Projecte LIFE del tritó del Montseny

Zoo Barcelona - Cetacis

Investigador principal: Eduard Degollada Bastos

 

Institució: EDMAKTUB (Associació per a l’Estudi i Divulgació del Medi Aquàtic)

 

 

Els objectius d’aquest projecte són els següents:

 

 • Desenvolupament de campanyes científiques per a l’estudi i recerca de la població de cetacis del Mediterrani, especialment centrades a la franja compresa entre les províncies de Barcelona i Tarragona i les illes Balears.
 • Desenvolupament de metodologies per a l’estudi de les poblacions de cetacis.
 • Identificació de les zones d’especial interès per a les poblacions de cetacis en aigües catalanes, especialment de dues espècies considerades com amenaçades: el dofí mular Tursiops truncatus i el dofí llistat Stenella coeruleoalba.
 • Estudi del comportament migratori a les aigües catalanes del rorqual comú Balaenoptera physalus, i aportacions en el coneixement d’una espècie poc estudiada com és el catxalot Physeter macrocephalus.
 • Desenvolupament d’actuacions educatives i de divulgació orientades a la sensibilització dels visitants del Parc Zoològic de Barcelona sobre l’existència, característiques i necessitat de conservació del cetacis del Mediterrani mitjançant una área expositiva.
 • Producció d’audiovisuals amb imatges actualitzades de les campanyes marítimes realitzades per EDMAKTUB per a tasques de difusió i educació.
 • Aportació a les autoritats competents de tota la informació científica generada per tal de poder ser aprofitada en la redacció dels plans estratègics de conservació de les espècies de cetacis estudiades.
  Zoo Barcelona - Cetacis
  LIFE Trito - Zoo Barcelona

  El tritó del Montseny no supera els 11 centímetres de longitud i presenta una coloració marronosa al dors, amb unes petites taques grogues als flancs de la cua, i color crema a les parts ventrals. Habita torrents de muntanya d'aigües fredes molt oxigenades, preferentment a fagedes i alzinars entre els 750 i els 1.200 metres d’altura. A diferència de l'espècie germana pirinenca, Calotriton asper, els individus joves dels l’arnoldi no semblen abandonar l'aigua i dur una vida terrestre. S’alimenta d’invertebrats aquàtics i de larves de salamandra.

  El 2015 es va fer una aposta per assumir amb garanties un pla d'acció per millorar la conservació dels hàbitats d’aquesta espècie endèmica i assegurar-ne la supervivència. Amb la col·laboració de quatre socis  (Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya, Zoo de Barcelona i Forestal Catalana), i després d'un seguit de reunions de coordinació, es va proposar, per part de l’òrgan gestor del Parc, presentar el projecte a les convocatòries LIFE de la Unió Europea (UE). El projecte  es va acceptar a finals del 2016 i la Diputació de Barcelona n’és la institució que el coordina.

  El projecte LIFE Tritó Montseny (LIFE15/NAT/ES/000757) promourà accions per millorar l'estat de conservació del tritó del Montseny fins al desembre del 2020, i amb aquesta finalitat s'han definit una sèrie d'objectius, que inclouen els següents: incrementar la qualitat hidrològica i el cabal dels torrents on viu el tritó; eliminar o reduir les amenaces que actualment hi ha sobre el seu hàbitat; assegurar la conservació genètica de l'espècie i ampliar la seva àrea de distribució; establir una major cobertura legal i aprovar un pla de conservació de l'espècie; incrementar el coneixement científic i requeriments ecològics d'aquest amfibi; i, finalment, implicar i comprometre els agents del territori en la conservació de l’espècie, dels hàbitats de ribera i de la seva biodiversitat.

  LIFE Trito - Zoo Barcelona

  El projecte està dotat amb un important finançament de prop de 3.000.000 d’euros procedents dels fons europeus, i implicarà per al Zoo una dotació econòmica de més de 400.000 euros que es destinaran a l’ampliació de les instal·lacions dedicades actualment a la cria d’aquesta espècie i a la creació d’una nova sala educativa oberta al públic on mitjançant panells explicatius vídeos i material interactiu s’informarà el visitant sobre  la importància del tritó i de la fauna dels torrents de muntanya del Montseny.