Visita el Zoo va a l’escola

Visita el Zoo va a l’escola

Activitat que es pot adaptar a tots els nivells escolars. Per a tots aquells centres escolars que vulguin realitzar una activitat en el propi centre o que tinguin problemes per desplaçament; el Zoo ofereix la possibilitat d’enviar un educador especialitzat que, amb materials audiovisuals i restes provinents d’animals, farà una explicació als alumnes.

 

Cal posar-se en contacte amb el Departament d’Educació per acordar la temàtica i l’organització en cada cas. Les sessions tenen una durada de 2 hores. Poden ampliar-se en cas de la necessitat  del centre, amb la corresponent modificació del pressupost final.

Durada: 2 hores

Hora d’inici: a determinar amb l’escola

En funció de la temàtica escollida, enviarem la informació adequada per tal de treballar el tema abans de la visita del/la nostre/a educador/a.

En funció de l’activitat realitzada a l’escola enviarem la proposta d’activitats per dur a terme després de la mateixa i en relació a l’Àrea de descoberta de l'entorn natural i social i per tal d’avaluar l’aprenentatge adquirit.

Atès que es tracta d'un material adreçat a totes les edats escolars, a nivells cognoscitius força diferenciats, i que l'evolució dels alumnes des del començament al final de curs també varia molt, tota la informació i els suggeriments de treball que oferim estan pensats, lògicament, perquè se'n faci l'ús que es consideri més convenient. L'activitat es pot completar o reduir a voluntat, adequant-la a l'edat i els coneixements dels alumnes. 

INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT EL ZOO VAA L’ESCOLA AL PARC ZOOLÒGIC

EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM

 

  • Educació en defensa del medi ambient.

 

RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM

 

  • Coneixement del medi natural.
  • Descoberta d'un mateix.

 

OBJECTIUS

Referits a coneixements, fets i conceptes:

  • Identificar les característiques dels animals, com és la seva alimentació i on viuen.


Referits a procediments:

  • Aprendre a observar acuradament els animals.


Referits a actituds i valors:

  • Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.

Preu únic per grup: 150€

Departament d'Educació
Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona 

Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.

Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00

escolazoo@bsmsa.cat