Transparency

ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL

 

PATRONS ACTUALS

 

PATRONS NATS

 

 • Presidenta:                         Sra. LAIA BONET RULL                           Tercera Tinenta d’Alcaldia Ajt. Barcelona
 • Vicepresident:                   Sr.  XAVIER PATÓN MORALES                Gerent d’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports
 • Vocal:                                   Sr. JOAN SUBIRATS HUMET                   Tinent d’Alcalde de Cultura
 • Vocal:                                   Sr. ELOI BADIA CASAS                            Regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica       
 • Vocal:                                   Sra. MARTA LABATA SALVADOR            Directora General Barcelona de Serveis Municipals, SA

 

PATRONS ELECTIUS     

     

 • Sr. JORDI CORONAS I MARTORELL          ERC
 • Sr. JORDI MARTÍ GALBIS                            Junts x Catalunya
 • Sr. FRANCISCO SIERRA LÓPEZ                 Ciutadans
 • Sr. ÓSCAR RAMIREZ LARA                         Partit Popular
 • Sr. ADRIÀ CASINOS PARDOS                     Barcelona pel Canvi.
 • Representant CCE  ZOO Barcelona          Representant Comitè Científic  del Zoo Barcelona  
 • Dr. ARMAND SANCHEZ BONASTRE          UAB. Vicerector de Recerca i Transferència   
 • Sr. JORDI CLOS LLOMBART                        Representant  empresarial sector Hoteler
 • Sr. FERRAN MIRALLES SABADELL              Director Gral. Polítiques Ambientals.  Generalitat Catalunya
 • Sr.  JOSEP TARIN CANALES                         Diputat Espais Naturals. Diputació de Barcelona
 • Sr. RAMÓN TORRA XICOY                           Gerent  AMB
 • Sr. JAUME BADIA PUJOL                              Gerent UPF.
 • Dr. ÀLEX AGUILAR VILA                               UB. Catedràtic Biologia Animal
 • Sra. ROSI CARRO SEVILLA                           Representant Consell Defensa Drets Animals
 • Sr. JOSEP GARCIA GARCIA                           Representant Comitè Empresa Zoo de BCN. President CE

               

PATRONS HONORÍFICS

 

 • Sra. CARMEN VALENZUELA HIDALGO        Diputada Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
 • Sra. MARTA GUMÀ BONDIA                         Presidenta DEPANA – Defensa Patrimoni Natural
 • Sra. CARLA CORNELLA MIRAMBELL            Presidenta Patronat FAADA
 • Sra. ANNA OMEDES REGÁS                          Directora del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
 • Sr. JOSEP LLUPIÀ MAS                                   Representant Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya
 • Dr. MARTÍ BOADA I JUNCÀ                            Dr. Ciències Ambiental- Geògraf i Naturalista.
 • Dr. XAVIER FERRER PARAREDA                     Dr. en Biologia Expert Universitat de Barcelona   
 • Sr. ANTONI CARULLA I GUARNER                President Fundació World Nature  
 • Sra. JORDINA BELMONTE SOLER                 Presidenta  ICHN  (Institució Catalana d’Historia Natural) 
 • Sr. JAVIER ALMUNIA PORTOLÉS                   President AIZA –Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios
 • Sr. CRISTÒFOL JORDÀ SANUY                      President Associació Amics del Museu Ciències Naturals de BCN)

 

ESTATUTS