Conservació del Mangabei

Mangabei - Zoo Barcelona

Investigadora principal: Mercedes Mayo-Alesón

Institució: Universitat de Barcelona

 

La regió dels boscos guineans, identificada com un dels punts de més diversitat d’àmbit mundial, conserva actualment menys del 10% de la seva vegetació primària original. A Ghana, país englobat en aquesta regió i en el qual es desenvolupa el projecte, la deforestació ja assolia el 78% dels boscos tropicals originals a la fi de la dècada de 1980, pèrdua que, segons estimacions de la UICN, continua augmentant un 3% cada any. La destrucció i fragmentació de l’hàbitat, unides a la caça il·legal, està duent a l’extinció a moltes espècies de primats de tot el món. A Ghana en concret, és especialment preocupant la situació de dues espècies: el mangabei de coroneta blanca (Cercocebus atys lunulatus) i la mona Roloway (Cercopithecus diana roloway).

El 2001, per tal de promoure la conservació in situ i ex situ d’aquestes i d’altres espècies de primats de l’Àfrica occidental es crea la West African Primate Conservation Action (WAPCA). Aquesta associació de 16 zoològics europeus, entre els quals es troba el Zoo de Barcelona, inicia les seves accions a Ghana l’any 2005 en crear l’Endangered Primate Center (EPC), que té com a objectiu impulsar la conservació del mangabei de coroneta blanca i de la mona Roloway. L’EPC, situat al Zoo de Accra, la capital de Ghana, acull i rehabilita primats confiscats a particulars i zoològics, en fomenta la reproducció i duu a terme programes d’educació ambiental per a la població local, a més de participar en el Programa de Cria Europeu (EEP) del mangabei, que es coordina des del Zoo de Barcelona. Per mitjà d’aquest programa, el 2012 es va enviar una femella de mangabei del Zoo de Barcelona a Accra, on ja ha tingut una cria.

Mangabei - Zoo Barcelona
Mangabei - Zoo Barcelona

Donades les relacions institucionals establertes entre la WAPCA i diverses entitats locals i governamentals, i amb el suport de l’EEP, l’any 2010 es posa en marxa el projecte de conservació del mangabei de coroneta blanca. Aquest projecte, que té el suport de la WAPCA i del Wildlife Service del Govern de Ghana, finançat i coordinat pel Zoo de Barcelona i que compta amb investigadors de la Universitat de Barcelona, té com a objectiu a llarg termini recuperar l’espècie en el seu hàbitat natural per mitjà de quatre fases: 1) estudi de factibilitat, 2) preparació dels animals i de l’hàbitat, 3) introducció dels animals en una instal·lació naturalitzada en un hàbitat natural i 4) seguiment de l’adaptació dels animals al nou hàbitat.

En la primera fase del projecte, es van seleccionar nou exemplars de l’EPC per iniciar un procés de rehabilitació conductual, es van identificar les possibles àrees per situar la instal·lació naturalitzada i es van identificar els aspectes afavoridors i obstaculitzadors que el projecte podria trobar en la seva tasca de conservació. En la segona fase, actualment en desenvolupament, els animals preseleccionats estan travessant el procés de rehabilitació conductual, es preveu la construcció d’una instal·lació naturalitzada que serveixi de prova pilot per tal de valorar la capacitat d’adaptació del grup preseleccionat a un mitjà amb una complexitat ecològica més gran, i s’ha planificat un programa d’enquestes a la població local per continuar investigant els factors que han propiciat el declivi del managabei de coroneta blanca.