Blog

Zoo Barcelona

La tasca del Zoo de Barcelona al Parc dels Esculls

L’any 2003 es van instal·lar al litoral de Barcelona 365 estructures artificials de formigó amb l’objectiu d’ajudar la recuperació de la qualitat ambiental i l’increment de la biodiversitat marina del litoral de la ciutat