Banc Biològic

Banc Biològic del Zoo de Barcelona

Zoo Barcelona - Recerca i Conservació

Investigador principal: Manel López Béjar

Institució: Universitat Autònoma de Barcelona

 

El Banc Biològic del Zoo de Barcelona és un establiment, sense ànim de lucre, que obté, processa, caracteritza, emmagatzema i distribueix mostres biològiques concebudes amb finalitats diagnòstiques, d’investigació o de docència. El Banc gestiona l’arxiu del material processat i emmagatzemat en altres centres i en el propi, emmagatzemant i distribuint tota classe de material biològic. L’objectiu principal del Banc és el de posar a disposició de la comunitat científica el material biològic necessari en les condicions òptimes que assegurin la competivitat i excel·lència de la investigació.

El present projecte pretèn centrar-se en la consolidació del Banc Biològic del Zoo de Barcelona, fent especial atenció a la difusió i divulgació, augmentant així la seva accessibilitat, i millorant la organització per tal de fer més eficient la seva gestió. El Banc Biològic del Zoo de Barcelona contribueix en la millora del coneixement que l’ésser humà té sobre les espècies animals, i en el desenvolupament de tècniques, instruments o noves tecnologies que permeten enriquir la consciència i la recerca en el domini de la ciència animal.

Zoo Barcelona - Recerca i Conservació
Zoo Barcelona - Recerca i Conservació

Fins el moment s’han enviat diferents mostres procedents d’una gran varietat de grups animals, i entre ells destaquen les sol·licituts de material biològic procedent de primats i camèlids, així com també de felins, marsupials, columbiformes, tortugues, elefants, cànids, caprins i otàrids. Tot i que la sol·licitut de sang és la majoritària, també destaquen les sol·licituts de teixit (congelat o parafinat), de pèl i de femtes. Les mostres s’han concedit amb diferents finalitats científiques, la major part d’elles íntimament relacionades amb la recerca, tot i que actualment estan sorgint sol·licituds de mostres per a ser usades amb finalitats educatives.