Batxillerat https://www.zoobarcelona.cat/ca/educacio/batxillerat ca Visita el Zoo va a l’escola https://www.zoobarcelona.cat/ca/visita-el-zoo-va-a-lescola <span>Visita el Zoo va a l’escola</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2017-11/1_13.jpg" width="1922" height="824" alt="Visita el Zoo va a l’escola" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/49" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin2</span></span> <span>dj., 11/16/2017 - 13:41</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2017-11/visita.jpg" width="1054" height="592" alt="Visita el Zoo va a l’escola" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Activitat que es pot adaptar a tots els nivells escolars. Per a tots aquells centres escolars que vulguin realitzar una activitat en el propi centre o que tinguin problemes per desplaçament; el Zoo ofereix la possibilitat d’enviar un educador especialitzat que, amb materials audiovisuals i restes provinents d’animals, farà una explicació als alumnes.</p> <p> </p> <p>Cal posar-se en contacte amb el Departament d’Educació per acordar la temàtica i l’organització en cada cas. Les sessions tenen una durada de 2 hores. Poden ampliar-se en cas de la necessitat  del centre, amb la corresponent modificació del pressupost final.</p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1279694256"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1279694256" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada:</strong> 2 hores</p> <p><strong>Hora d’inici:</strong> a determinar amb l’escola</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1279694256" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>En funció de la temàtica escollida, enviarem la informació adequada per tal de treballar el tema abans de la visita del/la nostre/a educador/a.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1279694256" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>En funció de l’activitat realitzada a l’escola enviarem la proposta d’activitats per dur a terme després de la mateixa i en relació a l’Àrea de descoberta de l'entorn natural i social i per tal d’avaluar l’aprenentatge adquirit.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1279694256" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Atès que es tracta d'un material adreçat a totes les edats escolars, a nivells cognoscitius força diferenciats, i que l'evolució dels alumnes des del començament al final de curs també varia molt, tota la informació i els suggeriments de treball que oferim estan pensats, lògicament, perquè se'n faci l'ús que es consideri més convenient. L'activitat es pot completar o reduir a voluntat, adequant-la a l'edat i els coneixements dels alumnes.&nbsp;<br /> <br /> INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT EL ZOO VAA L’ESCOLA AL PARC ZOOLÒGIC</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Educació en defensa del medi ambient.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Coneixement del medi natural.</li> <li>Descoberta d'un mateix.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS</strong></p> <p><strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:</strong></p> <ul> <li>Identificar les característiques dels animals, com és la seva alimentació i on viuen.</li> </ul> <p><br /> <strong>Referits a procediments:</strong></p> <ul> <li>Aprendre a observar acuradament els animals.</li> </ul> <p><br /> <strong>Referits a actituds i valors:</strong></p> <ul> <li>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1279694256" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Preu únic per grup:</strong> 150€</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1279694256" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Thu, 16 Nov 2017 12:41:28 +0000 admin2 633 at https://www.zoobarcelona.cat Taller Nosaltres els primats https://www.zoobarcelona.cat/ca/taller-nosaltres-els-primats <span>Taller Nosaltres els primats</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-11/1_17.jpg" width="1922" height="824" alt="Taller Nosaltres els primats" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dj., 11/24/2016 - 13:03</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-12/Taller%20primats.jpg" width="1054" height="592" alt="Taller Nosaltres els primats" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Activitat pensada per als alumnes de Batxillerat.<br />  </p> <p>Mitjançant l'observació, la manipulació, la deducció i la interpretació, els alumnes treballen els parents més propers de l’home: els primats no humans. <br />  </p> <p>La completa col·lecció de primats del nostre Zoo permet estudiar representants de les famílies més importants d'aquest ordre i reflexionar al voltant del seu parentiu amb l'espècie humana. </p> <p> </p> <p>En acabar el taller, el grup podrà passar la resta del dia al recinte del Zoo fins a l’hora de tancament.  </p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1315270457"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1315270457" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada</strong>: 2 hores</p> <p><strong>Hores d’inici</strong>: 10h - 12h - 14h</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1315270457" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Per treure el màxim profit de l'activitat&nbsp;<strong>Nosaltres els primats</strong>, suggerim treballar prèviament, a l'escola, els aspectes següents:&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:</strong></p> <ul> <li>Buscar informació sobre els primats.&nbsp;</li> <li>Recollir fullets, fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes de diferents primats i buscar característiques comunes.&nbsp;</li> <li>Buscar informació periodística sobre els darrers avenços de la genètica referits a la descripció del genoma dels primats, entre ells l'humà.&nbsp;</li> <li>Introduir les teories evolutives de Darwin.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per observar els animals:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Visionar algun documental referit als estudis de les etòlogues Dian Fossey, Jane Goodall, Birute Galdikas (vídeos de Survival o de National Geographic) o la pel·lícula Goril·les dins la boira.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Com a objectius específics:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Introduir el concepte de nínxol ecològic.&nbsp;</li> <li>Estudiar la formació i separació dels continents per explicar la distribució actual dels primats.&nbsp;</li> <li>Donar a conèixer la importància dels fòssils.&nbsp;</li> <li>Descriure les categories taxonòmiques: classe, ordre, família, gènere i espècie.&nbsp;</li> <li>Identificar els tipus de locomoció més comuns: grimpador, arborícola, braquiador, etc.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1315270457" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>L'activitat&nbsp;<strong>Nosaltres els primats</strong>&nbsp;dóna a conèixer les característiques dels nostres parents més propers d'una manera adequada a l'edat dels alumnes.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aquesta activitat es porta a terme en una aula especialment equipada, en la qual un educador (biòleg) els explica el plantejament de l'activitat i en supervisa el funcionament.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>El grup classe es divideix en quatre subgrups, cadascun dels quals treballa un aspecte diferent del primats amb l'ajut d'un guió de treball i materials de suport. Tots els alumnes fan tots els exercicis.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Els continguts treballats són els següents:</p> <ul> <li>Reconèixer en qualsevol mamífer els trets que permeten identificar-lo com a primat.</li> <li>Aproximació al coneixement de la gran diversitat i adaptabilitat que representa aquest ordre de mamífers.&nbsp;</li> <li>Aprendre a classificar els principals grups de primats amb l'ajut de claus dicotòmiques fins al nivell de família.&nbsp;</li> <li>Diferenciar les variades adaptacions de les extremitats dels primats segons el tipus de desplaçament en el seu hàbitat.&nbsp;</li> <li>Distingir els primats segons els cranis.&nbsp;</li> <li>Observar les conductes i els tipus d'organitzacions socials de les espècies de primats presents al Zoo.&nbsp;</li> <li>Situació dels primats a la natura: amenaces i riscos per a la seva supervivència.</li> <li>Contribució dels zoos a la conservació dels primats.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Itinerari pel recinte del Zoo conduït per un educador (biòleg), en el qual s'aprofundeix en els continguts següents:&nbsp;</p> <ul> <li>Conducta alimentària dels ximpanzés.&nbsp;</li> <li>Observació de representants de les diferents famílies de primats, aspectes morfològics i taxonòmics.&nbsp;</li> <li>Introducció als registres etològics amb diverses espècies de primats.</li> <li>Principals pautes de la conducta social dels primats.&nbsp;</li> <li>Situació dels primats a la natura: riscos i amenaces per a la seva conservació.&nbsp;</li> <li>Contribució dels zoos a la conservació dels primats: reproducció en captivitat, recerca etològica i educació ambiental</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1315270457" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Propostes d'activitats per dur a terme després del&nbsp;<strong>Taller Nosaltres els primats</strong>:&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Area de Ciències de la naturalesa:&nbsp;&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Fer un recull de diferents espècies de primats en perill presents al Zoo.&nbsp;</li> <li>Fer un treball en grup sobre les principals famílies de primats observades al Zoo. Dissenyar un pla per reintroduir una espècie amenaçada de primat (bonobo, tití daurat o goril·la, per exemple).&nbsp;</li> <li>Debatre sobre la conveniència de mantenir pòngids en captivitat.&nbsp;</li> <li>Dissenyar una instal·lació ideal per a primats.&nbsp;</li> <li>Analitzar les dificultats amb què toparia la reintroducció del goril•la de muntanya al centre d'Àfrica.&nbsp;</li> <li>Explicar per què és tan important que els zoos desenvolupin tasques d'educació, conservació i recerca.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Preparar i presentar a classe un treball sobre una de les espècies de primats del Zoo de Barcelona.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1315270457" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT BIODIVERSITAT DELS ECOSISTEMES DEL PARC ZOOLÒGIC&nbsp;</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Educació en favor del medi ambient.&nbsp;</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Els organismes vius. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS</strong></p> <p><strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:</strong></p> <ul> <li>Reconèixer en qualsevol mamífer els trets que permeten identificar-lo com un primat.</li> <li>Aproximació al coneixement de la gran diversitat i adaptabilitat que representa aquest ordre de mamífers.&nbsp;</li> <li>Aprendre a classificar els principals grups de primats amb l'ajut de claus dicotòmiques fins al nivell de família.&nbsp;</li> <li>Diferenciar les variades adaptacions de les extremitats dels primats segons el tipus de desplaçament en el seu hàbitat.&nbsp;</li> <li>Distingir els primats segons els cranis.&nbsp;</li> <li>Observar les conductes i els tipus d'organitzacions socials de les espècies de primats presents al Zoo.&nbsp;</li> <li>Introducció a la problemàtica de la conservació de les espècies amenaçades de primats.&nbsp;</li> </ul> <p><br /> <strong>Continguts dels procediments&nbsp;:</strong></p> <ul> <li>Organització de treball individual i per grups.&nbsp;</li> <li>Manipulació d'ossos i altres materials gràfics per resoldre els exercicis.&nbsp;</li> <li>Observació acurada i interpretació de materials.&nbsp;</li> <li>Interpretació dels ossos i altres materials que posem a la seva disposició.&nbsp;</li> <li>Deducció de conceptes.&nbsp;</li> <li>Elaboració d'hipòtesis amb els coneixements adquirits.</li> <li>Sintetitzar i formular conclusions.&nbsp;</li> </ul> <p><br /> <strong>Actituds, valors i normes:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Fomentar un comportament alhora participatiu i ordenat en les activitats en grup.&nbsp;</li> <li>Sensibilitzar-se per la problemàtica dels primats i adonar-se de la seva importància.&nbsp;</li> <li>Desvetllar respecte envers els primats mitjançant un millor coneixement.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1315270457" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes) cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes) cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1315270457" href="#collapse7"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse7" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Thu, 24 Nov 2016 12:03:56 +0000 admin 154 at https://www.zoobarcelona.cat Taller L’evolució https://www.zoobarcelona.cat/ca/taller-levolucio <span>Taller L’evolució</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-11/1_16.jpg" width="1922" height="824" alt="Taller L’evolució" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dj., 11/24/2016 - 12:40</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-12/Taller%20evolucio.jpg" width="1054" height="592" alt="Taller L’evolució Zoo" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Activitat pensada per alumnes de Batxillerat.<br />  </p> <p>Els estudiants treballen els canvis experimentats pels éssers vius al llarg del temps a través de la completa col·lecció d'animals del nostre Parc Zoològic.<br />  </p> <p>La col·lecció del nostre Zoo permet estudiar representants de les diverses famílies, des de les més antigues fins a les més evolucionades. Això els permet prendre consciència de la seva pertinença al món animal i de l'origen i el valor de la diversitat biològica.</p> <p> </p> <p>En acabar el taller, el grup podrà passar la resta del dia al recinte del Zoo fins a l’hora de tancament.</p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1636206716"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1636206716" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada</strong>: 2 hores</p> <p><strong>Hores d’inici</strong>: 10h – 12h – 14h</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1636206716" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Per treure el màxim profit de l’activitat&nbsp;<strong>L’Evolució</strong>, suggerim treballar prèviament, a l'escola, els aspectes següents:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Buscar informació sobre els fòssils.</li> <li>Adonar-se que l'evolució expressa el condicionament de l'individu a les dinàmiques de poblacions.</li> <li>Fer un debat sobre el tòpic "l'home ve del mico": analitzar la proximitat genètica a diferents espècies de primats (es poden consultar les fitxes&nbsp;goril·la,&nbsp;dril,&nbsp;orangutan,&nbsp;lèmur), buscar informació sobre els descobriments al jaciment d'Atapuerca, buscar informació sobre les investigacions referents al genoma humà, etc.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per observar els animals:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Visitar el Museu Paleontològic de Sabadell.</li> <li>Visitar el Museu de Zoologia i el Museu de Geologia.</li> <li>Anar a observar fòssils, per exemple al pantà de Sau.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Com a objectius específics:</strong></p> <ul> <li>Introduir els conceptes de mutació, selecció natural, convergència adaptativa i divergència adaptativa.</li> <li>Estudiar la formació i separació dels continents per explicar la distribució actual de les espècies animals.</li> <li>Donar a conèixer la importància dels fòssils per poder estudiar l'evolució de les espècies.</li> <li>Descriure la categoria espècie biològica.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1636206716" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al Zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>L'activitat&nbsp;<strong>L’evolució</strong>&nbsp;dels animals dóna a conèixer els mecanismes pels quals les poblacions s'adapten a les condicions ambientals.</p> <p>&nbsp;</p> <ol> <li>Introducció amb diapositives als conceptes d'extinció de les espècies, proves de l'existència i de la desaparició, mutació, selecció natural, convergència adaptativa i divergència adaptativa. &nbsp;</li> <li>Itinerari pel recinte conduït per un educador (biòleg) del Zoo, en el qual s'aprofundeix en els continguts següents:&nbsp;&nbsp; <ul> <li>Mecanismes de l'evolució: exemples de selecció natural i artificial. Proves de l'existència de l'evolució en els paquiderms (elefants) i perisodàctils (zebra,&nbsp;tapir,&nbsp;rinoceront).</li> <li>Adaptació dels animals a la vida aquàtica:&nbsp;dofins,&nbsp;lleons marins&nbsp;i&nbsp;pingüins.&nbsp;</li> <li>Adaptacions a la locomoció terrestre: reducció del nombre de dits (cérvol), ungles retràctils (tigre), extremitats allargades (impala de cara negra), extremitats prènsils (mona aranya).&nbsp;</li> <li>Els primats com a parents nostres més propers: gran similitud genètica entre els pòngids (goril·la,&nbsp;ximpanzé&nbsp;i&nbsp;orangutan) i els humans.</li> </ul> </li> </ol> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1636206716" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Propostes d'activitats per dur a terme després de la&nbsp;<strong>Visita L’evolució</strong>&nbsp;dels animals:&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Àrea de Ciències de la naturalesa:&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li>Fer un arbre evolutiu del grup que més hagi interessat l'alumne entre els que ha vist al Zoo de Barcelona.&nbsp;</li> <li>Fer un treball en grup sobre l'evolució dels primats observats al Zoo.</li> <li>Inventar una espècie evolucionada a partir d'una espècie actual, indicant els condicionants d'ambient i climàtics de la nova situació.&nbsp;</li> <li>Descriure la situació en què es trobaran les espècies actuals d'aquí a mil anys si no es prenen mesures per reduir l'emissió dels gasos hivernacle.&nbsp;</li> <li>Descriure la situació en què es trobaran les espècies de primats (tití de cap de cotó) o altres espècies tropicals (guacamai jacint, papagai de front blanc,&nbsp;tigre de Sumatra, anoa de plana, elefant asiàtic) d'aquí a mil anys si no es prenen mesures per aturar la desforestació de boscos dels seus hàbitats.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Preparar un treball sobre el que s'ha après referent als mecanismes de l'evolució dels éssers vius després de fer l'activitat L’evolució.</li> <li>Preparar un article sobre l'estratègia adaptativa de: <ul> <li>L'espècie humana.</li> <li>La rata grisa.&nbsp;</li> <li>L'elefant.</li> </ul> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1636206716" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT EVOLUCIÓ&nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM&nbsp;</strong></p> <p>Educació en favor del medi ambient.&nbsp;</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM&nbsp;</strong></p> <p>Els organismes vius. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:&nbsp;&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Aproximació al coneixement de la gran diversitat i adaptabilitat que representa aquest ordre de mamífers.&nbsp;</li> <li>Aprendre a classificar els principals grups de primats amb l'ajut de claus dicotòmiques fins al nivell de família.&nbsp;</li> <li>Diferenciar les variades adaptacions de les extremitats dels primats segons el tipus de desplaçament en el seu hàbitat.</li> <li>Distingir els primats segons els cranis.&nbsp;</li> <li>Observar les conductes i tipus d'organitzacions socials de les espècies de primats presents al Zoo.&nbsp;</li> </ul> <p><br /> <strong>Continguts dels procediments:&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Organització de treball individual i per grups.</li> <li>Observació acurada dels animals i interpretació correcta d'allò que s'ha observat.&nbsp;</li> <li>Deducció de conceptes i elaboració d'hipòtesis amb els coneixements adquirits.&nbsp;</li> <li>Sintetitzar i formular conclusions.&nbsp;</li> </ul> <p><br /> <strong>Actituds, valors i normes:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Fomentar un comportament alhora participatiu i ordenat en les activitats en grup.&nbsp;</li> <li>Sensibilitzar-se per la problemàtica dels primats i adonar-se de la seva importància.&nbsp;</li> <li>Desvetllar respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.&nbsp;</li> <li>Prendre consciència de la pertinença de l'espècie humana al regne animal.&nbsp;</li> <li>Prendre consciència del valor de la biodiversitat.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1636206716" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes) cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes) cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1636206716" href="#collapse7"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse7" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Thu, 24 Nov 2016 11:40:36 +0000 admin 153 at https://www.zoobarcelona.cat Visita La reproducció https://www.zoobarcelona.cat/ca/visita-la-reproduccio <span>Visita La reproducció</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-11/1_15.jpg" width="1922" height="824" alt="Visita La reproducció" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dj., 11/24/2016 - 12:21</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-12/Visita%20reproduccio.jpg" width="1054" height="592" alt="Visita La reproducció Zoo" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Activitat pensada per als alumnes de Batxillerat. <br />  </p> <p>Els estudiants s'introdueixen en l'estudi de la reproducció dels animals vertebrats a través de la col·lecció d'animals del nostre Zoo, que comprèn espècies marsupials, ovípares i ovovivípares. L'estudi d'aquests animals permet comprendre els diferents tipus de reproduccions, així com descobrir diverses estratègies dels animals per aconseguir tenir descendència.</p> <p> </p> <p>En acabar la visita, el grup podrà passar la resta del dia al recinte del Zoo fins a l’hora de tancament. </p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion961032547"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion961032547" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada</strong>: 2 hores</p> <p><strong>Hores d’inici</strong>: 10h - 10.30h - 12h - 12.30h - 14h</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion961032547" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Per treure el màxim profit de la<strong>&nbsp;Visita La reproducció</strong>&nbsp;dels animals del Parc Zoològic, suggerim treballar prèviament, a l'escola, els aspectes següents:&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Fer una llista d'animals marsupials, ovípars i vivípars i debatre els avantatges i els inconvenients de cada tipus de reproducció.&nbsp;&nbsp;</li> <li>Posar una bústia on els alumnes vagin dipositant les preguntes que sorgeixin en qualsevol moment sobre la reproducció, que posteriorment es treballaran.</li> <li>Explicar per què té tanta importància que els animals es reprodueixin al Zoo.</li> <li>Portar vídeos, CD o altres materials en suport electrònic sobre aquest tema.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per observar els animals:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Construir o aconseguir una incubadora per a la classe i posar-hi ous de gallina i de guatlla fecundats per tal de seguir-ne l'evolució; examinar amb detall els components dels ous.</li> <li>Tenir a classe animals que criïn fàcilment, per exemple hàmsters, tórtores o conills porquins, i seguir-ne el procés reproductiu.</li> <li>Observar la metamorfosi d'un amfibi.</li> <li>Demanar als alumnes que tinguin algun vertebrat domèstic que preparin, individualment o en grup, una explicació sobre la seva reproducció per presentar-la als companys amb l'ajut de fotografies o del mateix animal.</li> <li>Visitar una granja de cria.</li> <li>Fer caixes-niu i col•locar-les al pati perquè s'hi es puguin reproduir els ocells que hi habiten (el Departament de Medi Natural en facilita si se sol·liciten).</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Com a objectius específics:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Introduir el concepte de reproducció sexual i identificar els diferents tipus existents.&nbsp;</li> <li>Funció dels òrgans reproductors i de les cèl·lules sexuals.&nbsp;</li> <li>Identificació dels tipus de fecundació.&nbsp;</li> <li>La reproducció a les diferents classes de vertebrats.</li> <li>Estudi de la conducta lligada a la reproducció.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion961032547" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al Zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>L'activitat&nbsp;<strong>La reproducció</strong>&nbsp;dels animals del Parc Zoològic dóna a conèixer els diferents tipus de reproducció, les estratègies i les adaptacions adoptades pels vertebrats per a aquest fi d'una manera adequada a l'edat dels alumnes.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <ol> <li>Breu introducció, amb diapositives, d'animals representatius dels diferents tipus de reproducció.</li> <li>Observació i manipulació de diferents materials procedents d'animals de la nostra col·lecció.&nbsp;</li> <li>Itinerari pel recinte conduït per un educador (biòleg) del Zoo, en el qual s'aprofundeix en els continguts següents:&nbsp; <ul> <li>Introducció a la reproducció marsupial.&nbsp;</li> <li>Observació del dimorfisme sexual i els cicles sexuals.&nbsp;</li> <li>La reproducció dels mamífers aquàtics.&nbsp;</li> <li>Estratègies reproductives.&nbsp;</li> <li>La reproducció a les diferents classes de vertebrats.</li> </ul> </li> </ol> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion961032547" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Propostes d'activitats per dur a terme després de la&nbsp;<strong>Visita La reproducció</strong>&nbsp;dels animals del Parc Zoològic de Barcelona:&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Àrea de Ciències de la naturalesa:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Fer les fitxes per a l'escola que s'inclouen al llibret de treball La reproducció.</li> <li>Fer murals amb les fotos d’animals recollides, agrupant-les segons el tipus de reproducció.&nbsp;</li> <li>Escollir una espècie i explicar tot el seu procés reproductiu, des de l'aparellament fins a l’atenció de les cries.&nbsp;</li> <li>Escriure i /o representar històries sobre estratègies reproductives, recollides o inventades pels alumnes, que continguin informacions apreses en el desenvolupament de l'activitat.&nbsp;</li> <li>Fer un llibre o un àlbum sobre la reproducció dels animals on es recullin tots els continguts que s'han treballat.</li> <li>Buscar semblances i diferències entre diferents vertebrats ovípars, per exemple: ornitorinc, tortuga babaua i estruç.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Davant diferents animals, els alumnes han de ser capaços de dir: el tipus de reproducció i les estratègies utilitzades per aconseguir descendència.&nbsp;</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion961032547" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT ELS VERTEBRATS&nbsp;</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong>&nbsp;</p> <p>Educació en favor del medi ambient.&nbsp;</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM&nbsp;</strong></p> <p>Els éssers vius i la seva relació amb el medi.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS</strong></p> <p><strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:&nbsp;&nbsp;</strong></p> <p>Estudiar els principals tipus de reproducció dels vertebrats.&nbsp;&nbsp;</p> <p><br /> <strong>Referits a procediments:&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p> <p>Aprendre a observar els animals i a distingir les adaptacions que els faciliten la reproducció.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <strong>Referits a actituds i valors:&nbsp;&nbsp;</strong></p> <p>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.Desvetllar la consciència dels alumnes envers la protecció de la natura.&nbsp;</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion961032547" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Grup petit:&nbsp;188 €&nbsp;(fins a&nbsp;20 alumnes) cada alumne&nbsp;addicional&nbsp;fins a&nbsp;25, el preu&nbsp;són&nbsp;8,15 €&nbsp;per alumne. Els mestres gratuïts</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grup gran:&nbsp;233 €&nbsp;(fins a&nbsp;29 alumnes) cada alumne&nbsp;addicional&nbsp;fins a&nbsp;31, el preu&nbsp;són&nbsp;8,15 €&nbsp;per alumne. Els mestres gratuïts<br /> &nbsp;</p> <p>Per grups de discapacitats i residències amb dificultats econòmiques el preu&nbsp;són&nbsp;7 €&nbsp;per persona i els acompanyants gratuïts.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion961032547" href="#collapse7"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse7" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Thu, 24 Nov 2016 11:21:54 +0000 admin 152 at https://www.zoobarcelona.cat Visita El comportament https://www.zoobarcelona.cat/ca/visita-el-comportament <span>Visita El comportament</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-11/1_14.jpg" width="1922" height="824" alt="Visita El comportament" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dj., 11/24/2016 - 12:15</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-12/Visita%20el%20comportament.jpg" width="1054" height="592" alt="Visita El comportament Zoo" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Activitat pensada per als alumnes de Batxillerat.<br />  </p> <p>La visita <strong>El comportament</strong> dels animals del Parc Zoològic és una activitat en la qual s'introdueix l'estudi de la conducta dels animals vertebrats.<br /> La col·lecció d'animals del nostre Zoo comprèn espècies solitàries i gregàries, amb conductes innates i apreses que presenten diferents graus de complexitat. L'estudi i l'observació d'aquests animals permet comprendre els diferents tipus de comportaments i eliminar les interpretacions antropomòrfiques.</p> <p> </p> <p>En acabar la Visita, el grup podrà passar la resta del dia al recinte del Zoo fins al tancament.  </p> <p>Al finalizar la visita, el grupo podrá pasar el resto del día en el recinto del Zoo hasta la hora de cierre. </p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1511942191"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1511942191" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada</strong>: 2 Hores</p> <p><strong>Hores d’inici</strong>: 10h – 10.30h – 12h – 12.30h – 14h</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1511942191" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Per treure el màxim profit de la&nbsp;<strong>Visita</strong>&nbsp;<strong>El comportament&nbsp;</strong>dels animals del Parc Zoològic, suggerim treballar prèviament, a l'escola, els aspectes següents:&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Posar una bústia en què els alumnes puguin dipositar les preguntes que sorgeixin en qualsevol moment i que posteriorment es treballaran.</li> <li>Recollir fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes o altres materials sobre el comportament animal que els alumnes siguin capaços d'aconseguir.&nbsp;</li> <li>Portar vídeos, CD o altres materials en suport electrònic sobre aquest tema.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per observar els animals:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Sol·licitar als alumnes que tinguin algun vertebrat domèstic que preparin, individualment o en grup, una explicació sobre la seva conducta en l'època de reproducció, per presentar-la als companys amb l'ajut de fotografies o de l'animal mateix.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Com a objectius específics:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Introduir el concepte de comportament animal i identificar els tipus de comportaments més comuns.</li> <li>Comportament innat i après.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1511942191" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al Zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>L'activitat&nbsp;<strong>El comportament</strong>&nbsp;dels animals del Parc Zoològic dóna a conèixer els diferents tipus de conductes adoptades pels vertebrats d'una manera adequada a l'edat dels alumnes.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <ol> <li>Breu introducció, amb diapositives, de diferents aspectes de la conducta animal.&nbsp;</li> <li>Observació i manipulació de diferents materials procedents d'animals de la nostra col·lecció.&nbsp;</li> <li>Itinerari pel recinte conduït per un educador (biòleg) del Zoo, en el qual s'aprofundeix en els continguts següents:&nbsp; <ul> <li>Introducció al comportament innat i après.</li> <li>Comunicació química, acústica i visual.</li> <li>Territorialitat i jerarquia.</li> <li>Festeig i parades nupcials.&nbsp;</li> <li>Agressivitat i submissió.</li> </ul> </li> </ol> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1511942191" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Propostes d'activitats per dur a terme després de la visita&nbsp;<strong>El comportament</strong>&nbsp;dels animals del Parc Zoològic:&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Àrea de Ciències de la naturalesa:&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Fer un dossier individual de diferents conductes animals amb un exemple, com a mínim, de cada tipus de conducta.</li> <li>Fer un treball en grup sobre algun aspecte de la conducta animal.</li> <li>Comparar diferents estratègies conductuals per aconseguir un mateix fi, per exemple reproduir-se.</li> <li>Buscar semblances i diferències entre la conducta dels primats i la humana.</li> <li>Fer un full de registre per observar la conducta d'una espècie triada pels alumnes.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Crear una situació imaginària i explicar quin seria el comportament de diferents espècies en aquell cas.</li> <li>Descriure el comportament après i l'innat i posar dos exemples de cadascun, com a mínim.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1511942191" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT EL COMPORTAMENT&nbsp;</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM&nbsp;</strong></p> <p>Educació en favor del medi ambient.&nbsp;</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM&nbsp;</strong></p> <p>Els organismes vius.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS</strong></p> <p><strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:&nbsp;</strong></p> <p>Introduir els conceptes de comportament animal, comportament innat i comportament après.&nbsp;</p> <p><br /> <strong>Referits a procediments:&nbsp;</strong></p> <p>Aprendre a observar acuradament la conducta dels animals i extreure'n conclusions.&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <strong>Referits a actituds i valors:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.&nbsp;</li> <li>Desvetllar la consciència dels alumnes envers la protecció de la natura.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1511942191" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Grup petit:&nbsp;188 €&nbsp;(fins a&nbsp;20 alumnes) cada alumne&nbsp;addicional&nbsp;fins a&nbsp;25, el preu&nbsp;són&nbsp;8,15 €&nbsp;per alumne. Els mestres gratuïts</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grup gran:&nbsp;233 €&nbsp;(fins a&nbsp;29 alumnes) cada alumne&nbsp;addicional&nbsp;fins a&nbsp;31, el preu&nbsp;són&nbsp;8,15 €&nbsp;per alumne. Els mestres gratuïts<br /> &nbsp;</p> <p>Per grups de discapacitats i residències amb dificultats econòmiques el preu&nbsp;són&nbsp;7 €&nbsp;per persona i els acompanyants gratuïts.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1511942191" href="#collapse7"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse7" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Thu, 24 Nov 2016 11:15:28 +0000 admin 151 at https://www.zoobarcelona.cat