Conservació del tritó del Montseny
Conservació del tritó del Montseny

El tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) és una espècie d'amfibi urodel que es troba exclusivament en aquest massís, parc natural i reserva de la biosfera. Per tant, és endèmic d'aquest territori i alhora també és l'únic vertebrat que ho és de Catalunya. Les primeres poblacions de l'espècie van ser descobertes el 1979 per atzar i inicialment es va considerar que pertanyien a una espècie molt propera, el tritó pirinenc (Calotriton asper). Estudis científics van poder establir a finals del 2005, que aquestes poblacions eren, a nivell morfològic i genètic, en realitat una espècie diferent, el Tritó del Montseny. Aquesta havia passat desapercebuda per la ciència durant dècades degut a la seva raresa, tot i les evidents diferències amb l'espècie pirinenca. Així doncs, totes les poblacions de tritons de torrent conegudes fins aleshores passaven a ser una nova espècie, el Tritó del Montseny i per tant l'espècie pirinenca no estava present al massís. Alhora, naixia la preocupació per l'estat de conservació d'aquest emblema de la diversitat biològica del Montseny, que finalment va ser catalogada com una espècie “en perill crític” d'extinció per la UICN, essent l'amfibi més amenaçat d'Europa Occidental.

Davant d’aquest escenari, l’any 2016, la Comissió Europea atorga un projecte LIFE per a la conservació d’aquesta espècie, en el qual hi participen les Diputacions de Barcelona i Girona, la Generalitat de Catalunya, Forestal Catalana i el Zoo de Barcelona. El projecte té la intenció d'implementar accions que minimitzin les amenaces actuals al massís del Montseny i que condueixin a la millora del seu estat de conservació. Per a això, s’han establert els següents objectius operatius:

Objectiu 1. Vetllar per la seva conservació genètica i ampliar la seva distribució geogràfica.

Objectiu 2. Augmentar la qualitat hidrològica i el flux ecològic de les transmissions en el seu rang de distribució.

Objectiu 3. Eliminar o minimitzar les amenaces que existeixen en l'hàbitat riberenc on es troba actualment el Tritó del Montseny.

Objectiu 4. Establir una cobertura jurídica adequada a nivell nacional i europeu i tenir un pla per a la seva gestió.

Objectiu 5. Monitoritzar regularment el seu estat de conservació i augmentar els coneixements científics i tècnics per a la seva conservació i gestió.

Objectiu 6. Divulgar i Involucrar a la societat en la conservació dels hàbitats riberencs, la seva biodiversitat i, específicament, del Tritó del Montseny.