Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució de les finalitats fundacionals. És un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de 5 membres i un màxim de 21 membres amb dret de vot. El Patronat està integrat per patrons nats, electius i honorífics

 

L’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret a designar, separar i renovar els patrons nats i electius i a proposar al Patronat els patrons honorífics. Per a la consecució de les seves finalitats fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries, directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.

Patrons Nat
Ima. Sra. Laia Bonet Rull
Presidenta
Sr. Xavier Paton Morales
Vicepresident
Sr. Joan Subirats Humet
Vocal
Im. Sr. Eloi Badia Casas
Vocal
Sra. Marta Labata Salvador
Vocal
Patrons Electius
Im. Sr. Jordi Martí Galbis
ERC
Im. Sr. Jordi Coronas i Martorell
Junts x Catalunya
Im. Sr. Francisco Sierra López
Ciutadans
Im. Sr. Óscar Ramírez Lara
Partit Popular
Im. Sr. Adrià Casinos Pardos
Barcelona pel Canvi
Dr. Armand Sánchez Bonastre
UAB
Sr. Jaume Badia Pujol
UPF
Dr. Alex Aguilar Vila
UB
Sr. Ferran Miralles Sabadell
Generalitat Catalunya
Sr. Josep Tarin Canales
DIBA
Sr. Ramón Torra Xicoy
AMB
Sra. Rosi Carro Sevilla
LIBERA
Sr. Josep García García
Comitè d'empresa del Zoo de Barcelona
Sr. Jordi Clos Llombart
Representant del món hoteler
Patrons Honorífics
Sra. Carmen Valenzuela Hidalgo
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
Sra. Marta Gumà Bondia
DEPANA
Sra. Carla Cornella Mirambell
FAADA
Sra. Anna Omedes Regás
Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Sr. Martí Boada i Juncà
-
Sr. Antoni Carulla i Guarner
Fundació World Nature
Dr. Xavier Ferrer Parareda
-
Sr. Francisco Javier Almunia Portolés
AIZA
Sra. Jordina Belmonte Soler
ICHN
Sr. Josep Llupià Mas
Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya
Sr. Cristòfol Jordà-Sanuy
Amics del Museus de Ciències Naturals de Barcelona