Fundació

La Fundació Barcelona Zoo té com a missió fonamental la promoció i el desenvolupament del Zoo de Barcelona i ho fa impulsant nous projectes de recerca, conservació, educació i sensibilització per tal d’esdevenir, des de la consideració de servei públic, un instrument orientat a la preservació de la biodiversitat, a la generació de coneixement i a la conscienciació sobre la protecció i preservació dels ecosistemes i sobre la interrelació que entre les diferents formes de vida es produeix.

Oberta la convocatòria de beques de la FBZ 2021

El termini de presentació de les sol·licituds s’acaba el dia 3 de desembre.