Prenem mesures per fer front al focus de grip aviària

Pingüins

El 21 de febrer, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat va comunicar al Zoo la declaració oficial del primer focus d’Influenza Aviària en aus silvestres a Catalunya (Girona), que va afectar una cigonya als aiguamolls de l’Empordà, i posteriorment diverses explotacions avícoles. Al Zoo ens hem afanyat a prendre les mesures necessàries segons el Pla de Bioseguretat i de Contingència per a la Vigilància i Control de la Grip Aviària desenvolupat en els últims mesos i degudament aprovat per les autoritats pertinents.

 

Entre les mesures preses per protegir els ocells del Zoo es troba la reubicació de les espècies que ocupen instal·lacions de més risc (descobertes) a espais adequadament protegits amb malles per evitar l’entrada d’aus silvestres. El trasllat es fa amb la màxima cura possible per causar el mínim estrès als animals.  Els pingüins s'han mantingut a la seva instal·lació, després d’un trasllat temporal a una altra ubicació mentre cobrien el seu espai habitual; els flamencs de Cuba i els ànecs s'han reubicat a l’extrem nord del parc, al costat dels felins; els pelicans, després d’uns dies fora de la vista del públic al Servei veterinari,  es poden veure novament a l’antiga instal·lació dels coipús, al costat dels formiguers gegants. Pel que fa als paons que es passegen lliurement pels vials del Zoo, s’aniran reubicant a diferents indrets del parc.

 

Els animals afectats s’estan adaptant bé a les seves instal·lacions temporals, i si malauradament el brot s’allarga, el nostre equip està preparat i farà tot el que calgui per protegir els ocells del Zoo. 

 

Image removed.
Els pelicans del Zoo

 

El focus de grip és del serotip H5N8, que tal com han informat les autoritats sanitàries és una malaltia ramadera que no comporta cap mena de risc per a la salut de les persones. Tal com ha insistit el secretari de Salut Pública, Joan Guix "no existeix cap constància enlloc del món que aquest subtipus tingui un efecte patogen sobre les persones per cap via de transmissió, ni per contacte, ni per inhalació ni per ingesta alimentària".