Visita Fauna catalana

Visita Fauna catalana Zoo

És una activitat pensada per als alumnes de segon cicle de primària i ESO en què es presenten les principals espècies presents en el nostre entorn natural. 
El Zoo de Barcelona té una representació de tots els grups de vertebrats de la fauna del nostre país, particularment d’aquells que estan més amenaçats i per als quals és més necessària la reproducció en captivitat. El seu estudi permet la comprensió de l’adaptació d’aquestes espècies al nostre entorn natural. 
La col•lecció del Zoo de Barcelona també dedica una atenció especial a la fauna catalana, en alguns casos a espècies ja extingides a Catalunya com ara el llop ibèric o l’ós bru o d’altres a punt de desaparèixer com la trenca. També hi ha animals com el cérvol, la daina o la cabra salvatge, difícils d’observar a la natura, així com exemplars de llúdria, ferreret, tortuga mediterrània, bec planer, polla blava, trenca o cigonyes, que són objecte d’interessants projectes de reintroducció. 

 

En acabar la visita, el grup podrà passar la resta del dia al recinte del Zoo fins a l’hora de tancament.  

Durada: 2 hores

Hores d’inici: 10h - 10.30h - 12h - 12.30h - 14h

Per treure el màxim profit de l'activitat Fauna Catalana del Parc Zoològic, suggerim que es treballin prèviament, a l'escola, els aspectes següents:  

 

Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:

 • Buscar informació (fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes, vídeos, CD o altres materials en suport electrònic) sobre espècies salvatges de la nostra fauna.
 • Buscar informació (fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes, vídeos, CD o altres materials en suport electrònic) sobre espècies urbanes del nostre poble o ciutat (coloms, gavines, pardals, merles, ratolins, escarabats…).
 • Buscar informació (fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes, vídeos, CD o altres materials en suport electrònic) sobre espècies ja extingides de la nostra fauna.
 • Fer una llista, a classe, on s'anotaran i/o dibuixaran els aspectes que els nens/es volen saber sobre els animals de la nostra fauna. És important incloure-hi els animals urbans: pardals, orenetes, ratolins, rates, escarabats…
 • Posar una bústia en què els alumnes puguin dipositar les preguntes que sorgeixin en qualsevol moment i que posteriorment es treballaran.

 

Per observar els animals:

 • Fer una sortida per trobar rastres, escoltar sons i intentar veure animals del nostre entorn natural i de l'entorn urbà del nostre poble o ciutat.
 • Confeccionar i col·locar menjadores i caixes-niu per atreure aus al pati de l'escola.
 • Demanar als alumnes que tinguin algun animal de companyia que preparin, individualment o en grup, una explicació sobre aquest animal per presentar-lo als companys amb l'ajut de fotografies o de l'animal mateix.

 

Com a objectius específics: 

 • Situació dels diferents animals de la nostra fauna: animals molt freqüents, animals freqüents però que passen molt desapercebuts, animals d'espècies amenaçades. 
 • Coneixement de l'existència de la gran varietat d'animals del nostre entorn natural.

L'activitat Fauna Catalana del Parc Zoològic dóna a conèixer les característiques principals des vertebrats del nostre país d'una manera adequada a l'edat dels alumnes. 
Consta d'una breu introducció on es mostren, en diapositives, representants de la fauna catalana. A més, les imatges constitueixen un recull d'aspectes que no són directament observables al Zoo. 


Observació i manipulació de diferents materials procedents d'animals de la nostra col·lecció. 
En sortir de l'aula, i dirigits per un educador (biòleg) del Zoo, els alumnes fan un itinerari pel recinte en el qual aprofundeixen en els continguts següents:

 • Explicació dels diferents hàbitats naturals de Catalunya.
 • Emmarcar la fauna catalana en el conjunt de l'ecosistema mediterrani i de la Península Ibèrica.
 • Identificació de les espècies més representatives de la nostra fauna properes als hàbitats humans i salvatges.
 • Conèixer les espècies més amenaçades de la fauna catalana.
 • Conèixer algunes de les espècies extingides de la fauna catalana. 
 • Mesures per a la conservació de la fauna catalana: protecció d'espais, protecció legal, contribució de zoos, reintroduccions, etc.

Propostes d'activitats per dur a terme després de la Visita Fauna Catalana del Parc Zoològic: 

 

Àrea del de coneixement del medi: 

 • Fer murals amb les fotos d'animals recollides, agrupant-les segons diferents criteris: medi natural/medi urbà, situació de conservació de l'espècie, classificació segons hàbitat natural, etc.
 • Fer que els alumnes preparin "conferències", de manera individual o en grup, per presentar-les als companys. 
 • Escriure i/o representar històries sobre animals de la fauna autòctona inventades pels alumnes, que continguin informacions apreses en el desenvolupament de l'activitat. 
 • Fer un llibre o un àlbum sobre els animals on es recullin tots els continguts que s'han treballat. 
 • Fer mapes de distribució d'espècies catalanes sobre mapes d'Europa i Àfrica.

 

Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:

 • Davant una fotografia d'un animal, els alumnes han de dir: si és autòcton o no, quin tipus d'animal és, el medi on es mou, el tipus d'alimentació, com es reprodueix i la seva situació de conservació en la natura.

Fauna Catalana del Parc Zoològic és una activitat pensada per als alumnes de 3r i 4t de Primària. 

 

INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT FAUNA CATALANA 

EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM

Educació en favor del medi ambient. 

RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM

Els organismes vius. 

 

OBJECTIUS

Referits a coneixements, fets i conceptes:

 • Fer conèixer la fauna del nostre país i la necessitat de garantir-ne la conservació. 

Referits a procediments:

 • Reconèixer les principals espècies de la fauna de Catalunya. 

Referits a actituds i valors:

 • Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.
 • Desvetllar la consciència dels alumnes envers la protecció de la natura.

Grup petit: 188 € (fins a 20 alumnes) cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts

 

Grup gran: 233 € (fins a 29 alumnes) cada alumne addicional fins a 31, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts
 

Per grups de discapacitats i residències amb dificultats econòmiques el preu són 7 € per persona i els acompanyants gratuïts.

Departament d'Educació
Pg. Circumval.lació, 3, 08003 Barcelona 

Informació i reserves: T. 932 256 787. Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30. Divendres de 09:00 a 13:30.

Informació: T. 937 065 656 de 09:00 a 20:00

escolazoo@bsmsa.cat