Projecte rorqual
Projecte rorqual

Des de l’any 2010, el Zoo de Barcelona i l’associació EDMAKTUB per l’Estudi i Divulgació del Medi Aquàtic han realitzat diverses col·laboracions per estudiar els cetacis de la franja marítima catalano-balear. Aquests estudis han evidenciat durant els últims anys, una presència estacional del rorqual comú (Balaenoptera physalus) en aigües litorals catalanes, bastant més intensa del que es suposava prèviament, identificant alimentacions freqüents, fet que posant en crisi la consideració d’aquesta zona com a corredor migratori. Des de 2016, les campanyes marítimes d’estudi de cetacis que realitza EDMAKTUB durant la primavera, en col·laboració amb el Zoo de Barcelona, han intensificat la presa de dades en referència als rorquals, el que ha permès plantejar un projecte específicament focalitzat en aquesta espècie: el PROJECTE RORQUAL.

El rorqual comú és una espècie de cetaci catalogada per la Llista Vermella d'Espècies Amenaçades de la IUCN com "En perill". Tot i que el coneixement que es té d'ella a la Mediterrània prové de molt antic, encara avui dia existent moltes llacunes sobre aspectes de la seva bio-ecologia en aquest àrea de distribució, i sobretot al referir-nos concretament a la Mediterrània occidental. Considerant que el rorqual comú és una espècie amenaçada i de reproducció lenta per la qual no existeixen estimatives numèriques recents en el conjunt de la Mediterrània, i que està exposada a nombroses amenaces de diferent naturalesa, la necessitat de conèixer aspectes bàsics de la seva ecologia que aportin informació per a la seva conservació és urgent. El present estudi permetrà l'obtenció de dades per respondre preguntes d'actualitat científica i d'interès per als organismes encarregats de la gestió, particularment sobre l'ús d'hàbitat i la seva importància, els moviments dels rorquals i la potencial coincidència espai-temporal de les dues subpoblacions de la Mediterrània, la caracterització genètica de la subpoblació de la Mediterrània occidental i el millor coneixement del seu estat de salut.

En l'àmbit del PROJECTE RORQUAL es realitzen transsectes a bord d'un catamarà totalment equipat per registrar la presència de cetacis. S'obtenen dades de presència, comportament, foto-identificació, variables ambientals, enregistraments acústics i visuals, i presa de mostres biològiques (zooplàncton i excrements), a més de plàstics per a posterior identificació. A més del treball científic, s'ha construït una relació amb confraries de pescadors que permet obtenir informació sobre la presència de cetacis pràcticament en temps real, al llarg del litoral català i valencià. Es tracta d’un projecte en col·laboració amb l'Associació EDMAKTUB, per a la monitorització de les poblacions de cetacis al mar català i en especial al desenvolupament d'estudis sobre la bio-ecologia del rorqual comú (Balaenoptera physalus) en la demarcació marítima levantino-balear.