Estandardització del BioBlitz
Estandardització del BioBlitz
Investigator
Jagoba Malumbres Olarte
Institució
IRBIO (Universitat de Barcelona)

El BioBlitz és una activitat de ciència ciutadana que reuneix a experts, famílies i escolars per a realitzar un inventari biològic d’una àrea i, d’aquesta manera, conscienciar a la societat sobre la importància de la biodiversitat. Alhora de la seva funció sensibilitzadora, el BioBlitz té el potencial d’esdevenir també una eina excel·lent per avaluar i monitoritzar la biodiversitat. Tanmateix, aquest ús està generalment limitat per la manca de comparabilitat entre les mostres i el desconeixement sobre l’eficiència del mostreig. Aquí es proposa una solució per aquest problema, consistent en desenvolupar un protocol de mostreig estandarditzat i optimitzat que sigui fàcil d’aplicar en BioBlitz i d’altres activitats de ciència ciutadana organitzats arreu del món. Aquest protocol s’anomena CEBRA per les seves inicials en anglès, Citizen Educational Biodiversity Rapid Assessment.

 

Aquest projecte té tres fases:

  1. Prova de l’aplicació del protocol i disseny de mostreig

  2. Recollida de mostres i generació de dades

  3. Optimització i estandardització del protocol

El projecte presentat se centra en la primera fase i té com a objectius principals:

  1. Demostrar l’aplicabilitat d’un protocol de mostreig estandarditzat

  2. Dissenyar la recollida de dades

  3. Crear una base de les dades recollides

  4. Desenvolupar un CEBRA preliminar per al BioBlitz-BCN

Un grup internacional d’investigadors, amb l’experiència i els coneixements necessaris, seran els encarregats de dur a terme el projecte a partir de mostres d’artròpodes i dades recollides en el BioBlitz-Barcelona i el BioBlizt-Nottingham.

En defintiva, la finalitat del projecte és dinamitzar les activitats de ciència ciutadana amb la creació d’aquest primer protocol, fent que els BioBlitz esdevinguin més eficients i educatius, i incrementant el valor científic de les dades gràcies a la major comparabilitat i qualitat d’aquestes. Es tracta de convertir el BlioBlitz en una eina eficient per a monitoritzar la natura, especialment en àrees urbanes, en un context global de pèrdua i degradació de la biodiversitat.