Gaig blau comú

Coracias garrulus

Aquest acolorit ocell de costums migratoris arriba a les nostres terres des de l’Àfrica entre els mesos d’abril i maig i torna a emprendre el viatge cap al sud a la tardor, després de reproduir-se. Nidifica en forats d’arbres o de construccions humanes.

 

S’alimenta principalment d’insectes i ocasionalment de petits vertebrats. Actualment les seves poblacions s’han vist afectades per la destrucció de l’hàbitat i per l’ús intensiu d’insecticides, que fa disminuir el nombre de preses disponibles.

Hàbitat Natural

Nord d'Àfrica i península ibèrica, zona europea circummediterrània, i centre d'Europa fins a a la mar caspia i orient mitjà. Hivernant al sud del Sàhara.

Gaig blau comú
 • Distribució / Resident
 • Reproductor
 • Hivernant
 • Subespècies

Grau de risc

 • Extinta
 • Extinta en estat salvatge
 • En perill crític
 • En perill
 • Vulnerable
 • Gairebé amenaçat
 • Preocupació menor
 • Dades insuficients
 • No avaluada
Preocupació menor

Taxonomia

Classe
Aves
Ordre
Coraciiformes
Família
Coraciidae

Característiques físiques

130-160 g
Birth Weight:
31-32 cm
Fins a 9 anys

Biologia

Habitat
Sabana
Vida social
Solitària
Alimentació
Insectívora

Reproducció

Gestació
17-19
Dies
Cria
3 a 6

Descobreix com són

Biologia

Descripció

Ocell de mida mitjana proper als 32 cm de llargada, que es distingeix per presentar una coloració blavosa i turquesa arreu del plomatge, especialment a les espatlles, on aquest blau esdevé molt més fosc i cridaner. El dors és de color marró clar i les plomes vol, o primàries, són de color negre. Té un bec potent i gruixut de color negrós.

Hàbitat

Generalment habita espais termòfils i assoleIats des de planures als 100 metres d’alçària, tot i que localment pot ocupar punts més elevats fins als 2.500 metres. Sol triar àrees obertes amb alzinars dispersos i zones sabanístiques amb vegetació baixa, i amb diverses àrees arbrades circumdants.

Alimentació

S’alimenta principalment d’insectes i ocasionalment de petits vertebrats.

Reproducció

Nidifica en forats d’arbres o de construccions humanes cap al maig i el juny, de manera territorial i solitària. Rarament semicolonial. Els nius s’acostumen a trobar en forats d’arbres o construccions abandonades on pon entre tres i sis ous que cova principalment la femella durant entre disset i dinou dies.

Conducta

De costums migratoris arriba a les nostres terres des d’Àfrica entre els mesos d’abril i maig i torna a emprendre el viatge cap al sud a la tardor, després de reproduir-se.

Estatus i programes de conservació

Actualment les poblacions s’han vist afectades per la destrucció de l’hàbitat i per l’ús intensiu d’insecticides, que fan disminuir el nombre de preses disponibles.