Cicle superior primària https://www.zoobarcelona.cat/ca/educacio/cicle-superior-primaria ca Visita Adaptacions https://www.zoobarcelona.cat/ca/visita-adaptacions <span>Visita Adaptacions</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-10/1_10_8.jpg" width="1922" height="824" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/49" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin2</span></span> <span>dl., 10/29/2018 - 08:26</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-10/adap.jpg" width="1054" height="592" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span><span lang="CA" xml:lang="CA" xml:lang="CA"><span>Com sobreviuen les gaseles Dorcas a la sequera i les temperatures extremes? De quina manera aconsegueixen volar les aus? Durant la visita, els participants treballaran els aspectes morfològics, de comportament o fisiològics que els vertebrats han hagut d’adaptar per a la seva supervivència. Els alumnes podran apreciar exemples reals d’adaptacions a l’alimentació, la depredació, el desplaçament, el clima o l’hàbitat. Prèviament a les observacions en directe, farem una introducció als continguts a tractar investigant una selecció de material multimèdia i biològic.</span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1600268475"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1600268475" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Durada: 2 hores</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Hores d’inici: 10.00, 10.30, 12.15, 12.45, 14.00</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1600268475" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Nivell educatiu </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Aquesta activitat està adreçada al Cicle Superior de Primària i Cicles de l’ESO.</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1600268475" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al Zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>El grup-classe és atès per un educador del Zoo durant tot el desenvolupament de la visita.</span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span lang="CA">Aquesta activitat&nbsp; dóna a conèixer, d'una manera adequada a l'edat dels alumnes, les principals característiques de les adaptacions als diferents medis.</span></span></span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Breu introducció en què es veuen diferents espècies a través de diapositives i altres suports audiovisuals.&nbsp;</span></span></span></p> <p><br /> <span><span lang="CA"><span>Observació i manipulació de diferents materials procedents d'animals de la nostra col·lecció.&nbsp;</span></span><br /> <span lang="CA"><span>El grup pot quedar-se a les instal·lacions del Parc Zoològic fins l'hora de tancament del recinte.</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1600268475" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Competències: </span></span></strong></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Competència d’aprendre a aprendre.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><span><strong><span lang="CA"><span>Objectius: </span></span></strong></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA">Estudiar les principals adaptacions com a medi de supervivència.&nbsp;</span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA">Aprendre a observar els animals i a distingir-ne les característiques.&nbsp;</span></span></span></span></span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><span><strong><span lang="CA"><span>Continguts:</span></span></strong></span></p> <p><span><span><span><span><span lang="CA">En sortir de l'aula, i dirigits per un educador (biòleg) del Zoo, els alumnes fan un itinerari pel recinte en el qual aprofundeixen en els continguts següents:&nbsp;</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span lang="CA">Característiques dels medis i animals millor adaptats:&nbsp;</span></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span><span lang="CA">Les adaptacions com a garantia de la supervivència.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span lang="CA">Relacions entre els diferents nivells de la piràmide tròfica.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span lang="CA">Medi aquàtic: característiques principals, convergència adaptativa.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span lang="CA">Medi terrestre: característiques principals. Tetrapodisme. Adaptacions a la carrera: plantígrads, digitígrads, ungulígrads.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span lang="CA">Arbres: característiques específiques </span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span lang="CA">Medi aeri: adaptacions al vol.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><strong><span lang="CA"><span>Materials:</span></span></strong> </span></p> <p><span lang="CA"><span><span>Presentacions multimèdia, materials biològics.</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1600268475" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Grup petit: 188 € (fins a 21 alumnes). Per cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 €/alumne. L’activitat és gratuïta per als mestres.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Grup gran: 233 € (fins a 29 alumnes). Per cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 €/alumne. L’activitat és gratuïta per als mestres.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Per grups de participants amb discapacitats i residències amb dificultats econòmiques el preu són 7 € per persona i els acompanyants gratuïts.</span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><em><span lang="CA"><span>BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL</span></span></em></span></p> <p><span><em><span lang="CA"><span>Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)</span></span></em></span></p> <p><span><em><span lang="CA"><span>(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les mateixes condicions prèviament contractades.</span></span></em></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1600268475" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong><span><span lang="CA"><span>Departament d'Educació</span></span></span></strong></p> <p><span><span lang="CA"><span>Pg. Circumval·lació, 3, 08003 Barcelona </span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</span></span></span></p> <p><span><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat"><span><span>escolazoo@bsmsa.cat</span></span></a></span></p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Mon, 29 Oct 2018 07:26:12 +0000 admin2 841 at https://www.zoobarcelona.cat Taller Nutrició i reproducció https://www.zoobarcelona.cat/ca/taller-nutricio-i-reproduccio <span>Taller Nutrició i reproducció</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-10/1_10_6.jpg" width="1922" height="824" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/49" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin2</span></span> <span>dv., 10/26/2018 - 13:08</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-11/Taller%20Nutrici%C3%B3%20i%20Reproducci%C3%B3.JPG" width="1054" height="592" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span><span lang="CA" xml:lang="CA" xml:lang="CA"><span>Sabíeu que molts dels trets morfològics típics de la nostra espècie responen bàsicament als beneficis que representen per a la reproducció? Que analitzant la dentició dels mamífers podem diferenciar carnívors d’herbívors? En aquest taller, els alumnes podran analitzar múltiples estructures i estratègies animals originades per aquests dos grans motors evolutius: la necessitat d’alimentar-se i la necessitat de reproduir-se. Ens centrarem en l’estudi de mostres corresponents a fauna vertebrada, fent comparatives contínues a l’organització humana, model que ens servirà de referència per descobrir similituds i particularitats dins d’aquests tipus d’animals. </span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion723320454"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion723320454" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Durada: 2 hores</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Hores d’inici: 10.00, 12.00, 14.00</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion723320454" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Nivell educatiu </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Aquesta activitat està adreçada al 1r Cicle de l’ESO. També la poden realitzar els alumnes del Cicle Superior de Primària i 2n Cicle de l’ESO.</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion723320454" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al Zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>El grup- classe és atès per un educador del Zoo durant tot el desenvolupament del taller.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Amb l’ajut d'un quadern de treball, materials biològics procedents d'animals, fotografies i altres recursos, els alumnes coneixen de manera interactiva les principals característiques de l’alimentació i reproducció dels animals vertebrats.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>D’aquesta manera, els alumnes són els protagonistes del seu aprenentatge.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>El grup pot quedar-se a les instal·lacions del Parc Zoològic fins l'hora de tancament del recinte.</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion723320454" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Competències: </span></span></strong></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Competència d’aprendre a aprendre.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><span><strong><span lang="CA"><span>Objectius: </span></span></strong></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Estudiar les característiques principals de la nutrició dels vertebrats </span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Estudiar les característiques principals de la reproducció dels vertebrats </span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Iniciar-se en l'estudi de la nutrició i la reproducció treballant en petits grups.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><strong><span lang="CA"><span>Continguts:</span></span></strong></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>El grup classe es divideix en quatre subgrups, cadascun dels quals treballa diferents aspectes de l’alimentació i reproducció dels vertebrats. Tots els alumnes fan els diferents exercicis.</span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>La digestió.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Becs, boques i dents.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>La reproducció I.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>La reproducció II.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>L’herència (per fer a l’escola)</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><span><strong><span lang="CA"><span>Materials:</span></span></strong><span lang="CA"><span> (cal portar materials d’escriptura)</span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Quadern de treball, materials biològics, plafons explicatius, fotografies.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion723320454" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes). Per cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 €/alumne. L’activitat és gratuïta per als mestres.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes). Per cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 €/alumne. L’activitat és gratuïta per als mestres.</span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><em><span lang="CA"><span>BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL</span></span></em></span></p> <p><span><em><span lang="CA"><span>Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)</span></span></em></span></p> <p><span><em><span lang="CA"><span>(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les mateixes condicions prèviament contractades.</span></span></em></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion723320454" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong><span><span lang="CA"><span>Departament d'Educació</span></span></span></strong></p> <p><span><span lang="CA"><span>Pg. Circumval·lació, 3, 08003 Barcelona </span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</span></span></span></p> <p><span><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat"><span><span>escolazoo@bsmsa.cat</span></span></a></span></p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Fri, 26 Oct 2018 11:08:36 +0000 admin2 839 at https://www.zoobarcelona.cat Taller Biodiversitat https://www.zoobarcelona.cat/ca/taller-biodiversitat <span>Taller Biodiversitat</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-10/1_10_5.jpg" width="1922" height="824" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/49" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin2</span></span> <span>dv., 10/26/2018 - 12:54</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-11/taller%20biodiversitat.JPG" width="1054" height="592" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span><span lang="CA" xml:lang="CA" xml:lang="CA"><span>Quantes formes diferents d’estar viu existeixen al nostre planeta? Per què afirmem que un tomàquet de mar és un animal? Quin és el grup més antic i divers d’animals vertebrats? Sabíeu que els hipopòtams són família de les balenes? Els alumnes organitzats en grups de treball realitzen una aproximació seqüencial a la biodiversitat del planeta i adquireixen coneixements sobre l’ordenació filogenètica analitzant mostres biològiques, classificant espècies mitjançant l’ús de claus dicotòmiques o descobrint les relacions existents entre els animals d’un ecosistema mediterrani.</span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion2084417815"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion2084417815" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Durada: 2 hores</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Hores d’inici: 10.00, 12.00, 14.00</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion2084417815" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Nivell educatiu </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Aquesta activitat està adreçada al 1r Cicle de l’ESO. També la poden realitzar els alumnes del Cicle Superior de Primària i 2n Cicle de l’ESO. </span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion2084417815" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al Zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>El grup- classe és atès per un educador del Zoo durant tot el desenvolupament del taller.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>L'activitat Biodiversitat dels ecosistemes del Parc Zoològic dóna a conèixer la complexitat de la classificació dels éssers vius. </span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Aquest taller es porta a terme en una aula especialment equipada, on l'educador (biòleg) explica als alumnes el plantejament de l'activitat i en supervisa el funcionament.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>El grup pot quedar-se a les instal·lacions del Parc Zoològic fins l'hora de tancament del recinte.</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion2084417815" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Competències: </span></span></strong></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Competència d’aprendre a aprendre.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Objectius: </span></span></strong></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Introduir els conceptes de classificació dels éssers vius i de fílum.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Introduir els conceptes d’ecosistema, cadenes i xarxes tròfiques.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Analitzar i comprendre les relacions que s’estableixen en un ecosistema determinat.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><strong><span lang="CA"><span>Continguts:</span></span></strong></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>El grup classe es divideix en quatre subgrups, cadascun dels quals treballa diferents aspectes dels éssers vius amb el suport d'un guió de treball i materials. Tots els alumnes fan els diferents exercicis.</span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>La classificació del regne animal.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Característiques i classificació dels animals vertebrats.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Els vegetals.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Equilibri d’un ecosistema.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Conservació.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><span><strong><span lang="CA"><span>Materials:</span></span></strong><span lang="CA"><span> <em>(cal portar materials d’escriptura)</em></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Quadern de treball, materials biològics, fotografies.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion2084417815" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes). Per cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 €/alumne. L’activitat és gratuïta per als mestres.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes). Per cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 €/alumne. L’activitat és gratuïta per als mestres.</span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><em><span lang="CA"><span>BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL</span></span></em></span></p> <p><span><em><span lang="CA"><span>Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)</span></span></em></span></p> <p><span><em><span lang="CA"><span>(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les mateixes condicions prèviament contractades.</span></span></em></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion2084417815" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong><span><span lang="CA"><span>Departament d'Educació</span></span></span></strong></p> <p><span><span lang="CA"><span>Pg. Circumval·lació, 3, 08003 Barcelona </span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</span></span></span></p> <p><span><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat"><span><span>escolazoo@bsmsa.cat</span></span></a></span></p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Fri, 26 Oct 2018 10:54:40 +0000 admin2 838 at https://www.zoobarcelona.cat Taller Ecosistemes https://www.zoobarcelona.cat/ca/taller-ecosistemes <span>Taller Ecosistemes</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-10/1_10_4.jpg" width="1922" height="824" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/49" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin2</span></span> <span>dv., 10/26/2018 - 12:32</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-11/Ecosistemes.jpg" width="1054" height="592" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span><span lang="CA" xml:lang="CA" xml:lang="CA"><span>“Només els ecosistemes sans i funcionals ens ajudaran a mantenir un món equilibrat”. Amb aquesta rotunditat s’expressen els científics, quan proven d’explicar que tots els éssers vius estem interconnectats i que totes les espècies complim un paper vital. Com copsar aquestes relacions? En aquest taller juguem i descobrim quins són els principals actors d’aquestes relacions, ens posem a la pell de diferents organismes, sentim les seves necessitats i arribem a comprendre vivencialment els intercanvis i les afinitats que es donen entre els diferents intèrprets. Com no pot ser d’una altra manera, abordarem les principals amenaces que trenquen l’equilibri i les opcions que tenim per minimitzar la nostra empremta ecològica i viure més sosteniblement.</span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1806192665"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1806192665" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Durada: 2 hores</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Hores d’inici: 10.00, 12.00</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1806192665" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Nivell educatiu </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Aquesta activitat està adreçada als alumnes del Cicle Superior de Primària. </span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1806192665" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al Zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>El grup-classe és atès per un educador del Zoo durant tot el desenvolupament del taller.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>El Taller Ecosistemes del Parc Zoològic dóna a conèixer les característiques principals dels elements que formen els ecosistemes i les seves relacions d'una manera participativa i adequada a l'edat dels alumnes. </span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Aquest taller es porta a terme en una aula especialment equipada on l'educador (biòleg) explica als alumnes el plantejament de l'activitat i en supervisa el funcionament. Un cop finalitzada aquesta primera part, el grup juntament amb l’educador fan un recorregut pel Zoo per acabar de treballar els aspectes tractats a l’aula. </span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>El grup pot quedar-se a les instal·lacions del Parc Zoològic fins l'hora de tancament del recinte.</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1806192665" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Competències: </span></span></strong></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Competència d’aprendre a aprendre.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Objectius: </span></span></strong></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Explicar el concepte d’ecosistema des del vessant biològic.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Descobrir les relacions entre els elements que formen l’ecosistema.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Treballar els diferents tipus de relacions biòtiques que s’estableixen en un ecosistema.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Introduir els tipus d’ecosistemes i els animals que hi viuen.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Desenvolupar alguns aspectes bàsics sobre quines són les amenaces dels ecosistemes. </span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Contribuir a sensibilitzar sobre la transcendència de la conservació dels ecosistemes i la biodiversitat.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><span><strong><span lang="CA"><span>Continguts:</span></span></strong></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>El grup classe es divideix en subgrups, cadascun dels quals treballa un aspecte dels ecosistemes amb el suport de diversos materials i un guió de treball. Tots els alumnes fan els diferents exercicis. </span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Què és un ecosistema? </span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Cadenes i xarxes tròfiques</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Relacions biòtiques</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Tipus d’ecosistemes </span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Conservació (per fer a l’escola)</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><span><strong><span lang="CA"><span>Materials:</span></span></strong><span lang="CA"><span> <em><span>(cal portar materials d’escriptura)</span></em></span></span></span></p> <p><span lang="CA"><span><span>Quadern de treball per fer al Zoo i a l’escola, vídeo, ordinadors portàtils, material biològic, fotografies.</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1806192665" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes). Per cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 €/alumne. L’activitat és gratuïta per als mestres.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes). Per cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 €/alumne. L’activitat és gratuïta per als mestres.</span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><em><span lang="CA"><span>BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL</span></span></em></span></p> <p><span><em><span lang="CA"><span>Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)</span></span></em></span></p> <p><span><em><span lang="CA"><span>(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les mateixes condicions prèviament contractades.</span></span></em></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1806192665" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong><span><span lang="CA"><span>Departament d'Educació</span></span></span></strong></p> <p><span><span lang="CA"><span>Pg. Circumval·lació, 3, 08003 Barcelona </span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</span></span></span></p> <p><span><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat"><span><span>escolazoo@bsmsa.cat</span></span></a></span></p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Fri, 26 Oct 2018 10:32:16 +0000 admin2 837 at https://www.zoobarcelona.cat Visita Animals d'escates, pèls i plomes https://www.zoobarcelona.cat/ca/visita-animals-descates-pels-i-plomes <span>Visita Animals d&#039;escates, pèls i plomes</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-10/1_10_3.jpg" width="1922" height="824" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/49" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin2</span></span> <span>dv., 10/26/2018 - 12:20</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-10/escates.jpg" width="1054" height="592" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span><span lang="CA" xml:lang="CA" xml:lang="CA"><span>Visitarem els animals i les instal·lacions del Zoo amb l’objectiu de descobrir les diferents classes de vertebrats, la seva evolució, característiques vitals, cicles biològics, comportaments i adaptacions. Aquesta activitat es realitza exclusivament fent un recorregut guiat per l’exterior del parc, sense activitat a les aules.</span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1525333518"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1525333518" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Durada: 2 hores</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Hores d’inici: 10.00, 10.30, 12.15, 12.45, 14.00</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1525333518" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Nivell educatiu </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Aquesta activitat està adreçada als alumnes dels Cicles Mitjà i Superior de Primària.</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1525333518" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al Zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>El grup- classe és atès per un educador del Zoo durant tot el desenvolupament de la visita.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>L'activitat Animals d’escates, pèls i plomes dóna a conèixer les característiques principals dels cinc grups de vertebrats d'una manera adequada a l'edat dels alumnes.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Dirigits per un educador del Zoo, els alumnes fan un itinerari pel recinte durant el qual, mitjançant una observació atenta, aprofundeixen en els continguts. </span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>El grup pot quedar-se a les instal·lacions del Parc Zoològic fins l'hora de tancament del recinte.</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1525333518" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Competències: </span></span></strong></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Competència d’aprendre a aprendre.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Objectius: </span></span></strong></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Estudiar les característiques principals dels vertebrats: classificació, capes externes, reproducció i òrgans dels sentits.&nbsp; </span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Continguts:</span></span></strong></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Comparació de les parts del cos de les persones i dels animals.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Identificació dels diferents tipus de proteccions de la pell dels animals: plomes, pèl i escates.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Observació dirigida de les peculiaritats anatòmiques d'alguns animals (elefant, cangur, pingüí, girafa, flamenc).</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Reconeixement dels diferents tipus bàsics de desplaçament: vol, natació, salt, cursa, marxa, etc.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Introducció a diferents tipus d'alimentació: carnívora, herbívora, omnívora, frugívora, etc.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Capacitat per advertir les semblances i diferències entre espècies properes (primats - homes).</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Avaluació de l’aprenentatge:</span></span></strong></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Davant diferents fotografies, fitxes o vídeos d'animals, els alumnes han de dir: si són o no animals vertebrats, el tipus de capa externa que tenen, el tipus de reproducció i els òrgans dels sentits més desenvolupats.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1525333518" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Grup petit: 188 € (fins a 20 alumnes). Per cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 €/alumne. L’activitat és gratuïta per als mestres.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Grup gran: 233 € (fins a 29 alumnes). Per cada alumne addicional fins a 31, el preu són 8,15 €/alumne. L’activitat és gratuïta per als mestres.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Per a grups de participants amb discapacitats i residències amb dificultats econòmiques el preu són 7 € per persona i els acompanyants gratuïts.</span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><em><span lang="CA"><span>BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL</span></span></em></span></p> <p><span><em><span lang="CA"><span>Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)</span></span></em></span></p> <p><span><em><span lang="CA"><span>(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les mateixes condicions prèviament contractades.</span></span></em></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1525333518" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong><span><span lang="CA"><span>Departament d'Educació</span></span></span></strong></p> <p><span><span lang="CA"><span>Pg. Circumval·lació, 3, 08003 Barcelona </span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</span></span></span></p> <p><span><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat"><span><span>escolazoo@bsmsa.cat</span></span></a></span></p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Fri, 26 Oct 2018 10:20:58 +0000 admin2 836 at https://www.zoobarcelona.cat Taller Espècies invasores https://www.zoobarcelona.cat/ca/taller-especies-invasores <span>Taller Espècies invasores</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-10/1_10_2.jpg" width="1922" height="824" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/49" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin2</span></span> <span>dv., 10/26/2018 - 12:07</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-10/inva2.jpg" width="1054" height="592" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span><span lang="CA" xml:lang="CA" xml:lang="CA"><span>Els àliens ja són aquí! Però la invasió no és extraterrestre! Quines són les espècies invasores? Com han arribat als nostres ecosistemes? Quins efectes tenen sobre les espècies silvestres? Aquest fenomen també passa a altres parts del planeta? Aquest interessant taller tracta un dels temes més candents i preocupants en relació a la pèrdua de biodiversitat. Els alumnes podran explicar què és una espècie autòctona i què és una espècie invasora; com arriben aquestes a colonitzar territoris que no coneixen, quins efectes té la seva presència en la biodiversitat local i quins perills impliquen per a la salut. Els alumnes també analitzaran mesures de prevenció i control, amb diferents estudis de casos, i descobriran quins són els agents socials implicats i els seus mètodes de treball.</span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1390385884"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1390385884" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Durada: 2 hores</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Hores d’inici: 10.00, 12.00</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1390385884" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Nivell educatiu </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Aquesta activitat està adreçada als alumnes dels cicles Mitjà i Superior de Primària.</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1390385884" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al Zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>El grup- classe és atès per un educador del Zoo durant tot el desenvolupament del taller.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Recorregut pel recinte explicant els continguts davant de les espècies relacionades amb el tema.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Treball a l'aula amb el quadern de treball i materials diversos per tal de consolidar els continguts treballats.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>El grup pot quedar-se a les instal·lacions del Parc Zoològic fins l'hora de tancament del recinte.</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1390385884" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Competències: </span></span></strong></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Competència d’aprendre a aprendre.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><span><strong><span lang="CA"><span>Objectius: </span></span></strong></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Donar a conèixer la definició d'espècie autòctona i invasora</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Identificar les causes i efectes de la introducció d'aquestes espècies</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Explicar les característiques que necessita un ésser viu per ser considerat com a invasor</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Analitzar el seu origen, aparició i control</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Continguts:</span></span></strong></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Definició d'espècie autòctona</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Estudi de les causes i efectes de la introducció d'espècies alienes</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Coneixement de les característiques pròpies de les espècies</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Estudi de l’origen de les espècies alienes, la seva aparició i el control que es pot aplicar per evitar-ne la propagació.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Materials: </span></span></strong><em><span lang="CA"><span>(cal portar materials d’escriptura)</span></span></em></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Quadern de treball, plafons, fotografies, material biològic.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1390385884" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><em><span lang="CA"><span>Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes). Per cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 €/alumne. Activitat gratuïta per als mestres.</span></span></em></span></p> <p><span><em><span lang="CA"><span>Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes). Per cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 €/alumne. Activitat gratuïta per als mestres.</span></span></em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><em><span lang="CA"><span>BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL</span></span></em></span></p> <p><span><em><span lang="CA"><span>Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)</span></span></em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><em><span lang="CA"><span>(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les mateixes condicions prèviament contractades.</span></span></em></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1390385884" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong><span><span lang="CA"><span>Departament d'Educació</span></span></span></strong></p> <p><span><span lang="CA"><span>Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona </span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</span></span></span></p> <p><span><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat"><span><span>escolazoo@bsmsa.cat</span></span></a></span></p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Fri, 26 Oct 2018 10:07:33 +0000 admin2 835 at https://www.zoobarcelona.cat Taller Alimentació https://www.zoobarcelona.cat/ca/taller-alimentacio <span>Taller Alimentació</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-10/1_10_1.jpg" width="1922" height="824" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/49" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin2</span></span> <span>dv., 10/26/2018 - 11:56</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-11/Alimentacio.jpg" width="1054" height="592" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span><span lang="CA" xml:lang="CA" xml:lang="CA"><span>Sabies que l’anàlisi detallada de les potes, la posició dels ulls, la forma de les dents o dels becs ens poden servir per esbrinar el tipus d’alimentació del vertebrat que estem observant? L’aproximació científica a la resolució de preguntes i misteris naturals que plantegem en el taller, ajudarà els alumnes a descobrir com la necessitat d’alimentar-se esdevé un motor evolutiu implacable. La feina duta a terme al laboratori, amb mostres biològiques i diferents materials, continuarà en una visita posterior molt especial per les instal·lacions dels animals residents al Zoo, durant la qual es posarà especial èmfasi en l’observació de comportaments alimentaris, la feina que es du a terme a les cuines del zoo i el disseny de dietes i programes d’enriquiment de la conducta.</span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion88282563"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion88282563" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Durada: 2 hores</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Hores d’inici: 10.00, 12.00</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion88282563" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Nivell educatiu </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Aquesta activitat està adreçada als alumnes dels&nbsp; Cicles Mitjà i Superior de Primària.</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion88282563" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al Zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>El grup- classe és atès per un educador del Zoo durant tot el desenvolupament del taller.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>El Taller Alimentació del Parc Zoològic dóna a conèixer les característiques principals de l’alimentació dels vertebrats d'una manera participativa i adequada a l'edat dels alumnes. </span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>El grup classe es divideix en cinc subgrups, cadascun dels quals treballa un aspecte de l’alimentació dels vertebrats amb el suport de diversos materials i un guió de treball. Tots els alumnes treballen els diferents aspectes.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Aquesta part del taller dura una hora aproximadament.&nbsp; Després es continua la visita amb l’educador pel recinte del Zoo fent diverses parades:</span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Aviari: visitar la cuina. Relacionar la forma del bec de les aus amb les eines que ens suggereixen que tenen la mateixa funció.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Palmerar:&nbsp; lloros i mussols. Comparar becs amb les diferents dietes. Posició dels ulls per caçar.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Zebra- cabra salvatge: comparació remugant- no remugant. </span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Mona aranya: alimentació omnívora</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Lleó marí: alimentació piscívora</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Guineu voladora: alimentació frugívora</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Dragó de Komodo: utilització del verí en l’alimentació</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Fauna africana: alimentació herbívora. Eliminació de la competència a l’alimentar-se de parts diferents dels vegetals.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Visita al magatzem: alimentació en captivitat</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span lang="CA"><span><span>El grup pot quedar-se a les instal·lacions del Parc Zoològic fins l'hora de tancament del recinte.</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion88282563" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Competències: </span></span></strong></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Competència d’aprendre a aprendre.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Objectius: </span></span></strong></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Observació de restes biològiques i animals vius per identificar les diferències.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Conèixer les característiques dels vertebrats per a la funció de l’alimentació.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Continguts:</span></span></strong></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Introducció a l’alimentació dels mamífers, subratllant el fet que tenen diferents denticions segons la dieta.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Comparació dels diferents becs de les aus segons el tipus d’alimentació. </span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Estudi d’altres materials procedents de diferents animals que no són les dents. </span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Introducció a les cadenes tròfiques (per fer a classe).</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Comparació de diferents tipus d’aparells digestius segons la dieta de cada animal (per fer a classe).</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Materials: </span></span></strong><em><span lang="CA"><span>(cal portar materials d’escriptura)</span></span></em></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Restes biològiques de diferents animals per a observació i identificació.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Quadern de treball per fer al Zoo i a l’escola.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion88282563" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><em><span lang="CA"><span>Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes). Per cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 €/alumne. L’activitat és gratuïta per als mestres.</span></span></em></span></p> <p><span><em><span lang="CA"><span>Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes). Per cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 €/alumne. L’activitat és gratuïta per als mestres.</span></span></em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><em><span lang="CA"><span>BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL</span></span></em></span></p> <p><span><em><span lang="CA"><span>Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)</span></span></em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><em><span lang="CA"><span>(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les mateixes condicions prèviament contractades.</span></span></em></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion88282563" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong><span><span lang="CA"><span>Departament d'Educació</span></span></span></strong></p> <p><span><span lang="CA"><span>Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona </span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</span></span></span></p> <p><span><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat"><span><span>escolazoo@bsmsa.cat</span></span></a></span></p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Fri, 26 Oct 2018 09:56:48 +0000 admin2 834 at https://www.zoobarcelona.cat Taller Tritó del montseny https://www.zoobarcelona.cat/ca/taller-trito-del-montseny <span>Taller Tritó del montseny</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-10/1_10_0.jpg" width="1922" height="824" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/49" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin2</span></span> <span>dv., 10/26/2018 - 10:48</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-11/trito.jpg" width="1054" height="592" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span><span lang="CA" xml:lang="CA" xml:lang="CA"><span>Una joia amagada en els torrents freds i cristal·lins més secrets del Montseny, el vertebrat més amenaçat del continent europeu necessita la nostra ajuda! Voleu formar part activa del projecte de conservació del petit tritó del Montseny? Començarem viatjant en el temps, repassarem la història de la descoberta d’aquest amfibi; coneixerem els mètodes d’estudi al camp de les seves poblacions silvestres, ens aproparem a les interioritats de la seva vida al bosc i aprendrem com aplicar tots aquests coneixements per salvar l’espècie de l’extinció: d’una banda en viurem la cura i cria en captivitat al Zoo, i explicarem la importància de la seva reintroducció, i de l’altra, mostrarem com podem ajudar els tritons i el seu ecosistema amb els nostres comportament diaris.</span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion13656746"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion13656746" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Durada: 2 hores</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Hores d’inici: 10.00, 12.00, 14.00</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion13656746" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Nivell educatiu </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Aquesta activitat està adreçada als alumnes dels cicles Mitjà i Superior de Primària.</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion13656746" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al Zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Mitjançant la utilització de diferents tipus de materials d'origen biològic i no biològic, es donarà a conèixer als estudiants l'espècie autòctona de tritó que habita al Parc Natural del Montseny, el Tritó del Montseny (Calotriton arnoldi). Es mostraran els aspectes més interessants de la seva biologia, així com de la zona on viu, quina és la seva problemàtica i estat de conservació, i què podem fer les persones per ajudar a protegir-lo i evitar-ne la desaparició. També explicarem la importància d'aquesta espècie i per què se li ha atorgat un Projecte Life. Tot això ho farem demanant la col·laboració dels participants, els quals no només hauran de tenir les orelles ben obertes, sinó que també hauran de posar a prova els seus sentits de la vista i el tacte.</span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion13656746" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Competències:</span></span></strong></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Competència d’aprendre a aprendre.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Objectius:</span></span></strong></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Distingir l’espècie autòctona Tritó del Montseny </span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Aprendre la biologia del tritó del Montseny </span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Conèixer l’hàbitat on viu, el Parc Natural del Montseny</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Introducció a la problemàtica i l’estat de conservació de l’espècie</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Saber quines coses podem fer per ajudar a protegir-lo i evitar-ne la desaparició</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Continguts:</span></span></strong></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Presentació: missió del Zoo i el Projecte Tritó </span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Localització del Tritó del Montseny</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Hàbitat del Tritó del Montseny</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Cicle biològic del Tritó del Montseny</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Principals amenaces del tritó i introducció al Projecte Life Tritó</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Avaluació de l’aprenentatge:</span></span></strong></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Treball individual o en grup mitjançant articles i altres mitjans on els participants trobin informació sobre la descoberta del tritó del Montseny.</span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>Materials: </span></span></strong><em><span lang="CA"><span>(cal portar material d’escriptura)</span></span></em></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span lang="CA"><span>Quadern de treball, tríptics informatius, materials audiovisuals, aquaris, plafons informatius, conte del tritó del Montseny, lupes, materials biològics i artificials. </span></span></span></span></span></span></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion13656746" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><span><span lang="CA"><span>Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes). Per cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 €/alumne. L’activitat és gratuïta per als mestres.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes). Per cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 €/alumne. L’activitat és gratuïta per als mestres.</span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><em><span lang="CA"><span>BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL</span></span></em></span></p> <p><span><em><span lang="CA"><span>Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)</span></span></em></span></p> <p><span><em><span lang="CA"><span>(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les mateixes condicions prèviament contractades.</span></span></em></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion13656746" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong><span><span lang="CA"><span>Departament d'Educació</span></span></span></strong></p> <p><span><span lang="CA"><span>Pg. Circumval·lació, 3, 08003 Barcelona </span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</span></span></span></p> <p><span><span lang="CA"><span>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</span></span></span></p> <p><span><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat"><span><span>escolazoo@bsmsa.cat</span></span></a></span></p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Fri, 26 Oct 2018 08:48:28 +0000 admin2 833 at https://www.zoobarcelona.cat Visita el Zoo va a l’escola https://www.zoobarcelona.cat/ca/visita-el-zoo-va-a-lescola <span>Visita el Zoo va a l’escola</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2017-11/1_13.jpg" width="1922" height="824" alt="Visita el Zoo va a l’escola" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/49" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin2</span></span> <span>dj., 11/16/2017 - 13:41</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2017-11/visita.jpg" width="1054" height="592" alt="Visita el Zoo va a l’escola" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span><span><span><span lang="CA" xml:lang="CA" xml:lang="CA"><span>Per a aquelles escoles o instituts que vulguin realitzar una activitat en el propi centre, o que tinguin problemes de desplaçament, us oferim la possibilitat de desplaçar-nos per a satisfer les vostres necessitats. Dissenyarem l’experiència en funció dels àmbits que voleu treballar i dels vostres interessos, com també del grup d’edat que ens rebrà. Es portaran els materials de suport necessaris: audiovisuals, biològics i altres. Es preveuen sessions de fins a 2 hores per grup. Contacteu amb el Departament d'Educació per acordar la temàti­ca i organització necessària en cada cas. </span></span></span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1335476882"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1335476882" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada:</strong> 2 hores</p> <p><strong>Hora d’inici:</strong> a determinar amb l’escola</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1335476882" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>En funció de la temàtica escollida, enviarem la informació adequada per tal de treballar el tema abans de la visita del/la nostre/a educador/a.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1335476882" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>En funció de l’activitat realitzada a l’escola enviarem la proposta d’activitats per dur a terme després de la mateixa i en relació a l’Àrea de descoberta de l'entorn natural i social i per tal d’avaluar l’aprenentatge adquirit.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1335476882" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Atès que es tracta d'un material adreçat a totes les edats escolars, a nivells cognoscitius força diferenciats, i que l'evolució dels alumnes des del començament al final de curs també varia molt, tota la informació i els suggeriments de treball que oferim estan pensats, lògicament, perquè se'n faci l'ús que es consideri més convenient. L'activitat es pot completar o reduir a voluntat, adequant-la a l'edat i els coneixements dels alumnes.&nbsp;<br /> <br /> INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT EL ZOO VAA L’ESCOLA AL PARC ZOOLÒGIC</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Educació en defensa del medi ambient.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Coneixement del medi natural.</li> <li>Descoberta d'un mateix.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS</strong></p> <p><strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:</strong></p> <ul> <li>Identificar les característiques dels animals, com és la seva alimentació i on viuen.</li> </ul> <p><br /> <strong>Referits a procediments:</strong></p> <ul> <li>Aprendre a observar acuradament els animals.</li> </ul> <p><br /> <strong>Referits a actituds i valors:</strong></p> <ul> <li>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1335476882" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Preu únic per grup:</strong> 150€</p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL</span></span></strong></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span><span lang="CA"><span>Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><em><span lang="CA"><span>(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les matèries condicions prèviament contractades.</span></span></em></span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1335476882" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Thu, 16 Nov 2017 12:41:28 +0000 admin2 633 at https://www.zoobarcelona.cat Taller Invertebrats https://www.zoobarcelona.cat/ca/taller-invertebrats <span>Taller Invertebrats</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2016-11/1_8.jpg" width="1922" height="824" alt="Taller Invertebrats" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/ca/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>dt., 11/22/2016 - 12:56</span> <div class="field field--name-field-image-2 field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/educational_activity/2018-10/inv.jpg" width="1054" height="592" alt="Zoo Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span><span><span><span lang="CA" xml:lang="CA" xml:lang="CA"><span>La majoria d’animals del nostre planeta són animals invertebrats! Sense ells no funcionaria cap ecosistema. El taller ajudarà als alumnes amb més coneixements a recordar i reforçar  els continguts adquirits i apresos a  l’escola. Als alumnes novells els facilitarà la descoberta dels trets que ajuden a identificar i classificar aquesta enorme biodiversitat animal. Una part important de la proposta es basa en el treball i el raonament en equip, mitjançant la realització d’observacions d’animals vius i materials biològics. Aquesta metodologia de proximitat facilita que els alumnes interioritzin amb més facilitat els aprenentatges. </span></span></span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-paragraphs field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><div class="paragraph paragraph--accordion paragraph--type--accordion paragraph--view-mode--default section container"> <div class="content"> <div class="body"> <!--accordion --> <div class="panel-group" id="accordion1180401042"> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1180401042" href="#collapse1"> <h4 class="panel-title"> Horari </h4> </a> <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Durada</strong>: 2 hores</p> <p><strong>Hores d’inici</strong>: 10, 12, 14</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1180401042" href="#collapse2"> <h4 class="panel-title"> Preparem </h4> </a> <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Per treure el màxim profit del&nbsp;<strong>Taller Invertebrats</strong>del Parc Zoològic, suggerim treballar prèviament, a l'escola, els aspectes següents:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:</strong></p> <ul> <li>Recollir preguntes formulades pels alumnes sobre els animals invertebrats que posteriorment es treballaran. Recollir notícies sobre flagells causats per la llagosta africana o altres invertebrats.</li> <li>Portar vídeos, CD o altres materials en suport electrònic sobre aquests temes.</li> <li>Encetar una col·lecció d'invertebrats de la classe, a la qual tothom pugui aportar animals i classificar-los, començant pels fílums que més s'estudiaran al Zoo: artròpodes, mol·luscs i equinoderms.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Per observar els animals:</strong></p> <ul> <li>Fer una sortida a la platja, al camp o al bosc per descobrir la gran diversitat d'animals invertebrats que s'hi poden trobar.</li> <li>Construir un formiguer amb una vista en secció de les galeries.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Com a objectius específics:</strong></p> <ul> <li>Donar a conèixer la gran proporció d'animals que representen els invertebrats en relació amb els vertebrats.</li> <li>Introduir la classificació dels éssers vius.</li> <li>Treballar les característiques més importants dels diferents fílums.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1180401042" href="#collapse3"> <h4 class="panel-title"> Anem al zoo </h4> </a> <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>L'activitat&nbsp;<strong>Invertebrats</strong>&nbsp;del Parc Zoològic dóna a conèixer la complexitat de la classificació dels éssers vius.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aquest taller es porta a terme en una aula especialment equipada, on l'educador (biòleg) explica als alumnes el plantejament de l'activitat i en supervisa el funcionament.</p> <p>&nbsp;</p> <p>El grup classe es divideix en cinc subgrups, cadascun dels quals treballa diferents aspectes dels invertebrats amb el suport d'un guió de treball i materials (que inclouen caixes sorpresa). Tots els alumnes fan els diferents exercicis.</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Vídeo sobre la papallona graèllsia.</li> <li>La classificació del regne animal.</li> <li>Fílum artròpodes.</li> <li>Fílum mol·luscs: gasteròpodes i bivalves.</li> <li>Fílum equinoderms.</li> <li>Observació mitjançant la lupa binocular.</li> </ul> <p>La visita al recinte es fa amb el mestre (amb l'ajut d'una autoguia proporcionada pel Zoo).</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1180401042" href="#collapse4"> <h4 class="panel-title"> Què hem après? </h4> </a> <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Propostes d'activitats per dur a terme després del&nbsp;<strong>Taller Invertebrats</strong>&nbsp;del Parc Zoològic de Barcelona:&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Àrea de Ciències de la naturalesa:</strong></p> <ul> <li>Fer un treball sobre algun dels fílums estudiats.</li> <li>Classificar diferents invertebrats recollits a les sortides.</li> <li>Fer que els alumnes preparin treballs sobre una espècie estudiada, en grup o individualment, i els presentin als companys.</li> <li>Continuar la col·lecció d'invertebrats, afegint-hi els fílums que no s'han treballat al Zoo.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:</strong></p> <ul> <li>Els alumnes han de descriure diferents animals invertebrats que se'ls oferiran (en foto o reals), dels quals han de dir a quin fílum pertanyen i quina és la característica més important.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1180401042" href="#collapse5"> <h4 class="panel-title"> Per al mestre </h4> </a> <div id="collapse5" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>El taller&nbsp;<strong>Invertebrats</strong>&nbsp;del Parc Zoològic és una activitat pensada per als alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO en la qual, d'una manera molt participativa, es descobreix la complexitat i diversitat dels éssers vius, especialment dels invertebrats.</p> <p>&nbsp;</p> <p>INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT ELS INVERTEBRATS DEL PARC ZOOLÒGIC</p> <p><strong>EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Educació en favor del medi ambient.</p> <p><strong>RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM</strong></p> <p>Els éssers vius i la seva relació amb el medi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>OBJECTIUS</strong></p> <p><strong>Referits a coneixements, fets i conceptes:</strong></p> <ul> <li>Introduir els conceptes de classificació dels éssers vius i de fílum</li> <li>Introduir la biologia i l'ecologia dels invertebrats.</li> </ul> <p><strong>Referits a procediments:</strong></p> <p>Analitzar i comprendre la diversitat de mecanismes de què disposen els invertebrats per sobreviure.</p> <p><strong>Referits a actituds i valors:</strong></p> <p>Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1180401042" href="#collapse6"> <h4 class="panel-title"> Preu </h4> </a> <div id="collapse6" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes) cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes) cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts</p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span><strong><span lang="CA"><span>BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL</span></span></strong></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span><span lang="CA"><span>Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><em><span lang="CA"><span>(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les matèries condicions prèviament contractades.</span></span></em></span></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <a class="panel-heading collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion1180401042" href="#collapse7"> <h4 class="panel-title"> Reserva </h4> </a> <div id="collapse7" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p><strong>Departament d'Educació</strong><br /> Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona&nbsp;</p> <p>Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.</p> <p>Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00</p> <p><a href="mailto:escolazoo@bsmsa.cat">escolazoo@bsmsa.cat</a></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <!--//accordion --> </div> </div> </div></div> </div> Tue, 22 Nov 2016 11:56:38 +0000 admin 149 at https://www.zoobarcelona.cat