Treball de recerca batxillerat https://www.zoobarcelona.cat/ca/educacio/treball-de-recerca-batxillerat ca Treball de recerca https://www.zoobarcelona.cat/ca/treball-de-recerca <span>Treball de recerca</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-11/1_18.jpg" width="1922" height="824" alt="Treball de recerca" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dj., 11/24/2016 - 13:14</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-12/Projecte%20recerca%20batx.jpg" width="1054" height="592" alt="Treball de recerca Zoo" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Activitat pensada per als alumnes de Batxillerat. <br /><br /> La temàtica del <strong>Treball de recerca</strong> del Batxillerat és triada per cada alumne en coordinació amb el seu tutor. El Zoo de Barcelona ha preparat un curs amb la finalitat d'assessorar els alumnes i facilitar-los l'elaboració del treball. Aquest curs s'adapta a les diferents demandes provinents dels estudiants i, al mateix temps, els orienta i ajuda en l'elecció de la temàtica.</p> <p> </p> <p><strong>Es poden realitzar treballs sobre primats i altres mamífers terrestres, aus i rèptils així com temàtiques de funcionament del Zoo, espècies en perill...</strong><br /><br /> El curs consta de tres sessions teòrico-pràctiques en horari extraescolar (de 15 h a 17 h), una tarda setmanal d'assessorament, consultes i entrevistes amb personal del Zoo de Barcelona, així com un nombre variable de visites a les instal•lacions, en els dies i horaris que es desitgin, per fer les observacions que calgui.  Durant els períodes de vacances escolars, l’horari d’atenció als alumnes serà els dimecres de 16:30 a 18:30h.</p> <p> </p> <p><strong>Preu:</strong> 69,45 €</p> <p> </p></div> <div class="field field--name-field-link field--type-link field--label-hidden field--item"><a href="https://www.vendaonline.bsmsa.cat/zoo/cursos/activitats.jsp?property=ZOO&amp;nom_cache=ZOO&amp;lang=1">Inscriu-te</a></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion94942835"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion94942835" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Data d&#039;inici </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>27 de setembre de&nbsp;2017</strong></p> <p><strong>21 de febrer de 2018</strong></p> <p><strong>11 d'abril de 2018</strong></p> <p><strong>27 de juny de 2018</strong></p> <p><strong>26 de setembre de 2018</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><strong>Hora d'inici</strong>: 15.00h&nbsp;</strong></p> <p>Durant els períodes de vacances escolars, l’horari d’atenció als alumnes serà&nbsp;els dimecres de 16:30 a 18:30h.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Lloc d'entrada:</strong>&nbsp;Passeig Circumval·lació, 3</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion94942835" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Per treure el màxim profit del curs del&nbsp;<strong>Treball de Recerca</strong>, suggerim treballar prèviament, a l'institut, els aspectes següents:&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:</strong></p> <ul> <li>Fer un recull dels diferents animals i/o temes en què voldrien centrar el treball.&nbsp;</li> <li>Acordar amb el tutor un pla de treball i una aproximació al seu contingut.&nbsp;</li> <li>Fer una recerca d'informació bibliogràfica, per Internet o d'un altre tipus, sobre l'animal o el tema escollit.&nbsp;</li> <li>Elaborar un esborrany de calendari de treball que inclogui: terminis de recerca d'informació, d'observacions i de recollida de dades, d'anàlisi de les dades, de redacció i elaboració de resultats, de preparació de materials per al treball i per a la presentació (deixant sempre un marge per a possibles imprevistos).&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per observar els animals:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Buscar algun documental, CD o altres informacions en suport electrònic per poder observar l'animal abans de venir a veure'l al Zoo.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Com a objectius específics:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Estructuració planificada del treball de recerca.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion94942835" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al Zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>L'activitat&nbsp;<strong>Treball de recerca</strong>&nbsp;al Parc Zoològic permet que els alumnes de batxillerat elaborin el seu treball de recerca atesos i supervisats per educadors (biòlegs) del Zoo i amb l'inestimable suport dels animals de la nostra col·lecció.&nbsp;<br /> Sessions comunes:&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>1a sessió&nbsp;</strong></p> <p>Introducció del pla de treball que ofereix el Departament, divisió dels alumnes segons el tema escollit i itinerari pel recinte conduïts per un educador (biòleg) del Zoo, en el qual se'ls expliquen les possibilitats que ofereixen les diferents espècies. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>2a sessió&nbsp;</strong></p> <p>És una sessió diferent per a cada grup, en la qual s'expliquen els condicionants biològics i etològics de cada espècie per al disseny dels fulls de registre de dades. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>3a sessió&nbsp;</strong></p> <p>Trobada amb el responsable de la secció sobre la qual s'està fent el treball a fi que els alumnes tinguin l'oportunitat d'entrevistar-lo i preguntar-li tots aquells aspectes de maneig i biològics que creguin oportuns. &nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Sessions de consulta&nbsp;</strong></p> <p>Tots els dimecres de 15 a 17 h els alumnes poden acudir al Zoològic a consultar bibliografia, treballs o revistes i a sol·licitar assessorament si en necessiten. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Sessions d'observació</strong></p> <p>Tots els alumnes reben un carnet que els permet entrar al Zoològic a fer les observacions sempre que ho desitgin i en el horari que els sigui més convenient. El carnet té una validesa de sis mesos.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion94942835" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Propostes per portar a terme després del <strong>Treball de recerca de Batxillerat</strong>&nbsp;al ZOO:&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Àrea de Ciències de la naturalesa:&nbsp;&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Fer la presentació del treball elaborat.&nbsp;</li> <li>Continuar la recerca fent una segona fase del treball un cop acabat el primer treball.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>L'avaluació es fa quan l'alumne presenta el treball al tribunal de l'Institut.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion94942835" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>INTEGRACIÓ CURRICULAR DEL TREBALL DE RECERCA PER A BATXILLERAT&nbsp;</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Educació en favor del medi ambient.&nbsp;</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Els organismes vius. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:</strong></p> <ul> <li>Introducció al mètode científic.</li> <li>Altres objectius en funció del contingut del treball.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Continguts dels procediments&nbsp;:</strong></p> <ul> <li>Recollir informació en tota mena de suports per poder fer el treball.&nbsp;</li> <li>Obtenir informació estructurada sobre els animals mitjançant l'observació amb etogrames.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Actituds, valors i normes:&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.&nbsp;</li> <li>Desvetllar la consciència dels alumnes envers la protecció de la natura.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion94942835" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Per demanar informació </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Thu, 24 Nov 2016 12:14:57 +0000 admin 155 at https://www.zoobarcelona.cat