Visita Espacio Invertebrados

Visita espacio Invertebrados

Les ciutats són grans organismes de ciment pensades perquè hi visqui només una espècie animal, els humans. Tot i que es van crear per tal d’albergar el màxim de persones possibles, en cap cas o en molts pocs casos es van pensar per les espècies animals que també habitaven aquella zona.

Un dels grups més perjudicats han estat els invertebrats. Actualment moltes de les espècies tenen dificultats per trobar refugi i la fusta morta necessària per a la seva supervivència. D’altres necessiten plantes per a poder-se nodrir i desplaçar-se cap a altres zones. Moltes d’aquestes espècies, com les abelles o les papallones, són grans pol·linitzadores i essencials per la supervivència de moltes plantes. 

Així doncs, augmentant la biodiversitat afavorim les poblacions d’insectes i de retruc tot l’ecosistema en surt beneficiat, especialment els ocells -com les orenetes- que s’alimenten d’insectes.

Duración: 2 horas

Horas de inicio: 10, 12, 14

  • Aprendre sobre la fauna local i propera.
  • Conèixer la classificació dels invertebrats.
  • Entendre la importància dels insectes dins de l’ecosistema

¿Quieres reservar?

Para tramitar la reserva, rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo.