <li>Conèixer l'existència d'animals en perill a tots els continents.</li> <li>Conèixer els projectes de reintroducció i reforç poblacional, amb especial atenció als projectes amb espècies molt amenaçades en què participa el Zoo de Barcelona: llúdria, ferreret, tortuga mediterrània, martinet de nit, polla blava, etc.&nbsp;</li> <li>Introduir la problemàtica del comerç d'animals d'espècies amenaçades.</li> <li>Introduir la problemàtica de les espècies invasives i els seus efectes sobre la biodiversitat.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion64222283" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al Zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>L’activitat&nbsp;<strong>Animals en perill</strong>&nbsp;del Parc Zoològic dóna a conèixer, d'una manera adequada a l'edat dels alumnes, les principals causes que han portat molts animals a una situació difícil que n’amenaça la supervivència.&nbsp;<br /> Breu introducció en què es veuen diferents espècies en perill a través de diapositives i altres suports audiovisuals.&nbsp;<br /> Observació i manipulació de diferents materials procedents d'animals de la nostra col·lecció.&nbsp;<br /> En sortir de l'aula, i dirigits per un educador (biòleg) del Zoo, els alumnes fan un itinerari pel recinte en el qual aprofundeixen en els continguts següents:&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Causes del perill d'extinció&nbsp;:</strong></p> <ul> <li>Destrucció de l'hàbitat, amb l'exemple dels psitàcids.&nbsp;</li> <li>Captures destinades al comerç d'animals de companyia, amb exemples d'aus tropicals i rèptils.&nbsp;</li> <li>Caça destinada a l'alimentació humana, amb l'exemple dels primats.</li> <li>Comerç de primeres matèries, com en el cas dels rinoceronts i els elefants.&nbsp;</li> <li>Competència amb espècies exòtiques introduïdes.&nbsp;</li> <li>Contaminació ambiental acumulada a la cadena tròfica, com per exemple les aus rapinyaires.</li> <li>Contaminació ambiental directa, per exemple els pingüins.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Introducció de les possibles solucions:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Què podem fer des de casa per les espècies en perill.</li> <li>Sistemes de protecció de la natura: parcs naturals, reserves, protecció legal d'espècies, actitud dels nens al bosc, etc.&nbsp;</li> <li>La feina del Zoo: programes de cria en captivitat d'espècies amenaçades, reintroduccions, etc.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion64222283" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Propostes d'activitats per dur a terme després de la&nbsp;<strong>Visita Animals en perill</strong>&nbsp;del Parc Zoològic de Barcelona:&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Àrea de coneixement del medi:</strong></p> <ul> <li>Fer una llista de diferents causes de l'extinció d'espècies animals. Posar-hi com a mínim un animal en perill per cada causa.&nbsp;</li> <li>Fer que els alumnes preparin "conferències" sobre els animals en perill a Catalunya, arreu del món o aquells que han vist al Zoo de Barcelona, de manera individual o en grup per presentar-les als companys.</li> <li>Fer que els alumnes preparin "conferències" sobre les causes més importants que amenacen la supervivència de moltes espècies, de manera individual o en grup, per presentar-les als companys.&nbsp;</li> <li>Escriure històries sobre animals en perill recollides o inventades pels alumnes, que continguin informacions apreses durant el desenvolupament de l'activitat.&nbsp;</li> <li>Realitzar un llibre o un àlbum d'animals en perill, recollint tots els continguts que s'han treballat.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Davant diferents fotografies d'animals, els alumnes han de dir: si són o no animals en perill i quines causes els han portat a la situació en què es troben.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion64222283" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Animals en perill</strong>&nbsp;és una activitat pensada amb molta cura per als alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de Primària.&nbsp;</p> <p>INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT ANIMALS EN PERILL&nbsp;</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Educació en favor del medi ambient.&nbsp;</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Els éssers vius i la seva relació amb el medi.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS</strong></p> <p><strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:</strong></p> <p>Estudiar les principals causes que han portat moltes espècies a trobar-se en perill.&nbsp;</p> <p><br /> <strong>Referits a procediments:</strong></p> <p>Aprendre a observar els animals i a distingir-ne les característiques.&nbsp;</p> <p><br /> <strong>Referits a actituds i valors:</strong></p> <ul> <li>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.</li> <li>Desvetllar la consciència conservacionista dels alumnes envers la protecció de les espècies.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion64222283" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Grup petit:&nbsp;188 €&nbsp;(fins a&nbsp;20 alumnes) cada alumne&nbsp;addicional&nbsp;fins a&nbsp;25, el preu&nbsp;són&nbsp;8,15 €&nbsp;per alumne. Els mestres gratuïts</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grup gran:&nbsp;233 €&nbsp;(fins a&nbsp;29 alumnes) cada alumne&nbsp;addicional&nbsp;fins a&nbsp;31, el preu&nbsp;són&nbsp;8,15 €&nbsp;per alumne. Els mestres gratuïts<br /> &nbsp;</p> <p>Per grups de discapacitats i residències amb dificultats econòmiques el preu&nbsp;són&nbsp;7 €&nbsp;per persona i els acompanyants gratuïts.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL</span></span></strong></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span><span lang="CA"><span>Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><em><span lang="CA"><span>(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les matèries condicions prèviament contractades.</span></span></em></span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion64222283" href="#collapse7"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse7" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Tue, 22 Nov 2016 10:42:45 +0000 admin 142 at https://www.zoobarcelona.cat Visita Fauna catalana https://www.zoobarcelona.cat/ca/visita-fauna-catalana <span>Visita Fauna catalana</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-11/1_0.jpg" width="1922" height="824" alt="Visita Fauna catalana" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dt., 11/22/2016 - 11:34</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-10/fauna.jpg" width="1054" height="592" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span><span><span><span lang="CA" xml:lang="CA" xml:lang="CA"><span>El Zoo realitza múltiples esforços i té un elevat grau de compromís envers la fauna amenaçada que ens és pròpia. Mitjançant un recorregut per conèixer els grups reproductius de la fauna catalana que crien en les nostres instal·lacions, explicarem la importància que per als nostres ecosistemes terrestres, lacustres o marins tenen, i de quina manera s’està actuant per recuperar les seves poblacions silvestres. Prèviament a les observacions que farem durant la visita comentada, realitzarem una acurada introducció als continguts, investigant una selecció de material multimèdia i biològic.</span></span></span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1687191640"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1687191640" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada</strong>: 2 hores</p> <p><strong>Hores d’inici</strong>: 10h - 10.30h - 12h - 12.30h - 14h</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1687191640" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Per treure el màxim profit de l'activitat&nbsp;<strong>Fauna Catalana</strong>&nbsp;del Parc Zoològic, suggerim que es treballin prèviament, a l'escola, els aspectes següents: &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:</strong></p> <ul> <li>Buscar informació (fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes, vídeos, CD o altres materials en suport electrònic) sobre espècies salvatges de la nostra fauna.</li> <li>Buscar informació (fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes, vídeos, CD o altres materials en suport electrònic) sobre espècies urbanes del nostre poble o ciutat (coloms, gavines, pardals, merles, ratolins, escarabats…).</li> <li>Buscar informació (fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes, vídeos, CD o altres materials en suport electrònic) sobre espècies ja extingides de la nostra fauna.</li> <li>Fer una llista, a classe, on s'anotaran i/o dibuixaran els aspectes que els nens/es volen saber sobre els animals de la nostra fauna. És important incloure-hi els animals urbans: pardals, orenetes, ratolins, rates, escarabats…</li> <li>Posar una bústia en què els alumnes puguin dipositar les preguntes que sorgeixin en qualsevol moment i que posteriorment es treballaran.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per observar els animals:</strong></p> <ul> <li>Fer una sortida per trobar rastres, escoltar sons i intentar veure animals del nostre entorn natural i de l'entorn urbà del nostre poble o ciutat.</li> <li>Confeccionar i col·locar menjadores i caixes-niu per atreure aus al pati de l'escola.</li> <li>Demanar als alumnes que tinguin algun animal de companyia que preparin, individualment o en grup, una explicació sobre aquest animal per presentar-lo als companys amb l'ajut de fotografies o de l'animal mateix.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Com a objectius específics:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Situació dels diferents animals de la nostra fauna: animals molt freqüents, animals freqüents però que passen molt desapercebuts, animals d'espècies amenaçades.&nbsp;</li> <li>Coneixement de l'existència de la gran varietat d'animals del nostre entorn natural.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1687191640" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al Zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>L'activitat&nbsp;<strong>Fauna Catalana&nbsp;</strong>del Parc Zoològic dóna a conèixer les característiques principals des vertebrats del nostre país d'una manera adequada a l'edat dels alumnes.&nbsp;<br /> Consta d'una breu introducció on es mostren, en diapositives, representants de la fauna catalana. A més, les imatges constitueixen un recull d'aspectes que no són directament observables al Zoo.&nbsp;</p> <p><br /> Observació i manipulació de diferents materials procedents d'animals de la nostra col·lecció.&nbsp;<br /> En sortir de l'aula, i dirigits per un educador (biòleg) del Zoo, els alumnes fan un itinerari pel recinte en el qual aprofundeixen en els continguts següents:</p> <ul> <li>Explicació dels diferents hàbitats naturals de Catalunya.</li> <li>Emmarcar la fauna catalana en el conjunt de l'ecosistema mediterrani i de la Península Ibèrica.</li> <li>Identificació de les espècies més representatives de la nostra fauna properes als hàbitats humans i salvatges.</li> <li>Conèixer les espècies més amenaçades de la fauna catalana.</li> <li>Conèixer algunes de les espècies extingides de la fauna catalana.&nbsp;</li> <li>Mesures per a la conservació de la fauna catalana: protecció d'espais, protecció legal, contribució de zoos, reintroduccions, etc.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1687191640" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Propostes d'activitats per dur a terme després de la Visita&nbsp;<strong>Fauna Catalana</strong>&nbsp;del Parc Zoològic:&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Àrea del de coneixement del medi:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Fer murals amb les fotos d'animals recollides, agrupant-les segons diferents criteris: medi natural/medi urbà, situació de conservació de l'espècie, classificació segons hàbitat natural, etc.</li> <li>Fer que els alumnes preparin "conferències", de manera individual o en grup, per presentar-les als companys.&nbsp;</li> <li>Escriure i/o representar històries sobre animals de la fauna autòctona inventades pels alumnes, que continguin informacions apreses en el desenvolupament de l'activitat.&nbsp;</li> <li>Fer un llibre o un àlbum sobre els animals on es recullin tots els continguts que s'han treballat.&nbsp;</li> <li>Fer mapes de distribució d'espècies catalanes sobre mapes d'Europa i Àfrica.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:</strong></p> <ul> <li>Davant una fotografia d'un animal, els alumnes han de dir: si és autòcton o no, quin tipus d'animal és, el medi on es mou, el tipus d'alimentació, com es reprodueix i la seva situació de conservació en la natura.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1687191640" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Fauna Catalana</strong>&nbsp;del Parc Zoològic és una activitat pensada per als alumnes de 3r i 4t de Primària.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT FAUNA CATALANA&nbsp;</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Educació en favor del medi ambient.&nbsp;</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Els organismes vius.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS</strong></p> <p><strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:</strong></p> <ul> <li>Fer conèixer la fauna del nostre país i la necessitat de garantir-ne la conservació.&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Referits a procediments:</strong></p> <ul> <li>Reconèixer les principals espècies de la fauna de Catalunya.&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Referits a actituds i valors:</strong></p> <ul> <li>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.</li> <li>Desvetllar la consciència dels alumnes envers la protecció de la natura.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1687191640" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Grup petit:&nbsp;188 €&nbsp;(fins a&nbsp;20 alumnes) cada alumne&nbsp;addicional&nbsp;fins a&nbsp;25, el preu&nbsp;són&nbsp;8,15 €&nbsp;per alumne. Els mestres gratuïts</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grup gran:&nbsp;233 €&nbsp;(fins a&nbsp;29 alumnes) cada alumne&nbsp;addicional&nbsp;fins a&nbsp;31, el preu&nbsp;són&nbsp;8,15 €&nbsp;per alumne. Els mestres gratuïts<br /> &nbsp;</p> <p>Per grups de discapacitats i residències amb dificultats econòmiques el preu&nbsp;són&nbsp;7 €&nbsp;per persona i els acompanyants gratuïts.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL</span></span></strong></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span><span lang="CA"><span>Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><em><span lang="CA"><span>(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les matèries condicions prèviament contractades.</span></span></em></span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1687191640" href="#collapse7"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse7" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Tue, 22 Nov 2016 10:34:28 +0000 admin 141 at https://www.zoobarcelona.cat