Política de qualitat del Zoo

Compromís

B:SM considera com principis bàsics de la seva gestió, la realització de les activitats amb un elevat nivell de qualitat i servei per garantir l’obtenció d’uns resultats d’acord amb uns requisits esperats pels clients, de respecte al medi ambient i que garanteixen la seguretat de la nostra plantilla.

Treballar d’acord amb un sistema que promogui la millora contínua forma part de l’essència de B:SM. La Direcció General de B:SM està compromesa amb el desenvolupament i implementació dels sistemes de gestió. L’any 2001 es va implantar el primer Sistema de Gestió de la Qualitat, a través de la norma internacional ISO 9.001: 2008 i el 2006 integrat amb medi ambient, segons el reglament europeu EMAS, que posteriorment vam adaptar a ISO 14.001: 2004.

La política integral de B:SM constitueix el document de referència del sistema de gestió.

Col·laboració

Tots estem convidats amb la nostra actitud cívica i responsable, a col·laborar en el bon ús de les instal·lacions i a participar en la millora contínua dels nostres serveis per incrementar la qualitat de vida a la nostra ciutat.

Reclamacions

En el punt d’informació de les nostres instal·lacions disposem de Fulls Oficials de Reclamació/Denúncia a requeriment dels clients. El Zoo de Barcelona es compromet a contestar abans de 15 dies hàbils des de la seva recepció.