Animals en perill - ItinerApp

Zoo Barcelona

En plena crisi biològica, mentre estem perdent espècies a un ritme frenètic, posarem de manifest de quines maneres podem ajudar a revertir aquesta situació. Coneixerem quins són els principals actors en la lluita per la conservació, com podem obtenir informació veraç al respecte i posarem de manifest els comportaments que diàriament podem modular cap a una forma més sostenible de vida al planeta.  Prèviament a les observacions que farem durant la visita comentada, realitzarem una acurada introducció als continguts, investigant una selecció de material multimèdia i de biològic.

Durada: 2 hores

Hores d’inici: 10h - 10.30h - 12.00h - 12.30h - 14h

Per treure el màxim profit de l'activitat Animals en perill del Parc Zoològic, suggerim que es treballin prèviament, a l'escola, els aspectes següents:  

 

Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:

 • Buscar informació (fotos, vídeos, retalls de diari, revistes, llibres, etc.) de les espècies autòctones més amenaçades i intentar explicar les causes de la situació en què es troben. Es pot fer per grups d'alumnes i que cada grup investigui sobre un animal d'un continent diferent o sobre un tipus d'animal diferent (aus, amfibis, mamífers, rèptils i peixos). 
 • Buscar informació (fotos, vídeos, retalls de diari, revistes, llibres, etc.) sobre espècies extingides a Catalunya i que s'estan criant al Zoo (per exemple: ós bru, llop ibèric, linx) i intentar explicar les causes de la seva desaparició. 
 • Buscar informació (fotos, vídeos, retalls de diari, revistes, llibres, etc.) sobre espècies extingides d'arreu del món i intentar explicar les causes de la seva desaparició. 

 

Per observar els animals:

Visita als aiguamolls de l'Empordà, el delta del Llobregat o el delta de l'Ebre, i després visitar el Zoo de Barcelona per tal d'observar les mateixes espècies de més a prop. 

 

Com a objectius específics: 

 • Introduir el concepte d'animal en perill. 
 • Descobrir les principals causes, ja siguin naturals o provocades per l'home, que amenacen les espècies salvatges. 
 • Conèixer l'existència d'animals en perill a tots els continents.
 • Conèixer els projectes de reintroducció i reforç poblacional, amb especial atenció als projectes amb espècies molt amenaçades en què participa el Zoo de Barcelona: llúdria, ferreret, tortuga mediterrània, martinet de nit, polla blava, etc. 
 • Introduir la problemàtica del comerç d'animals d'espècies amenaçades.
 • Introduir la problemàtica de les espècies invasives i els seus efectes sobre la biodiversitat.

L’activitat Animals en perill del Parc Zoològic dóna a conèixer, d'una manera adequada a l'edat dels alumnes, les principals causes que han portat molts animals a una situació difícil que n’amenaça la supervivència. 
Breu introducció en què es veuen diferents espècies en perill a través de diapositives i altres suports audiovisuals. 
Observació i manipulació de diferents materials procedents d'animals de la nostra col·lecció. 
En sortir de l'aula, i dirigits per un educador (biòleg) del Zoo, els alumnes fan un itinerari pel recinte en el qual aprofundeixen en els continguts següents: 

 

Causes del perill d'extinció :

 • Destrucció de l'hàbitat, amb l'exemple dels psitàcids. 
 • Captures destinades al comerç d'animals de companyia, amb exemples d'aus tropicals i rèptils. 
 • Caça destinada a l'alimentació humana, amb l'exemple dels primats.
 • Comerç de primeres matèries, com en el cas dels rinoceronts i els elefants. 
 • Competència amb espècies exòtiques introduïdes. 
 • Contaminació ambiental acumulada a la cadena tròfica, com per exemple les aus rapinyaires.
 • Contaminació ambiental directa, per exemple els pingüins. 

 

Introducció de les possibles solucions: 

 • Què podem fer des de casa per les espècies en perill.
 • Sistemes de protecció de la natura: parcs naturals, reserves, protecció legal d'espècies, actitud dels nens al bosc, etc. 
 • La feina del Zoo: programes de cria en captivitat d'espècies amenaçades, reintroduccions, etc.

Propostes d'activitats per dur a terme després de la Visita Animals en perill del Parc Zoològic de Barcelona: 

 

Àrea de coneixement del medi:

 • Fer una llista de diferents causes de l'extinció d'espècies animals. Posar-hi com a mínim un animal en perill per cada causa. 
 • Fer que els alumnes preparin "conferències" sobre els animals en perill a Catalunya, arreu del món o aquells que han vist al Zoo de Barcelona, de manera individual o en grup per presentar-les als companys.
 • Fer que els alumnes preparin "conferències" sobre les causes més importants que amenacen la supervivència de moltes espècies, de manera individual o en grup, per presentar-les als companys. 
 • Escriure històries sobre animals en perill recollides o inventades pels alumnes, que continguin informacions apreses durant el desenvolupament de l'activitat. 
 • Realitzar un llibre o un àlbum d'animals en perill, recollint tots els continguts que s'han treballat. 

 

Avaluació de l'aprenentatge aconseguit: 

 • Davant diferents fotografies d'animals, els alumnes han de dir: si són o no animals en perill i quines causes els han portat a la situació en què es troben.

Animals en perill és una activitat pensada amb molta cura per als alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de Primària. 

INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT ANIMALS EN PERILL 

EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM

Educació en favor del medi ambient. 

RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM

Els éssers vius i la seva relació amb el medi. 

 

OBJECTIUS

Referits a coneixements, fets i conceptes:

Estudiar les principals causes que han portat moltes espècies a trobar-se en perill. 


Referits a procediments:

Aprendre a observar els animals i a distingir-ne les característiques. 


Referits a actituds i valors:

 • Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.
 • Desvetllar la consciència conservacionista dels alumnes envers la protecció de les espècies.

Grup petit: 188 € (fins a 20 alumnes) cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts

 

Grup gran: 233 € (fins a 29 alumnes) cada alumne addicional fins a 31, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts
 

Per grups de discapacitats i residències amb dificultats econòmiques el preu són 7 € per persona i els acompanyants gratuïts.

 

BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL

 

Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)

(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les matèries condicions prèviament contractades.

Vols reservar?

Per a tramitar la reserva, emplena el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu.