Parc Nacional d’Odzala-Ndoki

Odzala - Zoo Barcelona

Investigador principal: José Domingo Rodríguez Teijeiro

Institució: Universitat de Barcelona

 

El coneixement que fins ara es té de l’acció del virus d’Ebola a la població de goril·les indica que la relació de parentiu entre els membres de les diferents famílies (sobretot del mascle d’espatlla platejada) i la relació espacial entre elles (llocs comuns d’alimentació on poden tenir contacte diferents grups de goril·la) és fonamental per a la comprensió de la dispersió del virus d’Ebola, així com d’altres malalties infeccioses. Cada vegada més, l’ecoturisme de visió de goril·les s’està imposant com un sistema apropiat per a la conservació d’aquesta espècie i del seu ecosistema però, per tal que aquesta activitat sigui sostenible, cal conèixer el grau d’alteració que això pot representar per a les famílies que s’hi troben sotmeses.

Actualment, l’estudi d’hormones relacionades amb l’estrès pot ajudar a valorar aquest impacte i donar respostes sobre quina pot ser la intensitat d’observació adequada. Finalment, es coneix molt poc (només hi ha un estudi dut a terme al Parc Nacional d’Odzala-Kokua) sobre com les poblacions de grans simis poden superar els colls d’ampolla imposats per una epidèmia d’Ebola capaç d’eliminar més del 95% de la població en un indret determinat. Aquest projecte aborda totes aquestes incògnites. En particular, la proposta està relacionada amb l’estudi de l’ecologia espacial i tròfica de les famílies de goril·les.

Odzala - Zoo Barcelona
Odzala - Zoo Barcelona

Mitjançant el seguiment dels grups focals de goril·la i el trampeig fotogràfic en punts clau on sembla que les famílies coincideixen, es pretén enregistrar sistemàticament els seus moviments, comportament tròfic, llocs preferits d’alimentació, espècies preferides per a l’alimentació, grau de coincidència en el temps i l’espai de les diferents famílies, entre d’altres. Tot això, associat al coneixement de les relacions parentals de l’estudi genètic, permetrà avaluar com es produeix el contagi entre les espècies portadores de les malalties i la seva transmissió intraespecífica.

Els objectius del projecte es dirigeixen d’una manera directa o indirecta, d’una banda, a la conservació dels goril·les i, de l’altra banda, a millorar la comprensió de la dinàmica del virus d’Ebola i els seus efectes sobre la població de grans primats. La zona d’estudi (Odzala-Lossi-Pikaounda-Ngombe-Ntokou) ha estat recentment declarada com a zona prioritària per al goril·la de plana a l’Àfrica central, per la qual cosa resulta prioritari obtenir dades sobre la densitat de la població en aquest indret, la seva distribució i sobre la seva relació amb els aspectes tròfics i ecològics de l’espècie. El coneixement dels llocs comuns d’alimentació on poden tenir contacte diferents grups de goril·la, la seva relació genètica, així com el coneixement dels patrons de moviment i formació de grups resulta vital per a la comprensió de la dispersió del virus d’Ebola, així com d’altres malalties infeccioses.

Odzala - Zoo Barcelona